Declaraţie privind protecţia datelor

Introducere

Noi, Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, în calitate de operator al serviciilor online, suntem entitatea responsabilă pentru procesarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor online. Datele noastre de contact sunt disponibile în caseta tehnică a serviciilor online, persoanele de contact pentru chestiuni privind procesarea datelor cu caracter personal sunt menţionate direct în prezenta declaraţie privind protecţia datelor.

Acordăm o foarte mare atenţie protecţiei sferei dvs. private şi datelor dvs. private. Colectăm, stocăm şi utilizăm datele dvs. cu caracter personal în concordanţă cu conţinutul prezentei declaraţii de protecţie a datelor, precum şi cu prevederile aplicabile privind protecția datelor, în special ale Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR) şi ale prevederilor naţionale privind protecția datelor.

Prin prezenta declaraţie privind protecţia datelor vă informăm în ce măsură şi în ce scop sunt procesate date cu caracter personal în legătură cu utilizarea serviciilor online.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ toate informaţiile privind identitatea dvs., ca de ex. numele, adresa de e-mail sau adresa poştală. Informaţiile care nu pot fi puse în legătură cu identitatea dvs. (ca de ex. informaţii statistice privind numărul de utilizatori ai serviciilor online) nu sunt considerate date cu caracter personal.

Puteţi utiliza serviciile noastre online fără a vă dezvălui identitatea şi fără a oferi date cu caracter personal. În acest caz, vom colecta exclusiv informaţii cu caracter general privind accesarea serviciilor noastre online. Pentru unele dintre serviciile oferite vor fi colectate însă de la dvs. date cu caracter personal. Apoi datele sunt procesate de noi doar în scopul utilizării serviciilor online, în special pentru a furniza informaţiile dorite. La colectarea datelor cu caracter personal trebuie este obligatorie oferirea doar a datelor care sunt absolut necesare. Dincolo de acestea, sunt posibile şi alte informaţii, însă oferirea lor se face voluntar. Atragem atenţia de fiecare dată atunci când este vorba despre un câmp obligatoriu sau despre informaţii oferite voluntar. Amănunte concrete în acest sens sunt disponibile în secţiunea corespunzătoare a prezentei declaraţii privind protecţia datelor.

Nu are loc un proces decizional automatizat pe baza datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea serviciilor noastre online.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Stocăm informaţiile oferite de dvs. pe servere care dispun de un grad deosebit de protecţie, în cadrul Uniunii Europene. Acestea sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice contra pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau difuzării datelor dvs. de către persoane neautorizate. Accesarea datelor dvs. este posibilă doar pentru un număr redus de persoane autorizate. Acestea sunt responsabile pentru întreţinerea tehnică, comercială sau redacţională a serverelor. În ciuda controalelor regulate, nu este posibilă o protecţie completă contra tuturor pericolelor.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise pe internet în formă criptată. Utilizăm pentru transferul datelor o criptare SSL (Secure Socket Layer).

Transmiterea datelor cu caracter personal către terţi

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal numai pentru a furniza prestaţiile dorite de dvs. În măsura în care utilizăm prestatori de servicii externi pentru furnizarea prestaţiei, accesul acestora asupra datelor are loc exclusiv în scopul furnizării prestaţiei. Prin măsuri tehnice şi organizatorice asigurăm respectarea prevederilor privind protecţia datelor şi îi obligăm şi pe prestatorii noştri de servicii externi la respectarea acestora. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise şi la nivel interna, în cadrul grupului de companii Takko, din care facem parte. Şi în acest caz, toate garanţiile stabilite în prezenta declaraţie privind protecţia datelor rămân în vigoare.

În plus, nu transmitem datele către terţi fără permisiunea dvs. explicită, îndeosebi nu în scopuri publicitare. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal are loc numai dacă dvs. aţi fost de acord cu transmiterea acestora sau în măsura în care, în baza prevederilor legale şi/sau a cerinţelor autorităţilor de stat sau judecătoreşti, avem dreptul sau obligaţia să facem acest lucru. În acest sens, poate fi vorba în special de furnizarea informaţiilor în scopul urmăririi penale, în scop de protecţie împotriva pericolelor sau pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, resp. de protejarea intereselor noastre legale legitime.

În măsura în care transmitem chiar noi sau prin terţi datele dvs. cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, respectăm prevederile speciale ale art. 44 ff. GDPR şi îi obligăm şi pe prestatorii noştri de servicii la respectarea acestor reglementări. Astfel, vom transmite datele dvs. în state din afara Uniunii Europene numai cu condiţia asigurării nivelului de protecţie asigurat de GDPR. Acest nivel de protecţie este garantat, în special, prin o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție din partea Comisiei UE sau prin garanţii adecvate, conform art. 46 GDPR.

Baza legală a prelucrării datelor

În măsura în care pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal obţinem un consimţământ, baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

În măsura în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal deoarece acest lucru este necesar pentru executarea unui contract cu dvs. sau în cadrul unei relaţii similare unui contract, baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR.

În măsura în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. c) GDPR.

Ca bază legală pentru prelucrarea datelor este avut în vedere art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unui terţ, iar în acest sens interesele, drepturile şi libertățile dvs. de bază nu necesită protejarea datelor cu caracter personal.

În cadrul prezentei declaraţii privind protecţia datelor atragem întotdeauna atenţia asupra bazelor legale pe care ne fundamentăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Ştergerea datelor şi durata de stocare

Ştergem, resp. blocăm datele dvs. cu caracter personal întotdeauna când scopul pentru care au fost salvate nu mai există. Stocarea poate avea însă loc şi după acest moment, dacă acest lucru este stabilit în prevederi legale care ne vizează, de ex. în ceea ce priveşte obligaţiile legale referitoare la păstrare şi documentare. Într-un astfel de caz ştergem, resp. blocăm datele dvs. cu caracter personal după încetarea aplicării respectivelor prevederi.

Utilizarea serviciilor noastre online

Informaţii privind computerul dvs.

La fiecare accesare a serviciilor noastre online colectăm, independent de înregistrarea dvs., următoarele informaţii privind computerul dvs.: adresa IP a computerului dvs., interogarea efectuată de browserul dvs. (conţinutul solicitării, pagina concretă), precum şi data şi ora interogării. În plus, sunt colectate statusul şi cantitatea de date transferată în cadrul acestei interogări. Colectăm şi informaţii referitoare la produs şi versiune cu privire la browserul utilizat (limba şi versiunea browserului), sistemul de operare al computerului şi interfaţa acestuia. În plus, sunt colectate informaţii despre terminalul cu care se realizează această interogare, rezoluţia ecranului, adâncimea de culoare a ecranului, suportul Flash, suportul Javascript, precum şi autentificările şi deconectările. În continuare, înregistrăm şi pagina web de pe care a avut loc accesarea serviciilor online. Adresa IP a computerului dvs. este stocată numai pe durata utilizării serviciilor online şi apoi este ştearsă sau anonimizată prin prescurtare. Restul datelor sunt stocate pentru o durată de timp limitată, de cel mult trei ani.

Utilizăm aceste date pentru operarea serviciilor online, în special pentru a identifica şi elimina erori, pentru a determina gradul de utilizare al serviciilor online, precum şi pentru a efectua ajustări sau îmbunătăţiri. În acest scop se constituie şi interesul nostru legitim cu privire la prelucrarea datelor conform art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

Utilizarea de cookies

Pentru serviciile noastră online - ca pe multe alte pagini web - se utilizează cookies. Cookies sunt fişiere text de mici dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi stochează anumite setări, precum şi date despre browserul dvs. pentru schimbul de informaţii cu serviciile noastre online. Un cookie conţine, de regulă, numele domeniului de la care a fost transmis fişierul cookie, precum şi informaţii despre vechimea sa şi un cod de identificare alfanumeric.

Cookies ne permit să recunoaştem computerul dvs. şi să facem ca eventuale presetări, precum şi preferinţe, să fie imediat disponibile. Cookie-urile folosite de noi sunt - în măsura posibilităților - aşa numite session-cookies, care sunt şterse automat după încheierea sesiunii browserului. Ocazional, pot fi utilizate şi cookies cu o durată mai mare de stocare, pentru a putea ţine seama de presetările şi preferinţele dvs. şi la următoarea accesare a serviciilor noastre online.

Majoritatea browserelor sunt setate în aşa fel, încât acceptă cookies automat. Puteţi dezactiva însă salvarea de cookies sau vă puteţi seta browserul în aşa fel, încât să vă notifice în momentul în care sunt trimise cookies. În plus, este posibilă ştergerea manuală a cookies deja salvate, prin intermediul setărilor browserului. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în anumite situaţii, serviciile noastre online vor putea fi utilizate doar limitat sau chiar deloc în cazul în care respingeţi salvarea de cookies sau dacă ştergeţi cookies necesare.

În măsura în care pentru serviciile noastre online nu sunt necesare cookies, la prima accesare a serviciilor online vă solicităm acceptul pentru utilizarea de cookies. În ceea ce priveşte cookies nenecesare ale terţilor, în continuare este disponibilă o descriere mai detaliată a serviciilor acestor terţi pe care le utilizăm. Baza legală pentru prelucrarea conexă a datelor, inclusiv pentru o eventuală transmitere a datelor, o reprezintă de fiecare dată consimţământul dvs. în sensul art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Consimţământul acordat poate fi oricând retras, retragerea consimţământului producând efecte în viitor, în special prin modificarea setărilor alese.

Baza legală pentru utilizarea de cookies necesar o reprezintă interesul nostru legitim cu privire la punerea la furnizarea în mod corespunzător a serviciilor noastre online, în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR, precum şi - în măsura în care prin intermediul serviciilor noastre online sunt încheiate, resp. executate contracte - executarea contractului, în sensul art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR.

Sistemul de căutare filiale

Aveţi posibilitate ca în cadrul serviciilor noastre online să identificaţi filialele Takko aflate în apropierea dvs. Puteţi introduce manual un cod poştal pentru a găsi astfel filialele adecvate. Puteţi identifica însă filiale şi prin accesarea locaţiei. Dacă utilizaţi această funcţie, locaţia dvs. este delimitată pe baza adresei IP prin geo-localizare. În acest sens, adresa IP este colectată exclusiv în scopul de a vă afişa o filială adecvată. Imediat după încetarea utilizării serviciilor noastre online, adresa IP este ştearsă.

Baza legală pentru utilizarea sistemului de căutare filiale o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Verificarea disponibilităţii în filială

Aveţi posibilitate să verificaţi disponibilitatea mărfurilor în filialele Takko aflate în apropierea dvs. Puteţi introduce manual un cod poştal pentru a verifica astfel disponibilitatea mărfurilor în filialele aflate în apropiere. În locul introducerii manuale a unui cod poştal puteţi autoriza folosirea de către browser a locaţiei în care vă aflaţi. Dacă utilizaţi această funcţie, locaţia dvs. este delimitată pe baza adresei IP prin geo-localizare. În acest sens, adresa IP este colectată exclusiv în scopul de a vă afişa filialele adecvate. Imediat după încetarea utilizării serviciilor noastre online, adresa IP este ştearsă.

Baza legală pentru utilizarea sistemului de căutare filiale o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Protecţia minorilor

Copiii şi tinerii cu vârsta sub 18 nu ar trebui să ne transmită date cu caracter personal fără acordul părinţilor sau al tutorelui legal. Nu solicităm în mod specific date cu caracter personal de la copii sau tineri, nu le colectăm în mod voluntar şi nu le transmitem către terţi.

Încorporarea serviciilor terţilor

Pentru anumite funcţii din cadrul serviciilor noastre online apelăm la serviciile terţilor. În cazul serviciilor corespunzătoare este vorba în special de funcţii opţionale, care trebuie selectate, resp. utilizate de dvs. în mod explicit. Am încheiat cu respectivii furnizori contracte privind furnizarea resp. încorporarea serviciilor lor şi, în măsura posibilităţilor, facem toate eforturile ca şi terţii să informeze în mod transparent cu privire la volumul prelucrării datelor cu caracter personal şi să respecte prevederile legale privind protecţia datelor.

Google Tag Manager

Pentru serviciile noastre online utilizăm Google Tag Manager al Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda (în continuare: „Google”). Google Tag Manager este un Tag-Management-System (TMS), cu care pe pagina noastră web pot fi administrate tags, aşadar tracking-codes şi fragmente de cod conexe. Prin intermediul Google Tag Manager este posibilă integrarea serviciilor Google într-o pagină web.

La utilizarea Google Tag Manager este realizată o conexiune cu serverele Google. În acest fel adresa IP a browserului de pe terminalul folosit de către vizitatorul acestor pagini de internet este stocată de către Google. Nu se poate exclude ca în acest context datele să fie transmise către Google în SUA şi agenţiile de securitate din SUA să poată avea acces la date în anumite situaţii. În legătură cu utilizarea Google Tag Manager nu sunt folosite cookies.

Informaţii mai detaliate cu privire la Google Tag Manager şi la prelucrarea datelor de către Google sunt disponibile la adresa https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de, precum şi la adresa https://www.google.com/policies/privacy/.

Baza legală pentru prelucrarea conexă a datelor, inclusiv pentru o eventuală transmitere a datelor, o reprezintă consimţământul dvs. în sensul art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Interesul nostru legitim este reprezentat de administrarea de tracking-codes în cadrul serviciilor noastre online, care ne permit analiza modului de utilizare al serviciilor noastre online şi îmbunătăţirea şi personalizarea serviciilor noastre.

Google Analytics

Utilizăm Google Analytics pentru evaluări statistice. Google Analytics este un serviciu de analiză web de la Google.

În cadrul Google Analytics, Google utilizează şi cookies pentru evaluare, printre alte instrumente. Tipul şi modul de utilizare al cookies este stabili de către Google. Informaţiile generate de cookies cu privire la utilizarea de către dvs. a serviciilor online sunt transmise către un server al Google şi stocate pe acesta. Nu se poate exclude ca în acest context datele să fie transmise în SUA şi ca agenţiile de stat să poată avea acces la date în anumite situaţii. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de către Google. Doar cu titlu de excepţie va fi transmisă întreaga adresă IP către un server al Google, unde va fi prescurtată.

Din însărcinarea noastră Google utilizează aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dvs. a serviciilor online, pentru a realiza rapoarte privind activităţile pe pagina web şi pentru a presta către noi, în calitate de operator al serviciilor online, servicii conexe utilizării paginii web şi a internetului. Dincolo de aceasta, este posibil ca Google să utilizeze datele în scopuri proprii. În cadrul acestor scopuri Google realizează, de exemplu, un profil cu privire la comportamentul de utilizator sau are loc conectarea datelor cu alte date, de exemplu cu un cont Google deja existent. Nu avem nici un fel de influenţă asupra acestor procese de prelucrare a datelor. Conform declaraţiilor Google, adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi combinată cu alte date pe care Google le colectează, resp. de care deja dispune. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor ale Google în linkurile disponibile mai jos. În acest caz baza legală pentru prelucrare o reprezintă interesul nostru legitim cu privirea la evaluarea utilizării paginii noastre web, conform art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

În plus, utilizăm funcţia „caracteristici demografice” a Google Analytics. Prin intermediul acesteia pot fi generate rapoarte care conţin informaţii privind vârsta, sexul şi interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitate personalizată de la Google, precum şi din date despre vizitatori de la terţi. Puteţi dezactiva oricând această funcţie din setările de afişare ale contului dvs. Google sau puteţi interzice în general colectarea datelor dvs. prin Google Analytics, după cum se explică în paragraful de mai jos. Informaţii mai detaliate cu privire la funcţia „caracteristici demografice“ sunt disponibile la Google, la adresa https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Puteţi împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie, referitoare la utilizarea paginii web (inclusiv adresa dvs. IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul de browser disponibil la următoarea adresă http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informaţii suplimentare în acest sens sunt disponibile la adresa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informaţii generale privind Google Analytics şi protecţia datelor). Vă atragem atenţia asupra faptului că pe paginile noastre de internet Google Analytics a fost extins cu codul "anonymizeIp();", în scopul anonimizării adreselor IP, ceea ce face ca ultimul octet să fie şters.

Retargeting şi remarketing

Prin retargeting resp. remarketing se înţeleg tehnologii prin intermediul cărora utilizatorilor care au vizitat anterior o anumită pagină de internet li se afişează publicitate adecvată chiar şi după părăsirea respectivei pagini. În acest sens este necesară recunoaşterea utilizatorului de internet dincolo de propria pagină de internet, scop în care se utilizează cookies ale prestatorilor de servicii corespunzători; în plus, este avut în vedere comportamentul de utilizator anterior. Dacă un utilizator vizualizează de exemplu anumite produse, ulterior îi pot fi afişate ca reclamă aceleaşi produse sau unele similare, pe alte pagini de internet. Este vorba despre publicitate personalizată, care este adaptată în funcţie de nevoile utilizatorilor individuali. Pentru această publicitate personalizată nu este necesar ca pe lângă recunoaştere să aibă loc şi identificarea utilizatorului. Ca urmare, nu combinăm cu alte date datele utilizate pentru retargeting, resp. remarketing.

Utilizăm astfel de tehnologii pentru afişarea de anunţuri publicitare pe internet. Pentru afişarea anunţurilor publicitare apelăm la serviciile unor terţi. Utilizăm, printre altele oferte ale Google, care permit afişarea automată a produselor interesante pentru utilizatorul de internet. Această funcţie este implementată cu ajutorul cookies. Nu se poate exclude ca în cadrul acestui proces datele să fie transmise către Google în SUA şi agenţiile de securitate din SUA să poată avea acces la datele corespunzătoare.

Informaţii suplimentare cu privire la această tehnologie sunt disponibile în prevederile privind protecţia datelor ale Google, la adresa https://policies.google.com/privacy?hl=de. Instalarea de cookies pentru Google Remarketing şi Google AdWords Conversion Tracking poate fi împiedicată întrutotul, încă de la început, prin setarea respectivului browser, accesând pagina de internet http://www.google.com/policies/privacy/ads/ şi modificând setarea corespunzătoare. Independent de posibilităţile menţionate mai sus de a împiedica prelucrarea datelor prin intermediul cookies în legătură cu Google Remarketing şi Google AdWords Conversion Tracking, utilizarea de către noi a unor cookies corespunzătoare resp. a acestor servicii este posibilă doar cu consimțământul dvs. explicit. În acest caz baza legală pentru prelucrare o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Exatag

Utilizăm în cadrul serviciilor noastre online serviciul Exactag al Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Utilizarea are loc în scopuri de marketing şi optimizare. În acest sens, serviciul face uz de cookies şi alte tehnologii. Tehnologiile permit recunoaşterea browserului dvs. Din aceste informaţii pot fi create profiluri de utilizator pseudonimizate. Datele colectate cu ajutorul serviciului nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimțământul conform art.  paragraf 1 lit. a) GDPR.

Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la Exactag sunt disponibile la adresa: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Pentru serviciile noastre online utilizăm instrumentul de tracking Mouseflow al furnizorului extern Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhagen, Dänemark (în continuare: „Mouseflow“), pentru a evidenţia anumite vizite selectate la întâmplare (doar cu adresa IP anonimizată). Raportul mişcărilor mouse-ului, astfel creat, serveşte redării anumitor vizite individuale, selectate aleator, pentru a identifica pe baza acestora potenţiale îmbunătăţiri ale serviciilor noastre online.

În măsura în care nu doriţi înregistrarea mişcărilor mouse-ului, le puteţi dezactiva cu totul în browser prin intermediul JavaScript. Acest lucru poate afecta însă în mod semnificativ funcţionarea paginii noastre de internet.

Informaţii suplimentare privind volumul datelor colectate, stocate şi prelucrate prin Mouseflow pot fi consultate la adresa http://mouseflow.de/datenschutz/.

Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Google Adwords Conversion

Serviciul nostru online utilizează Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

În cadrul Google AdWords utilizăm aşa numitul Conversion-Tracking. Atunci când daţi clic pe un anunţ publicitar afişat de Google este setat un cookie pentru Conversion-Tracking. Cookies sunt fişiere text de mici dimensiuni care sunt stocate de browserul internet pe computerul utilizatorului. Aceste cookies îşi pierd valabilitatea după 30 de zile şi nu servesc identificării personale a utilizatorului. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site web iar cookie-ul încă nu este expirat, Google şi noi putem identifica faptul că utilizatorul a dat clic pe anunţ şi a fost direcţionat către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primeşte un alt cookie. Cookies nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienţilor AdWords. Informaţiile colectate cu ajutorul Conversion-cookies servesc creării de statistici-Conversion pentru clienţii AdWords care au decis să utilizeze Conversion-Tracking. Clienții află numărul total de utilizatori care au dat clic pe anunţul lor şi au fost direcţionaţi către o pagină prevăzută cu un Conversion-Tracking-Tag. Ei nu primesc însă informaţii cu ajutorul cărora utilizatorii se identifică personal.

Stocarea de „Conversion-cookies“ şi utilizarea acestui instrument de tracking au loc exclusiv pe baza art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR.

Informaţii suplimentare privind Google AdWords şi Google Conversion-Tracking sunt disponibile în prevederile privind protecţia datelor ale Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Utilizăm Facebook-Pixel pentru evaluări statistice şi pentru îmbunătăţirea eficienţei publicităţii noastre. Facebook-Pixel este un instrument de analiză al Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Cu ajutorul Pixel putem măsura eficienţa publicităţii noastre şi să afişăm anunţurile noastre publicitare anumitor grupuri ţintă.

Dacă vă exprimaţi consimţământul pentru utilizarea Facebook Pixel, atunci când vizitaţi pagina noastră web se creează o conexiune cu serverele Facebook. În acest fel, la fiecare apelare a paginii web sunt transmise către Facebook anumite informaţii referitoare la utilizator. Datele transmise sunt, printre altele, adresa IP şi informaţii privind utilizatorul paginii web şi browserul utilizat. Este transmisă şi informaţia privind pagina web de pe care a avut loc accesarea serviciilor online. În plus, se colectează informaţii privind butoanele care au fost apăsate de către utilizator pe pagina web şi care pagini au fost apelate în urma apăsării butoanelor. Sunt colectate şi informaţiile care sunt introduse de către utilizator în câmpurile formularelor online. Nu se poate exclude ca în acest context datele să fie transmise în SUA şi ca agenţiile de stat să poată avea eventual acces la date în anumite situaţii.

Nu avem nici un fel de influenţă asupra modului în care Facebook procesează în continuare datele. Informaţii suplimentare în acest sens sunt disponibile la adresa https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (informaţii generale privind Facebook-Pixel) şi în declaraţia privind protecţia datelor a Facebook, la adresa www.facebook.com/about/privacy/.

Utilizarea Facebook Pixel, precum şi prelucrarea aferentă a datelor au loc numai cu consimţământul dvs. prealabil. Baza noastră legală o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Webgains

În cadrul serviciilor noastre online utilizăm şi Affiliate-Marketing. Este vorba despre o formă de vânzări online, în care furnizorii altor servicii online (numiţi frecvent „Merchants“ sau „Advertiser“) fac trimitere la serviciile noastre online. Dacă în urma trimiterii se ajunge la o apelare a paginii sau o achiziţie în cadrul serviciilor noastre online, poate fi plătită o remuneraţie sub formă de comision per clic sau vânzare. Pentru Affiliate-Marketing utilizăm serviciul „Webgains“ al ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Deutschland.

Webgains utilizează cookies pentru înregistrarea activităţilor. Cookies sunt utilizate exclusiv pentru urmărirea tranzacţiilor realizate prin trimitere pe pagină. Nu are loc utilizarea cookies pentru alte scopuri, de ex. pentru profiling sau o combinare în alt mod cu alte date. Scopul stocării acestor date este efectuarea plăţilor de comisioane. Baza legală în acest sens o reprezintă interesul nostru legitim conform art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în urmărirea tranzacţiilor realizate prin trimitere pe pagină şi în derularea operaţiunilor de natură economică a serviciilor noastre online.

Informaţii suplimentare privind procesarea datelor la Webgains pot fi consultate la adresa http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

Pentru a face posibile şi a activa campanii de retargeting utilizăm în serviciile noastre online serviciile The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Deutschland.

În cadrul proceselor tehnice sunt stocate cookies. Cookie stochează doar un User-ID criptat şi pseudonimizat. Tehnologia Adserving utilizată foloseşte doar adrese IP prescurtate şi codate hash, pentru evaluarea regiunii geografice, a vitezei de acces, precum şi a furnizorului de internet. În plus, sunt stocate momentul vizitei, ID-urile produselor vizualizate, căutate sau cumpărate, URL-urile paginilor vizualizate, posibili termeni de căutare şi/sau ID-urile categoriilor apelate. În acest mod vă putem pune la dispoziţie conţinuturi de publicitate relevante. În plus, în acest context pot fi realizate statistici anonimizate privind vizitatorii, precum şi o alocare a tranzacţiilor. În acest context nu este posibilă o identificare a persoanelor concrete. Informaţiile au o perioadă de valabilitate de 90 de zile.

Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la The Reach Group GmbH sunt disponibile la adresa https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emago

Usemax advertisement este un serviciu oferit de Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Deutschland. La apelarea paginii web Takko este stocat, cu acceptul dvs., un cookie prin intermediul usemax Adserver, care poate conţine o referinţă cu privire la comportamentul de navigare. Informaţiile astfel colectate servesc abordării individuale şi personalizate a utilizatorului de către pagina web Takko, prin plasarea de publicitate pe site-uri web terţe, aflate în legătură cu usemax. Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimţământul, art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Accesând linkul următor puteţi şterge datele colectate, pentru a nu mai primi recomandări de produse pe viitor: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Oferte de cupoane şi oferte avantajoase ale Sovendus GmbH

Pentru selectarea unei oferte avantajoase, interesantă pentru dvs., transmitem sub formă pseudonimizată şi criptată anumite informaţii către ie Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus). Valoarea hash pseudonimizată a adresei dvs. e-mail este utilizată pentru o ţine seama de o eventuală obiecţie contra publicităţii de la Sovendus (art. 21 paragraf 3, art. 6 paragraf 1 c GDPR). Adresa IP este utilizată de Sovendus exclusiv în scopuri legate de siguranţa datelor şi, de regulă, este anonimizată după şapte zile (art. 6 paragraf 1 f GDPR). În măsura în care acest lucru este necesar pentru oferta avantajoasă, la clic pe oferta avantajoasă transmitem în formă criptată către Sovendus numele dvs., datele privind adresa, adresa dvs. de e-mail şi/sau numărul dvs. de telefon pentru pregătirea solicitării personalizate a ofertei avantajoase la furnizorul produsului (art. 6 paragraf 1 b,f GDPR). Pentru informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. de către Sovendus vă rugăm să consultaţi informaţiile online cu privire la protecţia datelor, la adresa: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

Pentru evaluarea serviciilor noastre online utilizăm serviciul ChannelPilot al Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Deutschland. În cadrul procesului tehnic sunt stocate cookies. Cookies colectează, printre altele, adresa dvs. IP, browserul pe care îl folosiţi şi Referrer-URL. Informaţiile sunt transmise şi stocate pe serverele ChannelPilot din Germania. În acest context nu are loc o combinare cu alte date ale ChannelPilot. Adresa IP a utilizatorului este stocată temporar doar pentru o scurtă perioadă şi apoi modificată pentru a deveni indescifrabilă.

Prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor sunt disponibile la adresa: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

În cadrul serviciilor noastre online utilizăm serviciile „Bing Ads Conversion-Tracking“ şi „Bing Remarketing“ ale Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft“).  Prin intermediul „Bing Conversion-Tracking“ sunt înregistrate şi analizate interacţiunile iniţiate de dvs. (ca de ex. apelarea paginilor, clic pe un anunţ, descărcări). „Bing Remarketing“ este utilizat pentru a vă afişa anunţuri bazate pe interese, pentru produsele noastre, atunci când vă aflaţi pe alte pagini web. Ambele servicii utilizează cookies sau tehnologii similare. În cadrul procesului tehnic pot fi stocate date cu caracter personal pe serverele Microsoft din Statele Unite. Nu se poate exclude ca în acest context agenţiile de securitate din SUA să obţină acces la aceste date. SUA nu dispun în această privinţă de un nivel de protecţie a datelor comparabil cu cel din UE.

În cazul în care aveţi un cont Microsoft, este posibil ca în anumite situaţii Microsoft să asocieze istoricul dvs. de navigare pe web şi pentru aplicaţii cu contul dvs. Microsoft şi să utilizeze informaţii din contul dvs. în scopul personalizării anunţurilor. Dacă nu doriţi o astfel de alocare cu contul dvs., este necesar ca înainte de accesarea serviciilor noastre online să vă deconectaţi din contul Microsoft.

Baza legală pentru prelucrarea datelor care are loc o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la Microsoft sunt disponibile la adresa: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

Acest site web utilizează serviciul de analiză web şi de text Kameleoon. Serviciul permite analiza comportamentului de utilizator pe baza segmentării beneficiilor. Pe baza evaluării datelor din fişierele jurnal se poate stabili modul în care utilizatorii utilizează aceste servicii online şi cum pot fi ele îmbunătăţite.

Pentru analize sunt folosite cookies şi Local Storage al browserului, care sunt conectate cu un ID pseudonimizat. Adresa dvs. IP este complet anonimizată şi nu este stocată. Informaţiile generate de cookies/Local Storage cu privire la utilizarea de către dvs. a serviciilor online sunt transmise către un server al Kameleoon în Germania, unde sunt salvate sub formă agregată şi pseudonimizată. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul utilizării Kameleoon nu este combinată cu alte date ale Kameleoon.

Utilizarea serviciului Kameleoon serveşte îmbunătățirii serviciilor noastre online. Baza legală pentru stocarea de cookies Kameleoon şi pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Puteţi împiedica salvarea cookies/Local Storage cu ajutorul unei setări corespunzătoare în browserul dvs.; vă atragem însă atenţia că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza complet toate funcţiile acestui site web. În plus, puteţi dezactiva oricând Kameleoon-Tracking (şi astfel să împiedicaţi colectarea datelor generate de cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web, precum şi prelucrarea acestor date de către Kameleoon), dând clic pe următorul link: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la Kameleoon GmbH sunt disponibile la adresa https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

În cadrul acestor servicii online sunt colectate şi stocate, cu ajutorul tehnologiilor Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) şi al partenerilor tehnologici ai acesteia, date privind comportamentul dvs. de utilizare în cadrul serviciilor noastre online, în scopuri de optimizare şi de marketing. În acest scop sunt utilizate cookies, care permit recunoaşterea unui browser de internet în cazul unei noi vizite. Profilurile de utilizator colectate de Interactive Performance Technologie nu vor fi combinate cu date cu caracter personal referitoare la persoană fără consimţământul explicit al acesteia. Adresele IP ale vizitatorilor sunt prescurtate înaintea stocării, astfel încât este exclusă orice referinţă la persoană iar punerea în legătură a profilurilor de utilizator cu adresele IP nu mai este posibilă. Informaţii suplimentare sunt disponibile în declaraţia privind protecţia datelor a Interactive Performance Deutschland GmbH, la adresa https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Puteţi oricând să vă exprimaţi dezacordul privind colectarea şi stocarea pe viitor a datelor de către Interactive Performance Technologie pentru aceste servicii online dând clic pe următorul link („opt-out“): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ În acest caz baza legală pentru prelucrare o reprezintă interesul nostru legitim conform art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

Prelucrare KUPONA

Utilizăm în cadrul serviciilor noastre online serviciul Kupona al KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Utilizarea are loc în scopuri de marketing şi optimizare. În acest sens, serviciul face uz de cookies şi alte tehnologii. Tehnologiile permit recunoaşterea browserului dvs. Din aceste informaţii pot fi create profiluri de utilizator pseudonimizate. Datele colectate cu ajutorul serviciului nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimțământul conform art.  paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la Kupona sunt disponibile la adresa: https://www.kupona.de/dsgvo. Vă puteţi exprima oricând dezacordul privind prelucrarea datelor la următoarea adresă: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Utilizăm pentru serviciile noastre online serviciul de hărţi LocationIQ. În cazul LocationIQ este vorba despre un serviciu al Unwired Labs (India) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, India – 500033 (denumită în continuare „LocationIQ“). Pentru hărţile încorporate în serviciile noastre online sunt stocate exclusiv cookies necesare din punct de vedere tehnic.

Când apelaţi o pagină secundară în care este înglobată o hartă a LocationIQ, la apelarea paginii serviciul colectează adresa dvs. IP şi o transmite către un server al LocationIQ, unde este stocată. În acest context, datele pot fi stocate pe servere din India. India nu dispune în această privinţă de un nivel de protecţie a datelor comparabil cu cel din UE.

Baza legală pentru înglobarea serviciului de hărţi o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la LocationIQ sunt disponibile la adresa: https://locationiq.com/privacy

Utilizarea YouTube

În serviciile noastre online sunt înglobate videouri YouTube, pentru a căror redare utilizăm un plugin al serviciului YouTube (în continuare: „YouTube ”) operat de Google. Operatorul serviciului este Google.

Utilizăm serviciul YouTube în modul extins de protecţie a datelor, pentru protejarea cât mai bine posibil a sferei dvs. private. Când apelaţi o pagină a serviciilor noastre online pe care este înglobat un video YouTube, Google primeşte iniţial doar informaţiile necesare conectării şi nu sunt stocate cookies pentru analizarea utilizării. Abia când rulaţi videoul înglobat, Google primeşte informaţii suplimentare; astfel este posibil ca Google să stocheze şi cookies pentru analiza comportamentului dvs. de utilizare. La rularea videoului se comunică de ex. către serverele Google de pe care pagină a serviciilor noastre online este acesta rulat.

Această prelucrare a datelor de către Google este necesară din punct de vedere tehnic pentru rularea videourilor şi este prestabilită de YouTube. Nu avem nici o influenţă asupra acestei prelucrări a datelor şi recomandăm să aveţi în vedere acest lucru la rularea unui video YouTube pe pagina noastră de internet.

Dacă sunteţi autentificat în contul dvs. Google, veţi permite Google, resp. YouTube, să pună în directă legătură comportamentul dvs. de navigare cu profilul dvs. personal Google. Din acest motiv, vă recomandăm să rulaţi videourile YouTube înglobate numai dacă sunteţi de acord cu prelucrarea aferentă a datelor de către Google. Puteţi împiedica punerea în legătură a datelor cu profilul dvs. Google deconectându-vă din contul dvs. YouTube. Informaţii suplimentare privind modul de folosire al datelor despre utilizatori sunt disponibile în declaraţia privind protecţia datelor a Google, la adresa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, care este valabilă şi pentru YouTube.

Utilizăm YouTube pentru a vă prezenta videouri şi pentru a vă putea informa astfel mai bine despre noi şi serviciile noastre. Astfel, baza legală pentru înglobarea de videouri o reprezintă interesul nostru legitim, în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR; rularea videourilor şi prelucrarea datelor care decurge din aceasta au loc însă numai pe baza consimţământului dvs., în sensul art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Derularea comenzilor

În cazul comenzilor, utilizăm datele dvs. cu caracter personal doar în cadrul companiei noastre şi al societăţilor afiliate, precum şi la societăţile însărcinate cu comenzile.

Stocarea şi transmiterea datelor în cazul comenzilor

Pentru derularea comenzilor colaborăm cu diverse companii, care sunt responsabile pentru efectuarea plăţilor şi logistică. În acest sens, avem grijă ca şi partenerii noştri să respecte prevederile referitoare la protecţia datelor. Astfel, transmitem datele adresei dvs. (nume şi dresă) companiei de transport care vă livrează produsele comandate. Baza legală pentru în acest sens o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea contractului cu dvs.

Datele vor fi stocate de noi câtă vreme este necesar pentru îndeplinirea contractului. Dincolo de acest moment stocăm datele pentru intervalul prevăzut de lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor post-contractuale şi în conformitate cu termenele de păstrare prevăzute de legislaţia comercială sau fiscală. Acest termen de păstrare este de regulă de 10 ani la finalul anului calendaristic, în care a fost executată ultima prestaţie datorată conform contractului.

Efectuarea plăţii în cazul comenzilor

În funcţie de tipul de plată ales, efectuarea plăţii în cazul comenzilor poate avea loc prin implicarea unui prestator de servicii.

Card de credit

În cazul plăţii cu card de credit, datele dvs., necesare în acest scop, cum ar fi nume, adresă, precum şi datele achiziţiei, sunt transmise către respectiva societate de carduri de credit. În domeniul plăţilor cu cardul (Visa, American Express şi MasterCard) colaborăm cu prestatorul de servicii financiare Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (în continuare: „Concardis“). Astfel, în cadrul unei plăţi cu cardul sunt transmise către Concardis suma respectivă şi datele cardului (numele posesorului cardului, societatea de carduri de credit, durata de valabilitate şi numărul de verificare al cardului).

PayPal şi PayPal Express

În cazul plăţii prin PayPal sunteţi direcţionat prin intermediul unui link pe pagina de internet a PayPal. În acest context datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate şi transmise către PayPal. Acestea sunt numele dvs., adresa, adresa de e-mail, eventual numărul de telefon, precum şi datele contului sau ale cardului de credit. Vă rugăm ca în acest sens să aveţi în vedere condiţiile generale de afaceri, condiţiile de utilizare şi principiile de protecţie a datelor ale PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg de pe pagina de internet www.paypal.com.

În cazul plăţii prin PayPal-Express, pentru derularea comenzii sunt utilizate datele dvs. de livrare şi facturare care sunt stocate la PayPal. După ce aţi dat clic pe butonul „Direct spre PayPal“, sunteţi direcţionat prin intermediul unui link în fereastra de autentificare de pe pagina internet a PayPal. Aici vă puteţi autentifica cu datele de acces în contul dvs. PayPal şi să selectaţi adresa de livrare şi de facturare corectă. Indicarea datelor de autentificare nu se face prin intermediul serverelor noastre, ci direct către PayPal, nu obţinem nici un fel de informaţii privind datele de autentificare. La final sunteţi redirecţionat din nou către serviciile noastre online, unde puteţi finaliza comanda. PayPal ne comunică automat adresa de livrare, adresa de e-mail şi alte date despre client, de care avem nevoie pentru derularea comenzii.

Amazon Pay

La plata prin Amazon Pay, un serviciu de derulare a plăţilor online al Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (în continuare „Amazon“) aveţi posibilitatea să utilizaţi adresele şi modalităţile de plată salvate în contul dvs. Amazon pentru plata comenzii făcute în cadrul serviciilor noastre online. La plata prin Amazon Pay sunteţi direcţionat cu un link pe pagina internet a Amazon, pentru a vă putea autentifica cu datele de acces Amazon. Transmitem către Amazon datele comenzii dvs. care sunt necesare pentru efectuarea plăţii, în special suma de plată. De asemenea, primim de la Amazon doar informaţiile necesare pentru derularea tranzacţiei, în special numele dvs., adresa dvs. de e-mail şi adresa de livrare; dar nu şi numărul complet al cardului de credit sau cardului de debit sau numărul de cont bancar. Informaţii privind protecţia datelor la Amazon Pay sunt disponibile în prevederile privind protecţia datelor ale Amazon, la adresa https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Pentru plata prin factură sau plata în rate utilizăm serviciul AfterPay al prestatorului de servicii Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. În acest sens, transmitem prestatorului de servicii informaţiile necesare pentru efectuarea plăţii, în special nume şi prenume, adresă, adresă de e-mail, data naşterii, număr de telefon, informaţii privind mărfurile comandate, adresa de livrare şi de facturare. Prestatorul de servicii efectuează o evaluare a informaţiilor introduse de dvs. şi, în cazul existenţei unui interes legitim, le transmite mai departe birourilor de credit pentru verificarea bonităţii. Această prelucrare a datelor are loc doar cu consimțământul dvs.; în acest sens baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la AfterPay sunt disponibile în declaraţia privind protecţia datelor a furnizorului, la adresa https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Baza legală pentru efectuarea plăţii o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea contractului cu dvs., iar dvs1 puteţi alege modalitatea de plată dorită.

Stocarea datelor comenzilor

Datele vor fi stocate de noi câtă vreme este necesar pentru îndeplinirea contractului. Dincolo de acest moment stocăm datele pentru intervalul prevăzut de lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor post-contractuale şi în conformitate cu termenele de păstrare prevăzute de legislaţia comercială sau fiscală. Acest termen de păstrare este de regulă de 10 ani la finalul anului calendaristic, în care a fost executată ultima prestaţie contractuală.

Verificarea bonităţii

În funcţie de tipul de plată ales, poate fi necesară o verificare a bonităţii dvs. În acest caz, cu acordul dvs. privind verificarea bonităţii, apelăm la prestatori de servicii externi, cărora le transmitem datele dvs. (nume, adresă, data naşterii, valoarea comenzii). Datele le trimitem la Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Deutschland.

Baza legală pentru verificare bonităţii o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. În cazul în care nu doriţi să vă daţi acordul pentru verificarea bonităţii, poate fi necesar să selectaţi o altă modalitate de plată.

În cadrul verificării bonităţii se obţine o evaluare privind riscul de neplată al creanţei rezultate în urma comenzii. Astfel, primim de la prestatorul nostru de servicii exclusiv o valoare probabilistică (aşa numit scor), însă nici un fel de alte detalii suplimentare. Pe baza acestei valori evaluăm dacă putem permite modalitatea de plată dorită. După încheierea verificării, scorul este şters şi nu este stocat cu datele comenzii. Astfel, nu avem posibilitatea să evaluăm ulterior motivul pentru care de exemplu nu a fost posibilă o anumită modalitate de plată.

Continuarea comenzilor întrerupte

În cazul în care un proces de comandă este întrerupt prematur (renunţare la coşul de cumpărături), vă oferim posibilitatea de a vă continua comanda într-un moment ulterior, în măsura în care comenzile începute pot fi atribuite dvs., de ex. pe baza informaţiilor deja introduse şi în cazul în care v-aţi autentificat pentru utilizarea serviciilor noastre online. Dacă există posibilitatea, puteţi fi anunţat în acest sens la următoarea accesare a serviciilor noastre online. În cazul în care v-aţi dat consimţământul pentru a fi contactat, vă putem contacta şi prin e-mail.

Cont de client

Vă puteţi crea, în mod voluntar, un cont de client. În contul de client sunt administrate în mod centralizat toate informaţiile referitoare la persoana dvs. la utilizarea diverselor oferte. În acest fel aveţi posibilitatea să vă administraţi, actualizaţi sau să ştergeţi datele, dacă este necesar. Baza legală pentru prelucrarea datelor pentru înregistrare o reprezintă consimţământul conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. În măsura în care vă înregistraţi la noi pentru executarea sau iniţierea unui contract, baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă în mod suplimentar art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR.

Înregistrarea pentru contul de client

Puteţi cumpăra online ca vizitator sau vă puteţi înregistra cu un cont de client pe site-ul web sau în aplicaţie. Pentru crearea contului de client sunt necesare o formă de adresare, nume, prenume, stradă, număr, cod poştal, localitate şi ţară, precum şi adresa dvs. de e-mail şi o parolă pentru protejarea contului. Colectarea datelor privind adresa se face exclusiv pentru livrarea cuponului.

În plus, colectăm data şi ora înregistrării şi adresa IP. În măsura în care la înregistrare nu este solicitată sau introdusă o parolă, creăm automat o parolă pe care o puteţi modifica mai târziu. Se pot introduce, voluntar, şi alte informaţii. Ne rezervăm dreptul ca suplimentar faţă de înregistrarea prin intermediul serviciilor online să oferim şi alte posibilităţi de înregistrare, pentru care reglementările se aplică în mod corespunzător.

Informaţiile solicitate sub formă de câmp obligatoriu în cadrul înregistrării sunt necesare pentru executarea sau iniţierea unui contract cu noi, cu privire la anumite prestaţii. Nu aveţi însă obligaţia să vă înregistraţi, puteţi comanda şi ca vizitator. În acest caz, va fi însă nevoie să reintroduceţi la fiecare comandă toate datele necesare pentru derularea contractului.

Pentru a face uz de toate funcţiile contului de utilizator poate fi necesară verificarea adresei de e-mail indicate la înregistrare. În acest scop vă vom trimite la adresa de e-mail indicată un link de confirmare, pe care trebuie să îl accesaţi. Această procedură serveşte, pe de o parte, siguranţei datelor dvs. şi pe de alta asigurării existenţei unei adrese de e-mail valide în vederea comunicării cu privire la prestaţii de service, stadiul livrării sau situaţia plăţilor.

Colectarea datelor prin intermediul contului de client

Odată cu înregistrarea este creat pentru dvs. cu un cont de client. În contul de client sunt salvate toate datele necesare pentru utilizarea serviciilor online, în măsura în care vă autentificaţi cu contul dvs. de client. Aici sunt incluse în special datele cu caracter personal (nume, vârstă, adrese, informaţii despre livrare şi plată), coduri de reducere, liste cu produse dorite, istoricul achiziţiilor, istoricul comunicărilor, comportament de căutare şi navigare, consimţământul pentru anumite servicii (cum ar fi newsletter), afinitatea pentru discount şi informaţii oferite explicit sau implicit de către client cu privire la puncte de interes esenţiale. Din aceste date putem constitui segmente şi putem aloca clienţii acestor segmente. Apartenenţa la aceste segmente este salvată, de asemenea, în contul de client. Date referitoare la locaţia dvs. sunt de asemenea salvate - în măsura în care v-aţi dat acordul pentru acest lucru.

Este posibilă utilizarea locaţiei dvs. curente pentru a vă putea prezenta oferte raportate la locaţie. Dacă doriţi ca, în funcţie de caz, datele să fie salvate în contul dvs. de client, puteţi utiliza ofertele respective fără a folosi contul de client. Dacă doriţi să înceteze cu totul salvarea datelor în contul de client, puteţi să solicitaţi ştergerea contului dvs. de client.

În afara serviciilor noastre online, activităţile dvs. pot fi atribuite contului de client în cazul în care vă identificată faţă de noi, de ex. prin prezentarea unui card (digital) de client.

Utilizarea datelor din contul de client

Utilizăm datele stocate pentru derularea întregii relaţii comerciale şi - dacă există consimţământul corespunzător - pentru a vă prezenta oferte interesante şi relevante prin toate căile de comunicare utilizate de clienţi. Pe baza datelor salvate încercăm să determinăm ofertele relevante pentru dvs.

Vă vom contacta în cadrul relaţiei comerciale prin intermediul datelor de contact indicate, atunci când vă decideţi pentru anumite prestaţii individuale. Veţi primi de ex. în mod automat notificări privind comanda sau informaţii privind stadiul livrării; vă vom informa în conformitate cu preferinţele selectate de dvs. Vă putem contacta prin e-mail, prin mesaje pe smartphone sau prin alte căi de comunicare digitale. În plus, puteţi selecta căi de comunicare opţionale; este vorba în special despre newsletter şi mesaje în aplicaţie.

Durata stocării și ștergere

Datele aferente utilizării contului de client sunt stocate pe durata existenţei acestuia, însă pot fi şterse şi mai devreme, la cerere. O mare parte a datelor pot fi vizualizate direct online şi - cu excepţia adresei de e-mail - pot fi modificate sau şterse. Vă puteţi şterge oricând contul de client, comunicându-ne dorinţa dvs. în acest sens, de ex. prin intermediul formularului general de contact. În cazul ştergerii imediate, este posibil ca datele să nu mai poată fi restaurate în cazul unei reînregistrări ulterioare. Dacă în decursul unui interval de trei ani nu se constată nici o activitate, statusul relaţiei cu clientul va fi setat pe inactiv. Într-o astfel de situaţie prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va fi limitată automat.

Portalul de candidaturi

Prin intermediul portalului de candidaturi vă puteţi prezenta candidatura pentru o activitate la noi şi puteţi trimite toate informaţiile şi documentele necesare în acest sens. Utilizarea portalului de candidaturi se face voluntar, ne puteţi trimite candidatura şi prin alte modalităţi, de ex. prin e-mail sau cu poşta.

În portalul nostru de candidaturi aveţi diverse posibilități de a ne prezenta documentele de candidatură. Puteţi completa formularul de candidatură online sau puteţi încărca un CV. În plus, vă oferim posibilitatea ca pentru prezentarea candidaturii să vă utilizați profilul Xing sau LinkedIn sau să vă încărcaţi Cv-ul cu serviciul Dropbox.

Dacă pentru prezentarea candidaturii doriţi să vă utilizați profilul Xing sau LinkedIn, veţi fi direcţionat prin intermediul unui link către pagina de internet a furnizorului selectat. acolo vă puteţi autentifica cu datele de acces Xing resp. LinkedIn şi apoi să ne puneţi la dispoziţie documentele de candidatură prin intermediul portalului selectat. În acest sens, pentru Xing se aplică prevederile privind protecţia datelor ale furnizorului New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, pe care le puteţi găsi la adresa https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung şi https://privacy.xing.com/de. Pentru LinkedIn se aplică prevederile privind protecţia datelor ale furnizorului LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States, pe care le puteţi accesa la adresa https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Nu avem nici un fel de influenţă asupra prevederilor privind protecţia datelor ale furnizorilor.

Dacă vă decideţi să încărcaţi CV-ul folosind serviciul Dropbox al Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda, veţi fi direcţionat prin intermediul unui link către pagina de internet a Dropbox, unde vă puteţi autentifica cu datele de acces Dropbox. Apoi puteţi încărca CV-ul în Dropbox şi să îl partajaţi cu noi. Vă rugăm să aveţi în vedere că la utilizarea Dropbox se aplică prevederile privind protecţia datelor ale furnizorului serviciului, asupra cărora nu avem nici o influenţă. Informaţii mai amănunţite privind protecţia datelor la Dropbox sunt disponibile la adresa https://www.dropbox.com/privacy

În momentul prezentării unei candidaturi prin intermediul portalului de candidaturi, documentele dvs. sunt înaintate în format electronic către angajaţii responsabili. În cazul în care v-aţi depus candidatura pentru o poziţie pentru care nu a fost publicat un anunţ de angajare, documentele vor fi şterse automat la trei luni după încheierea procedurii de angajare, în măsura în care nu există interese legitime care să împiedice ştergerea. Astfel de interese legitime îl reprezintă de ex obligaţiile de probă în cadrul unei proceduri conform Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG). În cazul depunerii candidaturii fără referire la o poziţie pentru care a fost publicat un anunţ de angajare (depunerea candidaturii din proprie iniţiativă) candidatura va fi păstrată câtă vreme există posibilitatea ca ea să prezinte interes pentru noi. Aveţi oricând posibilitatea să solicitaţi ştergerea candidaturii dvs. şi înainte de scurgerea termenelor de păstrare prevăzute de lege. În cazul în care candidatura de angajare este aprobată, datele transmise vor fi stocate în scopul derulării relaţiei de angajare, cu respectarea prevederilor legale. În toate celelalte cazuri, baza legală pentru stocare datelor candidaturii dvs. o reprezintă consimţământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Comunicarea cu noi

Ne puteţi contacta în diferite moduri, prin altele folosind formularul de contact de pe pagina noastră de internet. În plus vă putem informa regulat pe e-mail, prin intermediul newsletter-ului nostru.

Formularul de contact

În cazul în care doriţi să utilizaţi formularul de contact din cadrul serviciilor noastre online, colectăm în acest sens datele cu caracter personal, pe care le indicaţi în formularul de contact, în special nume şi adresă de e-mail. În plus, stocăm adresa IP, precum şi data şi ora solicitării. Prelucrăm datele transmise prin intermediul formularului de contact exclusiv în scopul de a putea răspunde solicitării sau cererii dvs.

Puteţi decide chiar dvs. ce informaţii ne transmiteţi prin formularul de contact. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

După procesarea chestiunii de către noi, datele vor fi salvate într-o primă fază pentru cazul în care apar eventuale întrebări ulterioare. Ştergerea datelor poate fi oricând solicitată, în caz contrar ştergem datele după rezolvarea definitivă a chestiunii; obligaţiile legale privind stocarea nu sunt afectate.

Newsletter

În cazul înregistrării pentru newsletter, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată în scopuri publicitare până când solicitaţi ştergerea înregistrării. Veţi primi prin e-mail informaţii regulate privind teme de actualitate, precum şi e-mailuri cu ocazii deosebite, de ex. în cazul campaniilor speciale. E-mailurile pot fi personalizate şi individualizate, pe baza informaţiilor noastre despre dvs.

Pentru înregistrare la newsletter-ul nostru utilizăm, în cazul în care nu ne-aţi acordat consimţământul în scris, aşa numita procedură double-opt-in, adică vă vom trimite un newsletter prin e-mail numai dacă în prealabil ne-aţi confirmat în mod explicit că doriţi să activăm trimiterea de newsletters. Vă vom trimite un e-mail de notificare cu rugămintea să confirmaţi faptul că doriţi să primiţi newsletterul nostru dând clic pe linkul conţinut în acest e-mail. Confirmarea şi momentul înregistrării vor fi stocate de noi, pentru a putea dovedi înregistrarea dvs. şi a soluţiona un eventual caz de utilizare abuzivă a datelor dvs. cu caracter personal.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR, în cazul în care v-aţi înregistrat în mod explicit pentru newsletter. În cadrul prevederilor legale, este posibil să primiţi newsletterul nostru şi fără un consimţământ explicit, deoarece aţi comandat la noi mărfuri sau servicii şi în acest context am primit adresa dvs. de e-mail i-ar dvs. nu v-aţi opus primirii de informaţii prin e-mail. În acest caz , baza legală o reprezintă interesul nostru legitim privind transmiterea publicităţii directe, conform art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

Datele privind utilizarea newsletterului nostru le folosim, cu consimţământul dvs. în scopul efectuării de analize. În acest sens obţinem informaţii despre măsura în care newsletterul trimis a fost deschis şi utilizat, de ex. la câţi utilizatori a fost trimis un e-mail, dacă e-mailurile au fost respinse şi dacă după primirea unui e-mail utilizatorii şi-au anulat opţiunea de primire de e-mailuri sau dacă au folosit cupoane. Utilizăm informaţiile pentru a descoperi interesele dvs. personale şi pentru a putea astfel să ne adaptăm ofertele în funcţie de acestea. Pentru evaluarea comportamentului de utilizator se utilizează Web-Beacons şi Tracking-Pixel. Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă consimțământul dvs. explicit conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

În cazul în care nu doriţi sa mai primiţi newsletteruri de la noi, vă puteţi revoca oricând consimţământul, cu efect pe viitor, resp. să vă exprimaţi dezacordul privind primirea în continuare a newsletterului, fără ca în acest sens să existe alte costuri decât costurile de comunicare, cu tariful de bază. Utilizaţi linkul de dezabonare existent în fiecare newsletter sau trimiteţi o comunicare către noi sau către responsabilul nostru cu protecția datelor.

Comentarii

Aveţi posibilitatea ca în cadrul serviciilor noastre online să comentaţi mesajele noastre. Pentru a face acest lucru este necesar să vă indicaţi numele, putând să folosiţi şi un pseudonim. În plus, trebuie să specificaţi adresa de e-mail. Indicarea adresei de e-mail este necesară pentru a vă putea contacta în cazul în care există plângeri privind comentariile dvs. şi pentru a vă putea ruga să vă exprimaţi o poziţie; în plus salvăm şi adresa IP. Fără aceste informaţii nu puteţi plasa comentarii. La publicarea comentariului va i afişat însă numai numele, resp. pseudonimul ales de dvs. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Concursuri

Din timp în timp oferim concursuri în cadrul serviciilor noastre online sau prin intermediul altor canale. Vă puteţi înscrie voluntar pentru a participa la concurs; eventual condiţia preliminară participării poate fi soluţionarea unor sarcini sau trimiterea unor contribuţii. În cadrul participării trebuie să vă indicaţi datele de contact, care vor fi utilizate de noi exclusiv pentru derularea concursului. Nu are loc combinarea datelor rezultate în urma concursului cu alte date - în măsura în care nu există reglementări contrare în cazul individual; participarea la concurs şi şansele de câştig sunt independente de alţi factori, cum ar fi cumpărarea de mărfuri sau acordarea unui consimţământ opţional pentru primirea de materiale publicitare.

După încheierea concursului datele dvs. mai sunt păstrate pentru o perioadă de şase luni, în măsura în care nu solicitaţi ştergerea lor mai devreme. Stocarea temporară serveşte unor eventuale verificări ale solicitărilor şi ale reclamaţiilor. Ulterior toate datele participanţilor sunt şterse. Nu sunt vizate de ştergere datele care sunt păstrate pe termen lung în urma unui acord explicit cu respectivul participant. În acest sens poate fi vorba de ex. despre informaţii privind câştigătorul. Nu aveţi obligaţia să încheiaţi cu noi acordurile respective. Independent de acordul corespunzător, este permisă publicarea în formă anonimizată (Ion P. din B.) a datelor participanților.

Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR (Consimţământ în cadrul participării la concurs), resp. art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR (Realizarea concursului).

Chestionare

Pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor noastre este posibil ca din când în când să invităm clienţii resp. utilizatorii să participe la chestionare, de ex. prin informări corespunzătoare în cadrul serviciilor noastre online. Chestionarele se desfăşoară online; în măsura în care desfăşurăm chestionarele pe paginile unor terţi iar prelucrarea datelor se face pe proprie răspundere de către aceştia, atragem atenţia în mod explicit asupra acestui fapt. Participarea la chestionare este voluntară şi nu are nici un fel de efecte asupra utilizării în alt mod a serviciilor noastre online; este posibil însă, ca în semn de mulţumire pentru participare să acordăm un beneficiu menţionat în mod explicit (cum ar fi un cupon sau o reducere) sau o şansă de câştig. În măsura în care pentru primirea unui beneficiu sau pentru utilizarea unei şanse de câştig trebuie specificate date cu caracter personal, acest lucru serveşte exclusiv derulării procedurii şi are loc fără referinţă la conţinuturile chestionarului, baza legală în acest sens o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR. Nu se stochează informaţii privind care client / utilizator a luat parte la un chestionar şi ce răspunsuri a dat. Pentru evitarea participării multiple şi pentru împiedicarea unei participări abuzive, cum ar fi prin proceduri automatizate (bots), luăm unele măsuri de natură tehnică. În acest scop pot fi utilizate cookies sau alte tehnologii, cu ajutorul cărora este verificat dreptul de participare. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal o reprezintă în acest caz interesul nostru legitim prezentat anterior, în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

În măsura în care, cu titlu de excepţie, se intenţionează asocierea rezultatelor chestionarului cu profilul dvs. de client, acest lucru are loc doar cu consimţământul dvs. explicit. Baza legală pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

Utilizarea WhatsApp Business

Vă oferim posibilitatea să ne contactaţi prin intermediul serviciului de mesagerie WhatsApp Business. Serviciul WhatsApp Business este pus la dispoziţie de către WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, resp. pentru utilizatorii din Spaţiul Economic European de către WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. WhatsApp aparţine Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

În cazul în care ne contactaţi pe WhatsApp, colectăm numărul de pe care ne-aţi apelat şi informaţiile transmise de dvs. prin WhatsApp; este posibil ca pentru procesarea solicitării dvs. să accesăm şi datele dvs. de client care sunt deja stocate de noi. Utilizăm datele comunicate de dvs. exclusiv pentru a răspunde solicitării dvs., resp. pentru a rezolva problema ridicată de dvs. Atragem atenţia asupra faptului că nu putem influenţa în nici un fel măsura în care WhatsApp, resp. Facebook (în calitate de proprietar al WhatsApp) vă accesează şi evaluează datele cu caracter personal. Pentru informaţii privind prelucrarea datelor de către WhatsApp vă rugăm să consultaţi declaraţia privind protecţia datelor a furnizorului serviciului, la adresa https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Nu suntem răspunzători pentru prelucrarea datelor de către WhatsApp. Baza legală pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal o reprezintă consimțământul dvs. conform art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR.

După procesarea chestiunii de către noi, datele vor fi salvate într-o primă fază pentru cazul în care apar eventuale consultări ulterioare. Ştergerea datelor poate fi oricând solicitată, în caz contrar ştergem datele după rezolvarea definitivă a chestiunii; obligaţiile legale privind stocare nu sunt afectate.

Social Media

Pe lângă serviciile noastre online utilizăm diverse canale de social-media, pentru transmiterea informaţii şi comunicare, către care puteţi găsi linkuri în serviciile noastre online sau în care puteţi găsi linkuri către serviciile noastre online. În mod concret, utilizăm reţelele sociale Facebook, Pinterest şi Instagram, platforma video YouTube şi portalul TikTok. Linkurile pot fi identificate după sigla corespunzătoare a furnizorului serviciului.

Cu clic pe linkuri se deschid paginile de social media corespunzătoare, pentru care nu se aplică prezenta declaraţie privind protecţia datelor. Pentru acestea se aplică prevederile şi informaţiile privind protecţia datelor ale respectivului furnizor. În cele ce urmează, am reunit pentru dvs. o vedere de ansamblu a informaţiilor furnizorilor. Pentru prevederile aplicabile vă rugăm să consultaţi declaraţiile privind protecţia datelor ale fiecărui furnizor; acestea sunt disponibile la adresele:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Înainte de accesarea linkurilor respective nu are loc transmiterea de informaţii cu caracter personal către respectivii furnizori. Accesarea paginilor către care vă direcţionează linkurile reprezintă totodată baza pentru prelucrarea datelor de către respectivii furnizori.

Pentru utilizarea de către noi a canalelor de social media Facebook şi Instagram se aplică suplimentar următoarele informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care decurge de aici.

Facebook Fanpage

Pe lângă propriile noastre servicii online, operăm şi pagina Fanpage în cadrul reţelei sociale Facebook. Prin intermediul paginii Fanpage transmitem informaţii privind activităţile noastre şi oferim un canal de comunicare. Reţeaua socială Facebook este operată de către Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda (în continuare: „Facebook”).

Limitarea responsabilității

În măsura posibilităților, încercăm ca în ceea ce priveşte Facebook să asigurăm protecţia sferei dvs. private şi a datelor dvs. private. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi în legătură cu vizita dvs. pe pagina Fanpage, se aplică fără limitări explicaţiile din prezenta declaraţie privind protecţia datelor. În baza integrării paginii Fanpage în serviciile Facebook trebuie avut în vedere şi faptul că are loc totodată o prelucrare a datelor cu caracter personal de către Facebook. Nu avem nici o influenţă asupra prelucrării datelor de către Facebook; în special acţiunile Facebook nu intră sub responsabilitatea noastră, deoarece nu acţionează ca entitate împuternicită de noi pentru prelucrarea datelor. Pentru prelucrarea datelor de către Facebook se aplică – conform declaraţiilor Facebook – regulamentele Facebook, care pot fi consultate la adresa https://de-de.facebook.com/policy.php.

Din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor se poate porni de la o responsabilitate comună, a noastră şi a Facebook, pentru operarea paginii Fanpage, resp. pentru evaluarea datelor de utilizator la vizitarea paginii Fanpage. În conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor, în cadrul relaţiei interne, am încheiat cu Facebook un acord cu privire la limitarea responsabilității.

Facebook Insights

Facebook oferă operatorilor de pagini Fanpage posibilitatea ca prin intermediul funcţiilor Page Insights să primească o vedere de ansamblu privind utilizarea paginii Fanpage, precum şi utilizatorii acesteia. În primul rând, prin intermediul Page Insights pot fi apelate şi evaluate date statistice. Utilizăm datele din Page Insights pentru a structura pagina Fanpage cât mai atractiv şi eficient posibil. În acest scop, ne sunt puse la dispoziţie de către Facebook date pe care aceasta le-generat. Informaţii suplimentare privind modul de funcţionare şi responsabilitatea pentru funcţia Page Insights sunt oferite de către Facebook, la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook le oferă utilizatorilor înregistraţi la Facebook posibilitatea de comunicare directă prin intermediul Facebook Messenger. În măsura în care ne contactaţi prin intermediul Messenger, datele transmise vor fi stocate şi folosite de noi exclusiv pentru a răspunde solicitării dvs. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. o reprezintă consimţământul dvs. în sensul art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR, precum şi interesul nostru legitim în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. În acest context, interesul nostru legitim constă în colectarea şi prelucrarea solicitărilor clienţilor, în evaluarea solicitărilor clienţilor, precum şi în controlul utilizării abuzive şi vom face uz de el exclusiv în aceste scopuri.

Datele sunt şterse din momentul în care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Pentru datele dvs. cu caracter personal aceasta înseamnă momentul încheierii conversaţiei respective. Pentru noi, conversaţia este încheiată atunci când circumstanţele indică faptul că chestiunea vizată este definitiv clarificată. Aveţi oricând posibilitatea să revocaţi consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; în acest caz vom şterge datele imediat, în cazul în care nu există un motiv pentru a continua stocarea lor.

Informaţii suplimentare privind Facebook

Pentru întrebări privind utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea paginii Fanpage pe Facebook ne puteţi contacta oricând pe noi sau pe responsabilul nostru cu protecția datelor. Datele de contact şi canalele de comunicare sunt specificate în declaraţia noastră privind protecţia datelor. În măsura în care aveţi întrebări privind protecţia datelor de către Facebook, vă rugăm să le adresaţi direct Facebook. Informaţii de ordin general privind utilizarea în siguranţă a reţelelor sociale sunt puse la dispoziţie şi de către Oficiul Federal pentru siguranţă în tehnologia informaţiilor (BSI) pe pagina sa internet, la adresa https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Contul Instagram

Pe lângă propriile noastre servicii online, operăm şi un cont în cadrul reţelei sociale Instagram. Prin intermediul contului Instagram transmitem informaţii privind activităţile noastre şi oferim un canal de comunicare. Reţeaua socială Instagram este operată de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda (în continuare: „Facebook”).

Responsabilitate din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor

În măsura posibilităților, încercăm ca în ceea ce priveşte Instagram să asigurăm protecţia sferei dvs. private şi a datelor dvs. private. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi în legătură cu vizita dvs. în contul Instagram, se aplică fără limitări explicaţiile din prezenta declaraţie privind protecţia datelor. În baza integrării contului în serviciile Facebook trebuie avut în vedere şi faptul că are loc totodată o prelucrare a datelor cu caracter personal de către Facebook. Nu avem nici o influenţă asupra prelucrării datelor de către Facebook; în special acţiunile Facebook nu intră sub responsabilitatea noastră, deoarece nu acţionează ca entitate împuternicită de noi pentru prelucrarea datelor. Pentru prelucrarea datelor de către Facebook se aplică – conform declaraţiilor Facebook – regulamentele Facebook, care pot fi consultate la adresa https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor este vorba despre două arii de responsabilitate separate, a noastră şi a Facebook, pentru operarea contului Instagram şi posibilităţi conexe de comunicare şi evaluare. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi în legătură cu vizita dvs. în contul Instagram şi doar noi decidem cu privire la scopul şi mijloacele acestei prelucrări a datelor, responsabilitatea pentru prelucrarea datelor ne revine nouă. Acesta este cazul, de regulă, atunci când comunicaţi direct cu noi prin intermediul funcţiei „Instagram Direct Messaging“ şi ne transmiteţi astfel datele dvs. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Facebook şi doar Facebook decide cu privire la scopul şi mijloacele prelucrării datelor, responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine exclusiv Facebook. Această prevedere se aplică în special pentru evaluarea comportamentului de utilizator de către Facebook, în propriile sale scopuri.

Instagram Insights

Facebook oferă operatorilor de conturi Instagram posibilitatea ca prin intermediul funcţiei Instagram Insights să primească o vedere de ansamblu privind utilizarea contului Instagram şi utilizatorii acesteia. În primul rând, prin intermediul Instagram Insights pot fi apelate şi evaluate date statistice. Utilizăm datele din Instagram Insights pentru a structura contul Instagram cât mai atractiv şi eficient posibil. În acest scop, ne sunt puse la dispoziţie de către Facebook date pe care aceasta le-a generat pe propria sa răspundere. În cazul datelor pe care le primim de la Facebook, este vorba în cea mai mare parte despre date anonimizate şi statistici. În măsura în care primim în acest context date cu caracter personal, suntem răspunzători pentru prelucrarea ulterioară de către noi a acestor date pentru evaluarea utilizării contului nostru Instagram.

Informaţii suplimentare privind Instagram Insights sunt puse la dispoziţie de către Facebook, la adresa https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

În Instagram aveţi posibilitatea să comunicaţi direct cu noi prin intermediul funcţiei „Instagram Direct Messaging“. În măsura în care ne contactaţi prin intermediul funcţiei Instagram Direct Messaging, datele transmise vor fi stocate şi folosite de noi exclusiv pentru a răspunde solicitării dvs. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. o reprezintă consimţământul dvs. în sensul art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR, precum şi interesul nostru legitim în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. În acest context, interesul nostru legitim constă în colectarea şi prelucrarea solicitărilor clienţilor, în evaluarea solicitărilor clienţilor, precum şi în controlul utilizării abuzive şi vom face uz de el exclusiv în aceste scopuri.

Datele sunt şterse din momentul în care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Pentru datele dvs. cu caracter personal aceasta înseamnă momentul încheierii conversaţiei respective. Pentru noi, conversaţia este încheiată atunci când circumstanţele indică faptul că chestiunea vizată este definitiv clarificată. Aveţi oricând posibilitatea să revocaţi consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; în acest caz vom şterge datele imediat, în cazul în care nu există un motiv pentru a continua stocarea lor.

Informaţii suplimentare privind Instagram

Pentru întrebări privind utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea contului nostru Instagram, ne puteţi contacta oricând pe noi sau pe responsabilul nostru cu protecția datelor. Datele de contact şi canalele de comunicare sunt specificate în declaraţia noastră privind protecţia datelor. În măsura în care aveţi întrebări privind protecţia datelor în cazul reţelei sociale Instagram oferită de către Facebook, vă rugăm să le adresaţi direct Facebook. Atragem şi aici atenţia asupra faptului că Oficiul Federal pentru siguranţă în tehnologia informaţiilor (BSI) pune la dispoziţie pe pagina sa internet, la adresa https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html informaţii de ordin general privind utilizarea în siguranţă a reţelelor sociale.

Drepturile dvs. şi contact

Este deosebit de important pentru noi să explicăm cât mai transparent posibil modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal şi să vă informăm cu privire la drepturile pe care le aveţi. În cazul în care doriţi informaţii mai detaliate sau doriţi să vă exercitaţi drepturile care vă revin, ne puteţi contacta oricând, pentru a ne putea ocupa de cererea dvs.

Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveţi la dispoziţie drepturi cuprinzătoare. În primul rând aveţi dreptul de a fi informat şi puteţi solicita, eventual, corectarea şi/sau ştergerea, resp. blocarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteţi solicita şi limitarea prelucrării şi aveţi dreptul la opoziţie. În ceea ce priveşte datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, aveţi dreptul la portabilitatea datelor.

În cazul în care doriţi să faceţi uz de un drept şi/sau doriţi să obţineţi informaţii mai detaliate în acest sens, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru pentru clienţi. Alternativ, vă puteţi adresa şi responsabilului nostru cu protecția datelor.

Retragerea consimţământului şi opoziţia

Consimţământul acordat poate fi oricând retras în mod liber, retragerea consimţământului producând efecte în viitor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Persoanele de contact în acest sens sunt, de asemenea, reprezentanţii serviciului nostru pentru clienţi şi responsabilul nostru cu protecția datelor.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu se bazează pe consimţământ, ci are loc pe baza altor prevederi legale, vă puteţi opune acestei prelucrări a datelor. Opoziţia dvs. duce la o verificare şi, eventual, la încetarea prelucrării datelor. Veţi fi informat cu privire la rezultatul verificării şi - în cazul în care prelucrarea datelor urmează totuşi să continue - veţi primi de la noi informaţii mai detaliate privind motivul pentru care prelucrarea datelor este permisă.

Responsabilul cu protecția datelor şi contact

Am desemnat o persoană din exterior ca responsabil cu protecţia datelor, care ne sprijină în chestiuni care ţin de legislaţia privind protecţia datelor şi pe care o puteţi contacta direct. Pentru întrebări privind modul în care utilizăm datele cu caracter personal sau pentru informaţii suplimentare care ţin de legislaţia privind protecţia datelor, responsabilul nostru cu protecţia datelor şi echipa sa vă stau cu plăcere la dispoziţie:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@takko.de

În cazul în care doriţi să îl contactaţi personal, prin e-mail, pe responsabilul nostru cu protecția datelor, o puteţi face la adresa sebastian.meyer(at)brandi.net.

Reclamaţii

Dacă sunteţi de părerea că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi nu are loc în concordanţă cu prezenta declaraţie privind protecţia datelor sau cu prevederile aplicabile referitoare la protecţia datelor, aveţi dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere. Puteţi depune o plângere şi în faţa responsabilului nostru cu protecţia datelor. Responsabilul cu protecţia datelor va verifica apoi chestiunea şi vă va informa cu privire la rezultatul verificării.

Alte informaţii şi modificări

Linkuri către alte siteuri web

Serviciile noastre online pot conţine linkuri către alte siteuri web. Aceste linkuri sunt, de regulă, marcate ca atare. Nu avem nici o influenţă asupra modului în care prevederile în vigoare privind protecţia datelor sunt respectate pe paginile la care fac trimitere aceste linkuri. Din acest motiv vă recomandăm să vă informaţi cu privire la respectivele declaraţii privind protecţia datelor şi în cazul celorlalte siteuri web.

Modificări ale prezentei declaraţii privind protecţia datelor

Versiunea prezentei declaraţii privind protecţia datelor este indicată prin menţionarea datei (a se vedea mai jos). Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând prezenta declaraţie privind protecţia datelor, cu efect pe viitor. O modificare are loc în special în cazul ajustărilor tehnice ale serviciilor online sau în cazul unei modificări a prevederilor legale privind protecţia datelor. Versiunea actuală a declaraţiei privind protecţia datelor poate fi consultată oricând, în mod direct, în cadrul serviciilor online. Vă recomandăm să vă informaţi în mod regulat cu privire la modificări ale prezentei declaraţii privind protecţia datelor.

Versiunea prezentei declaraţii privind protecţia datelor: ianuarie 2022