Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

Ochrona strefy prywatnej klientów i ich prywatnych danych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym bardzo duże znaczenie ma dla nas przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i transparentne przetwarzanie danych klientów. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, sposób korzystania ze strony.

Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest poniżej wymieniona spółka (zwana poniżej „Takko”). Osobą kontaktową ds. przedmiotowej polityki prywatności jest inspektor ochrony danych.

Inspektor ochrony danych

Zodpovědná osoba

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Niemcy

lub adres e-mail: privacy(at)takko.de

 

Podmiot odpowiedzialny

Takko Fashion Polska sp. z. o.o.

ul. Legnicka 56

54-204 Wroclaw

 

e-mail: service_pl@takko-fashion.com

Dane osobowe są przez firmę Takko używane zasadniczo tylko w obrębie własnego przedsiębiorstwa, wraz ze spółkami powiązanymi (zwłaszcza Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH i Takko Logistik GmbH & Co.KG z siedzibą w Niemczech), celem spełnienia żądanych przez klientów usług.

Ponadto nie przekazujemy danych bez wyraźnej zgody klienta osobom trzecim, a zwłaszcza nie przekazujemy danych w celach reklamowych. Przekazanie danych osobowych ma miejsce tylko, jeżeli samodzielnie wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych lub jeżeli jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych i/lub urzędowych lub sądowych rozporządzeń. W zakresie tym może chodzić zwłaszcza o udzielenie informacji celem ścigania karnego, odparcia zagrożenia lub spełnienia intelektualnych praw własnościowych.

2. Prawa klientów

W stosunku do nas przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do skorygowania danych,
 • prawo do usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawdo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Takko. Dane kontaktowe organu nadzorującego ochronę danych można znaleźć pod poniższym linkiem (http://www.giodo.gov.pl/).

3. Sprzeciw na przetwarzanie danych lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych po poinformowaniu nas o odwołaniu zgody.

O ile przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadach wymienionych w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do spełnienia umowy z klientem. W razie złożenia sprzeciwu prosimy o przedstawienie przyczyn, dlaczego nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe. W razie uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dopasujemy przetwarzanie danych lub przedstawimy Państwu obligatoryjne podstawy zasługujące na ochronę, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie danych.

Oczywiście w każdej chwili można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych mogą nas Państwo poinformować za pomocą danych kontaktowych, które znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

4.1 Dane użytkowe logowania

Podczas wyłącznie informacyjnego korzystania z naszej strony, czyli gdy nie ma miejsca rejestracja lub przekazywanie informacji firmie Takko w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane, które są przekazywane przez przeglądarkę klienta naszemu serwerowi. Jeżeli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, gromadzimy poniższe dane, które są dla nas niezbędne pod kątem technicznym, aby zapewnić klientom wyświetlanie naszej strony internetowej, stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • treść żądania (konkretna strona),
 • stan dostępu/kod statusowy HTTP,
 • każdorazowo przesyłana ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie (referencyjny adres URL),
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
 • urządzenie końcowe,
 • rozdzielczość ekranu,
 • intensywność zabarwienia ekranu,
 • obsługa flash,
 • obsługa skryptu Java.

4.2 Pliki cookies (ciasteczka)

Dodatkowo do wymienionych powyżej danych podczas korzystania przez klienta ze strony internetowej zapisywane są na jego komputerze pliki cookies. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na płycie głównej z przyporządkowaniem do używanej przeglądarki i za pomocą których do miejsca, które ustawia pliki cookies (w tym przypadku Takko), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer klienta. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywniejsza.

Niniejsza strona internetowa używa różnego rodzaju plików cookies, których zakres i sposób funkcjonowania został objaśniony poniżej:

Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Powyższe obejmuje zwłaszcza sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki wspólnej sesji. Dzięki temu komputer klienta jest w stanie ponownie rozpoznać, gdy klienta powraca na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym okresie czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookies. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować odpowiednio do preferencji, np. przyjęcie plików cookies podmiotu trzeciego lub odrzucenie wszystkich plików cookies. Jednocześnie informujemy, że zmiany w ustawieniach przeglądarki mogą uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

5. Zgłoszenie elektroniczne

Najważniejszym krokiem na drodze do rozpoczęcia kariery w Takko Fashion jest oczywiście Państwa aplikacja, do której można najlepiej wykorzystać nasz system aplikacji online. Wszystkie dane zbierane i przetwarzane w ramach Państwa aplikacji w Takko są chronione przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsadzenia stanowisk w grupie Takko, w której skład wchodzą spółki stowarzyszone. Do przetwarzania Państwa danych wykorzystujemy profesjonalny system aplikacji online zleconego przez nas usługodawcy zewnętrznego. Ta ostatnia została przez nas starannie wybrana i zlecona i jest związana naszymi instrukcjami. Państwa dane traktujemy poufnie i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi, w tym na temat planowanego okresu przechowywania, można znaleźć w oddzielnym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w ramach procedury aplikacyjnej.

 

6. Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona używa Google Analytics, usługę do analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze klienta i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące używania strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji opcji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej adres IP klienta jest przez firmę Google uprzednio skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Na zlecenia administratora niniejszej strony internetowej firma Google używa tych informacji, aby ocenić korzystanie przez klienta ze strony internetowej, sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć na rzecz administratora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu.

Adres IP, przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę klienta, nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Zapisywanie plików cookies można wyłączyć poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Ponadto można również wyłączyć rejestrowanie przez Google danych, które są generowane przez pliki cookies i dotyczą używania przez klienta strony internetowej (wraz z adresem IP klienta), oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Można zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby uniemożliwić przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, dlatego też wyłączone jest odniesienie adresu do danej osoby. O ile pobrane dane umożliwiają odniesienie do danej osoby, zostaje to natychmiast wykluczone a dane osobowe zostają niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby możliwe było analizowanie naszej strony internetowej i jej regularne ulepszanie. Na podstawie pozyskanych danych statystycznych możemy polepszyć ofertę i uczynić ją jeszcze ciekawszą dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe są przesyłane do USA, firma Google działa zgodnie z porozumieniem EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Informacje o usługodawcy zewnętrznym: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki używania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, informacje na temat ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka Prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

7. Usługi mediów społecznościowych

7.1 Połączenie z usługami mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się powiązania z mediami społecznościowymi – Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn i YouTube.

Jeżeli klient przegląda naszą ofertę internetową i kliknie logo jednego z mediów społecznościowych, zostanie wówczas przekierowany na daną zewnętrzną stronę danej usługi sieciowej. Jeżeli klikną Państwo jeden z tych przycisków, gdy pozostają Państwo zalogowani w jednym z mediów społecznościowych, możliwe jest przyporządkowanie do konta użytkownika informacji o odwiedzeniu oferty online. Jeżeli posiadają Państwo konto w jednym z tych mediów społecznościowych i nie chcą, aby media społecznościowe zbierały dane dotyczące ofert online i łączyły je z Państwa danymi, należy przez kliknięciem jednego z logo mediów społecznościowych wylogować się z serwisu Facebooka, Instagramu, Twittera, Xing, LinkedIn lub YouTube. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Zwracamy uwagę na fakt, że firma Takko – jako oferent niniejszej strony internetowej – nie posiada żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich używania przez media społecznościowe. Dalsze informacje dotyczące tego, jakie dane są gromadzone poprzez otwarcie stron mediów społecznościowych – Facebooku, Instagramie, Twitterze, Xing, LinkedIn lub YouTube – oraz sposobu używania tych danych, należy odczytać w danych przepisach dotyczących ochrony danych:

Usługodawcy mediów społecznościowych

Adres

Polityka prywatności

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

http://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

7.2 Połączenie z Google Maps

Na naszej stronie korzystamy z oferty firmy Google Maps. Dzięki temu możliwe jest wyświetlenie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i możliwe jest także wygodne korzystanie z funkcji map.

Poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej firma Google otrzymuje informacje, że klient otworzył daną podstronę naszej strony internetowej. W tym celu następuje przekazanie danych, które są wymienione w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Powyższe ma miejsce niezależnie od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, czy są Państwo zalogowania lub czy brak jest konta użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby miało miejsce przyporządkowanie z Państwa profilem w Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Firma Google zapisuje wszystkie dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub dopasowanego do wymagań optymalizowania swojej strony. Przedmiotowa analiza (także dla niezalogowanych użytkowników) ma miejsce zwłaszcza w celu dopasowania reklam do zainteresowań i poinformowania innych użytkowników medium społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu na tworzenie takich profili użytkowania, przy czym należy w tym celu zgłosić się do firmy Google. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez oferenta wtyczki znajdują się w Polityce Prywatności tego oferenta. Tam są również dostępne dalsze informacje dotyczące przedmiotowych praw i możliwości wyłączenia funkcji w celu ochrony strefy prywatnej: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/. Firma Google przetwarza dane osobowe także w USA i działa na podstawie porozumienia EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Dalsze informacje

8.1 Kontakt/ Formularz kontaktowy

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, tytuł, nazwisko, kraj, numer telefonu i powód oraz wiadomość kontaktowa) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące naszych szkoleń i bezpośredniego wejścia na przykład do centrali lub sprzedaży. Osobistą osobę do kontaktu znajdziecie Państwo również w dziale Kontakt. W formularzu kontaktowym zaznaczone są oddzielnie wymagane dane kontaktowe, dalsze szczegóły, np. numer telefonu, są opcjonalne. Podstawą prawną jest Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów przetwarzania sprawy.

8.2 Ochrona osób niepełnoletnich

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać firmie Takko danych osobowych. Nie żądamy celowo danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy świadomie takich danych i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

 

 

 

8.3 Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsze linki są z reguły specjalnie oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie na olinkowanych stronach ma miejsce przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych. Zalecamy zatem, aby również na innych stronach internetowych zasięgnąć informacji na temat Polityki Prywatności. 

8.4 Zmiany Polityki Prywatności

Wersja Polityki Prywatności jest wyraźnie oznaczana poprzez podanie daty (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Aktualną wersję można ściągnąć bezpośrednio z naszej strony internetowej. Należy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową, aby zasięgnąć informacji na temat obowiązującej Polityki Prywatności.

Wersja niniejszej Polityki Prywatności: wrzesień 2018