Declaraţie privind protecţia datelor

1. Informaţii privind colectarea datelor cu caracter personal

Protecţia sferei dumneavoastră private şi a datelor dumneavoastră private reprezintă pentru noi un subiect foarte important. În acest context, pentru noi este foarte important să respectăm toate dispoziţiile privind protecţia datelor cu caracter personal şi să procedăm transparent la prelucrarea datelor. În cele ce urmează vă informăm asupra colectării datelor cu caracter personal la utilizarea paginii noastre de Internet. Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la o persoană identificată sau identificabilă, de ex. nume, adresă, adresă de e-mail, adresă IP, comportamentul utilizatorului.

Responsabil conf. art. 4 par. 7 din Regulamentul de bază al UE privind protecţia datelor (RGPPD) este societatea numită mai jos (la care se face referire prin „noi“ sau „Takko“). Persoana de contact pentru întrebări legate de prezenta declaraţie privind protecţia datelor este persoana însărcinată cu protecţia datelor.

Persoana însărcinată cu protecţia datelor

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Germania

sau prin e-mail: privacy(at)takko.de

Responsabil

Takko Fashion International SRL

Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 12, et. P+1

011996 Bukarest

Tel.: 0040 21 407 82 33

E-Mail: office@takko.ro

 

În principiu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cadrul propriei companii inclusiv în societăţile afiliate grupului (în special în cadrul Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH şi Takko Logistik GmbH & Co.KG cu sediul în Germania) pentru îndeplinirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.

În afară de aceasta nu înstrăinăm datele dumneavoastră către terţi, în special în scopuri publicitare, fără aprobarea dumneavoastră expresă. Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează doar în cazul în care dumneavoastră vă daţi acordul pentru transmiterea datelor sau în măsura în care suntem autorizaţi sau obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale şi/sau a dispoziţiilor oficiale sau judiciare. În acest context poate fi vorba în special despre oferirea de informaţii în scopul urmăririi penale, pentru evitarea pericolelor sau pentru impunerea unor drepturi de proprietate intelectuală.

2. Drepturile dumneavoastră

Faţă de noi aveţi următoarele drepturi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul la informare,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ştergere,
 • dreptul la limitarea procesării,
 • dreptul la transferul datelor,
 • dreptul la refuz faţă de procesare,

Aveţi în plus dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor împotriva procesării de către Takko a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact ale autorităţii de supraveghere a protecţiei datelor se găsesc la link-ul de mai jos (http://www.dataprotection.ro/).

3. Contestaţie sau revocare a prelucrării datelor dumneavoastră

În cazul în care aţi acordat o autorizaţie pentru procesarea datelor, puteţi să o revocaţi în orice moment, cu efect pe viitor. O astfel de revocare influenţează admisibilitatea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal după ce dumneavoastră ne-aţi autorizat în acest sens.

În măsura în care procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe cântărirea art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD, puteţi depune o contestaţie împotriva prelucrării. Această situaţie intervine de exemplu atunci când procesarea nu este necesară în mod special pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră. În cazul exercitării unei astfel de contestaţii vă rugăm să prezentaţi motivele pentru care noi nu ar trebui să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal aşa cum procedăm de obicei. În cazul unei contestaţii justificate verificăm starea de fapt şi fie sistăm sau adaptăm procesarea datelor, fie vă prezentăm motivele noastră obligatorii care merită să fie protejate, pe baza cărora continuăm procesarea.

Desigur puteţi revoca în orice moment procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul publicităţii şi analizei. În legătură cu contestarea publicităţii puteţi să ne informaţi în orice moment folosind datele de contact indicate în prezenta declaraţie privind protecţia datelor.

4. Colectarea datelor cu caracter personal în cazul vizitării paginii noastre de Internet

4.1 Date de utilizare din jurnal

La utilizarea în scop strict informativ a paginii de Internet, aşadar atunci când nu vă înregistraţi şi nu transmiteţi informaţii în alt mod, colectăm doar datele pe care browser-ul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Atunci când doriţi să vizitaţi pagina noastră de Internet colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afişa pagina noastră de Internet şi pentru a garanta stabilitatea şi siguranţa acesteia (baza juridică o reprezintă art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD):

 • Adresa IP
 • Data şi ora apelării
 • Conţinutul solicitării (pagina concretă)
 • Starea de acces/cod stare HTTP
 • cantitatea respectivă de date transmisă
 • Pagina de Internet de pe care vine solicitarea (URL referrer)
 • Browser
 • Sistemul de operare şi interfaţa
 • Limba şi versiunea software-ului de browser
 • Terminal
 • Rezoluţie ecran
 • Profunzime de culoare a ecranului
 • Suport Flash
 • Suport Javascript

 

4.2 Cookies

Pe lângă datele numite mai sus, la utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre de Internet, pe computerul dumneavoastră se salvează cookies. Cookies sunt mici fişiere text care sunt salvate pe hard-disk-ul dumneavoastră clasificate pe browser-ul utilizat şi prin care instanţa care le plasează (în acest caz noi) primeşte anumite informaţii. Cookies nu pot rula programe sau transmite virusuri pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fişiere au rolul de a face per ansamblu oferta de pe Internet mai prietenoasă şi mai eficientă.

Această pagină de Internet utilizează următoarele tipuri de cookies, al căror volum şi mod de funcţionare este explicat în cele ce urmează:

Cookies temporare sunt şterse automatizat, atunci când închideţi browser-ul. Printre acestea se numără în special session-cookies. Acestea salvează un indicativ, aşa numitul session-ID prin care diverse apelări ale browser-ului dumneavoastră pot fi clasificate într-o şedinţă comună. Astfel computerul dumneavoastră poate fi identificat atunci când reveniţi pe pagina noastră de Internet. Session-cookies sunt şterse atunci când vă delogaţi sau închideţii browser-ul.

Cookies persistente sunt şterse automat după o anumită perioadă, care poate fi diferită în funcţie de cookie. Puteţi şterge în orice moment cookies din setările dumneavoastră de siguranţă.

Puteţi configura setarea browser-ului conform dorinţelor dumneavoastră şi de ex. puteţi refuza acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. În acest context subliniem faptul că nu veţi putea utiliza eventual toate funcţiile acestei pagini de Internet.

5. Aplicare online

Cel mai important pas pe drumul către startul carierei dvs. la Takko Fashion este bineînţeles aplicarea dvs., pentru care vă recomandăm să folosiţi sistemul nostru de aplicare online. Toate datele care sunt colectate şi prelucrate de Takko în cadrul aplicării dvs. sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului neautorizat şi manipulărilor. Datele dvs. sunt utilizate exclusiv pentru ocuparea poziţiilor în interiorul grupului de firme Takko, inclusiv societăţile asociate. Pentru prelucrarea datelor dvs. utilizăm sistemul de sistemul profesional de aplicare online al unui furnizor de servicii extern mandatat de noi. Acesta a fost selectat cu grijă, mandatat prin contract şi se supune instrucţiunilor noastre. Compania noastră vă tratează datele confidenţial şi nu le transmite terţilor. Mai multe informaţii despre utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv despre durata planificată a stocării, primiţi în declaraţia separată privind protecţia datelor, în cadrul procesului de aplicare.

 

 

 

6. Utilizarea Google Analytics

Această pagină Web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză Web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează aşa numitele „Cookies“, fişiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră şi care permit analiza utilizării de către dumneavoastră a paginii de Internet. Informaţiile generate de cookie referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de Internet sunt transmise de regulă la un server al Goofgle şi sunt salvate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină, adresa dumneavoastră IP este prescurtată mai întâi de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Doar în cazuri excepţionale, adresa IP completă este transferată pe un server al Google în SUA şi acolo este prescurtată. În numele operatorului acestei pagini de Internet, Google utilizează aceste informaţii pentru a evalua utilizarea paginii de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte referitoare la activităţile de pe pagina Web şi pentru a presta servicii suplimentare legate de utilizarea paginii Web şi a serviciilor de Internet faţă de operatorul paginii Web.

Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este asociată cu alte date de la Google.

Puteţi împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului de browser; vă atragem totuşi atenţia că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile acestei pagini de Internet. În afară de aceasta puteţi împiedica înregistrarea datelor generate Sie de coolier şi asociate cu utilizarea paginii (incl. adresa dumneavoastră IP) la Google precum şi prelucrarea datelor de către Google, descărcând şi instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro.

Puteţi împiedica înregistrarea de către Google Analytics, dând clic pe următorul link. Se plasează un cookie Opt-Out, care va împiedica înregistrarea viitoare a datelor dvs. când veţi vizita acest site web: Google Analytics opt out

Această pagină de internet este folosită de Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()“. Astfel adresele IP sunt procesate prescurtat, astfel fiind exclusă adocierea directă cu o persoană. În măsura în care datele personale colectate despre dumneavoastră permit asocierea cu persoana, acest risc este exclus automat iar respectivele date cu caracter personal sunt şterse imediat.

Noi utilizăm Google Analytics pentru a analiza folosirea paginii noastre de Internet şi pentru a o putea îmbunătăţi în permanenţă. Prin statisticile astfel obţinute putem să ne îmbunătăţim oferta şi să o structurăm într-o manieră mai interesantă pentru dumneavoastră. Pentru cazurile excepţionale în care datele cu caracter personal sunt transmise în SUA, Google se supune EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza juridică pentru utilizarea Google Analytics o reprezintă art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD.

Informaţiile ofertantului terţ: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Vedere de ansamblu privind protecţia datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum şi Declaraţia privind protecţia datelor: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Servicii de social media

7.1 Integrarea serviciilor de social media

Pe pagina noastră de Internet folosim în prezent serviciul de social media Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn şi portalul Youtube.

Atunci când vizitaţi oferta noastră online şi efectuaţi clic pe sigla unuia dintre serviciile de social media sunteţi redirecţionat către respectiva pagină externă a acestui serviciu de reţea. Atunci când daţi din nou clic pe unul dintre butoane, în timp ce sunteţi logat la unul dintre servicii, informaţia că aţi vizitat oferta noastră online poate fi asociată cu contul dumneavoastră de utilizator. În cazul în care sunteţi membru la unul dintre aceste servicii şi nu doriţi ca reţelele sociale să colecteze date despre dumneavoastră prin oferta online şi să le asocieze cu datele dumneavoastră de membru, înainte de a efectua clic pe o siglă de la Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn sau Youtube trebuie să vă delogaţi.

Baza juridică pentru procesarea datelor o reprezintă acordul dumneavoastră conform art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD.

Subliniem faptul că în calitate de operator al acestei pagini nu primim informaţii despre conţinutul datelor transmise şi utilizarea acestora de către serviciile de social media. Mai multe informaţii despre ce date referitoare la apelarea serviciilor de social media sunt colectate la Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn sau Youtube şi cum sunt utilizate aceste date puteţi afla din dispoziţiile aferente de protecţie a datelor, la:

Operator social media

Adresa

Declaraţie privind protecţia datelor

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

http://ro-ro.facebook.com/about/privacy/

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

http://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

http://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

7.2 Integrarea Google Maps

Pe această pagină utilizăm oferta Google Maps. Astfel vă putem afişa hărţi interactive direct pe pagină şi vă punem la dispoziţie utilizarea confortabilă a hărţilor.

Prin vizitarea paginii, Google primeşte informaţia că aţi apelat subpagina corespunzătoare a paginii noastre de Internet. În plus sunt transmise datele numite la punctul 4 al acestei declaraţii. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă google creează un cont de utilizator prin care vă logaţi sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteţi logat la Google, datele dumneavoastră sunt clasificate direct în contul dumneavoastră. Dacă nu doriţi asocierea cu profilul dumneavoastră pe Google, trebuie să vă delogaţi înainte de activarea butonului. Google salvează datele ca profil de utilizator şi le utilizează în scop publicitar, pentru studii de piaţă şi/sau pentru organizarea paginii web în funcţie de necesităţii  O astfel de evaluare se realizează în special (pentru utilizatorii nelogaţi) în vederea afişării publicităţii orientate în funcţie de nevoi şi pentru a informa alţi utilizatori ai reţelei sociale în legătură cu activităţile lor pe pagina noastră de Internet. Dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de contestare a creării acestor profiluri de utilizator, pentru exercitarea acestui drept fiind necesar să luaţi legătura cu Google.

Baza juridică pentru procesarea datelor o reprezintă acordul dumneavoastră conform art. 6 par. 1 prop. 1 lit. f RGPPD.

Mai multe informaţii referitoare la scopul şi volumul procesării datelor şi a prelucrării acestora prin ofertantul de Plug-in sunt disponibile în declaraţiile privind protecţia datelor din partea ofertantului. Acolo primiţi şi alte informaţii referitoare la drepturile dumneavoastră şi posibilităţile de setare în scopul protejării sferei dumneavoastră private: http://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy. Google procesează datele dumneavoastră cu caracter personal şi în SUA şi se supune EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Informaţii suplimentare

8.1 Contact/ formular de contact

Atunci când ne contactaţi prin e-mail sau prin formularul de contact, datele furnizate de dvs. (adresa dvs. de e-mail, formula de adresare, numele, ţara, numărul de telefon şi motivul, precum şi conţinutul luării de contact) sunt stocate de noi, de exemplu pentru a răspunde la întrebările dvs. cu privire la profesiile în care punem la dispoziţie locuri de muncă pentru ucenici şi la accesul direct în Centrală sau Vânzări. Persoana dvs. de contact poate fi găsită de asemenea la rubrica Contact. Câmpurile de date obligatorii pentru luarea de contact sunt marcate separat, celelalte date, ca de exemplu numărul de telefon, sunt opţionale. Baza legală în acest sens o reprezintă consimţământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. a din RGPPD. Aceste date se utilizează numai în scopul procesării cazului.

 

8.2 Protecţia minorilor

Copiii şi tinerii sub 18 ani nu au dreptul de a ne transmite date cu caracter personal fără acordul părinţilor sau tutorilor. Nu solicităm în mod dedicat date cu caracter personal de la copii sau tineri, nu le colectăm în mod conştient şi nu le transmitem către terţi.

 

 

 

8.3 Link-uri către alte pagini de Internet

Oferta noastră online conţine link-uri către alte pagini de Internet Aceste conexiuni sunt marcate de regulă ca atare. Noi nu avem control asupra cuantumului în care dispoziţiile în vigoare referitoare la protecţia datelor sunt respectate pe paginile de Internet către care facem trimitere. De aceea vă recomandăm să vă informaţi şi pe alte pagini de Internet în legătură cu existenţa declaraţiilor privind protecţia datelor. 

 

8.4 Modificări ale prezentei declaraţii privind protecţia datelor

Stadiul declaraţiei privind protecţia datelor este indicat prin data (de mai jos). Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta declaraţie privind protecţia datelor, în orice moment, cu efect pentru viitor. O versiune actuală poate fi apelată în orice moment de pe pagina noastră de Internet. Vă rugăm să vizitaţi periodic pagina noastră de Internet şi să vă informaţi în legătură cu varianta în vigoare a declaraţiei privind protecţia datelor.

Stadiul prezentei declaraţii privind protecţia datelor: septembrie 2018