Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Uvod

Mi, družba Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, smo kot upravljavec spletne ponudbe odgovorni za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne ponudbe. Naši kontaktni podatki so navedeni v odtisu spletne ponudbe, kontaktne osebe za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pa so navedene neposredno v tej izjavi o varstvu podatkov.

Varovanje vaše zasebnosti in zasebnih podatkov jemljemo zelo resno. Vaše osebne podatke zbiramo, shranjujemo in uporabljamo le v skladu z vsebino tega pravilnika o zasebnosti in veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, zlasti evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (SUVP) in nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov.

Ta izjava o varstvu podatkov vas obvešča o obsegu in namenih obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabo spletne ponudbe.

Osebni podatki

Osebni podatki so informacije o določeni ali določljivi fizični osebi. To vključuje vse podatke o vaši identiteti, kot so vaše ime, e-poštni naslov ali poštni naslov. Informacije, ki jih ni mogoče povezati z vašo identiteto (na primer statistični podatki o številu uporabnikov spletne storitve), se ne štejejo za osebne podatke.

Načeloma lahko našo spletno ponudbo uporabljate, ne da bi razkrili svojo identiteto in posredovali osebne podatke. Nato bomo zbirali le splošne informacije o vašem obisku naše spletne ponudbe. Za nekatere od ponujenih storitev pa bodo od vas zbrani osebni podatki. Te podatke bomo nato obdelali samo za namen uporabe te spletne ponudbe, zlasti za zagotavljanje zahtevanih informacij. Pri zbiranju osebnih podatkov je treba posredovati le podatke, ki so nujno potrebni. Poleg tega so možne dodatne podrobnosti, ki so v tem primeru prostovoljne. V vsakem primeru navedemo, ali so informacije obvezne ali prostovoljne. Nato v ustreznem razdelku te izjave o varstvu podatkov navedemo informacije o posebnih podrobnostih.

V zvezi z uporabo naših spletnih storitev ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev na podlagi vaših osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov

Vaše podatke hranimo na posebej zaščitenih strežnikih v Evropski uniji. Ti so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi pred izgubo, uničenjem, dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Dostop do vaših podatkov imajo le nekatere pooblaščene osebe. Ti so odgovorni za tehnično, komercialno ali uredniško vzdrževanje strežnikov. Kljub rednim pregledom pa popolna zaščita pred vsemi nevarnostmi ni mogoč.

Vaši osebni podatki se prek interneta prenašajo v šifrirani obliki. Za prenos podatkov uporabljamo šifriranje SSL (Secure Socket Layer).

Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam

Načeloma vaše osebne podatke uporabljamo le za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali. Če zunanje ponudnike storitev uporabljamo v okviru opravljanja storitev, je njihov dostop do podatkov prav tako izključno za namen opravljanja storitev. S tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavljamo skladnost s predpisi o varstvu podatkov in k temu zavezujemo tudi naše zunanje ponudnike storitev. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo tudi znotraj skupine podjetij Takko, ki ji pripadamo. Tudi v tem primeru ostanejo v veljavi vsa jamstva iz te izjave o varstvu podatkov.

Poleg tega podatkov brez vašega izrecnega soglasja ne posredujemo tretjim osebam, zlasti ne v oglaševalske namene. Vaše osebne podatke bomo posredovali le, če ste sami privolili v posredovanje podatkov ali če smo to upravičeni ali dolžni storiti na podlagi zakonskih določb in/ali uradnih ali sodnih odredb. To lahko vključuje zlasti razkritje informacij za namene kazenskega pregona, preprečevanja nevarnosti ali uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ali za zaščito naših zakonitih pravnih interesov.

Če vaše osebne podatke sami ali prek ponudnikov storitev posredujemo v države zunaj Evropske unije, upoštevamo posebne določbe člena 44 in naslednjih SUVP in tudi naše ponudnike storitev zavezuje k spoštovanju teh predpisov. Zato bomo vaše podatke prenesli le v države zunaj Evropske unije, za katere velja raven zaščite, ki jo zagotavlja SUVP. Ta raven varstva je zagotovljena zlasti z odločitvijo Komisije EU o ustreznosti ali z ustreznimi jamstvi v skladu s členom 46 SUVP.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Če pridobimo soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, je pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1)(a) SUVP.

Če vaše osebne podatke obdelujemo, ker je to potrebno za izvajanje pogodbe ali v okviru razmerja z vami, ki je podobno pogodbi, je pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1)(b) SUVP.

Če vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnitev pravne obveznosti, je pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1)(c) SUVP.

Poleg tega se lahko člen 6(1)(f) SUVP šteje za pravno podlago za obdelavo podatkov, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in vaši interesi, temeljne pravice in svoboščine ne zahtevajo varstva osebnih podatkov.

V okviru te politike zasebnosti vedno navajamo pravno podlago, na kateri temelji obdelava vaših osebnih podatkov.

Izbris podatkov in obdobje shranjevanja

Vaše osebne podatke vedno izbrišemo ali blokiramo, ko namen shranjevanja ni več aktualen. Vendar se lahko podatki hranijo tudi dlje, če to zahtevajo zakonske določbe, ki veljajo za nas, na primer v zvezi z zakonskimi obveznostmi glede hrambe in dokumentacije. V takem primeru vaše osebne podatke izbrišemo ali blokiramo po izteku ustreznih zahtev.

Uporaba naše spletne ponudbe

Informacije o vašem računalniku

Vsakič, ko dostopate do naše spletne ponudbe, ne glede na vašo registracijo zberemo naslednje podatke o vašem računalniku: naslov IP vašega računalnika, zahtevo vašega brskalnika (vsebina zahteve, določena stran) ter datum in čas te zahteve. Poleg tega se pri tej zahtevi zabeležita status in količina prenesenih podatkov. Zbiramo tudi podatke o izdelku in različici uporabljenega brskalnika (jezik in različica programske opreme brskalnika) ter o operacijskem sistemu računalnika in njegovem vmesniku. Zbiramo tudi podatke o končni napravi, ki je bila uporabljena za oddajo zahtevka, ločljivosti zaslona, barvni globini zaslona, podpori za Flash, podpori za Javascript ter prijavah in odjavah. Beležimo tudi spletno mesto, s katerega je bil dostop do spletne ponudbe omogočen. Naslov IP vašega računalnika se shrani le za čas uporabe spletne ponudbe, nato pa se izbriše ali postane anonimen s skrajšanjem. Preostali podatki se hranijo omejeno obdobje, najdlje tri leta.

Te podatke uporabljamo za delovanje spletne ponudbe, zlasti za odkrivanje in odpravljanje napak, ugotavljanje izkoriščenosti spletne ponudbe ter prilagajanje in izboljšave. Ti nameni so tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

Uporaba piškotkov

Piškotki se uporabljajo za našo spletno ponudbo - tako kot na številnih drugih spletnih mestih. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in shranijo določene nastavitve ter podatke za izmenjavo z našo spletno ponudbo prek vašega brskalnika. Piškotek običajno vsebuje ime domene, iz katere je bila datoteka s piškotkom poslana, ter informacije o starosti piškotka in alfanumerični identifikator.

Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik ter da so vse prednastavitve in nastavitve takoj na voljo. Piškotki, ki jih uporabljamo, so - kolikor je mogoče - tako imenovani sejni piškotki, ki se po koncu seje brskalnika samodejno izbrišejo. Občasno se lahko uporabljajo tudi piškotki z daljšim obdobjem shranjevanja, da se vaše nastavitve in želje upoštevajo tudi ob naslednjem obisku naših spletnih storitev.

Večina brskalnikov je nastavljena tako, da samodejno sprejema piškotke. Vendar lahko deaktivirate shranjevanje piškotkov ali nastavite brskalnik tako, da vas obvesti o pošiljanju piškotkov. Že shranjene piškotke lahko izbrišete tudi ročno prek nastavitev brskalnika. Upoštevajte, da boste naše spletne storitve morda lahko uporabljali le v omejenem obsegu ali sploh ne, če zavrnete shranjevanje piškotkov ali izbrišete potrebne piškotke.

Če piškotki niso nujni za našo spletno ponudbo, vas prosimo za soglasje za uporabo piškotkov, ko prvič dostopate do spletne ponudbe. V zvezi z nebistvenimi piškotki tretjih ponudnikov boste v nadaljevanju našli podrobnejši opis storitev teh tretjih ponudnikov, ki jih uporabljamo. Pravna podlaga za povezano obdelavo podatkov, vključno z morebitnim prenosom podatkov, je v vsakem primeru vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP. Enkrat dano soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost, zlasti s spremembo izbranih nastavitev.

Pravna podlaga za uporabo potrebnih piškotkov je naš zakoniti interes za pravilno zagotavljanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6(1)(f) SUVP in - če so pogodbe sklenjene ali izpolnjene prek naše spletne ponudbe - izpolnitev pogodbe v smislu člena 6(1)(b) SUVP.

Iskalnik poslovalnic

V naši spletni ponudbi lahko prikažete najbližje poslovalnice Takko. Za iskanje ustreznih poslovalnic lahko ročno vnesete poštno številko. Vendar lahko podružnice določite tudi glede na dostop do lokacije. Če uporabljate to funkcijo, bo vaša lokacija zožena na podlagi vašega naslova IP z geolokacijo. Naslov IP se zbira izključno za namen prikazovanja primerne podružnice. Naslov IP se ponovno izbriše takoj, ko končate z uporabo naše spletne storitve.

Pravna podlaga za uporabo iskalnika trgovin je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Preverjanje razpoložljivosti v poslovalnici

Lahko si ogledate razpoložljivost blaga v bližnjih poslovalnicah Takko. Ročno lahko vnesete poštno številko in preverite razpoložljivost blaga v bližnjih trgovinah. Namesto ročnega vnosa poštne številke lahko svojo lokacijo delite tudi prek brskalnika. Če uporabljate to funkcijo, bo vaša lokacija zožena na podlagi vašega naslova IP z geolokacijo. IP-naslov se zbira izključno za namen prikazovanja primernih vej za vas. Naslov IP se ponovno izbriše takoj, ko končate z uporabo naše spletne storitve.

Pravna podlaga za uporabo iskalnika podružnic je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Zaščita mladoletnikov

Otroci in mladi, mlajši od 18 let, nam ne smejo posredovati nobenih osebnih podatkov brez soglasja svojih staršev ali skrbnikov. Osebnih podatkov od otrok ali mladostnikov ne zahtevamo posebej, jih ne zbiramo namerno in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Vključevanje storitev tretjih oseb

Za nekatere funkcije v naši spletni ponudbi uporabljamo storitve tretjih ponudnikov. Ustrezne storitve so večinoma neobvezne funkcije, ki jih morate izrecno izbrati ali uporabiti. Z ustreznimi ponudniki smo sklenili pogodbene sporazume za zagotavljanje ali vključevanje njihovih storitev in v okviru naših možnosti smo se zavezali, da bomo zagotovili, da bodo tudi tretji ponudniki zagotovili pregledne informacije o obsegu obdelave osebnih podatkov in upoštevali določbe zakona o varstvu podatkov.

Google Tag Manager

Za našo spletno ponudbo uporabljamo Google Tag Manager družbe Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (v nadaljevanju: „Google”). Google Tag Manager je sistem za upravljanje oznak (TMS), s katerim lahko na našem spletnem mestu upravljate oznake, tj. kode za sledenje in povezane dele kode. Prek Google Tag Manager je mogoče vključiti storitve Google v spletno mesto.

Pri uporabi Google Tag Manager se vzpostavi povezava s strežniki Google. IP brskalnika končne naprave, ki jo obiskovalec uporablja na teh spletnih straneh shrani Google. Pri tem ni mogoče izključiti, da bodo podatki poslani na Google v ZDA in da bodo varnostni organi ZDA v določenih okoliščinah lahko dostopali do podatkov. Vendar piškotki niso nameščeni v povezavi z uporabo Google Tag Manager.

Za več informacij o Google Tag Manager in obdelavi podatkov s strani Google najdete na https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de in na https://www.google.com/policies/privacy/.

Pravna podlaga za povezano obdelavo podatkov, vključno z morebitnim prenosom podatkov, je vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP. Naš zakoniti interes je upravljanje sledilnih kod v naši spletni ponudbi, ki nam omogočajo analizo uporabe naše spletne ponudbe ter izboljšanje in prilagajanje naših storitev.

Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics za statistična vrednotenja. Google Analytics je storitev spletne analitike ponudnika Google.

V okviru Google Analytics uporablja Google med drugim piškotke za ocenjevanje. Vrsto in obseg uporabe in vrednotenja piškotkov pri tem določa Google. Informacije o vaši uporabi spletne ponudbe, ki jih ustvarijo piškotki, se prenesejo na strežnik Google in tam shranijo. Pri tem ni mogoče izključiti, da bodo podatki posredovani v ZDA in da bodo lahko vladne agencije posledično dostopale do teh podatkov. Če je na tem spletnem mestu aktivirana anonimizacija IP, bo vaš naslov IP predhodno skrajšal Google. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na strežnik Google in tam skrajša.

Družba Google te podatke uporablja v našem imenu za ocenjevanje vaše uporabe spletne storitve, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotavljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta, nam kot upravljavcu spletne storitve. Poleg tega lahko drućba Google podatke uporabi za lastne namene. v okviru teh namenov lahko družba Google na primer ustvari profil vedenja uporabnika ali poveže podatke z drugimi podatki, na primer z obstoječim računom Google. Na te postopke obdelave podatkov nimamo nikakršnega vpliva. Po navedbah družbe Google se naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru Google Analytics, ne združuje z drugimi podatki, ki jih družba Google zbira ali jih že ima. Za več informacij glejte informacije o zasebnosti družbe Google, za katere vam v nadaljevanju navajamo povezavo. V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo naš zakoniti interes za ocenjevanje uporabe našega spletnega mesta v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

Uporabljamo tudi funkcijo »demografske značilnosti« v storitvi Google Analytics. To omogoča ustvarjanje poročil, ki vsebujejo izjave o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Ti podatki izvirajo iz oglaševanja družbe Google ki temelji na interesih, in podatkov o obiskovalcih, ki jih posredujejo tretji ponudniki. o funkcijo lahko kadar koli deaktivirate prek nastavitev oglasov v svojem računu Google ali na splošno prepoveste zbiranje svojih podatkov s strani Google Analytics, kot je prikazano v naslednjem odstavku. Več informacij o funkciji »demografske značilnosti« najdete pri ponudniku Google na naslovu https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Družbi Google lahko zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov s strani družbe Google preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Več informacij o tem najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oz. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (splošne informacije o storitvi Google Analytics in varstvu podatkov). Poudarjamo, da je na naših spletnih straneh Google Analytics razširjen s kodo "anonymizeIp();"za anonimizacijo naslovov IP, pri čemer je zadnji oktet izbrisan.

Retargeting in remarketing

Povratno ciljanje ali ponovno trženje so tehnologije, ki uporabnikom, ki so že obiskali določeno spletno mesto, prikažejo ustrezno oglaševanje tudi po tem, ko so to spletno mesto zapustili. V ta namen je treba internetne uporabnike prepoznati tudi zunaj lastne spletne strani, za kar se uporabljajo piškotki ustreznih ponudnikov storitev, poleg tega pa se upošteva tudi njihovo predhodno vedenje pri uporabi. Na primer, ko si uporabnik ogleda določene izdelke, se mu lahko ti ali podobni izdelki pozneje prikažejo kot oglasi na drugih spletnih mestih. Gre za prilagojeno oglaševanje, ki je prilagojeno potrebam posameznega uporabnika. Za to prilagojeno oglaševanje ni potrebno, da je uporabnik prepoznaven. Zato podatkov, ki jih uporabljamo za ponovno ciljanje ali trženje, ne združujemo z nobenimi drugimi podatki.

Takšne tehnologije uporabljamo za prikazovanje oglasov v internetu. Za umeščanje oglasov uporabljamo tretje ponudnike. Med drugim uporabljamo ponudbo Google, ki omogoča samodejni prikaz izdelkov, ki zanimajo uporabnika interneta. Ta funkcija se izvaja s piškotki. Pri tem ni mogoče izključiti, da bodo podatki poslani na Google v ZDA in da bodo varnostni organi ZDA v določenih okoliščinah lahko dostopali do podatkov.

Več informacij o tej tehnologiji najdete v pravilniku o zasebnost družbe na naslovu https://policies.google.com/privacy?hl=de. Namestitev piškotkov za Google Remarketing in Google AdWords Conversion Tracking je mogoče preprečiti že na začetku z nastavitvijo ustrezne programske opreme brskalnika, tako da se prikliče spletna stran http://www.google.com/policies/privacy/ads/ in v celoti spremeni ustrezna nastavitev. Ne glede na zgoraj navedene možnosti preprečitve obdelave podatkov s pomočjo piškotkov v povezavi z Google Remarketing in Google AdWords Conversion Tracking, je za uporabo ustreznih piškotkov ali teh storitev z naše strani potrebno vaše izrecno soglasje. V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Exatag

V naši spletni ponudbi uporabljamo storitev Exactag družbe Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Uporablja se za namene trženja in optimizacije. Storitev uporablja piškotke in druge tehnologije. Tehnologije omogočajo prepoznavanje vašega spletnega brskalnika. Na podlagi teh informacij je mogoče ustvariti psevdonimne profile uporabe. Podatki, zbrani s storitvijo, se ne uporabljajo za vašo osebno identifikacijo.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s čl.  odstavek 1(a) SUVP.

Za več informacij o varstvu podatkov pri Exactag obiščite: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Za našo spletno ponudbo uporabljamo orodje za sledenje Mouseflow zunanjega ponudnika Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhagen, Danska (v nadaljevanju: „Mouseflow“), za beleženje naključno izbranih posameznih obiskov (samo z anonimiziranim naslovom IP). Tako ustvarjen dnevnik premikov miške se uporablja za naključno ponovitev posameznih obiskov in na podlagi tega za morebitne izboljšave naše spletne ponudbe.

Če ne želite, da se gibi miške beležijo, jih lahko v brskalniku JavaScript tudi popolnoma deaktivirate. Vendar lahko to znatno poslabša delovanje našega spletnega mesta.

Dodatne informacije o obsegu zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov s strani Mouseflow so na voljo na http://mouseflow.de/datenschutz/.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Google Adwords Conversion

Naša spletna ponudba uporablja Google AdWords. AdWords je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

V okviru Google AdWords uporabljamo tako imenovano sledenje konverzijam. Ko kliknete na oglas, ki ga je objavil Google, se nastavi piškotek za sledenje konverzijam. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik shrani v uporabnikovem računalniku. Ti piškotki izgubijo svojo veljavnost po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo uporabnikov. Če uporabnik obišče določene strani tega spletnega mesta in piškotek še ni potekel, lahko Google in mi prepoznamo, da je uporabnik kliknil na oglas in bil preusmerjen na to stran.

Vsaka stranka Google AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkov ni mogoče izslediti prek spletnih mest strank AdWords. Podatki, zbrani s pomočjo piškotka za konverzijo, se uporabljajo za izdelavo statistike konverzij za stranke AdWords, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke izvedo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran, označeno z oznako za sledenje konverzijam. Vendar ne prejmejo nobenih informacij, ki bi jih lahko uporabili za osebno identifikacijo uporabnikov.

Shranjevanje "piškotkov za pretvorbo" in uporaba tega orodja za sledenje potekata izključno na podlagi člena 6(1)(a) SUVP.

Več informacij glede Google AdWords in sledenja konverzij Google najdete v pravilniku o zasebnosti družbe Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Uporabljamo Facebook-Pixel za statistične ocene in izboljšanje učinkovitosti našega oglaševanja. Facebook-Pixel je analitično orodje družbe Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA („Facebook“). Piksel lahko uporabimo za merjenje učinkovitosti našega oglaševanja in prikazovanje naših oglasov določenemu občinstvu.

Če se strinjate z uporabo storitve Facebook Pixels, se ob obisku našega spletnega mesta vzpostavi povezava s strežniki Facebooka. Pri tem se določene informacije o uporabniku vsakič, ko se prikliče spletno mesto, posredujejo družbi Facebook. Posredovani podatki vključujejo naslov IP ter informacije o uporabljenem brskalniku in uporabniku spletnega mesta. Posredovane so tudi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je bila spletna ponudba obiskana. Poleg tega se zabeleži, katere gumbe je uporabnik spletnega mesta kliknil in katere strani so bile priklicane kot posledica takšnega klika. Zapisujejo se tudi podatki, ki jih uporabnik vnese v polja spletnih obrazcev. Pri tem ni mogoče izključiti, da bodo podatki poslani na Google v ZDA in da bodo varnostni organi ZDA v določenih okoliščinah lahko dostopali do podatkov.

Na nadaljnjo obdelavo podatkov pri družbi Facebook nimamo vpliva. Več informacij o tem najdete na naslovu https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (splošne informacije o storitvi Facebook-Pixel) in v izjavi o varstvu podatkov družbe Facebook na naslovu www.facebook.com/about/privacy/.

Uporaba storitve Facebook Pixels in s tem povezana obdelava podatkov bo potekala le z vašim predhodnim soglasjem. Naša pravna podlaga je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Webgains

V okviru naše spletne uporabljamo tudi partnersko trženje. Gre za spletno obliko distribucije, pri kateri ponudniki drugih spletnih ponudb (pogosto imenovani "trgovci" ali "oglaševalci") napotujejo na našo spletno ponudbo. Če povezava privede do ogleda strani ali nakupa v naši spletni ponudbi, se lahko plačilo izplača v obliki provizije za klik ali prodajo. V primeru partnerskega trženja uporabljamo storitev „Webgains“ družbe ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Nemčija.

Webgains uporablja piškotke za beleženje dejavnosti. Piškotki so nastavljeni samo za sledenje transakcijam napotitve. Nadaljnja uporaba piškotkov, na primer za profiliranje ali drugo združevanje z drugimi podatki, ni mogoča. Namen shranjevanja teh podatkov je obdelava plačila provizij. Pravna podlaga za to je naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) SUVP. Naš zakoniti interes je sledenje referenčnim poslom in gospodarsko delovanje naše spletne ponudbe.

Več informacij o obdelavi podatkov pri Webgains je na voljo na naslovu http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

Za omogočanje in izvajanje kampanj ponovnega usmerjanja uporabljamo v naši spletni ponudbi storitve družbe The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Nemčija.

Piškotki so nastavljeni kot del tehničnega postopka. Piškotek shrani le šifrirano in psevdonimizirano identifikacijsko številko uporabnika. Uporabljena tehnologija za prikazovanje oglasov uporablja skrajšane in šifrirane naslove IP za ocenjevanje geografske regije, hitrosti dostopa in internetnega ponudnika. Poleg tega se shranijo čas obiska, identifikatorji izdelkov, ki so bili pregledani, iskani ali kupljeni, URL-ji pregledanih strani, morebitni iskalni izrazi in/ali identifikatorji dostopnih kategorij. To nam omogoča zagotavljanje oglaševalske vsebine, ki je za vas ustrezna. Poleg tega je v tem okviru mogoče zbirati anonimne statistične podatke o obiskovalcih in dodeljevati transakcije. Sklepanje o konkretnih osebah ni mogoče. Veljavnost informacij je 90 dni.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP. Več informacij o varstvu podatkov družbe The Reach Group GmbH najdete na naslovu https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emago

Usemax advertisement je storitev družbe Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Nemčija. Ko dostopate do spletnega mesta Takko, se z vašo privolitvijo prek strežnika usemax Adserver nastavi piškotek, ki lahko vsebuje sklicevanje na vedenje pri brskanju. Tako zbrane informacije se uporabljajo za individualno in prilagojeno nagovarjanje uporabnika prek spletnega mesta Takko, prek oglaševanja na spletnih mestih tretjih oseb, ki so povezane z usemax. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev, člen 6(1)(a) SUVP. Zbrane podatke lahko prek naslednje povezave izbrišete, da v prihodnje ne boste več prejemali priporočil za izdelke: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Ponudbe kuponov in posebne ponudbe družbe Sovendus GmbH

Za izbiro ugodne ponudbe, ki vas trenutno zanima, družbi Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) posredujemo določene informacije v psevdonimizirani in šifrirani obliki. Psevdonimizirana vrednost hash vašega e-poštnega naslova se bo uporabila za upoštevanje morebitnega obstoječega ugovora zoper oglaševanje družbe Sovendus ((člen 21(3), člen 6(1)(c) SUVP). Naslov IP uporablja družba Sovendus izključno za namene varnosti podatkov in ga običajno anonimizira po sedmih dneh (člen 6(1)(f) SUVP). Kolikor je to potrebno za posamezno ponudbo ugodnosti, bomo vaše ime, podatke o naslovu, e-poštni naslov in/ali telefonsko številko posredovali v šifrirani obliki, ko kliknete na ponudbo ugodnosti družbe Sovendus, da bi pripravili prilagojeno zahtevo za ponudbo ugodnosti od ponudnika izdelka (člen 6(1)(b), (f) SUVP). Za dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov s strani družbe Sovendus si oglejte spletne informacije o varstvu podatkov na naslovu: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

Za vrednotenje naše spletne ponudbe uporabljamo storitev ChannelPilot družbe Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Nemčija. ChannelPilot kot del tehničnega postopka uporablja tudi piškotke. Piškotki med drugim beležijo vaš naslov IP, brskalnik, ki ga uporabljate, ali naslov URL napotitelja. Podatki se prenašajo in shranjujejo na strežnikih družbe ChannelPilot v Nemčiji. V tem okviru ni nobene konsolidacije z drugimi podatki iz družbe ChannelPilot. Uporabnikov naslov IP je shranjen le za kratek čas, nato pa postane neprepoznaven.

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP. Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko dobite na: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

V naši spletni ponudbi uporabljamo storitvi „Bing Ads Conversion-Tracking“ in „Bing Remarketing“ družbe Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ZDA („Microsoft“). Prek storitve „Bing Conversion-Tracking“ se beležijo in analizirajo vaše interakcije (kot so ogledi strani, klik na oglas, prenosi). Storitev „Bing Remarketing“ se uporablja za prikazovanje na interesih temelječih oglasov za naše izdelke na drugih spletnih mestih. Obe storitvi uporabljata piškotke ali podobne tehnologije. V okviru tehničnega postopka se lahko osebni podatki shranijo na strežnikih družbe Microsoft v ZDA. Pri tem ni mogoče izključiti, da bodo varnostni organi ZDA v določenih okoliščinah lahko dostopali do podatkov. ZDA nima ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU.

Če imate Microsoftov račun, lahko Microsoft vašo zgodovino brskanja po spletu in aplikacijah poveže z vašim računom in podatke iz računa uporabi za prilagajanje oglasov. Če ne želite biti povezani s svojim računom, se morate pred obiskom naših spletnih storitev odjaviti iz Microsoftovega računa.

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP. Informacije o varstvu podatkov pri Microsoft lahko dobite na: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

To spletno mesto uporablja storitev testiranja in spletne analize Kameleoon. Storitev omogoča analizo vedenja uporabnikov na podlagi segmentacije uporabnikov. Z vrednotenjem podatkov iz dnevniške datoteke lahko ugotovimo, kako uporabniki uporabljajo to spletno ponudbo in kako jo je mogoče izboljšati.

Za analize se uporabljajo piškotki in lokalna shramba brskalnika, ki so povezani s psevdonimiziranim identifikatorjem. Vaš naslov IP je v celoti anonimiziran in ni shranjen. Informacije o vaši uporabi te spletne ponudbe, ki jih ustvari piškotek/lokalna shramba, se prenesejo na strežnik družbe Kameleoon v Nemčiji  in se tam shranijo v združeni in psevdonimizirani obliki. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Kameleoon, ni združen z drugimi podatki iz storitve Kameleoon.

Uporaba storitve Kameleoon služi za izboljšanje naše spletne ponudbe. Pravna podlaga za namestitev piškotkov družbe Kameloon in obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko sledenje Kameleoon kadar koli deaktivirate (in tako preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta Kameleoon, ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Kameleoon), s klikom na naslednjo povezavo: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Dodatne informacije o varstvu podatkov družbe Kameleoon GmbH najdete na https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

Pri tej spletni ponudbi se podatki o vašem vedenju pri uporabi naše spletne ponudbe zbirajo in shranjujejo za namene optimizacije in trženja z uporabo tehnologij družbe Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) in njenih tehnoloških partnerjev. V te namene se uporabljajo piškotki, ki omogočajo prepoznavanje spletnega brskalnika ob naslednjem obisku. Vendar se profili uporabe, zbrani s tehnologijo Interactive Performance, brez izrecne privolitve obiskovalca ne združujejo z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima. Naslovi IP obiskovalcev se pred shranjevanjem skrajšajo, tako da je izključena osebna referenca in ni več mogoče kombinirati profilov uporabe z naslovi IP. Več informacij najdete v izjavi o varstvi podatkov družbe Interactive Performance Deutschland GmbH na naslovu https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Zbiranju in shranjevanju podatkov s tehnologijo Interactive Performance za to spletno ponudbo lahko kadar koli v prihodnosti ugovarjate s klikom na naslednjo povezavo (»Odjava«: https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

Obdelava v okviru storitve KUPONA

V naši spletni ponudbi uporabljamo storitev Kupona družbe KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Storitev se uporablja za namene trženja in optimizacije. Storitev uporablja piškotke in druge tehnologije. Tehnologije omogočajo prepoznavanje vašega spletnega brskalnika. Na podlagi teh informacij je mogoče ustvariti psevdonimne profile uporabe. Podatki, zbrani s storitvijo, se ne uporabljajo za vašo osebno identifikacijo.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev v skladu s čl. odstavek 1(a) SUVP. Več informacij o varstvu podatkov pri družbi Kupona najdete na: https://www.kupona.de/SUVP. Ugovor zoper obdelavo podatkov je mogoč kadar koli na naslednji povezav: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Za našo spletno ponudbo uporabljamo kartografsko storitev LocationIQ. LocationIQ je storitev družbe Unwired Labs (Indija) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, Indija – 500033 (v nadaljevanju: »LocationIQ«). Za zemljevide, ki so vključeni v našo spletno ponudbo, so nastavljeni samo tehnično potrebni piškotki.

Če prikličete podstran, v katero je vključen zemljevid storitve LocationIQ, storitev ob priklicu strani zbere vaš naslov IP in ga pošlje strežniku družbe LocationIQ, kjer je shranjen. Pri tem so lahko podatki shranjeni na strežnikih v Indiji. V zvezi s tem v Indiji ni ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z ravnijo varstva podatkov v EU.

Pravna podlaga za vključitev storitve zemljevida je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP. Dodatne informacije o varstvu podatkov družbe LocationIQ dobite na naslovu: https://locationiq.com/privacy

Uporaba YouTube

V našo spletno ponudbo so vključeni videoposnetki YouTube. Za njihovo predvajanje pa uporabljamo vtičnik storitve YouTube (v nadaljevanju: »YouTube«), ki jo upravlja družba Google. Upravljavec storitve je Google.

Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov, da čim bolj zaščitimo vašo zasebnost. Če prikličete spletno stran naše spletne ponudbe, na kateri je integriran videoposnetek YouTube, prejme Google najprej le podatke, potrebne za integracijo, piškotki za analizo uporabe pa se ne nastavijo. Šele ko predvajate vdelani videoposnetek, prejme Google nadaljnje informacije; pri tem lahko Google nastavi tudi piškotke za analizo vašega uporabniškega vedenja. Med predvajanjem videoposnetka so strežniki YouTube družbe Google obveščeni na primer o tem, na kateri strani naše spletne ponudbe predvajate videoposnetek.

Ta obdelava podatkov s strani družbe Google je tehnično potrebna za predvajanje videoposnetkov in jo zagotavlja YouTube. Na to obdelavo podatkov nimamo vpliva, zato vam priporočamo, da to upoštevate, ko predvajate videoposnetke YouTube na našem spletnem mestu.

Če ste prijavljeni v svoj račun Google, omogočite družbi Google oz. YouTube, da vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu Google. Zato priporočamo, da vstavljene videoposnetke YouTube predvajate le, če se strinjate s povezano obdelavo podatkov s strani družbe Google. Dodeljevanje podatkov svojemu profilu Google lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Google na naslovu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ki velja tudi za YouTube.

YouTube uporabljamo, da vam lahko prikažemo videoposnetke in vas tako bolje obveščamo o nas in naših storitvah. Pravna podlaga za vključitev videoposnetkov je naš zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Vendar se predvajanje videoposnetkov in s tem povezana nadaljnja obdelava podatkov izvajata le na podlagi vaše privolitve v smislu člena 6(1)(a) SUVP.

Vaše osobné údaje používame zásadne iba v rámci našej vlastnej spoločnosti vrátane spriaznených spoločností (predovšetkým spoločností Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH, Takko Logistik GmbH & Co.KG so sídlom v Nemecku a Takko Fashion s.r.o., Brno) na vykonanie Vami požadovaných služieb.

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu, predovšetkým nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté iba po Vašom predošlom súhlase alebo ak máme k tomu na základe zákonných alebo úradných, resp. súdnych nariadení oprávnenie alebo povinnosť. Tu môže ísť predovšetkým o podanie informácií za účelom trestného stíhania, odvrátenie nebezpečenstva alebo presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Obdelava naročil

Vaše osebne podatke za naročila uporabljamo samo v našem podjetju in povezanih podjetjih ter v podjetju, ki je pooblaščeno za obdelavo naročil.

Shranjevanje in prenos podatkov za naročila

Pri obdelavi naročil sodelujemo z različnimi podjetji, ki so odgovorna za obdelavo plačil in logistiko. Zagotavljamo, da tudi naši partnerji spoštujejo predpise o varstvu podatkov. Vaše podatke o naslovu (ime in naslov) na primer posredujemo ustreznemu prevoznemu podjetju, ki vam dostavi naročene izdelke. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) SUVP. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbe z vami.

Podatke hranimo, dokler so potrebni za izpolnitev pogodbe. Poleg tega te podatke hranimo za izpolnjevanje popogodbenih obveznosti in zaradi rokov hrambe v skladu z gospodarskim in davčnim pravom za obdobje, določeno z zakonom. To obdobje hrambe je običajno 10 let do konca koledarskega leta, v katerem je bila opravljena zadnja pogodbeno obvezna storitev.

Obdelava plačil za naročila

Glede na izbrani način plačila lahko obdelavo plačil za naročila opravi ponudnik storitev.

Kreditna kartica

Pri plačilu s kreditno kartico bodo vaši potrebni podatki, kot so ime, naslov in podatki o nakupu, posredovani ustreznemu izdajatelju kreditne kartice. Na področju plačevanja s karticami (Visa, American Express und MasterCard) sodelujemo s ponudnikom finančnih storitev Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (v nadaljevanju: „Concardis“). Pri plačilu s kartico se ustrezni znesek in podatki o kartici (ime imetnika kartice, družba za izdajo kreditnih kartic, številka kartice, obdobje veljavnosti in kontrolna številka kartice) posredujejo družbi Concardis.

PayPal in PayPal Express

Pri plačilu prek sistema PayPal boste prek povezave preusmerjeni na spletno mesto PayPal. Vaši osebni podatki bodo obdelani in posredovani družbi PayPal. To vključuje vaše ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko (če je primerno) in podatke o računu ali kreditni kartici. Upoštevajte splošne pogoje, pogoje uporabe in načela varstva podatkov družbe PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na internetni strani www.paypal.com.

Pri plačilu prek storitve PayPal Express se za obdelavo naročila uporabijo vaši podatki o pošiljanju in zaračunavanju, ki so shranjeni v sistemu PayPal. Po kliku na gumb "Direktno v PayPal" boste s povezavo preusmerjeni na masko za prijavo na spletnem mestu PayPal. Tam se lahko s svojimi podatki za dostop prijavite v račun PayPal in izberete pravilen naslov za pošiljanje in zaračunavanje. Prijavni podatki se ne vnašajo prek naših strežnikov, temveč neposredno v sistem PayPal; o prijavnih podatkih nismo obveščeni. Nato boste preusmerjeni nazaj v našo spletno ponudbo, kjer lahko dokončate naročilo. PayPal nas samodejno obvesti o naslovu za dostavo, e-poštnem naslovu in drugih podatkih stranke, ki jih potrebujemo za dokončanje naročila.

Amazon Pay

Pri plačilu prek Amazon Pay, storitvi obdelave spletnih plačil družbe Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (v nadaljevanju: „Amazon“) lahko za plačilo naročila v naši spletni ponudbi uporabite naslove in načine plačila, shranjene v vašem računu Amazon. Pri plačilu prek Amazon Pay boste s povezavo preusmerjeni na spletno mesto Amazon, kjer se boste lahko prijavili s svojimi podatki za dostop do Amazona. Družbi Amazon posredujemo podatke v zvezi z vašim naročilom, ki so potrebni za obdelavo plačila, zlasti znesek, ki ga je treba plačati. Od družbe Amazon prejmemo le podatke, ki so potrebni za obdelavo transakcije, zlasti vaše ime, e-poštni naslov in naslov za dostavo, ne pa tudi celotne številke kreditne kartice, debetne kartice ali bančnega računa. Informacije o varstvu podatkov pri Amazon Pay so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Amazon na https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Za plačilo na račun in obročno plačilo uporabljamo storitev AfterPay ponudnika storitve Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Ponudniku storitev v ta namen posredujemo podatke, potrebne za obdelavo plačila, zlasti ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, datum rojstva, telefonsko številko, podatke o naročenem blagu, naslov za pošiljanje in račun. Ponudnik storitev oceni vaše vnose in jih v primeru zakonitega interesa posreduje kreditnim agencijam za bonitetno oceno. Ta obdelava podatkov poteka le z vašim soglasjem; pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s tem je člen 6(1)(a) SUVP. Več informacij o varstvu podatkov pri AfterPay najdete v izjavi o varstvu podatkov ponudnika na naslovu https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Pravna podlaga za obdelavo plačil je člen 6(1)(b) SUVP. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbe z vami, pri čemer lahko način plačila izberete sami.

Shranjevanje podatkov o naročilu

Podatke hranimo, dokler so potrebni za izpolnitev pogodbe. Poleg tega te podatke shranjujemo za izpolnjevanje predpogodbenih obveznosti in zaradi rokov hrambe v skladu z gospodarskim in davčnim pravom za obdobje, določeno z zakonom. To obdobje hrambe je običajno 10 let do konca koledarskega leta, v katerem je bila opravljena zadnja storitev po pogodbi.

Preverjanje bonitete

Glede na izbrani način plačila bo morda treba preveriti vašo kreditno sposobnost. V tem primeru za preverjanje vaše kreditne sposobnosti z vašim soglasjem uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki jim posredujemo vaše podatke (ime, naslov, datum rojstva, vrednost naročila). V ta namen posredujemo podatke na Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Nemčija.

Pravna podlaga za preverjanje kreditne sposobnosti je člen 6(1)(a) SUVP. Če ne želite privoliti v preverjanje kreditne sposobnosti, boste morda morali izbrati drugo plačilno sredstvo.

Kot del bonitetne ocene se pridobi ocena, kako velika je verjetnost neplačila v zvezi z našo terjatvijo iz naročila. Od ponudnika storitev prejmemo le vrednost verjetnosti (t. i. vrednost rezultata), ne prejmemo pa nadaljnjih podrobnosti. Na podlagi te vrednosti nato ocenimo, ali je mogoče ponuditi želeni način plačila. Po končanem preverjanju vrednost ocene izbrišemo in je ne shranimo v podatke o naročilu. Zato ne moremo naknadno oceniti, zakaj na primer določen način plačila ni bil mogoč.

Nadaljevanje preklicanih naročil

Če se postopek naročila predčasno zaključi (prekinitev nakupovalne košarice), vam ponujamo možnost nadaljevanja naročila pozneje, če vam lahko dodeljujemo začeta naročila, na primer na podlagi že opravljenih vnosov in v primeru uspešne registracije v našo spletno ponudbo. O tej možnosti vas lahko obvestimo, ko ponovno obiščete našo spletno ponudbo. Če ste privolili, da vas kontaktiramo, lahko stopimo v stik z vami tudi po e-pošti.

Račun stranke

Račun stranke lahko ustvarite prostovoljno. V uporabniškem računu se centralno upravljajo vsi podatki o vas in uporaba različnih ponudb. Na ta način lahko upravljate, posodabljate in po potrebi tudi izbrišete vse podatke. Pravna podlaga za obdelavo podatkov o registraciji je člen 6(1)(a) SUVP v primeru privolitve. Če se pri nas registrirate za namen izpolnitve ali sklenitve pogodbe, je pravna podlaga za obdelavo podatkov tudi člen 6(1)(b) SUVP.

Registracija za račun stranke

Spletni nakup lahko opravite kot gost ali se registrirate z uporabniškim računom na spletnem mestu ali prek aplikacij. Za ustvarjanje uporabniškega računa so potrebni vaš naziv, ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in država ter vaš e-poštni naslov in geslo za varnostne namene. Vaš naslov bo zabeležen le za namen pošiljanja kupona.

Beležimo tudi datum in čas registracije ter naslov IP. Če med registracijo ne zahtevate ali ne vnesete gesla, vam ga sprva dodelimo samodejno, pozneje pa ga lahko spremenite. Dodatne podrobnosti se lahko dodajo prostovoljno. Pridržujemo si pravico, da poleg registracije prek spletne ponudbe ponudimo tudi druge možnosti registracije, za katere potem veljajo ustrezni predpisi.

Informacije, ki se med registracijo zahtevajo kot obvezno polje, so potrebne za izpolnitev ali sklenitev pogodbe z nami za določene storitve. Vendar se vam ni treba prijaviti, temveč lahko naročite tudi kot gost. V tem primeru boste morali ob vsakem naročilu znova vnesti vse podatke, potrebne za obdelavo pogodbe.

Za uporabo vseh funkcij uporabniškega računa bo morda treba preveriti e-poštni naslov, ki ga navedete ob registraciji. V ta namen bomo na navedeni e-poštni naslov poslali povezavo za potrditev, ki jo morate poklicati. S tem postopkom se po eni strani zagotavlja varnost vaših podatkov, po drugi strani pa komunikacija v zvezi s storitvami, stanjem dostave ali plačilom na veljavni e-poštni naslov.

Zbiranje podatkov prek računa stranke

Ko se registrirate, je za vas ustvarjen uporabniški račun. Vsi podatki, povezani z uporabo spletnih ponudb, bodo shranjeni v uporabniškem računu, če se v vsakem primeru prijavite s svojim uporabniškim računom. To vključuje zlasti osebne podatke (ime, starost, naslove, podatke o dostavi in plačilu), kupone, sezname želja, zgodovino nakupov, zgodovino komunikacije, vedenje pri iskanju in navigaciji, soglasje za posamezne storitve (kot so glasila), naklonjenost popustom in informacije, ki jih stranka eksplicitno ali implicitno posreduje o osrednjih interesnih točkah. Iz teh podatkov lahko oblikujemo segmente in jim dodelimo stranke. Članstvo v takšnih segmentih je prav tako shranjeno v računu kupca. Podatki, povezani z lokacijo, vaša lokacija je shranjena - če ste dali soglasje za ta namen.

Vaša trenutna lokacija se lahko uporabi za zagotavljanje ponudb, ki temeljijo na lokaciji. Če v posameznih primerih ne želite, da se podatki shranijo v vaš uporabniški račun, lahko zadevne ponudbe uporabljate brez uporabe uporabniškega računa. Če želite popolnoma ustaviti shranjevanje podatkov v računu stranke, lahko izbrišete svoj račun stranke.

Tudi zunaj naše spletne ponudbe se lahko vaše dejavnosti pripišejo računu stranke, če se nam identificirate, na primer s predložitvijo (digitalne) kartice stranke.

Uporaba podatkov iz računa stranke

Shranjene podatke uporabljamo za obdelavo skupnega poslovnega odnosa in - če ste dali soglasje - za pošiljanje zanimivih in ustreznih ponudb prek vseh komunikacijskih kanalov, ki jih uporablja stranka. Na podlagi shranjenih podatkov skušamo ugotoviti, katere ponudbe so za vas relevantne.

V okviru poslovnega odnosa stopimo v stik z vami prek kontaktnih podatkov, ki jih navedete, ko uporabljate posamezne storitve. Na primer, samodejno boste prejemali obvestila o naročilu ali informacije o stanju dostave; obveščali vas bomo v skladu z vašimi izbranimi nastavitvami. Stik lahko vzpostavite prek e-pošte, sporočil v pametnem telefonu ali drugih digitalnih komunikacijskih kanalov. Poleg tega lahko izberete neobvezne komunikacijske kanale in priložnosti, ki vključujejo zlasti posebne novice in sporočila aplikacij.

Obdobje shranjevanja in izbris

Podatki, pridobljeni pri uporabi računa stranke, se običajno hranijo ves čas obstoja računa stranke, vendar se lahko na zahtevo tudi predčasno izbrišejo. Velik del podatkov si lahko ogledate neposredno na spletu in jih - z izjemo e-poštnega naslova - spremenite ali izbrišete. Svoj uporabniški račun lahko kadar koli izbrišete tako, da nas obvestite o svoji želji po izbrisu, na primer tudi prek splošnega kontaktnega obrazca. V primeru takojšnjega izbrisa podatkov ni mogoče obnoviti v primeru ponovne registracije. Če v obdobju treh let ni mogoče zaznati nobene dejavnosti, se status razmerja s stranko spremeni v neaktivno. V takem primeru bo obdelava vaših osebnih podatkov samodejno omejena.

Portal za prijave

Za zaposlitev pri nas se lahko prijavite prek portala za prijavitelje ter predložite vse potrebne informacije in dokumente. Uporaba portala za prijavitelje je prostovoljna; prijavo nam lahko pošljete tudi na druge načine, na primer po e-pošti ali pošti.

Na našem portalu za prijavitelje imate na voljo različne možnosti za posredovanje prijavnih dokumentov. Izpolnite naš spletni obrazec za prijavo ali naložite svoj življenjepis v našo spletno storitev. Prav tako vam ponujamo možnost, da za prijavo uporabite svoj profil na Xingu ali LinkedInu ali da svoj življenjepis naložite v storitev Dropbox.

Če želite za prijavo uporabiti svoj profil na Xingu ali LinkedInu, boste s povezavo preusmerjeni na spletno stran izbranega ponudnika. Tam se lahko prijavite s svojimi podatki za dostop do storitev Xing ali LinkedIn in nam nato prek izbranega portala posredujete dokumente za prijavo. Pri tem se za Xing uporabljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, ki jih lahko dobite na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung in https://privacy.xing.com/de. Za LinkedIn veljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 ZDA, ki so na voljo na naslovu https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Na določbe o varstvu podatkov ponudnikov nimamo vpliva.

Če se odločite, da svoj življenjepis naložite prek storitve Dropbox družbe Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irska, boste prek povezave preusmerjeni na spletno mesto Dropbox, kjer se lahko prijavite s svojimi podatki za dostop do storitve  Dropbox. Življenjepis lahko nato naložite v svoj Dropbox in ga delite z nami. Upoštevajte, da pri uporabi storitve Dropbox veljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika, na katere nimamo vpliva. Več informacij o varstvu podatkov pri Dropboxu najdete na https://www.dropbox.com/privacy

Po prejemu prijave prek portala za prijavitelje bodo vaši dokumenti elektronsko posredovani odgovornim uslužbencem našega podjetja. Če ste se prijavili na razpisano delovno mesto, bodo dokumenti samodejno izbrisani tri mesece po zaključku postopka zaposlovanja, če izbrisa ne preprečujejo drugi zakoniti interesi. Takšni legitimni interesi v tem smislu so na primer obveznosti zagotavljanja dokazov v postopkih na podlagi splošnega zakona o enakem obravnavanju (AGG). V primeru prijave brez navedbe razpisanega delovnega mesta (nenaročena prijava) se prijava hrani, dokler obstaja možnost, da bi bila prijava zanimiva. Imate možnost, da kadar koli zahtevate izbris svoje vloge, tudi pred iztekom predvidenih obdobij hrambe. V primeru uspešne prijave bodo posredovani podatki shranjeni za namen obdelave delovnega razmerja v skladu z zakonskimi zahtevami. V vseh drugih primerih je pravna podlaga za shranjevanje vaših podatkov o prosilcu vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Komuniciranje z nami

Z nami se lahko povežete na različne načine, tudi prek kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu. Prav tako vas bomo z veseljem redno obveščali z našimi novicami po e-pošti.

Kontaktni obrazec

Če želite uporabiti kontaktni obrazec v naši spletni ponudbi, zbiramo osebne podatke, ki jih navedete v kontaktnem obrazcu, zlasti ime in elektronski naslov. Shranjujemo tudi naslov IP ter datum in čas zahteve. Podatke, posredovane prek kontaktnega obrazca, obdelujemo izključno zato, da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje ali zahtevo.

Sami se lahko odločite, katere podatke nam boste poslali prek kontaktnega obrazca. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Ko zadevo obdelamo, bodo podatki najprej shranjeni za primer morebitnih poizvedb. Izbris podatkov lahko zahtevate kadar koli, sicer bomo podatke izbrisali po popolni rešitvi zadeve; zakonske obveznosti hrambe v vsakem primeru ostanejo nespremenjene.

Elektronske novice

Ko se prijavite na naše novice, bomo vaš e-poštni naslov uporabljali za lastne oglaševalske namene, dokler se ne odjavite. Po e-pošti boste redno prejemali informacije o aktualnih temah in e-poštna sporočila ob posebnih priložnostih, na primer posebnih promocijah. E-sporočila so lahko prilagojena in individualizirana na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas.

Za prijavo na naše novice, razen če ste nam dali pisno soglasje, uporabljamo tako imenovani postopek dvojne izbire, tj. novice vam bomo po elektronski pošti poslali le, če ste predhodno izrecno potrdili, da želite, da aktiviramo pošiljanje novic. Nato vam bomo poslali e-poštno sporočilo z obvestilom in vas prosili, da s klikom na povezavo v tem sporočilu potrdite, da želite prejemati naše novice. Potrditev in čas registracije zabeležimo, da lahko dokažemo vašo registracijo in po potrebi pojasnimo morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP, če ste se izrecno prijavili na e-novice. V okviru zakonskih zahtev se lahko zgodi, da naše novice od nas prejemate tudi brez izrecne privolitve, ker ste pri nas naročili blago ali storitve, ker smo v tem okviru prejeli vaš e-poštni naslov in ker niste ugovarjali prejemanju informacij po e-pošti. V tem primeru je pravna podlaga naš zakoniti interes za pošiljanje neposrednega oglaševanja v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

Podatke o uporabi naših glasil uporabljamo za namene analize z vašim soglasjem. V ta namen prejmemo informacije o tem, v kolikšni meri so poslana glasila odprta in uporabljena, npr. koliko uporabnikom je bilo poslano e-poštno sporočilo, ali so bila e-poštna sporočila zavrnjena in ali so se uporabniki po prejemu e-poštnega sporočila odjavili s seznama ali pa so unovčili kupone. Te informacije uporabljamo za ugotavljanje vaših osebnih interesov in tako lahko prilagodimo našo ponudbo glede na vaše interese. Spletni svetilniki in sledilni piksli se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s tem je vaša izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Če od nas ne želite več prejemati novic, lahko kadar koli prekličete svoje soglasje z učinkom za prihodnost ali nasprotujete nadaljnjemu prejemanju novic, ne da bi pri tem imeli kakršne koli stroške, razen stroškov prenosa po osnovnih tarifah. Preprosto uporabite povezavo za odjavo, ki je v vsakem glasilu, ali pa nam ali našemu pooblaščencu za varstvo podatkov pošljite sporočilo.

Komentarji

V naši spletni ponudbi lahko komentirate naše članke. Pri tem morate navesti svoje ime, lahko pa uporabite tudi psevdonim. Navesti morate tudi svoj e-poštni naslov. Navedba vašega e-poštnega naslova je potrebna, da vas lahko kontaktiramo v primeru ugovorov na vaše pripombe in vas prosimo, da jih komentirate; shranimo tudi naslov IP. Brez teh podatkov ne boste mogli objavljati komentarjev. Ob objavi komentarja pa bo prikazano samo ime ali psevdonim, ki ste ga izbrali. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP

Nagradne igre

V svoji spletni ponudbi ali prek drugih kanalov občasno ponujamo natečaje. Na natečaj se lahko prijavite prostovoljno; po potrebi je lahko rešitev nalog ali predložitev prispevkov pogoj za sodelovanje. V postopku prijave morate posredovati kontaktne podatke, ki jih bomo uporabili izključno za upravljanje natečaja. Podatki iz natečaja se ne združujejo z drugimi podatki - razen če ni v posameznem primeru drugače urejeno; sodelovanje v natečaju in možnosti za zmago so neodvisne od drugih dejavnikov, kot je nakup blaga ali podelitev neobveznega soglasja za prejemanje oglaševanja.

Po koncu natečaja bodo vaši podatki shranjeni šest mesecev, razen če jih boste zahtevali izbrisati prej. Začasna hramba je namenjena morebitni preučitvi poizvedb in pritožb. Nato bodo vsi podatki o udeležencih izbrisani. Izbris ne vključuje podatkov, ki se zaradi izrecnega dogovora z zadevnim udeležencem hranijo dlje časa. To lahko vključuje na primer podatke o zmagovalcu. Takšnih dogovorov z nami niste dolžni skleniti. Ne glede na ustrezen sporazum je dovoljena objava podatkov o udeležencih v anonimizirani obliki (Ana A. iz A.).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(a) SUVP (privolitev v okviru sodelovanja v nagradni igri) in člen 6(1)(b) SUVP (izvedba nagradne igre).

Ankete

Da bi izboljšali svoje izdelke in storitve, vas lahko občasno povabimo k sodelovanju v anketah za stranke ali uporabnike, na primer z ustreznimi obvestili v naši spletni ponudbi. Ankete temeljijo na spletu; če ankete izvajamo na spletnih mestih tretjih oseb in obdelavo podatkov izvajajo ti tretji ponudniki na lastno odgovornost, to jasno poudarimo. Sodelovanje v anketah je prostovoljno in ne vpliva na drugo uporabo naših spletnih ponudb, vendar je možno, da vam v zahvalo za sodelovanje dodelimo izrecno navedeno ugodnost (na primer kupon ali popust) ali možnost za zmago. Če je treba osebne podatke posredovati za pridobitev ugodnosti ali možnosti za zmago, je to izključno za namene obdelave in ni povezano z vsebino ankete; pravna podlaga v zvezi s tem je člen 6(1)(b) SUVP. Ni možnosti shranjevanja podatkov o tem, katere stranke/uporabniki so sodelovali v raziskavi in kateri odgovori so bili podani. Vendar pa sprejemamo tehnične ukrepe za preprečevanje večkratne udeležbe in preprečevanje neprimerne udeležbe, na primer z avtomatiziranimi postopki (boti). V ta namen se lahko uporabljajo piškotki ali druge tehnologije za preverjanje dovoljenja za sodelovanje. V tem primeru so pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi z osebami naši zgoraj opisani zakoniti interesi v smislu člena 6(1)(f) SUVP.

Če se v izjemnih primerih namerava rezultate raziskave povezati z vašim profilom stranke, bo to storjeno le z vašim izrecnim soglasjem. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je nato člen 6(1)(a) SUVP.

Uporaba WhatsApp Business

Ponujamo vam možnost, da stopite v stik z nami prek storitve pošiljanja sporočil WhatsApp Business. Storitev WhatsApp Business zagotavlja družba WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, oz. za uporabnike, ki živijo v Evropskem gospodarskem prostoru, družba WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. WhatsApp pripada družbi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA.

Ko nas kontaktirate prek WhatsApp, abeležimo telefonsko številko, ki jo uporabite, in informacije, ki jih pošljete prek WhatsApp; a obdelavo vaše poizvedbe lahko uporabimo tudi vaše podatke o stranki, ki so shranjeni pri nas. Podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo izključno za odgovor na vašo poizvedbo ali obravnavo vaše zahteve Poudarjamo, da nimamo vpliva na obseg, v katerem WhatsApp bzw. Facebook (kot lastnik WhatsApp) dostopa do vaših osebnih podatkov in jih ocenjuje. Informacije o obdelavi podatkov s strani WhatsApp so na voljo v politiki zasebnosti ponudnika storitev na naslovu https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Za obdelavo podatkov s strabu WhatsApp nismo odgovorni. Pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Ko bomo zadevo obdelali, bodo podatki najprej shranjeni za morebitna posvetovanja. Izbris podatkov lahko zahtevate kadar koli, sicer bodo podatki izbrisani, ko bo zadeva v celoti obravnavana; zakonske obveznosti hrambe v vsakem primeru ostanejo nespremenjene.

Družbeni mediji

Poleg naše spletne ponudbe za prenos informacij in komunikacijo uporabljamo tudi različne kanale družbenih medijev, do katerih najdete povezave v naši spletni ponudbi ali v katerih boste našli povezave do naše spletne ponudbe. Natančneje, uporabljamo družbena omrežja Facebook, Pinterest in Instagram, platformo za videoposnetke YouTube in portal TikTokPovezave lahko prepoznate po ustreznem logotipu ponudnika.

S klikom na povezave se odprejo ustrezne strani družbenih medijev, za katere ta izjava o varstvu podatkov ne velja. Tam veljajo podrobnosti o določbah in obvestilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov. V nadaljevanju smo za vas povzeli pregled ustreznih obvestil ponudnikov. Za veljavne določbe glejte ustrezne izjave o varstvu podatkov posameznih ponudnikov; te najdete na naslednjih naslovih:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Pred priklicem ustreznih povezav se ustreznim ponudnikom ne posredujejo nobeni osebni podatki. Vaš dostop do povezane strani je hkrati podlaga za obdelavo podatkov s strani zadevnega ponudnika.

Za našo uporabo kanalov družbenih medijev Facebook in Instagram veljajo tudi naslednje informacije o povezani obdelavi vaših osebnih podatkov.

Facebook Fanpage

Poleg lastne spletne ponudbe imamo tudi stran oboževalcev v družabnem omrežju Facebook. Na strani za oboževalce obveščamo o svojih dejavnostih in ponujamo kanal za komunikacijo. Družabno omrežje Facebook upravlja družba Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju: „Facebook“).

Razmejitev odgovornosti

V okviru možnosti pri Facebook skušamo zagotoviti zaščito vaše zasebnosti in zasebnih podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom strani, se pojasnila v tej izjavi o varstvu podatkov uporabljajo brez omejitev. Zaradi vključitve strani oboževalcev v ponudbo družbe Facebook je treba opozoriti, da hkrati obdeluje osebne podatke tudi Facebook. Na obdelavo podatkov s stranidružbe Facebook nimamo vpliva; zlasti ne deluje kot obdelovalec za nas v okviru naše odgovornosti. Za obdelavo podatkos s strani družbe Facebook veljajo – vsaj glede na navedbe družbe Facebook – smernice družbe Facebook, ki so na voljo na https://de-de.facebook.com/policy.php.

V skladu z zakonom o varstvu podatkov lahko domnevamo, da smo Facebook in mi skupaj odgovorni za delovanje oboževalske strani in vrednotenje podatkov uporabnikov ob obisku oboževalske strani. V skladu z zahtevami zakona o varstvu podatkov smo z družbo Facebook dosegli dogovor o razmejitvi odgovornosti.

Facebook Insights

Facebook upravljavcem oboževalskih strani ponuja možnost pregleda uporabe oboževalske strani in njenih uporabnikov prek funkcije Page Insights. S storitvijo Page Insights lahko prikličete in ocenite predvsem statistične podatke. Podatke iz orodja Page Insights uporabljamo za čim bolj privlačno in učinkovito stran oboževalcev. V ta namen nam Facebook posreduje podatke, ki jih je družba Facebook ustvarila sama. Dodatne informacije o delovanju in odgovornosti za funkcijo Page Insights zagotavlja družba Facebook na naslovu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook ponuja uporabnikom, ki so registrirani pri Facebooku, možnosti neposredne komunikacije prek storitve Facebook Messenger. Če stopite v stik z nami prek storitve Messenger, bomo posredovane podatke shranili in uporabili izključno za namen odgovora na vaše povpraševanje. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP in naš zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Naš zakoniti interes je evidentiranje in obdelava poizvedb strank, vrednotenje poizvedb strank ter nadzor nad zlorabami in se uveljavlja le za te namene.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za vaše osebne podatke to velja, ko se zadevni pogovor konča. Za nas je pogovor končan, ko je iz okoliščin jasno razvidno, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete; v tem primeru bomo podatke nemudoma izbrisali, če ni podlage za njihovo nadaljnje shranjevanje.

Nadaljnje informacije o Facebooku

Če imate kakršna koli vprašanja o naši uporabi osebnih podatkov v zvezi z uporabo oboževalske strani pri Facebooku, se lahko kadar koli obrnete na nas in našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Kontaktni podatki in komunikacijski kanali so pojasnjeni v naši izjavi o varstvu podatkov. Če imate vprašanja o varstvu podatkov pri Facebooku, vas prosimo, da se obrnete neposredno na družbo Facebook. Splošne informacije o varni uporabi družabnih omrežij zagotavlja tudi Zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) na svoji spletni strani na naslovu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Račun na Instagramu

Poleg lastne spletne ponudbe imamo tudi račun v družabnem omrežju Instagram. Prek računa na Instagramu obveščamo o naših dejavnostih in ponujamo kanal za komunikacijo. Družabno omrežje Instagram upravlja družba Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju: „Facebook“).

Odgovornost v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

V okviru možnosti pri Instagramu skušamo zagotoviti zaščito vaše zasebnosti in zasebnih podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom računa Instagram, se pojasnila v tej izjavi o varstvu podatkov uporabljajo brez omejitev. Zaradi integracije računa v ponudbo družbe Facebook je treba opozoriti, da hkrati obdeluje osebne podatke tudi Facebook. Na obdelavo podatkov s strani družbe Facebook nimamo vpliva; Facebook zlasti ne deluje kot obdelovalec za nas v okviru naše odgovornosti. Za obdelavo podatkov s strani družbe Facebook veljajo – vsaj glede na navedbe družbe Facebook – smernice družbe Facebook, ki so na voljo na https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

V skladu z zakonom o varstvu podatkov imamo družba Facebook in mi ločene odgovornosti za upravljanje računa pri Instagramu ter s tem povezanih možnosti komuniciranja in ocenjevanja. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom našega mesta na Instagramu in samo mi odločamo o namenih in sredstvih te obdelave podatkov, smo za to obdelavo podatkov odgovorni mi. To se običajno zgodi, če z nami komunicirate neposredno prek funkcije „Instagram Direct Messaging“ in nam pri tem posredujete svoje podatke. Če vaše osebne podatke obdeluje Facebook in Facebook sam odloča o namenih in sredstvih obdelave podatkov, je za to obdelavo podatkov izključno odgovoren Facebook. To velja zlasti za ocenjevanje vedenja uporabnikov, ki ga Facebook izvaja za svoje lastne namene.

Instagram Insights

Facebook ponuja upravljavcem računov možnost pregleda uporabe računa in njegovih uporabnikov prek funkcije „Instagram Insights“. Prek storitve Instagram Insights e mogoče priklicati in ovrednotiti predvsem statistične podatke. Podatke iz storitve Instagram Insights uporabljamo predvsem, da naredimo račun Instagram čim bolj privlačen in učinkovit. V ta namen nam družba Facebook posreduje podatke, ki jih je Facebook ustvaril sam na lastno odgovornost. Podatki, ki jih prejmemo od družbe Facebook, so večinoma anonimizirani podatki in statistični podatki. Če v tem okviru prejmemo osebne podatke, smo odgovorni za našo nadaljnjo obdelavo teh podatkov pri oceni uporabe našega računa Instagram.

Dodatne informacije glede storitve Instagram Insights zagotavlja družba Facebook na naslovu https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

Pri Instagramu imate možnost, da prek funkcije „Instagram Direct Messaging“ možnost neposredne komunikacije z nami. Če stopite v stik z nami prek funkcije Instagram Direct Messaging, bomo posredovane podatke shranili in uporabili izključno za namen odgovora na vaše povpraševanje. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP in naš zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Naš zakoniti interes je evidentiranje in obdelava poizvedb strank, vrednotenje poizvedb strank ter nadzor nad zlorabami in se uveljavlja le za te namene.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za vaše osebne podatke to velja, ko se zadevni pogovor konča. Za nas je pogovor končan, ko je iz okoliščin jasno razvidno, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete; v tem primeru bomo podatke nemudoma izbrisali, če ni podlage za njihovo nadaljnje shranjevanje.

Nadaljnje informacije glede Instagrama

Če imate kakršna koli vprašanja o naši uporabi osebnih podatkov v zvezi z uporabo našega računa Instagram, se lahko kadar koli obrnete na nas in našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Kontaktni podatki in komunikacijski kanali so pojasnjeni v naši izjavi o varstvu podatkov. Če imate vprašanja o varstvu podatkov pri družbenem omrežju Instagram, ki ga ponuja družba Facebook, vas prosimo, da se obrnete neposredno na družbo Facebook. Na tem mestu bi radi dodatno opozorili tudi na to, da splošne informacije o varni uporabi družabnih omrežij zagotavlja tudi Zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) na svoji spletni strani na naslovu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Vaše pravice in kontakt

Velik pomen pripisujemo čim bolj pregledni razlagi obdelave vaših osebnih podatkov in obveščanju o pravicah, do katerih ste upravičeni. Če želite več informacij ali uveljavljati pravice, do katerih ste upravičeni, se lahko kadar koli obrnete na nas, da bomo poskrbeli za vašo zahtevo.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate obsežne pravice. Najprej imate obsežno pravico do informacij in po potrebi lahko zahtevate popravek in/ali izbris ali blokiranje svojih osebnih podatkov. Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave in imate pravico do ugovora. V zvezi z osebnimi podatki, ki ste nam jih posredovali, imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljaviti katero koli od svojih pravic in/ali pridobiti več informacij o njih, se obrnite na našo službo za stranke. Lahko se obrnete tudi na našega pooblaščenca za varstvo podatkov.

Preklic privolitve in ugovor

Ko enkrat podate soglasje, ga lahko kadar koli svobodno prekličete z učinkom za prihodnost. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve. Kontaktni osebi za to sta tudi naša služba za stranke in naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

Če obdelava vaših osebnih podatkov ne temelji na privolitvi, temveč na drugi pravni podlagi, lahko tej obdelavi podatkov ugovarjate. Vaš ugovor vodi do pregleda in po potrebi do prenehanja obdelave podatkov. Obveščeni boste o rezultatih pregleda in - če se bo obdelava podatkov kljub temu nadaljevala - boste od nas prejeli podrobnejše informacije o tem, zakaj je obdelava podatkov dovoljena.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov in stik

Imenovali smo zunanjega pooblaščenca za varstvo podatkov, ki nam pomaga pri vprašanjih varstva podatkov in na katerega se lahko obrnete tudi neposredno. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našim ravnanjem z osebnimi podatki ali potrebujete dodatne informacije o varstvu podatkov, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov in njegovo ekipo:

Odvetnik Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI odvetniki

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-pošta: privacy@takko.de

Če želite osebno stopiti v stik z našim pooblaščencem za varstvo podatkov po elektronski pošti, ga lahko kontaktirate tudi na naslovu sebastian.meyer(at)brandi.net.

Pritožbe

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s to izjavo o varstvu podatkov ali veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožite se lahko tudi našemu pooblaščencu za varstvo podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov bo zadevo raziskal in vas obvestil o izidu preiskave.

Nadaljnje informacije in spremembe

Povezave na druge spletne strani

Naša spletna ponudba vsebuje povezave na druge spletne strani. Te povezave so praviloma označene kot takšne. Na spoštovanje določb o varstvu podatkov na povezanih spletnih straneh nimamo vpliva. Zato vam priporočamo, da se tudi na drugih spletnih straneh pozanimate o vsakokratnih izjavah o varstvu podatkov.

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Stanje izjave o varstvu podatkov je označeno z navedbo datuma (spodaj). Pridržujemo si pravico, da to izjavo o varstvu podatkov kadarkoli spremenimo z učinkom za naprej. Do spremembe pride zlasti v primeru tehničnih prilagoditev spletne ponudbe ali sprememb zahtev glede varstva podatkov. Aktualna različica izjave o varstvu podatkov je vedno na voljo neposredno prek spletne ponudbe. Priporočamo, da se redno obveščate o spremembah te izjave o varstvu podatkov.

Stanje te izjave o varstvu podatkov: januar 2022