Polityka prywatności

Wstęp

My, firma Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, jako operator strony internetowej, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej, a osoby kontaktowe do pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych są wymienione w niniejszej Polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa sfery prywatnej oraz prywatnych danych. Zbieramy, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane tylko w sposób zgodny z treścią niniejszej Polityki prywatności, a także z mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych, w szczególności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych.

W niniejszej Polityce prywatności informujemy Państwa o zakresie i celach przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej oferty internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to wszystkie informacje, dotyczące Państwa tożsamości, na przykład nazwisko, adres e-mail czy też adres pocztowy. Informacje, które nie mogą zostać powiązane z Państwa tożsamością (jak np. dane statystyczne dotyczące liczby użytkowników oferty internetowej), nie są uważane za dane osobowe.

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej oferty internetowej bez ujawniania swoje tożsamości oraz bez podawania danych osobowych. Rejestrujemy wówczas tylko ogólne informacje dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej. Niektóre z oferowanych usług wymagają jednak pobierania od Państwa danych osobowych. Te dane przetwarzamy wówczas zasadniczo w celach związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej, w szczególności do udostępniania żądanych informacji. W ramach zbierania danych osobowych obowiązkowe jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne. Ponadto możliwe jest podawanie dalszych danych, przy czym chodzi o dobrowolnie udzielane informacje. W każdym przypadku informujemy, czy chodzi o pola obowiązkowe, czy informacje dobrowolne. Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych częściach niniejszej Polityki prywatności.

Nie odbywa się automatyczne podejmowanie decyzji w oparciu o Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej witryny online.

Przetwarzanie informacji osobowych

Państwa dane są przez nas zapisywane na szczególnie zabezpieczonych serwerach w obrębie Unii Europejskiej. Są one zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikowaniem lub przetwarzaniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych jest możliwy jedynie dla niewielu upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za techniczną, handlową i redakcyjna obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie ma jednak możliwości zapewnienia kompletnej ochrony przed wszelkimi zagrożeniami.

Państwa dane osobowe są przesyłane przez Internet w sposób zaszyfrowany. Do przesyłania danych używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Zasadniczo wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia wymaganych usług. Jeśli w ramach realizacji usługi korzystamy z zewnętrznych usługodawców, mają oni dostęp do danych również wyłącznie w celu świadczenia usług. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i zobowiązujemy do tego także naszych zewnętrznych usługodawców. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane wewnętrznie w ramach grupy przedsiębiorstw Takko, do której należymy. Także w tym przypadku wszelkie gwarancje określone w niniejszej Polityce prywatności pozostają w mocy.

Ponadto nie przekazujemy danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, w szczególności do celów reklamowych. Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko w przypadku, gdy sami Państwo wyrażą zgodę na przekazywanie danych lub jeśli jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych oraz/lub urzędowych lub sądowych rozporządzeń. Może przy tym chodzić w szczególności o udzielanie informacji w celach związanych ze ściganiem przestępstwa, odparciem zagrożenia lub egzekwowaniem praw własności intelektualnej lub też ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Jeśli sami lub poprzez usługodawców przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, przestrzegamy szczególnych przepisów określonych przez art. 44 nn. RODO i zobowiązujemy do ich przestrzegania także naszych usługodawców. W związku z tym będziemy przekazywać Państwa dane do krajów spoza Unii Europejskiej wyłącznie pod warunkiem zagwarantowanego poziomu ochrony określonego w RODO. Ten poziom ochrony jest gwarantowany w szczególności poprzez decyzję komisji UE o odpowiedniej ochronie lub odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy uzyskujemy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to wymagane do realizacji umowy lub w ramach stosunku umownego z Państwem, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jako podstawa prawna do przetwarzania danych uważany jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do ochrony uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej Polityki prywatności zawsze zwracamy uwagę, na jakiej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Dalsze przechowywanie danych jest jednak możliwe, jeśli wynika z przepisów prawnych, którym podlegamy, np. w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe zawsze na koniec odpowiedniego okresu.

Korzystanie z naszej oferty internetowej

Informacje dotyczące Państwa komputera

W przypadku każdego skorzystania z naszej witryny internetowej, niezależnie od faktu rejestracji, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, zapytanie z przeglądarki (treść zapytania, konkretna strona) oraz datę i godzinę tego zapytania. Ponadto rejestrowane są status oraz ilość danych przesyłanych w ramach tego zapytania. Gromadzimy także informacje dotyczące produktu i wersji, odnoszące się do wykorzystywanej przeglądarki (język i wersja oprogramowania przeglądarki), a także system operacyjny komputera i jego interfejs. Ponadto rejestrowane są informacje o urządzeniu końcowym, z którego wysyłane jest żądanie, rozdzielczość i głębia kolorów ekranu, obsługa Flash, obsługa Javascript, a także logowanie i wylogowanie. Ponadto zapisujemy, z jakiej strony internetowej nastąpił dostęp do naszej oferty internetowej. Adres IP Państwa komputera jest przy tym zapisywany tylko na czas korzystania z oferty internetowej, a następnie usuwany lub anonimizowany przez skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas, najdłużej przez trzy lata.

Wykorzystujemy te dane do prowadzenia niniejszej oferty internetowej, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, sprawdzania obciążenia strony internetowej, a także dokonywania zmian i ulepszeń. Te cele stanowią także nasz uzasadniony interes do przetwarzania danych wg art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zastosowanie plików cookie

Nasza oferta internetowa – tak jak wiele innych stron internetowych – wykorzystuje pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, w których Państwa przeglądarka zapisuje określone ustawienia i dane w celu ich przesłania do naszej witryny. Plik cookie z reguły zawiera nazwę domeny, z której został wysłany oraz informacje o wieku pliku wraz z alfanumerycznym znakiem identyfikacyjnym.

Pliki cookie umożliwiają nam wykrycie Państwa komputera i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych wcześniejszych ustawień. Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach mogą być również stosowne pliki cookie o dłuższym czasie zapisu w celu uwzględnienia Państwa ustawień i preferencji również podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Większość przeglądarek ustawiona jest w taki sposób, że automatycznie akceptują pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, że w chwili przesłania cookie generowane jest powiadomienie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia zapisanych już plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że brak zgody na zapisywanie plików cookie albo usunięcie zapisanych już plików może spowodować ograniczenie albo całkowitą utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej witryny.

Jeśli pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, podczas pierwszej wizyty na naszej stronie prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie plików cookie. W odniesieniu do stosowanych przez dostawców zewnętrznych plików cookie, które nie są niezbędne, zamieszczamy poniżej dokładniejszy opis wykorzystywanych przez nas usług tych dostawców. Podstawą prawną dla związanego z tym przetwarzania danych łącznie ewentualnym przekazywaniem danych jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Raz udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość, w szczególności poprzez zmianę wybranych ustawień.

Podstawę prawną dla stosowania niezbędnych plików cookie stanowi nasz uzasadniony interes, polegający na prawidłowym udostępnieniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także – jeśli poprzez naszą stronę internetową zawierane lub realizowane są umowy – na realizacji umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Wyszukiwarka filii

Na naszej stronie internetowej istnienie możliwość wyszukiwania filii Takko, położonych w Państwa okolicy. Można ręcznie wprowadzić kod pocztowy, aby w ten sposób znaleźć odpowiednią filię. Możliwe jest jednak także ustalanie filii poprzez dostęp do lokalizacji. Jeśli korzystają Państwo z tej funkcji, Państwa lokalizacja będzie określana na podstawie adresu IP poprzez geolokalizację. Adres IP jest przy tym pobierany wyłącznie w celu wyświetlenia Państwu odpowiedniej filii. Bezpośrednio po zakończeniu korzystania z naszej oferty internetowej Państwa adres IP jest usuwany.

Podstawą prawną dla korzystania z wyszukiwarki filii jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Sprawdzanie dostępności towarów w filiach

Istnieje możliwość sprawdzenia dostępności towarów w położonych w pobliżu filiach Takko. Można ręcznie wprowadzić kod pocztowy, aby w ten sposób sprawdzić dostępność towarów w położonych w pobliżu filiach. Zamiast ręcznego wprowadzania kodu pocztowego, można także udostępnić swoją lokalizację przez przeglądarkę. Jeśli korzystają Państwo z tej funkcji, Państwa lokalizacja będzie określana na podstawie adresu IP poprzez geolokalizację. Adres IP będzie wówczas pobierany wyłącznie w celu wyświetlenia Państwu odpowiednich filii. Bezpośrednio po zakończeniu korzystania z naszej oferty internetowej Państwa adres IP jest usuwany.

Podstawą prawną dla korzystania z wyszukiwarki filii jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ochrona osób małoletnich

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgodny rodziców lub opiekunów. Nie żądamy celowo podania danych osobowych od dzieci lub młodzieży, nie zbieramy ich świadomie i nie przekazujemy osobom trzecim.

Włączenie usług dostawców zewnętrznych

W przypadku niektórych funkcji na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Te usługi to głównie funkcje opcjonalne, które muszą Państwo wyraźnie wybrać lub z nich skorzystać. Zawarliśmy z poszczególnymi dostawcami ustalenia umowne w celu udostępnienia lub włączenia ich usług i w ramach naszych możliwości wstawiamy się za tym, by także ci dostawcy zewnętrzni udzielali przejrzystych informacji na temat zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegali przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (zwanej dalej: „Google”). Google Tag Manager to system zarządzania tagami (TMS), umożliwiający zarządzanie tagami, czyli kodami trackingowymi oraz powiązanymi fragmentami kodu na naszej stronie internetowej. Poprzez Google Tag Manager możliwe jest zintegrowanie usług Google na stronie internetowej.

Podczas korzystania z Google Tag Manager nawiązywane jest połączenie z serwerami Google. Tym samym adres IP przeglądarki urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika tych stron internetowych jest zapisywany przez Google. Nie jest wykluczone, że w związku z tym dane będą przekazywane do Google do USA i w pewnych okolicznościach organy bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych będą mogły uzyskać do nich dostęp. W związku z korzystaniem z Google Tag Manager nie są jednak stosowane pliki cookie.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager oraz przetwarzania danych przez Google można znaleźć na stronach https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de oraz https://www.google.com/policies/privacy/.

Podstawą prawną dla związanego z tym przetwarzania danych łącznie z ewentualnym przekazywaniem danych jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie kodami trackingowymi na naszej stronie internetowej, które umożliwiają nam analizowanie korzystania z naszej oferty internetowej oraz ulepszanie i personalizację naszych usług.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics do celów analiz statystycznych. Google Analytics jest usługą analityczną dostarczaną przez Google.

W ramach Google Analytics, firma Google wykorzystuje do analiz między innymi pliki cookie. Rodzaj i zakres wykorzystywania oraz analizy plików cookie są określane przez Google. Zabrane na podstawie plików cookie informacje o korzystaniu ze strony przekazywane są do serwerów Google, gdzie zostają zapisane. Nie jest przy tym wykluczone, że dane będą przekazywane do USA i w ten sposób dostęp do tych danych mogą uzyskać tamtejsze organy publiczne. W przypadku aktywacji na stronie opcji anonimizacji IP, Google skraca adresy IP użytkowników. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP wysłany jest do serwerów Google i tam skracany.

Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu na rzecz administratora oferty internetowej. Ponadto Google wykorzystuje dane także do własnych celów. W ramach tych celów Google tworzy na przykład profile dotyczące zachowania użytkowników lub łączy dane z innymi danymi, na przykład z istniejącym kontem Google. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju procesy przetwarzania danych. Według informacji udzielanych przez Google adres IP przesyłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi, które Google zbiera lub już posiada. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której link został zamieszczony poniżej. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi nasz uzasadniony interes w zakresie analizy korzystania z naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto korzystamy z funkcji „cechy demograficzne”, oferowanej przez Google Analytics. Umożliwia ona tworzenie raportów zawierających informacje o płci, wieku oraz zainteresowaniach osób odwiedzających strony internetowe. Te dane pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Można w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na Państwa koncie Google lub zasadniczo zabronić zbierania danych przez Google Analytics w sposób opisany w poniższym akapicie. Więcej informacji dotyczących funkcji „cechy demograficzne” można znaleźć na stronie Google https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Można zapobiec rejestracji przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki (plugin) przeglądarki, dostępnej pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics oraz ochrony danych osobowych). Zwracamy uwagę, że na naszych stronach usługa Google Analytics została rozszerzona o kod "anonymizeIp();" co zapewnia zanonimizowaną rejestrację adresów IP poprzez usunięcie ostatniego oktetu.

Retargeting i remarketing

Retargeting lub remarketing to technologie pozwalające na wyświetlanie pasujących reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili określoną stronę internetową, także po opuszczeniu przez nich tej strony internetowej. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkownika przez własną stronę internetową, co jest możliwe dzięki zastosowaniu plików cookie odpowiednich usługodawców; ponadto uwzględniane jest dotychczasowe zachowanie użytkownika. Kiedy na przykład użytkownik przegląda określone produkty, te lub podobne produkty mogą być wyświetlane dla niego jako reklamy na innych stronach internetowych. Chodzi przy tym o spersonalizowaną reklamę, która jest dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Do tej spersonalizowanej reklamy nie jest wymagana identyfikacja użytkownika wykraczająca poza jego ponowne rozpoznanie, dlatego dane, które wykorzystujemy w ramach retargetingu lub remarketingu, nie są przez nas łączone z innymi danymi.

Wykorzystujemy takie technologie do wyświetlania reklam w Internecie. W celu wyświetlania reklam korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Korzystamy między innymi z oferty firmy Google, która umożliwia automatyczne wyświetlanie produktów, które mogą być interesujące dla użytkownika Internetu. Ta funkcja jest realizowana przez pliki cookie. Nie można przy tym wykluczyć, że w ramach tego procesu dane będą przekazywane do Google do USA i dostęp do poszczególnych danych będzie możliwy dla organów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat tych technologii można uzyskać w zasada zachowania poufności Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de. Można z góry zapobiec instalacji plików cookie dla usług Google Remarketing i Google AdWords Conversion Tracking, wprowadzając odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki i zmieniając odpowiednie ustawienia na stronie internetowej http://www.google.com/policies/privacy/ads/. Niezależnie od powyższych możliwości wstrzymania przetwarzania danych za pomocą plików cookie w związku z usługami Google Remarketing i Google AdWords Conversion Tracking, stosowanie przez nas odpowiednich plików cookie lub tych usług uzależnione jest od Państwa wyraźnej zgody. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Exactag

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Exactag firmy Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Usługa jest wykorzystywana do celów marketingowych i związanych z optymalizacją. Usługa stosuje przy tym pliki cookie oraz inne technologie. Te technologie umożliwiają rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Z tych informacji mogą być tworzone opatrzone pseudonimami profile użytkowania. Dane zbierane w ramach tej usługi nie są wykorzystane do tego, aby zidentyfikować Państwa osobiście.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Exactag można uzyskać na stronie: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie trackingowe oferowane przez zewnętrznego dostawcę, firmę Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhaga, Dania (zwaną dalej: „Mouseflow”), aby zapisywać pojedyncze, przypadkowo wybrane wizyty (tylko ze zanonimizowanym adresem IP). Tak zwany protokół ruchów myszą służy do tego, aby wyrywkowo odtwarzać poszczególne wizyty i na tej podstawie dokonywać ulepszeń naszej oferty internetowej.

Jeśli nie życzą sobie Państwo rejestrowania ruchów myszą, można dezaktywować tę funkcję także poprzez wyłączenie JavaScript w przeglądarce. Może to jednak spowodować znaczne pogorszenie funkcjonowania naszej strony internetowej.

Więcej informacji dotyczących zakresu zbierania, zapisywania oraz przetwarzania danych przez Mouseflow można znaleźć na stronie http://mouseflow.de/datenschutz/.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Google Adwords Conversion

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google AdWords. AdWords to program reklam internetowych firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords wykorzystujemy tak zwane śledzenie konwersji. Jeśli klikną Państwo na reklamę wyświetlaną przez Google, instalowany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony niniejszej oferty internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, zarówno Google jak i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być obserwowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli w ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkowników.

Zapisywanie „plików cookie do śledzenia konwersji” oraz korzystanie z narzędzi do trackingu realizowane jest wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Wykorzystujemy Facebook Pixel do analiz statystycznych oraz poprawy efektywności naszych reklam. Facebook Pixel to narzędzie analityczne firmy Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pixel umożliwia pomiar efektywności naszej reklamy, a także wyświetlanie naszych reklam określonym grupom docelowym.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z Facebook Pixel, podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka. Przy każdym otwarciu strony internetowej do firmy Facebook przekazywane są określone informacje o użytkowniku. Przesyłane dane to między innymi adres IP oraz informacje o używanej przeglądarce oraz użytkowniku strony internetowej. Przesyłane są także informacje o tym, z jakiej strony internetowej nastąpił dostęp do oferty online. Oprócz tego rejestrowane jest, jakie przyciski klikane są przez użytkownika strony internetowej oraz jakie strony zostały wyświetlone w wyniku takiego kliknięcia. Rejestrowane są także informacje wprowadzane przez użytkownika w formularzach online. Nie jest przy tym wykluczone, że dane będą przekazywane do USA i dostęp do nich mogą uzyskać tamtejsze organy publiczne.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez firmę Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (ogólne informacje na temat Facebook Pixel) oraz w polityce prywatności firmy Facebook na stronie www.facebook.com/about/privacy/.

Korzystanie z Facebook Pixel oraz związane z tym przetwarzanie danych odbywają się wyłącznie na podstawie Państwa uprzedniej zgody. Naszą podstawą prawną jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Webgains

W ramach naszej oferty internetowej wykorzystujemy także marketing partnerski. Jest to internetowa forma sprzedaży, w ramach której dostawcy innych ofert internetowych (zwani często „handlowcami” lub „reklamodawcami”) przekierowują do naszej oferty internetowej. Jeśli w wyniku takiego przekierowania dojdzie do wyświetlenia strony lub zakupu na naszej stronie internetowej, wypłacana jest prowizja za każde kliknięcie lub sprzedaż. W ramach marketingu partnerskiego korzystamy z usługi „Webgains” firmy ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Niemcy.

Webgains wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania aktywności. Pliki cookie stosowane są wyłącznie do śledzenia transakcji przekierowania. Pliki cookie nie są wykorzystywane w innym zakresie, na przykład do profilowania lub łączenia danych z innymi danymi. Celem zapisywania tych danych jest realizacja wypłat prowizji. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na śledzeniu transakcji przekierowania oraz ekonomiczna eksploatacja naszej oferty internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Webgains można uzyskać na stronie http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

W celu umożliwienia i uruchomienia kampanii retargetingowych korzystamy na naszej stroni internetowej z usługi firmy The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Niemcy.

W ramach procesu technicznego stosowane są przy tym pliki cookie. Plik cookie zapisuje tylko zaszyfrowany, opatrzony pseudonimem numer ID użytkownika. Stosowana technologia adserwerowa wykorzystuje skrócone i zaszyfrowane adresy IP do analizowania regionu geograficznego, szybkości dostępu, a także dostawcy usług internetowych. Ponadto zapisywane są data i godzina wizyty, ID produktów, które były oglądane, wyszukiwane lub zostały zakupione, adresy URL przeglądanych stron, ewentualne wyszukiwane hasła oraz/lub ID wyświetlanych kategorii. Dzięki temu możemy dostarczać istotne dla Państwa treści reklamowe. Ponadto w ramach tego procesu mogą być sporządzane anonimowe statystyki użytkowników, a także przyporządkowanie transakcji. Nie ma jednak możliwości zidentyfikowania poszczególnych osób. Termin ważności tych informacji wynosi 90 dni.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w The Reach Group GmbH można znaleźć na stronie internetowej https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emago

Usemax advertisement to usługa oferowana przez firmę Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Niemcy. Kiedy otwierają Państwo stronę internetową Takko, za Państwa zgodą stosowany jest plik cookie dotyczący adserwera usemax, który może zawierać informacje o zachowaniu podczas surfowania. Informacje zebrane w ten sposób służą do indywidualnego i spersonalizowanego podejścia do użytkownika przez stronę internetową Takko, poprzez zamieszczanie reklam na zewnętrznych stronach internetowych, które są powiązane z usemax. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Korzystając z poniższego linku można usunąć zebrane dane, aby w przyszłości nie otrzymywać rekomendacji produktowych: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Kupony i oferty specjalne Sovendus GmbH

W celu wyboru interesujących ofert specjalnych dla Państwa przesyłamy określone spseudonimizowane i zaszyfrowane informacje do Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus). Spseudonimizowana wartość skrótu Państwa adresu e-mail jest wykorzystana do uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu wobec reklam firmy Sovendus (art. 21 ust.3, art. 6 ust.1 c RODO). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem danych i zwykle jest anonimizowany po siedmiu dniach (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Jeśli jest to wymagane do danej oferty specjalnej, po kliknięciu w ofertę specjalną firmy Sovendus przesyłamy w sposób zaszyfrowany Państwa nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz/lub numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanego żądania oferty specjalnej u dostawcy produktu (art. 6 ust.1 b, f RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Sovendus można uzyskać na stronie internetowej: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

Do analizy naszej oferty internetowej korzystamy z usługi ChannelPilot firmy Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Niemcy. W ramach procesu technicznego ChannelPilot stosuje także pliki cookie. Pliki cookie zapisują między innymi Państwa adres IP, typ przeglądarki oraz odsyłający adres URL. Informacje są przy tym przesyłane na serwery firmy ChannelPilot w Niemczech i tam zapisywane. Dane nie są zestawiane z innymi danymi ChannelPilot. Adres IP użytkownika jest przechowywany tylko przez krótki czas, a następnie staje się nieczytelne.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług „Bing Ads Conversion-Tracking” oraz „Bing Remarketing” firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft”). Za pomocą „Bing Conversion-Tracking” zapisywane i analizowane są podejmowane przez Państwa interakcje (jak np. odsłony stron, klikanie na reklamy, pobieranie). Usługa „Bing Remarketing” jest wykorzystywana do wyświetlania Państwu opartych na zainteresowaniach reklam naszych produktów na innych stronach internetowych. Obie usługi stosują pliki cookie lub podobne technologie. W ramach procesu technicznego możliwe jest zapisywanie danych osobowych na serwerach firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Nie jest przy tym wykluczone, że dostęp do tych danych uzyskają organy bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie dysponują w tym zakresie poziomem ochrony danych porównywalnym z obowiązującym w UE.

Jeśli posiadają Państwo konto Microsoft, firma Microsoft może połączyć Państwa historię przeglądania w Internecie oraz w aplikacji z kontem Microsoft i wykorzystywać informacje z Państwa konta do personalizowania reklam. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego przyporządkowania do Państwa konta, należy wylogować się z konta Microsoft przed wejściem na naszą stronę internetową.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Microsoft można uzyskać na stronie: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

Na tej stronie korzystamy z usługi badań i analiz internetowych firmy Kameleoon. Usługa umożliwia analizowanie zachowania użytkowników na podstawie segmentacji użytkowników. Na postawie analizy logów możliwe jest ustalenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej strony internetowej oraz jak można ulepszyć ofertę internetową.

Do analizy wykorzystywane są pliki cookie oraz pamięć lokalna przeglądarki, które są łączone ze spseudonimizowanym ID. Państwa adres IP jest przy tym całkowicie zanonimizowany i nie jest zapisywany. Informacje zebrane przez plik cookie/ pamięć lokalną, dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, są przekazywane na serwer firmy Kameleoon w Niemczech i tam zapisywane w postaci zagregowanej i spseudonimizowanej. Adres IP przesyłany z Państwa przeglądarki w ramach usługi Kameleoon nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Kameleoon.

Celem korzystania z usługi Kameleoon jest ulepszenie naszej oferty internetowej. Podstawą prawną dla stosowania plików cookie usługi Kameleoon oraz przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie/ pamięci lokalnej przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku jest możliwe, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można w każdej chwili dezaktywować śledzenie za pomocą usługi Kameleoon (a tym samym zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez plik cookie oraz odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez Kameleoon), klikając poniższy link: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Kameleoon GmbH można znaleźć na stronie internetowej https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są technologie firmy Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) oraz jej partnerów technologicznych do zbierania i zapisywania danych dotyczących Państwa sposobu korzystania z naszej oferty internetowej w celu jej optymalizacji oraz w celach marketingowych. W związku z tym celami stosowane są pliki cookie, umożliwiające rozpoznawanie przeglądarki internetowej podczas Państwa ponownej wizyty na naszej stronie. Profile użytkowania zbierane z zastosowaniem technologii Interactive Performance nie są jednak bez wyraźnej zgody użytkownika łączone z danymi osobowymi dotyczącymi nosiciela pseudonimu. Adresy IP osób odwiedzających stronę internetową są skracane przed zapisaniem, dzięki czemu odniesienie do tożsamości jest wykluczone, a łączenie profilów użytkowania z adresami IP nie jest już możliwe. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Interactive Performance Deutschland GmbH na stronie https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu danych przez Interactive Performance Technologie w odniesieniu do tej strony internetowej ze skutkiem na przyszłość, klikając poniższy link („opt-out”): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ W takim przypadku podstawą prawną dla przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie KUPONA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Kupona firmy KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Usługa jest wykorzystywana do celów marketingowych i związanych z optymalizacją. Usługa stosuje przy tym pliki cookie oraz inne technologie. Te technologie umożliwiają rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Z tych informacji mogą być tworzone opatrzone pseudonimami profile użytkowania. Dane zbierane w ramach tej usługi nie są wykorzystywane do tego, by zidentyfikować Państwa osobiście.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Kupona można uzyskać na stronie: https://www.kupona.de/dsgvo. W każdej chwili można złożyć przeciw wobec przetwarzania danych, korzystając z poniższego linka: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi mapowej LocationIQ. LocationIQ to usługa firmy Unwired Labs (India) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, Indien – 500033 (zwana dalej „LocationIQ”). W przypadku map zastosowanych na naszej stronie internetowej stosowane są tylko niezbędne, techniczne pliki cookie.

Kiedy wyświetlą Państwo podstronę, na której znajduje się mapa firmy LocationIQ , usługa pobiera Państwa adres IP i przekazuje go na serwer firmy LocationIQ, gdzie jest zapisywany. W ramach tego procesu dane mogą być zapisywane na serwerach w Indiach. Indie nie dysponują ochroną danych osobowych na poziomie porównywalnym z UE.

Podstawą prawną dla włączenia usługi mapowej jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez LocationIQ można uzyskać na stronie: https://locationiq.com/privacy

Korzystanie z YouTube

W naszej witrynie internetowej umieszczone są filmy, przy odtwarzaniu których wykorzystuje się wtyczki usługodawcy należącego do Google: YouTube „YouTube”). Dostawcą tej usługi jest Google.

Korzystamy z usługi YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych, aby jak najlepiej chronić Państwa sferę prywatną. Kiedy otwierają Państwo naszą stronę internetową, na której zamieszczony jest film YouTube, Google otrzymuje początkowo tylko informacje niezbędne do włączenia i nie są stosowane pliki cookie do analizy korzystania. Dopiero kiedy rozpoczną Państwo odtwarzanie zamieszczonego filmu, Google otrzymuje dalsze informacje. Możliwe jest także stosowanie przez Google plików cookie do analizy zachowania użytkowników. Podczas odtwarzania filmu, na serwery YouTube firmy Google przekazywana jest na przykład informacja, przez jaką stronę z naszej oferty online wyświetlają Państwo film.

Takie przetwarzanie danych przez Google jest wymagane pod względem technicznym do odtwarzania filmów na YouTube i jest określone przez YouTube. Nie mamy wpływu na tego rodzaju przetwarzanie danych i zalecamy uwzględnienie tego podczas wyświetlania filmów YouTube na naszej stronie internetowej.

Jeżeli są Państwo zalogowani na własne konto w YouTube, umożliwiają Państwo Google lub YouTube przyporządkowywanie Państwa zachowania podczas surfowania po sieci bezpośrednio do Państwa profilu. Dlatego zalecamy wyświetlanie zamieszczonych filmów YouTube tylko jeśli wyrażają Państwo zgodę na powiązane z tym przetwarzanie danych przez Google. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, obowiązującym również dla YouTube.

Korzystamy z YouTube, aby móc pokazać Państwu filmy, a tym samym przekazać więcej informacji o naszych usługach. Podstawą prawną do umieszczania filmów jest więc nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; odtwarzanie filmów oraz powiązane z tym przetwarzanie danych następują jednak tylko na podstawie Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Realizacja zamówień

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe przy zamówieniach wyłącznie w ramach naszego przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw związanych oraz w podmiotach zatrudnionych przez nas do obsługi zamówień.

Zapisywanie i przekazywanie danych przy zamówieniach

W ramach realizacji zamówień współpracujemy z różnymi podmiotami, odpowiedzialnymi za obsługę płatności i logistykę. Dbamy o to, aby nasi partnerzy również przestrzegali postanowień o ochronie danych. W tym celu przekazujemy Państwa dane adresowe (nazwisko i adres) przedsiębiorstwu transportowemu, obsługującemu dostawy zamówionych produktów. Podstawą prawną jest w tym przypadku art 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy.

Dane są przechowywane u nas tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w ramach realizacji zobowiązań po wygaśnięciu umowy oraz w związku z ustawowymi wymaganiami przechowywania danych określonych w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat od końca danego roku kalendarzowego, w którym zrealizowana została ostatnia wiążąca umownie usługa.

Realizacja płatności przy zamówieniach

W zależności od wybranej formy płatności, w obsłudze płatności za zamówienie może uczestniczyć usługodawca zewnętrzny.

Karta kredytowa

Przy płatności kartą kredytową niezbędne dane, takie jak nazwisko, adres oraz dane zakupu przesyłane są do danego operatora kart. W zakresie płatności kartą (Visa, American Express i MasterCard) współpracujemy z przedsiębiorstwem usług finansowych Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (zwanym dalej: „Concardis”). W ramach płatności kartą, do Concardis przekazywane są informacje dotyczące danej kwoty oraz dane karty (nazwisko posiadacza karty, wystawca karty kredytowej, numer karty, okres ważności oraz numer kontrolny karty).

PayPal i PayPal Express

Przy płatności przez PayPal nastąpi przekierowanie na stronę internetową PayPal za pomocą linku. Państwa dane osobowe są przy tym przetwarzane i przekazywane do PayPal. Należą do nich nazwisko, adres, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej. Należy zwrócić uwagę na ogólne warunki handlowe, warunki użytkowania i zasady ochrony danych w PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dostępne na stronie internetowej www.paypal.com.

W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal Express do realizacji zamówienia wykorzystywane są Państwa dane do wysyłki i faktury, zapisane w PayPal. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do PayPal” zostaną Państwo przekierowani za pomocą linku do ekranu logowania na stronie internetowej PayPal. Mogą Państwo wprowadzić swoje dane dostępowe, by zalogować się na swoje konto PayPal i wybrać odpowiedni adres dostawy i faktury. Dane do logowania nie są przy tym wprowadzane przez nasze serwery, lecz bezpośrednio przez PayPal, dlatego nie otrzymujemy tych danych do wiadomości. Następnie zostaną Państwo przekierowani z powrotem na naszą stronę internetową, gdzie można dokończyć składanie zamówienia. PayPal automatycznie przekazuje nam adres dostawy, adres e-mail oraz inne dane klienta, których potrzebujemy do realizacji zamówień.

Amazon Pay

W przypadku płatności przez Amazon Pay, usługę płatności internetowych oferowaną przez Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (zwaną dalej „Amazon”) mają Państwo możliwość wykorzystania adresów i metod płatności zapisanych na Państwa koncie Amazon do płatności za zamówienie złożone na naszej stronie internetowej. W przypadku płatności przez Amazon Pay zostaną Państwo przekierowani za pomocą linku na stronę internetową Amazon, gdzie mogą się Państwo zalogować, wprowadzając swoje dane dostępowe. Przekazujemy do Amazon dane dotyczące Państwa zamówienia, które są wymagane do realizacji płatności, w szczególności kwotę, którą należy zapłacić. Otrzymujemy od Amazon jedynie takie informacje, które są niezbędne do realizacji płatności, w szczególności Państwa nazwisko, adres e-mail, a także adres dostawy, nie otrzymujemy jednak Państwa pełnych danych karty kredytowej, debetowej lub numeru konta. Informacje dotyczące ochrony danych przez Amazon Pay są dostępne w polityce prywatności firmy Amazon na stronie https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

W przypadku płatności na rachunek oraz płatności ratalnych korzystamy z usługi AfterPay firmy Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Przekazujemy przy tym dostawcy usługi informacje niezbędne do realizacji płatności, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, informacje dotyczące zamówionych towarów, adres do wysyłki i do faktury. Usługodawca dokonuje analizy podanych przez Państwa danych i jeśli zachodzi uzasadniony interes, przekazuje je do biur informacji kredytowej w celu kontroli zdolności kredytowej. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, podstawę prawną przetwarzania stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w AfterPay można znaleźć w polityce prywatności usługodawcy na stronie https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Podstawą prawną dla realizacji płatności jest art 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy, przy czym mogą Państwo swobodnie wybrać formę płatności.

Zapisywanie danych zamówienia

Dane są przechowywane u nas tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w ramach realizacji zobowiązań po wygaśnięciu umowy oraz w związku z ustawowymi wymaganiami przechowywania danych określonych w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat od końca danego roku kalendarzowego, w którym zrealizowana została ostatnia usługa wynikająca z umowy.

Kontrola zdolności kredytowej

W zależności od wybranej formy płatności, może być konieczne przeprowadzenie kontroli Państwa zdolności kredytowej. W tym przypadku, po udzieleniu przez Państwa zgody, skorzystamy przy kontroli zdolności z usługodawców zewnętrznych, którym prześlemy Państwa dane (nazwisko, adres, data urodzenia, wartość zamówienia). W tym celu przekazujemy dane do Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Niemcy.

Podstawą prawną dla kontroli zdolności kredytowej jest art 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo udzielać zgody na kontrolę zdolności kredytowej, może być konieczny wybór innej formy płatności.

W ramach kontroli zdolności kredytowej bada się prawdopodobieństwo braku płatności w odniesieniu do wysokości naszego roszczenia z tytułu zamówienia. Nasz usługodawca przysyła nam wyłącznie wartość prawdopodobieństwa (tzw. wartość scoringu), bez dodatkowych szczegółów. Na podstawie tej wartości określamy, czy możemy zaoferować wybrana formę płatności. Po zakończeniu kontroli wartość scoringu zostaje u nas usunięta i nie jest zapisywana z danymi zamówienia. Dlatego nie mamy możliwości późniejszej oceny, dlaczego na przykład dana forma płatności była niemożliwa.

Kontynuacja przerwanych zamówień

Jeśli proces zamówienia został przedwcześnie przerwany (porzucony koszyk), oferujemy możliwość późniejszej kontynuacji zamówienia, jeśli możemy przyporządkować rozpoczęte zamówienia, na przykład na podstawie wprowadzonych informacji oraz pod warunkiem zalogowania na naszą stronę internetową. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej mogą Państwo zostać poinformowani o takiej możliwości. W przypadku wyrażenia zgody na nawiązanie kontaktu możemy także w tym celu skontaktować się z Państwem przez e-mail.

Konto klienta

Istnieje możliwość dobrowolnego utworzenia konta klienta. Na koncie klienta można centralnie zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi Państwa osoby oraz korzystania z różnych usług. W ten sposób mają Państwo możliwość zarządzania wszystkimi danymi, aktualizowania ich, a w razie potrzeby także usuwania. Podstawą prawną dla przetwarzania danych do rejestracji jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli zarejestrują się Państwo u nas w celu realizacji lub nawiązania umowy, podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

Rejestracja konta klienta

Zakupów przez Internet można dokonywać jako gość lub zarejestrować się na koncie klienta przez stronę internetową lub aplikację. W celu utworzenia konta klienta wymagane są takie dane, jak zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj, a także adres e-mail, a do zabezpieczenia – hasło. Państwa adres jest zapisywany wyłącznie w celu przesłania kuponu.

Ponadto zapisujemy datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. Jeśli podczas rejestracji nie zostanie wprowadzone hasło, następuje automatyczne przyznanie hasła, które następnie mogą Państwo zmienić. Dalsze informacje można uzupełnić dobrowolnie. Zastrzegamy sobie prawo oferowania także dalszych możliwości rejestracji oprócz rejestracji przez stronę internetową, dla których odpowiednio obowiązują regulacje.

Informacje udzielane w ramach rejestracji w polach oznaczonych jako obowiązkowe są wymagane do realizacji lub nawiązania umowy z nami w związku z określonymi usługami. Nie są Państwo jednak zobowiązani do rejestracji, można także składać zamówienia jako gość. W takim przypadku muszą Państwo jednak przy każdym zamówieniu podawać wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy.

Aby możliwe było korzystanie z pełnego zakresu funkcji konta klienta konieczna może być weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji. W tym celu na podany adres e-mail prześlemy link potwierdzający, który muszą Państwo kliknąć. Ta procedura służy z jednej strony do zabezpieczenia Państwa danych, a z drugiej do tego, aby zapewnić doręczanie komunikacji dotyczącej usług, statusu dostawy czy płatności na ważny adres e-mail.

Zapisywanie danych przez konto klienta

Po zarejestrowaniu tworzone jest dla Państwa konto klienta. Na koncie klienta zapisywane są wszystkie dane do korzystania z oferty internetowej, o ile zalogują się Państwo na swoje konto klienta. Są to w szczególności dane osobowe (nazwisko, wiek, adresy, informacje dotyczące dostaw i płatności), kupony, listy życzeń, historia zakupów, historia komunikacji, wyszukiwania i nawigacja, zgody na poszczególne usługi (na przykład newsletter), discount affinity, a także udzielone przez klienta bezpośrednio lub pośrednio informacje o głównych zainteresowaniach. Z tych danych możemy tworzyć segmenty i przyporządkowywać klientów do tych segmentów. Przynależność do takich segmentów jest również zapisywana na koncie klienta. Zapisywane będą dane Państwa lokalizacji – o ile wyrazili Państwo na to zgodę.

Państwa aktualna lokalizacja będzie wykorzystywana do prezentowania Państwu lokalnych ofert. Jeśli nie chcą Państwo, by w pojedynczych przypadkach dane były zapisywane na Państwa koncie klienta, można korzystać z poszczególnych ofert bez korzystania z konta klienta. Jeśli chcą Państwo zakończyć zapisywanie danych na koncie klienta, można usunąć konto klienta.

Poza naszą ofertą internetową, Państwa aktywności mogą zostać przyporządkowane do konta klienta także wtedy, kiedy zidentyfikują się Państwo wobec nas, na przykład okazując (cyfrową) kartę klienta.

Wykorzystywanie danych z konta klienta

Wykorzystujemy zapisane dane do realizacji wzajemnych stosunków handlowych, a także – jeśli wyrażona została odpowiednia zgoda – do przedstawiania Państwu ciekawych i istotnych ofert za pośrednictwem wszystkich wykorzystywanych przez klienta dróg komunikacji. Na podstawie zapisanych danych próbujemy ustalić, jakie oferty są dla Państwa istotne.

Nawiązujemy kontakt w ramach stosunków handlowych przez podane dane kontaktowe, kiedy korzystają Państwo z poszczególnych usług. Na przykład otrzymują Państwo automatyczne powiadomienia o zamówieniach lub informacje o statusie dostawy. Udzielamy informacji zgodnie z wybranymi przez Państwa preferencjami. Nawiązanie kontaktu może nastąpić przez e-mail, wiadomości wysyłane na smartfona lub przez inne cyfrowe kanały komunikacji. Dodatkowo można wybrać opcjonalne drogi komunikacji i okazje; są to w szczególności specjalne newslettery i powiadomienia w aplikacji.

Okres przechowywania i usuwanie

Dane związane z korzystaniem z konta klienta są zasadniczo przechowywane przez okres istnienia konta klienta, jednak na życzenie mogą także zostać usunięte wcześniej. Większość danych można przeglądać bezpośrednio online, można je także zmieniać i usuwać – oprócz adresu e-mail. Można w każdej chwili usunąć konto klienta, przesyłając nam informację z prośbą o usunięcie, na przykład przez ogólny formularz kontaktowy. W przypadku natychmiastowego usunięcia nie ma możliwości późniejszego przywrócenia danych w razie ponownej rejestracji. Jeśli przez okres trzech lat nie stwierdzimy aktywności na koncie, status relacji z klientem ustawiany jest jako nieaktywny. W takim przypadku następuje automatyczne ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Portal aplikacyjny

Poprzez portal aplikacyjny mogą Państwo aplikować na poszczególne stanowiska u nas i przesyłać nam niezbędne do tego informacje oraz dokumenty. Korzystanie z portalu aplikacyjnego jest dobrowolne, można składać podania o pracę także w inny sposób, na przykład przez e-mail lub pocztą.

Na naszym portalu aplikacyjnym mają Państwo różne możliwości przesłania nam swoich dokumentów aplikacyjnych. Mogą Państwo wypełnić formularz aplikacyjny lub załadować własny życiorys na naszą stronę internetową. Ponadto istnieje możliwość dołączenia do aplikacji Państwa profilu na Xing lub LinkedIn lub też załadowania życiorysu za pomocą usługi Dropbox.

Jeśli chcą Państwo wykorzystać do swojej aplikacji profil na Xing lub LinkedIn, zostaną Państwo przekierowani za pomocą linku na stronę internetową wybranego dostawcy. Tam mogą Państwo zalogować się korzystając ze swoich danych dostępowych do Xing lub LinkedIn i udostępnić nam swoje dokumenty aplikacyjne przez wybrany portal. W przypadku Xing obowiązuje polityka prywatności dostawcy, New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, którą można znaleźć na stronach https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung oraz https://privacy.xing.com/de. W przypadku LinkedIn obowiązuje polityka prywatności dostawcy, LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States, dostępna na stronie https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Nie mamy żadnego wpływu na politykę prywatności dostawców.

Jeśli zdecydują się Państwo na załadowanie swojego życiorysu przez usługę Dropbox firmy Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland, zostaną Państwo przekierowani przez link na stronę internetową Dropbox, gdzie mogą Państwo zalogować się, korzystając ze swoich danych dostępowych do Dropbox. Następnie można załadować życiorys przez Dropbox i udostępnić nam. Należy pamiętać, że podczas korzystania z Dropbox obowiązuje polityka prywatności dostawcy, na którą nie mamy wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w Dropbox można znaleźć na stronie https://www.dropbox.com/privacy

Kiedy otrzymujemy podanie o pracę przez portal aplikacyjny, Państwa dokumenty są przesyłane drogą elektroniczną do odpowiedzialnych pracowników. Jeśli aplikują Państwo na stanowisko, na które rozpisano konkurs, dokumenty są automatycznie kasowane po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji, o ile ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie inne uzasadnione interesy. Takim uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu wg ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). W przypadku aplikacji bez odniesienia do rozpisanego stanowiska (aplikacja z własnej inicjatywy), dokumenty aplikacyjne są przechowywane tak długo, jak istnieje możliwość, że podanie o pracę może być interesujące. W każdej chwili mogą Państwo domagać się usunięcia dokumentów aplikacyjnych przed upływem przewidywanych okresów przechowywania. W przypadku udanej aplikacji, przesłane przez Państwa dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. We wszystkich innych przypadkach podstawę prawną zapisywania Państwa danych aplikacyjnych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komunikacja z nami

Mogą się Państwo skontaktować z nami w różny sposób, między innymi poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Poza tym z przyjemnością przekażemy Państwu mailem regularne informacje w postaci newslettera.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zapisujemy przy tym dane osobowe, które podają Państwo w formularzu kontaktowym, w szczególności nazwisko i adres e-mail. Poza tym zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę zapytania. Dane przekazane poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub załatwienia sprawy.

Mogą Państwo samodzielnie zdecydować, jakie informacje chcą Państwo nam przekazać w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kiedy sprawa zostanie przez nas opracowana, dane są początkowo zapisywane na wypadek ewentualnych dodatkowych pytań. W każdej chwili można domagać się usunięcia danych, w przeciwnym razie usuwamy dane po kompletnym załatwieniu sprawy; ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów pozostaje bez uszczerbku.

Newsletter

Przy rejestracji do naszego newslettera, Państwa adres e-mail wykorzystywany jest do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z newslettera. Będą Państwo regularnie otrzymywać mailem informacje na aktualne tematy oraz wiadomości związane ze szczególnymi okazjami, np. specjalnymi akcjami promocyjnymi. Wiadomości e-mail mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane w oparciu o posiadane przez nas informacje na Państwa temat.

W ramach rejestracji do naszego newslettera korzystamy, o ile nie udzielili Państwo wyraźnie zgody na piśmie, z tzw. podwójnej procedury opt in, tzn. zaczniemy przysyłanie newslettera, jeśli wyraźnie potwierdzą Państwo wcześniej, że powinniśmy aktywować wysyłkę newslettera. Wyślemy Państwu następnie e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie linku w treści wiadomości, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Rejestrujemy potwierdzenie oraz czas logowania, abyśmy mogli udowodnić Państwa logowanie i w razie potrzeby wyjaśnić ewentualne nadużycie Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest w takim przypadku Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 list a RODO, o ile wyraźnie zarejestrują się Państwo do newslettera. W ramach wytycznych prawnych może zaistnieć sytuacja, w której pomimo braku wyraźnej zgody otrzymają Państwo nasz newsletter, ponieważ zamówili Państwo u nas towary lub usługi, my otrzymaliśmy w związku z tym Państwa adres e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu wobec otrzymywania informacji mailem. W tym przypadku za podstawę prawną należy uznać nasz uzasadniony interes w postaci dostarczania reklamy bezpośredniej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane dotyczące korzystania z naszego newslettera wykorzystujemy za Państwa zgodą do celów analitycznych. Dzięki nim uzyskujemy informacje o tym, w jaki zakresie rozsyłane newslettery są otwierane i wykorzystywane, np. do ilu użytkowników wysłano wiadomość e-mail, czy wiadomości e-mail zostały odrzucone oraz czy użytkownik po otrzymaniu wiadomości e-mail zrezygnował z newslettera lub czy skorzystał z kuponów. Wykorzystujemy informacje do tego, aby ustalić Państwa osobiste zainteresowania i zgodnie z nimi dostosować do Państwa naszą ofertę. Do analizy zachowania użytkowników stosowane są usługi Web Beacons oraz Tracking Pixel. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Państwa wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeżeli ogólnie nie chcą Państwo otrzymywać od nas newslettera, mogą Państwo wycofać raz udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, lub po prostu sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu newslettera, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy skorzystać z linku do rezygnacji dostępnego w każdym newsletterze albo wysłać odpowiednią informację do naszego inspektora ochrony danych.

Komentarze

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo komentować poszczególne wpisy. W tym celu należy podać imię, można jednak także skorzystać z pseudonimu. Ponadto należy podać także adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest wymagane, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w celu zakwestionowania Państwa komentarza i poproszenia o zajęcie stanowiska w tej sprawie; dodatkowo zapisujemy Państwa adres IP. Bez tych informacji nie mogą Państwo zamieszczać komentarzy. Po publikacji komentarza wyświetlane jest jednak tylko podane imię lub pseudonim. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Konkursy

Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów oferujemy konkursy z nagrodami. Mogą Państwo dobrowolnie zgłosić się do udziału w konkursie; ewentualnie warunkiem udziału może być rozwiązanie zadań lub przesłanie zgłoszeń. W ramach uczestnictwa konieczne jest podanie danych kontaktowych, które wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji konkursu. Dane z konkursu nie są zestawiane z innymi danymi – o ile w konkretnych przypadkach nie obowiązują inne regulacje; uczestnictwo w konkursie oraz szanse na zwycięstwo są niezależne od dalszych czynników, takich jak zakup towarów lub wyrażenie opcjonalnej zgody na otrzymywanie reklam.

Po zakończeniu konkursu Państwa dane są przechowywane jeszcze przez sześć miesięcy, o ile nie zażądają Państwo wcześniejszego usunięcia danych. Dane są tymczasowo zapisywane w celu ewentualnego sprawdzenia w razie pytań lub skarg. Następnie wszystkie dane uczestników są usuwane. Usuwanie nie obejmuje takich danych, które na podstawie wyraźnego porozumienia z danym uczestnikiem będą przechowywane długoterminowo. Mogą to być na przykład informacje o zwycięzcy. Nie są Państwo zobowiązani do zawierania z nami takich porozumień. Niezależnie od danego porozumienia, publikacja danych uczestników w formie zanonimizowanej jest dozwolona (Jan K. z M.).

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda w ramach uczestnictwa w konkursie) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przeprowadzanie konkursu).

Ankiety

W celu ulepszenia naszych produktów oraz usług możliwe jest, że od czasu do czasu będziemy zapraszać do udziału w ankietach dla klientów lub użytkowników, na przykład poprzez odpowiednie wskazówki na stronie internetowej. Ankiety przeprowadzane są przez Internet; jeśli przeprowadzamy ankiety na stronach dostawców zewnętrznych, a przetwarzanie danych odbywa się na własną odpowiedzialność tych dostawców zewnętrznych, wyraźnie informujemy o tym fakcie. Udział w ankietach jest dobrowolny i nie ma wpływu na korzystanie z naszej oferty internetowej; możliwe jest jednak, że w ramach podziękowania za udział przyznamy wyraźnie określoną korzyść (na przykład kupon lub rabat) lub też istnieje szansa na zwycięstwo. Jeśli w celu otrzymania korzyści lub skorzystania z szansy na zwycięstwo konieczne jest podanie danych osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji tego celu i są podawane bez odniesienia do treści ankiety; podstawę prawną stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie są zapisywane informacje o tym, którzy klienci/użytkownicy wzięli udział w ankiecie i jakich odpowiedzi udzielili. Podejmujemy jednak techniczne środki zapobiegawcze, aby uniknąć wielokrotnego udziału oraz zapobiec bezprawnemu uczestnictwu, na przykład przez procesy zautomatyzowane (boty). W tym celu możemy też stosować pliki cookie lub inne technologie, umożliwiające sprawdzenie uprawnienia do uczestnictwa. Podstawą prawną dla przetwarzania danych z odniesieniem do tożsamości są w tym przypadku nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. F) RODO.

Jeśli w wyjątkowych przypadkach planowane jest połączenie wyników ankiety z Państwa kontem klienta, następuje to wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Korzystanie z WhatsApp Business

Oferujemy możliwość kontaktowania się z nami za pomocą usługi komunikatora WhatsApp Business. Usługa WhatsApp Business jest udostępniana przez firmę WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, lub dla użytkowników w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez firmę WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. WhatsApp należy do firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Kiedy kontaktują się Państwo z nami przez WhatsApp, zapisujemy używany przez Państwa numer telefonu, a także informacje przesyłane przez Państwa przez WhatsApp; w celach związanych z przetwarzaniem Państwa zapytania korzystamy także w razie potrzeby z Państwa danych klienta zapisanych u nas. Wykorzystujemy podane przez Państwa dane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub załatwienia Państwa sprawy. Zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie WhatsApp lub firma Facebook (jako właściciel WhatsApp) korzystają z Państwa danych osobowych i je analizują. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez WhatsApp znajdują się w polityce prywatności dostawcy usługi, na stronie https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez WhatsApp. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kiedy sprawa zostanie przez nas opracowana, dane są początkowo zapisywane na wypadek ewentualnych dodatkowych pytań. W każdej chwili można domagać się usunięcia danych, w przeciwnym razie usuwamy dane po kompletnym załatwieniu sprawy; ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów pozostaje bez uszczerbku.

Media społecznościowe

Oprócz naszej strony internetowej, do przekazywania informacji oraz komunikacji wykorzystujemy także różne kanały mediów społecznościowych, do których linki można znaleźć na naszej stronie internetowej lub na których znajdują się linki do naszej strony internetowej. Konkretnie korzystamy z takich sieci społecznościowych, jak Facebook, Printerest, Instagram, platforma wideo YouTube oraz portal TikTok. Linki można poznać po logotypach odpowiednich portali.

Kliknięcie linku powoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych, do których nie stosuje się niniejsza Polityka prywatności. Szczegóły dotyczące obowiązujących tam zapisów można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców. Poniżej znajduje się przegląd dostawców. Na stronach poszczególnych dostawców znajdują się informacje o ochronie danych osobowych. Można je znaleźć na następujących stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Przed wybraniem odpowiednich linków nie następuje przekazanie danych osobowych danemu dostawcy. Otwarcie podlinkowanej strony jest jednocześnie podstawą przetwarzania danych przez poszczególnych dostawców.

W odniesieniu do korzystania przez nas z kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, obowiązują także poniższe wskazówki dotyczące związanego z tym przetwarzania Państwa danych osobowych.

Facebook Fanpage

Oprócz naszej własnej strony internetowej prowadzimy także stronę Fanpage w sieci społecznościowej Facebook. Poprzez Fanpage informujemy o naszych aktywnościach i oferujemy kanał do komunikacji. Sieć społecznościowa Facebook jest prowadzona przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (zwaną dalej: „Facebook”).

Rozgraniczenie odpowiedzialności

W ramach możliwości oferowanych przez Facebook, próbujemy zapewnić ochronę Państwa sfery prywatnej oraz prywatnych danych. Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z wizytą na stronie Fanpage, obowiązują bez ograniczeń objaśnienia zawarte w niniejszej polityce prywatności. Ze względu na fakt, że strona Fanpage jest zintegrowana z ofertą firmy Facebook, należy także zwrócić uwagę, że dane osobowe są jednocześnie przetwarzane przez Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook; w szczególności Facebook nie jest podmiotem przetwarzającym na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność. W odniesieniu do przetwarzania danych przez Facebook obowiązują – w każdym razie według informacji udzielanych przez Facebook – wytyczne firmy Facebook, dostępne na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.

Z punktu widzenia ochrony danych można mówić o wspólnej odpowiedzialności – naszej i firmy Facebook – za prowadzenie strony Fanpage lub analizowanie danych użytkowników podczas wizyty na stronie Fanpage. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych zawarliśmy w stosunku wewnętrznym z firmą Facebook porozumienie o rozgraniczeniu odpowiedzialności.

Facebook Insights

Facebook oferuje administratorom stron Fanpage możliwość uzyskania podglądu sposobu korzystania ze strony Fanpage oraz jej użytkowników za pomocą funkcji Insights. Dzięki Insights można przede wszystkim wyświetlać i analizować dane statystyczne. Wykorzystujemy dane z Insights do tego, aby uczynić naszą stronę Fanpage jak najbardziej atrakcyjną i efektywną. W tym celu Facebook udostępnia nam dane, które zostały wygenerowane przez Facebook. Więcej informacji na temat sposobu działania oraz odpowiedzialności w odniesieniu do funkcji Insights firma Facebook udostępnia na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook umożliwia zarejestrowanym użytkownikom możliwość bezpośredniej komunikacji przez Facebook Messenger. Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez Messenger, przesyłane dane będą przez nas zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i opracowywaniu zapytań klientów, analizowaniu zapytań klientów, a także kontroli nadużyć i jest realizowany wyłącznie w odniesieniu do tych celów.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. W odniesieniu do Państwa danych osobowych taka sytuacja ma miejsce, kiedy nastąpi zakończenie danej konwersacji. Uważamy konwersację za zakończoną, kiedy z okoliczności wynika, że dany stan faktyczny został już ostatecznie wyjaśniony. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w takim przypadku dane zostaną przez nas bezpośrednio usunięte, jeśli nie zachodzi podstawa dla dalszego przechowywania.

Dalsze informacje dotyczące Facebooka

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych przez nas w związku z korzystaniem ze strony Fanpage na Facebooku, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami i z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacyjne są podane w naszej polityce prywatności. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych przez Facebook, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z firmą Facebook. Ogólne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci społecznościowych dostępne są także na stronie internetowej Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Konto na Instagramie

Oprócz naszej oferty internetowej prowadzimy także konto w sieci społecznościowej Instagram. Poprzez konto na Instagramie informujemy o naszych aktywnościach i oferujemy kanał do komunikacji. Sieć społecznościowa Instagram jest prowadzona przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (zwaną dalej: „Facebook”).

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

W ramach możliwości oferowanych przez Instagram, próbujemy zapewnić ochronę Państwa sfery prywatnej oraz prywatnych danych. Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z wizytą na koncie na Instagramie, obowiązują bez ograniczeń objaśnienia zawarte w niniejszej polityce prywatności. Ze względu na fakt, że konto na Instagramie jest zintegrowane z ofertą firmy Facebook, należy także zwrócić uwagę, że dane osobowe są jednocześnie przetwarzane przez Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook; w szczególności Facebook nie jest podmiotem przetwarzającym na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność. W odniesieniu do przetwarzania danych przez Facebook obowiązują – w każdym razie według informacji udzielanych przez Facebook – wytyczne firmy Facebook, dostępne na stronie https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Z punktu widzenia ochrony danych należy mówić o dwóch oddzielnych zakresach odpowiedzialności – naszej i firmy Facebook – za prowadzenie konta na Instagramie oraz związane z tym możliwości komunikacji i analizy. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z Państwa wizytą na naszym koncie na Instagramie, a my samodzielnie decydujemy o celach i środkach tego przetwarzania danych, to my ponosimy odpowiedzialność za to przetwarzanie danych. Zwykle ma to miejsce w przypadku, gdy komunikują się Państwo z nami bezpośrednio poprzez funkcję „Instagram Direct Messaging” i przekazują nam Państwo w ten sposób swoje dane. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Facebook i to firma Facebook samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, wyłączną odpowiedzialność za takie przetwarzanie danych ponosi Facebook. Dotyczy to w szczególności analizowania zachowania użytkowników przez firmę Facebook do jej własnych celów.

Instagram Insights

Facebook oferuje administratorom kont na Instagramie możliwość uzyskania podglądu sposobu korzystania z konta oraz jej użytkowników za pomocą funkcji Insights. Dzięki Instagram Insights można przede wszystkim wyświetlać i analizować dane statystyczne. Wykorzystujemy dane z Instagram Insights do tego, aby uczynić nasze konto na Instagramie jak najbardziej atrakcyjnym i efektywnym. W tym celu Facebook udostępnia nam dane, które zostały wygenerowane przez Facebook na własną odpowiedzialność. Dane, które otrzymujemy od formy Facebook to zazwyczaj zanonimizowane dane i statystyki. Jeśli w tym kontekście otrzymujemy dane osobowe, jesteśmy odpowiedzialni za realizowane przez nas dalsze przetwarzanie tych danych w celu analizy użytkowania naszego konta na Instagramie.

Dalsze informacje na temat Instagram Insights są udostępniane przez firmę Facebook na stronie https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

W przypadku Instagrama można komunikować się z nami bezpośrednio korzystając z funkcji „Instagram Direct Messaging”. Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez funkcję Instagram Direct Messaging, przesyłane dane będą przez nas zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do udzielania odpowiedzi na Państwa pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i opracowywaniu zapytań klientów, analizowaniu zapytań klientów, a także kontroli nadużyć i jest realizowany wyłącznie w odniesieniu do tych celów.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. W odniesieniu do Państwa danych osobowych taka sytuacja ma miejsce, kiedy nastąpi zakończenie danej konwersacji. Uważamy konwersację za zakończoną, kiedy z okoliczności wynika, że dany stan faktyczny został już ostatecznie wyjaśniony. W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; w takim przypadku dane zostaną przez nas bezpośrednio usunięte, jeśli nie zachodzi podstawa dla dalszego przechowywania.

Dalsze informacje dotyczące Instagrama

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych przez nas w związku z korzystaniem z naszego konta na Instagramie, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami i z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacyjne są podane w naszej polityce prywatności. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych w udostępnianej przez firmę Facebook sieci społecznościowej Instagram, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z firmą Facebook. Także w tym miejscu informujemy, że na stronie internetowej Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html dostępne są ogólne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci społecznościowych.

Państwa prawa i kontakt

Przykładamy dużą wagę do możliwie przejrzystego objaśnienia zasad przetwarzania Państwa danych osobowych i do informowania Państwa o przysługujących Państwu prawach. Jeżeli życzą sobie Państwo dokładniejszych informacji, albo chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie, abyśmy mogli zadbać o Państwa potrzeby.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa. Przede wszystkim mają Państwo szerokie prawo do informacji i mogą się Państwo domagać poprawienia i/lub usunięcia albo zablokowania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych i przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. W odniesieniu do przekazanych nam przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub otrzymać więcej informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym serwisem klienta. Mogą się Państwo również zwrócić z tym do naszego inspektora ochrony danych.

Wycofanie zgody i sprzeciw

Raz udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody sprzed czasu jej odwołania. Osobą do kontaktu jest w tym przypadku również nasz serwis klienta oraz nasz inspektor ochrony danych.

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na Państwa zgodzie, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych. Sprzeciw uruchamia kontrolę i ewentualnie powoduje zakończenie przetwarzania danych. Otrzymają jednak Państwo od nas informację o wynikach kontroli oraz – o ile przetwarzanie danych będzie jednak kontynuowane – bliższe informacje o tym, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Inspektor ochrony danych i kontakt

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który wspiera nas w kwestiach związanych z ochroną danych i do którego mogą Państwo zwracać się także bezpośrednio. W kwestiach związanych z naszymi zasadami postępowania z danymi osobowymi oraz innych kwestiach dotyczących ochrony danych, do Państwa dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych oraz jego zespół:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail: privacy@takko.de

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobiście przez e-mail, jest on dostępny pod adresem sebastian.meyer(at)brandi.net.

Skargi

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie nie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub odnośnymi regulacjami w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do urzędu nadzoru. Skargę można złożyć także u naszego inspektora ochrony danych. Inspektor zbada sprawę i poinformuje Państwa o wynikach kontroli.

Dalsze informacje i zmiany

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Te odsyłacze są zwykle oznaczone jako takie. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie na zalinkowanych stronach internetowych przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych. Dlatego zalecamy, by zapoznać się z polityką prywatności także na innych stronach internetowych.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Stan niniejszej Polityki prywatności podawany jest w formie daty (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w każdym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany następują w szczególności w przypadku zmian technicznych w ofercie internetowej lub zmian przepisów o ochronie danych. Aktualna wersja Polityki prywatności zawsze znajduje się bezpośrednio na stronie internetowej. Zalecamy regularnie zapoznawać się ze zmianami w niniejszej Polityce prywatności.

Stan niniejszej Polityki prywatności: styczeń 2022