Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A magánszféra és a személyes adatok védelme fontos célunkat képezi. Ennek megfelelően nagy jelentőséggel bír számunkra minden adatvédelmi jogszabály betartása, valamint az Ön adatainak átlátható kezelése. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatok weboldalunk használata során történő begyűjtéséről. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható, pl. név, cím, emailcím, IP-cím, felhasználói magatartás.

Felelősség az Európai Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) 4. cikke 7. bekezdése értelmében a továbbiakban szereplő társaságot (továbbiakban: "mi" vagy "Takko") terheli. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kapcsolattartó személyként az adatvédelmi biztos áll rendelkezésére.

Adatkezelő elérhetősége

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Németország

vagy emailben: privacy(at)takko.de

Felelős

Takko Fashion Kft.

Ébner György köz. 4./I.em

2040 Budaörs

Tel.: 0036 23 445 940

E-Mail: service_hu@takko-fashion.com

 

Személyes adatait a szabály szerint kizárólag saját cégünkön és a hozzá tartozó társaságokon belül használjuk (Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH és  a Takko Logistik GmbH & Co.KG németországi székhelye) az Ön által kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

Az Ön egyértelmű hozzájárulása nélkül adatait nem adjuk ki harmadik személy részére, és főként nem üzleti célokra. Személyes adatainak továbbítása kizárólag abban az esetben történhet, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy törvényi szabályozás és/vagy hatósági/bírósági végzés erre vonatkozóan jogot vagy kötelezettséget állapít meg. Ez különösen a bűnüldözési célokból, veszélyelhárítás érdekében vagy szellemi tulajdonjogok érvényesítéséhez nyújtott tájékoztatásra vonatkozik.

2. Az Ön jogai

Személyes adataira tekintettel Ön cégünkkel szemben az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • hozzáférés joga,
 • helyesbítés joga,
 • törléshez való jog,
 • korlátozás joga,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • a feldolgozás ellen való tiltakozáshoz való jog,

mindezekhez jogában áll személyes adatainak a Takko általi feldolgozásáról egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbi linkre kattintva találhatók (http://www.naih.hu/).

3. Az adatok feldolgozásával szembeni tiltakozás vagy visszavonás joga

Amennyiben Ön az adatai feldolgozásához hozzájárult, ezt jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. Ez a visszavonás annak velünk szemben történő bejelentését követően módosítja a személyes adatkezelés elfogadhatóságát.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében történik, Önnek módjában áll tiltakozni a feldolgozás ellen. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha az adatfeldolgozás nem az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Egy ilyen tiltakozás során kérjük annak megindoklását, hogy miért ne folytassuk személyes adatainak kezelését az általunk végzett módon. A megindokolt tiltakozás esetében megvizsgáljuk a tényállást, és ezután vagy megszüntetjük, illetve testre szabjuk az adatfeldolgozást, vagy tájékoztatjuk kötelező és megalapozott indítékainkról, amelyek alapján a feldolgozást végeztük.

Magától értetődően Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklám- vagy adatelemzési célú feldolgozásával szemben. Reklámokkal szembeni tiltakozásáról az adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeken tájékoztathat bennünket.

4. A weboldalunkra látogatás során történő személyes adatok gyűjtése

4.1 Regisztrált felhasználói adatok

Ha Ön a weboldalon nem regisztrálja magát, akkor a csak tájékozódási célú weboldalhasználat, illetve más úton történő információátadás során mindössze azon adatok jutnak el hozzánk, amelyeket az Ön böngészője szerverünk felé közvetít. Ha szeretné megtekinteni weboldalunkat, akkor az alábbi adatokat gyűjtjük be - ezek technikai okokból kifolyólag szükségesek mind a weboldal bemutatásához, mind a stabilitás és a biztonság fenntartásához (Ennek jogalapja a ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja):

 • IP-cím
 • az érdeklődés dátuma és időpontja
 • a konkrét betöltött oldal tartalma
 • hozzáférési állapot/HTTP-státuszkód
 • az egyes esetekben továbbított adatmennyiség
 • weboldal, amelyről az oldal lekérhető (ajánló URL)
 • böngésző
 • operációs rendszer és annak felülete
 • nyelv és böngészőszoftver-verzió
 • végberendezés
 • képernyőfelbontás
 • képernyő színmélység
 • Flash-támogatás
 • Javascript alkalmazás

 

 

4.2 Cookie-k (sütik)

A fentiekben megnevezett adatok mellett a weboldal használata során az ún. cookie-kat (sütiket) az Ön számítógépe lementi. A sütik olyan apró szövegállományok, amelyek az alkalmazott böngészőről az Ön merevlemezén tárolódnak, és a sütik által betöltött helyekre (rajtunk keresztül) bizonyos információk áramlanak be. A cookie-k nem képesek az Ön számítógépére programot telepíteni vagy azt vírussal megfertőzni. Arra szolgálnak, hogy az internetes ajánlatokat felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyék.

Ez a weboldal az alábbi sütiformákat használja, amelyek terjedelmét és működési módját is kifejtjük:

Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ilyenek elsősorban a munkamenet cookie-k. Ezek az ún. munkamenet-azonosítót tárolják, amellyel a böngésző különböző lekérései hozzárendelhetők az együttes munkamenethez. Ezáltal weboldalunk újbóli megnyitásakor a számítógépe felismerhető lesz számunkra. A munkamenet-cookie-k törlődnek, amint Ön kijelentkezik weboldalunkról vagy bezárja a böngészőt.

Az állandó cookie-k csak egy meghatározott idő után törlődnek a gépről, amely időtartam különböző is lehet. Önnek bármikor módjában áll a böngésző biztonsági beállításai által a sütiket törölni.

Kívánságának megfelelően változtathat a bögésző-beállításokon, így pl. engedélyezheti a harmadik-fél-cookie-k használatát, vagy akár letilthatja az összes cookie-t. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyenkor előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkcióját tudja használni.

5. Online pályázat

A Takko Fashionnél induló pályafutásához vezető legfontosabb lépés természetesen a pályázat, amelyhez lehetőleg használja saját online pályázati rendszerünket. A pályázat keretén belül rögzített és feldolgozott adatokat technikai és szervezeti intézkedések védik az esetleges jogosulatlan hozzáféréssel és manipulációval szemben. Az Ön adatai csakis a Takko vállalatcsoporton és leányvállalatain belüli pozíciók betöltéséhez kerülnek felhasználásra. Adatai feldolgozásához egy általunk megbízott külső szolgáltató professzionális online pályázati rendszerét alkalmazzuk. Ezt a kellő gondossággal választottuk ki és bíztuk meg, illetve ennek munkája utasításainkhoz kötött. Adatait bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki harmadik félnek. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információk, beleértve a tervezett tárolási időszakot is, a pályázati eljárás különálló adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

 

 

 

6. Google Analytics használata

A weboldal Google Analytics-et, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytlcs ún. cookie-kat, vagyis olyan szövegfájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, így lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által létrehozott, adott weboldalhasználatról szóló információk szabály szerint egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, és ott tárolódnak. A weboldal IP-anonimizálás-aktiválása esetében az Ön IP-címe az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződő államaiban a Google által mégsem lesz azonosítható. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím az USA-beli Google-szerverre, majd onnan törlésre. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy a weboldalon történő műveletekről jelentést készítsen, illetve az üzemeltetőnek további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Az Ön böngészőjéről a Goggle Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül a Google további adataival összehangolásra.

A cookie-k lementését böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkcióját tudja majd teljes körűen használni. Továbbá a cookie által létrehozott weboldal-használatra vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) továbbítását, valamint ezek Google által történő feldolgozását Ön megakadályozhatja az alábbi link alatt található beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

A Google Analytics által végzett adatrögzítést Ön az alábbi linkre kattintva akadályozhatja meg. Ezáltal egy ún. letiltási süti lép működésbe, amely a weboldal jövőbeni megnyitásakor az adatainak rögzítését blokkolja: Google Analytics letiltása

Ezen weboldal a Google Analytics "_anonymizep()" bővítményét alkalmazza. Ezáltal az IP-címek korlátozottan kerülnek feldolgozásra, azaz a személyes visszakövethetőség így kizárható. Ekkor az Öntől származó adatok által hordozott személyes referencia azonnal kizárásra kerül, vagyis a személyes adat ezzel haladéktalanul törlődik.

A Google Analytics szolgáltatást mi arra használjuk, hogy weboldalunkat elemezni és rendszeresen fejleszteni tudjuk. Az így nyert statisztikákon keresztül javíthatjuk kínálatunkat, és ezeket az Ön számára is érdekesebbé tehetjük. Azon kivételes esetekben, amelyekben a személyes adatok az USA-ba áramlanak, a Google az EU-USA Adatvédelmi Pajzs korlátozása alatt áll,
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics használatának jogalapja a ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

Információszolgáltatás harmadik fél részére: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználói feltételek http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Adatvédelmi összefoglaló http://www.google.com/intl/hu/analytics/learn/privacy.html, Adatvédelmi Nyilatkozat http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.

 

7. Közösségi médiaszolgáltatások

7.1 A közösségi médiaszolgáltatások integrálása

Ezen a weboldalon a Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn és a Youtube közösségi médiaszolgáltatásokat is bevetjük.

Ha Ön az online kínálatunk megtekintése során valamely közösségi média logójára kattint, akkor Ön ezen közösségi szolgáltatás megfelelő külső oldalára látogathat. Ha Ön az egyik gombra rákattint, mialatt az egyik szolgáltatásnál be van jelentkezve, akkor az online kínálatunkon megtekintett információ az ottani felhasználófiókjához lesz hozzárendelve. Ha Ön az egyik közösségi szolgáltatás tagjaként nem szeretné, hogy a közösségi oldal az online kínálaton keresztül Önről adatokat gyűjtsön és ezeket az Ön regisztrált adataival társítsa, akkor a Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn vagy Youtube logójára kattintást megelőzően ki kell ezekről jelentkeznie. Az adatfelhasználás jogalapja a ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezen weboldal szolgáltatójaként a továbbított adatok tartalmáról, valamint ezeknek a közösségi média általi felhasználásáról nincs tudomásunk.  A továbbiakról azzal kapcsolatban, hogy a Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn és a Youtube közösségi szolgáltatásainak betöltése által mely adatok kerülnek begyűjtésre, és ezek milyen módon kerülnek felhasználásra, kérjük, tájékozódjon az alábbi adatvédelmi jogszabályokból:

Közösségi médiaszolgáltatók

Cím

Adatvédelmi nyilatkozat

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

http://twitter.com/hu/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

7.2 A Google Maps integrálása

Ezen weboldalon a Google Maps szolgáltatását is használjuk. Ezáltal közvetlenül a weboldalunk megmutathatjuk Önnek interaktív kártyánkat, és lehetővé tesszük a kártyafunkció kényelmes használatát.

A weboldalra látogatás során a Google kiszűri azt az információt, hogy Ön az oldal bizonyos aloldalát megnyitotta. Eközben a Nyilatkozat 4. pontja alatt említett adatok kerülnek továbbításra. Ez attól függetlenül történik, hogy Ön a Google-hoz tartozó felhasználófiókjában éppen be van-e jelentkezve, esetleg nincs is Google-felhasználófiókja. Ha Ön a Google-nál be van jelentkezve, akkor az adatai közvetlenül a fiókjához lesznek hozzárendelve. Amennyiben Ön a Google-profiljához való társítást nem szeretné, akkor a gomb aktiválását megelőzően ki kell onnan jelentkeznie. A Google az Ön adatait felhasználói profilként menti le, és reklám-, piackutatási célokhoz és/vagy a weboldala igényeknek megfelelő kialakításához használja fel. Egy ilyen kiértékelés elsősorban (a nem bejelentkezett felhasználók részére is) az igényeknek megfelelő reklámszolgáltatáshoz és a közösség egyéb felhasználóinak az Ön weboldal-aktivitásáról történő tájékoztatásához kerül alkalmazásra. Önnek jogában áll ezen felhasználói profilalkotással szemben tiltakozni. Ebben esetén a Google-hoz kell fordulnia. Az adatfelhasználás jogalapja a ÁAR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

A modulszolgáltató által végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről szóló további tájékoztatást a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találhat. Ebben megtalálja a témához kapcsolódó jogait és a magánszféra védelmét szolgáló beállítási lehetőségeit is: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Google az Ön személyes adatait az USA-ban dolgozza fel, és az EU-USA Adatvédelmi Pajzs korlátozása alatt áll, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. További információk

8.1 Kapcsolat/ Kapcsolatfelvételi űrlap

Emailen vagy az űrlapon keresztüli kapcsolatfelvétele során az Ön által közölt adatokat (emailcím, megszólítás, név, ország, telefonszám, illetve a kapcsolatfelvétel oka és tárgya) annak érdekében tároljuk, hogy például a képzési területekkel, a központban történő pályaindítással vagy eladással kapcsolatban felmerülő kérdéseit megválaszolhassuk. A kapcsolatfelvételhez szükséges kötelező adatok a kapcsolatfelvételi űrlapon külön meg vannak jelölve, a további adatok megadása - pl. telefonszám - önkéntes. Ennek jogi alapját az Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondata a) pontjának megfelelő hozzájárulása képezi. Ezen adatok kizárólag az adott ügy lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

 

8.2 Kiskorúak védelme

18 éves kornál fiatalabb gyermekek és fiatalok szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül nem továbbíthatnak felénk személyes adatokat. Nem kérjük célzottan gyermekek vagy fiatalkorúak személyes adatait, ezeket nem gyűjtjük be szándékosan, és nem adjuk át őket harmadik fél számára.

 

 

8.3 Egyéb weboldalakra mutató linkek

Online kínálatunk egyéb oldalakra mutató linkeket tartalmaz. Ezen hivatkozások szabály szerint erre utaló jelöléssel vannak ellátva. Nem vagyunk befolyással arra, hogy a belinkelt weboldalak az adatvédelmi jogszabályoknak eleget tesznek-e. Ezért azt javasoljuk, olvassa el az egyéb weboldalak adatvédelmi nyilatkozatát is. 

 

8.4 Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az Adatvédelmi Nyilatkozat állapotfrissítése a dátum (alul) alapján azonosítható. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeli hatállyal bármikor módosulhat. Egy mindenkor aktuális változat közvetlenül a weboldalunkon található. Kérjük, látogassa weboldalunkat rendszeresen, és tájékozódjon az érvényes Adatvédelmi Nyilatkozatból.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó frissítése: 2018. szeptember