Adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés

A Takko Holding GmbH (Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte) az online kínálat üzemeltetőjeként felelős az online kínálat felhasználóinak személyes adatai feldolgozásáért. Elérhetőségeinket az online kínálat impresszumában találja, személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések esetén a megfelelő kapcsolattartók közvetlenül a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vannak megjelölve.

Magánéletének és személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Személyes adatait kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, illetve az alkalmazható adatvédelmi előírásokkal, különösen az európai általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a nemzeti adatvédelmi előírásokkal összhangban rögzítjük, tároljuk és kezeljük.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban arról tájékoztatjuk, hogy személyes adatait milyen mértékben és mely célokhoz dolgozzuk fel az online kínálat használatával összefüggésben.

Személyes adatok

A személyes adatok egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre jellemző információk. Ezek közé tartozik az Ön személyével kapcsolatos összes információ, például a neve, az e-mail címe vagy a levelezési címe. Azonban azok az információk, amelyek nem hozhatók az Ön személyével összefüggésbe (mint például az online kínálat felhasználóinak számához tartozó statisztikai adatok), nem számítanak személyes adatnak.

Online kínálatunkat alapvetően személyazonossága közzététele, illetve személyes adatai megadása nélkül igénybe tudja venni. Csupán általános információkat rögzítünk az online kínálatunk látogatásával kapcsolatban. A kínált szolgáltatások közül néhányhoz azonban személyes adatait is begyűjtjük. Ezek az adatok általában csak az online kínálat használatához, elsősorban a kívánt információk megadásához kerülnek feldolgozásra. A személyes adatok gyűjtése során csak a feltétlenül szükséges adatok megadása kötelező. Ezenkívül további adatok is megadhatók, amelyek esetében önkéntes adatszolgáltatásról van szó. Minden esetben jelezzük, hogy a mezők kitöltése kötelező vagy önkéntes. A konkrét részleteket az adatvédelmi nyilatkozat megfelelő szakaszában ismertetjük.

Az Ön személyes adatai alapján az online kínálatunk használatával kapcsolatban nem történik automatikus döntéshozatal.

A személyes adatok feldolgozása

Az Ön adatai az Európai Unión belül speciálisan védett szervereken kerülnek tárolásra. Ezek védelme műszaki és szervezési intézkedések által történik az adatok illetéktelen személyek általi elvesztésének, megsemmisítésének, hozzáférésének, módosításának vagy terjesztésének megelőzése érdekében. Csak kevés arra felhatalmazott személy férhet hozzá adataihoz. Ők felelnek a szerverek műszaki, kereskedelmi vagy szerkesztői karbantartásáért. A rendszeres ellenőrzések ellenére az összes veszélyt kizáró teljes védelemre nincs lehetőség.

Személyes adatait titkosított formában továbbítjuk az interneten keresztül. Az adattovábbításhoz SSL titkosítást (secure socket layer) használunk.

Személyes adatok továbbítása harmadik feleknek

Személyes adatait alapvetően csak az Ön által kívánt szolgáltatások biztosítására használjuk fel. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás keretében külső szolgáltatókat veszünk igénybe, az adatok általuk történő elérése is kizárólag a szolgáltatásnyújtás céljából biztosított. A műszaki és szervezési intézkedések által biztosítjuk az adatvédelmi jogszabályok betartását, és erre a külső szolgáltatóinkat is kötelezzük. Személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Takko-cégcsoporton belül is, amelynek részei vagyunk. Az adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett garanciák ebben az esetben is érvényben maradnak.

Ezenkívül az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem továbbítjuk adatait harmadik feleknek, különösen nem kereskedelmi célokból. Személyes adatainak továbbítása csak akkor történhet meg, ha az adattovábbításba Ön beleegyezett, vagy minket arra törvényi előírások és/vagy hatósági vagy bírósági utasítások jogosítanak fel vagy köteleznek. Ez elsősorban a büntetőeljárás, veszélyelhárítás, szellemi tulajdonjogok érvényesítése vagy jogos érdekeink védelme céljából történő adatszolgáltatásokat foglalja magában.

Ha a személyes adatait továbbítjuk, vagy az Európai Unión kívüli országok szolgáltatóin keresztül adjuk át őket, eleget teszünk a GDPR 44. és azt követő cikkeiben foglalt speciális előírásoknak, és a szolgáltatóinkat is kötelezzük e szabályozások betartására. Ezért adatait az Európai Unión kívüli országokba csak a GDPR által biztosított védelmi szint feltétele mellett továbbítjuk. Ezt a védelmi szintet elsősorban az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciák biztosítják.

Az adatfeldolgozás jogalapjai

Amennyiben megkapjuk a hozzájárulást személyes adatainak feldolgozásához, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja szolgál jogalapul az adatkezeléshez.

Ha azért használjuk fel személyes adatait, mert ez egy szerződés teljesítéséhez vagy az Önnel fennálló szerződésszerű jogviszony keretein belül szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja szolgál jogalapul az adatkezeléshez.

Amennyiben személyes adatait egy jogi kötelezettség teljesítése érdekében használjuk fel, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése c) pontja szolgál jogalapul az adatkezeléshez.

A GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja akkor is tekinthető az adatkezelés jogalapjának, ha a személyes adatainak kezelése vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében szükséges, és emellett az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem igénylik a személyes adatok védelmét.

Az adatvédelmi nyilatkozat keretében minden esetben utalunk arra, mely jogalapra támaszkodva használjuk fel személyes adatait.

Adatok törlése és tárolási időtartam

Általában akkor töröljük vagy zároljuk személyes adatait, ha a tárolás célja már nem áll fenn. Tárolás azonban akkor is történhet, ha ezt a ránk vonatkozó jogi előírások teszik szükségessé, például a jogszabályokban foglalt megőrzési és dokumentálási kötelezettségekre tekintettel. Ilyen esetben a vonatkozó előírások lejárta után töröljük vagy zároljuk személyes adatait.

Az online kínálat használata

A számítógépével kapcsolatos információk

Online kínálatunkhoz az Ön regisztrációjától függetlenül az alábbi adatokat rögzítjük: számítógépe IP-címét, a böngészőjében tett keresést (a keresés tartalmát, a konkrét oldalt), illetve a keresés dátumát és időpontját. Ezenkívül a keresés során fennálló státuszt és a továbbított adatmennyiséget rögzítjük. Az alkalmazott böngésző termék- és verzióadatait (a böngészőszoftver nyelve és verziója), valamint a számítógép operációs rendszerére és annak felületére vonatkozó adatokat is rögzítünk. Ezenkívül gyűjtünk adatokat arról a végberendezésről, amelyről a keresés történt, a képernyő felbontásáról és színmélységéről, a Flash-támogatásról, a Javascript-támogatásról, illetve a be- és kijelentkezésekről. Továbbá azt is rögzítjük, hogy mely weboldalról történt az online kínálat elérése. Számítógépének IP-címét csak az online kínálat igénybevételének idejére tároljuk, majd azután töröljük vagy rövidítéssel anonimizáljuk. A fennmaradó adatokat korlátozott ideig, legfeljebb 3 évig tároljuk.

Ezeket az adatokat az online kínálat működtetéséhez használjuk fel, különösen a hibák azonosításához és kiküszöböléséhez, az online kínálat kihasználtságának megállapításához, illetve igazítások vagy fejlesztések elvégzéséhez. Ezekhez a célokhoz kapcsolódik a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk is.

Cookie-k (sütik) használata

Online kínálatunkhoz - mint sok más weboldalon - ún. cookie-k (vagy sütik) vannak használatban. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyek tárolódnak az Ön számítógépén, és az online kínálat eléréséhez bizonyos beállításokat és adatokat mentenek le az Ön által használt böngészőn keresztül. Egy süti rendszerint azt a domainnevet tartalmazza, amelyről a süti-fájlt küldték, illetve a süti korának adatait és egy alfanumerikus azonosítót.

A sütik lehetővé teszik számítógépének felismerését, és azonnal elérhetővé teszik az esetleges előzetes beállításokat és preferenciákat. Az általunk használt sütik – amennyire lehetséges - úgynevezett munkamenet-sütik, amelyek a böngésző-munkamenet befejezése után automatikusan törlődnek. Esetenként hosszabb tárolási idejű sütiket is használhatunk, hogy az Ön előzetes beállításait és preferenciáit online kínálatunk következő felkeresése során is figyelembe tudjuk venni.

A böngészők többsége úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. A sütik tárolását azonban Ön deaktiválhatja vagy beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a sütik küldéséről minden esetben értesítse. Emellett a böngésző beállításain keresztül a már lementett sütiket manuálisan is eltávolíthatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között a sütik tárolásának letiltása vagy a szükséges sütik törlése esetén online kínálatunk csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem használható.

Amennyiben a sütik online kínálatunkhoz szükségesek, kérjük, hogy az online kínálat első felkeresésekor járuljon hozzá a sütik használatához. A külső szolgáltatóktól származó, nem alapvető fontosságú sütikkel kapcsolatban az alábbiakban találja az általunk ezen külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások részletes ismertetését. A kapcsolódó adatkezelés és esetleges adattovábbítás jogalapja minden esetben az Ön által, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében tett hozzájárulása. Az egyszeri beleegyezés bármikor visszavonható a jövőre vonatkozóan, elsősorban a kiválasztott beállítások módosításával.

A szükséges cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében az online kínálatunk megfelelő rendelkezésre állításához fűződő jogos érdekünk, valamint a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja értelmében a szerződések teljesítése - amennyiben ezek online kínálatunkon keresztül jönnek létre vagy teljesülnek.

Boltkereső

Lehetőségében áll online kínálatunkon megjeleníteni az Ön közelében lévő Takko-üzleteket. A megfelelő boltok kereséséhez manuálisan megadhatja irányítószámát. A boltokra azonban a helyadatokhoz való hozzáférésen keresztül is rákereshet. Ha használja ezt a funkciót, az IP-címe alapján tartózkodási helye a földrajzi helymeghatározáson keresztül lekorlátozódik. Az IP-cím lekérése ennek során kizárólag a megfelelő bolt megjelenítésére szolgál. Közvetlenül az online kínálatunk használatának befejezése után az IP-cím törlésre kerül.

A boltkereső használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása.

Üzletek elérhetőségének ellenőrzése

Lehetőségében áll online kínálatunkon megjeleníteni az Ön közelében lévő Takko-üzletek termékeinek elérhetőségét. A megfelelő boltokhoz rendelt termékek elérhetőségének ellenőrzéséhez manuálisan megadhatja irányítószámát. Irányítószáma manuális megadása helyett azonban böngészőjén keresztül a tartózkodási helyéhez való hozzáférést is engedélyezheti. Ha használja ezt a funkciót, az IP-címe alapján tartózkodási helye a földrajzi helymeghatározáson keresztül lekorlátozódik. Az IP-cím lekérése ennek során kizárólag a megfelelő bolt megjelenítésére szolgál. Közvetlenül az online kínálatunk használatának befejezése után az IP-cím törlésre kerül.

A boltkereső használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása.

Kiskorúak védelme

A 18 év alatti gyermekek és fiatalkorúak szüleik vagy gondviselőjük hozzájárulása nélkül nem oszthatják meg velünk személyes adataikat. Mi nem kérünk célzottan gyermekektől vagy fiatalkorúaktól személyes adatokat, nem szándékosan gyűjtjük be ezeket, és nem továbbítjuk őket harmadik félnek.

Harmadik felek szolgáltatásainak bevonása

Az online kínálatunkban lévő néhány funkcióhoz harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe. A megfelelő szolgáltatások esetében többnyire választható funkciókról van szó, amelyeket Önnek kell kiválasztania és használnia. Az adott szolgáltatókkal szerződéses megállapodásaink állnak fenn a szolgáltatásaik rendelkezésre bocsátásához és használatához, és lehetőségeinknek megfelelően törekszünk arra, hogy a harmadik felek is átlátható tájékoztatást adjanak a személyes adatok terjesztésének terjedelméről, és eleget tegyenek az adatvédelmi előírásoknak.

Google Címkekezelő

Online kínálatunkhoz a Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, D04 E5W5 Dublin, Írország) Google Címkekezelőjét használjuk (továbbiakban: „Google”). A Google Címkekezelő egy olyan címkekezelő rendszer (TMS), amellyel a weboldalunkon címkéket, azaz követőkódokat és azokhoz kapcsolódó kódrészleteket kezelhetünk. A Google Címkekezelőn keresztül Google-szolgáltatásokat integrálhatunk weboldalunkba.

A Google Címkekezelő használata során kapcsolat jön létre a Google szervereivel. Ezáltal az oldalak felhasználójának végberendezésén használt böngésző IP-címét a Google tárolja. Nem kizárt, hogy ennek során a Google-hoz kerülő adatok az USA-ba továbbítódnak, és adott körülmények között az amerikai nemzetbiztonsági hatóságok hozzáférhetnek az adatokhoz. A Google Címkekezelő alkalmazásával összefüggésben azonban nem történik cookie-k beállítása.

Részletes tájékoztatást a Google Címkekezelőről és a Google által végzett adatkezelésről a https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de, illetve https://www.google.com/policies/privacy/ linkre kattintva talál.

A kapcsolódó adatkezelés és esetleges adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása. Jogos érdekünket szolgálja az online kínálatunkban alkalmazott követőkódok kezelése, amelyek lehetővé teszik az online kínálat használatának elemzését, valamint szolgáltatásaink fejlesztését és személyre szabását.

Google Analytics

A Google Analytics alkalmazást statisztikai értékelésekhez használjuk. A Google Analytics a Google webhely-elemző szolgáltatása.

A Google Analytics részeként a Google többek között sütiket is használ az értékelésekhez. A sütik használatának és értékelésének típusát és terjedelmét a Google határozza meg. Az online kínálat használatára jellemző, sütik által létrehozott információk a Google egyik szerverének továbbítódnak, és ott tárolódnak. Ennek során nem kizárt, hogy az adatok az USA-ba továbbítódnak, és ezáltal az állami szervek esetenként hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Abban az esetben, ha az IP anonimizálása a weboldalon aktiválva van, akkor az Ön IP-címét a Google mégis lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím továbbításra kerül a Google szerverére, majd ott történik a lerövidítése.

Megbízásunk keretében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje az online kínálatunk Ön általi használatát, jelentést készítsen a webhelyen történő tevékenységeiről, és további, az internet- és webhasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson részünkre, az online kínálat üzemeltetője részére. Ezenkívül a Google az adatokat esetenként saját céljaihoz is felhasználja. Ezekhez a célokhoz a Google például egy profilt hoz létre a felhasználói viselkedéshez, vagy összekapcsolja az adatokat más adatokkal, például egy meglévő Google-fiókkal. Ezekre az adatkezelési műveletekre nincs semmilyen befolyásunk. Az Ön böngészőjéről a Google Analytics által továbbított IP-cím a Google nyilatkozata szerint nem kerül a Google által gyűjtött vagy már birtokolt egyéb adatokkal összefésülésre. Részletesebb tájékoztatáshoz tekintse meg a Google adatvédelmi tájékoztatóját, amelyet az alábbi hivatkozáson keresztül érhet el. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint weboldalunk használatának értékeléséhez fűződő jogos érdekünk képezi.

Emellett a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját is használjuk. Ezáltal olyan jelentések készíthetők, amelyek a webhely felhasználóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből és külső szolgáltatók által gyűjtött felhasználói adataiból származnak. Ezt a funkciót Google-fiókja hirdetési beállításain keresztül bármikor kikapcsolhatja, vagy teljesen letilthatja az adatok Google Analytics általi gyűjtését az alábbi bekezdésben leírtak szerint. A „demográfiai jellemzők” funkcióról részletesebb tájékoztatást a Google oldalán, az alábbi linken talál https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Ön megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a süti által létrehozott és a webhely használatához kapcsolódó adatokat (beleértve az Ön IP-címét), ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző-bővítménymodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. További tájékoztatást a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, illetve http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html linkeken talál (általános információk a Google Analytics szolgáltatással és az adatvédelemmel kapcsolatban). Felhívjuk a figyelmét, hogy weboldalunkon az Ön IP-címe anonimizálása érdekében a Google Analytics az "anonymizeIp();” kóddal bővült, amellyel az IP-cím utolsó oktettje törlődik.

Retargeting és remarketing

A retargeting, illetve remarketing kifejezések alatt olyan technológiákat értünk, amelyekkel a korábban egy bizonyos weboldalra látogató felhasználóknak a weboldal elhagyása után is megjelennek a megfelelő hirdetések. Ehhez az internethasználó újbóli felismerésére van szükség a saját weboldalunkon keresztül, amelyhez az adott szolgáltató sütijeit vetjük be; emellett az addigi felhasználói viselkedést is figyelembe vesszük. Ha például egy felhasználó megtekint bizonyos termékeket, akkor ezek vagy ezekhez hasonló termékek később reklámok formájában jeleníthetők meg. Itt személyre szabott hirdetésről van szó, amely az egyes felhasználó igényeihez illeszkedik. Ehhez a személyre szabott hirdetéshez nem szükséges, hogy az újbóli felismerésen túl a felhasználó azonosítva legyen. A retargeting, illetve remarketing műveletekhez használt adatokat ezért nem is fésüljük össze további adatokkal.

Ilyen technológiákat használunk internetes hirdetések megjelenítésére. A hirdetések megjelenítéséhez külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Többek között Google-szolgáltatásokat használunk, amelyek lehetővé teszik az internetfelhasználó számára érdekes termékek automatikus megjelenítését. E funkció végrehajtása cookie-kkal történik. Nem zárható ki, hogy az e művelet során a Google-hoz kerülő adatok az USA-ba továbbítódnak, és az amerikai nemzetbiztonsági hatóságok hozzáférhetnek a megfelelő adatokhoz.

Ezekről a technológiákról részletesebben az alábbi linken található Google adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=de. A Google Remarketinghez és a Google AdWords konverziókövetéshez szükséges sütik telepítését előzetesen megakadályozhatja az adott böngésző-szoftver beállításain keresztül, a http://www.google.com/policies/privacy/ads weboldal megnyitásával és a megfelelő beállítás módosításával. Függetlenül azon fenti lehetőségektől, amelyek a Google Remarketing és Google AdWords konverziókövetéshez használt sütikkel történő adatkezelést blokkolják, a megfelelő sütik vagy ezen szolgáltatások általunk történő felhasználása az Ön kifejezett hozzájárulásához van kötve. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti hozzájárulása képezi.

Exactag

Online kínálatunkhoz az Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf) Exactag-szolgáltatását használjuk. Ezt marketing és optimalizálási célokra használjuk. A szolgáltatás sütiket és egyéb technológiákat alkalmaz. A technológiák lehetővé teszik az Ön internetböngészője felismerését. Ezekből az információkból álnéven működő használati profilokat hozunk létre. A szolgáltatás által begyűjtött adatokat nem használjuk az Ön személye azonosítására.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál.

További tájékozatást az Exactag adatvédelmével kapcsolatosan az alábbi linken talál: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Online kínálatunkhoz a Mouseflow ApS (Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhagen, Dánia) külső szolgáltató Mouseflow nyomkövető eszközét (továbbiakban: „Mouseflow“) használjuk az egyes véletlenszerűen kiválasztott látogatások (csakis anonimizált IP-címmel) feljegyzéséhez. Az egérmozgás így lefektetett naplója az egyes látogatások szúrópróbaszerű lejátszására szolgál, és ebből következtetéseket vonhatunk le az online kínálat potenciális fejlesztéseire vonatkozóan.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy rögzítsük az egérmozgást, ezt JavaScript böngészőben is teljesen deaktiválhtja. Ez azonban internetes oldalunk működését jelentősen korlátozhatja.

További információkat az adatok Mouseflow általi gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról a http://mouseflow.de/datenschutz oldalon találhat.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál.

Google Adwords Conversion

Online kínálatunk a Google AdWords szolgáltatást alkalmazza. Az AdWords a Google Ireland Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetőprogramja.

A Google AdWords részeként úgynevezett konverziókövetést alkalmazunk. Ha Ön egy a Google által megjelenített hirdetésre kattint, a rendszer egy sütit állít be a konverziókövetéshez. A sütik alatt kisméretű szövegfájlokat értünk, amelyeket az internetes böngésző lement a felhasználó számítógépére. Ezek a sütik 30 napig érvényesek, és nem a felhasználó személyének azonosítására szolgálnak. Ha a felhasználó a webhely bizonyos oldalaira látogat, és a cookie-k érvényessége még nem járt le, akkor a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és az erre az oldalra továbbította.

Minden Google AdWords-ügyfél másik cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők nyomon az AdWords-ügyfelek webhelyein keresztül. A konverziós cookie-k segítségével gyűjtött információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikákat hozzanak létre azon AdWords-ügyfelek részére, akik a nyomkövetés mellett döntöttek. Az ügyfelek megtudhatják azon felhasználók teljes számát, akik a hirdetésükre kattintottak, és azok átirányították őket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Olyan információk azonban nem kerülnek a birtokukba, amelyekkel azonosító lenne a felhasználók személye.

A „konverziós cookie-k” mentése és e nyomkövető eszközök használata kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja alapján történik.

A Google AdWords-höz és a Google konverziókövetéshez kapcsolódó további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál, amely itt elérhető: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook Pixel

A Facebook Pixelt statisztikai értékelésekhez és hirdetéseink hatékonyságának javításához használjuk. A Facebook Pixel (Facebook-képpontok) a Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), („Facebook“) egy elemzőeszköze. A képpontok segítségével reklámjaink hatékonyságát mérhetjük, és megjeleníthetjük reklámhirdetéseinket bizonyos célcsoportok számára.

Ha Ön a Facebook Pixel használatához hozzájárul, akkor weboldalunk látogatásakor kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel. Ennek során a weboldal minden megnyitásakor továbbítódnak bizonyos felhasználói információk a Facebook felé. A továbbított adatok alatt többek között az IP-cím, az alkalmazott böngészővel és az oldal felhasználójával kapcsolatos információk értendők. Az az információ is továbbításra kerül, hogy mely weboldalról érte el a felhasználó az online kínálatot. Továbbá az is rögzítésre kerül, hogy az oldal felhasználója mely gombokra kattintott, és ezekkel a kattintásokkal mely oldalakat nyitotta meg. A felhasználó által az online űrlap mezőibe írt adatok is mentésre kerülnek. Ennek során nem kizárt, hogy az adatok az USA-ba továbbítódnak, és ezáltal az állami szervek esetleg hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz.

A Facebook további adatfelhasználására semmilyen befolyásunk nincs. További tájékoztatást a https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 címen (általános tudnivalók a Facebook Pixel-ről), és a Facebook www.facebook.com/about/privacy link alatti adatvédelmi nyilatkozatában talál.

A Facebook Pixel használata és a hozzátartozó adatkezelés csak az Ön előzetes hozzájárulásával történik. Jogalapunkhoz az Ön, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében tett hozzájárulása szolgál.

Webgains

Az online kínálat részeként ún. „affiliate marketinget” is alkalmazunk. Itt egy internetalapú forgalmazási módszerről van szó, amely során más online kínálatok szolgáltatói (gyakran „Merchants, azaz kereskedőknek vagy „Advertiser”, azaz hirdetőknek is nevezik őket) hivatkoznak online kínálatunkra. Ha a hivatkozás alapján megjelenik egy oldal, vagy online kínálatunkból vásárlás történik, a díjazás kattintási vagy eladási jutalékként fizethető ki. Az affiliate marketing során az Ad pepper media GmbH (Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Németország) „Webgains” szolgáltatását használjuk.

A Webgains a tevékenységek rögzítéséhez cookie-kat használ. A cookie-k kizárólag a referenciák nyomon követésére vannak beállítva. A cookie-k nem kerülnek további felhasználásra például profilalkotáshoz vagy a többi adat bármilyen jellegű társításához. Az adatok mentése a jutalékfizetések lebonyolítását szolgálja. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk képezi. Jogos érdekünk a referenciák nyomon követésében és online kínálatunk kereskedelmi célú fenntartásában rejlik.

A Webgains adatkezelésével kapcsolatos további tájékoztatás a http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung oldalon található.

The Reach Group

A retargeting-kampányok aktiválásához online kínálatunkon a The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Németország) szolgáltatásait alkalmazzuk.

A technikai folyamathoz cookie-k is beállításra kerülnek. A cookie ennek során csak egy titkosított, álnevesített felhasználói azonosítót használ. Az alkalmazott hirdetéskiszolgáló technológia rövidített és tördelt IP-címeket használ a földrajzi régió, az elérési sebesség és az internetszolgáltatók értékeléséhez. Továbbá a felkeresés időpontja, a vizsgált, keresett vagy vásárolt termékek azonosítója, a megtekintett oldalak URL-címei, lehetséges keresőszavak és/vagy a lehívott kategóriák azonosítója kerülnek mentésre. Ez lehetővé teszi, hogy az Ön számára releváns hirdetési tartalmat nyújtsunk. Továbbá ennek során az anonimizált felhasználókról statisztikákat készíthetünk, illetve műveleteket tudunk hozzájuk rendelni. Konkrét személyekre ezekből nem lehet következtetéseket levonni. Ezek az információk 90 napos lejárati idővel rendelkeznek.

Az adatkezelés jogalapjául az Ön, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében tett hozzájárulása szolgál. További tájékoztatást a The Reach Group GmbH adatvédelmével kapcsolatosan az alábbi linken talál: https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emago

A „Usemax advertisement” az Emego GmbH (Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Németország) egyik szolgáltatása. A Takko weboldalának megnyitásakor az Ön hozzájárulásával a usemax Adserveren keresztül egy cookie kerül beállításra, amely hivatkozást tartalmazhat az Ön böngészési szokásaira vonatkozóan. Az ezáltal gyűjtött információk a felhasználó egyéni és személyre szabott megszólítására szolgál Takko oldalán keresztül és a hirdetéseknek a usemax-szal kapcsolatban álló harmadik felek weboldalán történő elhelyezésein keresztül. Az adatkezelés jogalapjául az Ön, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében tett hozzájárulása szolgál. Ahhoz, hogy a jövőben ne jelenjen meg több termékajánlat, a begyűjtött adatok az alábbi linken keresztül törölhetők: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

A Sovendus GmbH kuponjai és kedvezményes ajánlatai

Az aktuális és az Ön számára érdekes akciós ajánlatok egyikének kiválasztásához bizonyos információk álnéven és titkosítva a Sovendus GmbH (Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe), (Sovendus) felé továbbítódnak. Az e-mail címének álnevesített tördelési értéke a Sovendus hirdetéseivel szembeni esetleges kifogásokra tekintettel kerülnek felhasználásra (GDPR 21. cikke (3) bekezdése ill. 6. cikke (1) bekezdése a) pontja). Az IP-címet a Sovendus kizárólag adatbiztonsági célokra használja, és általában 7 nap után anonimizálja (GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja). Amennyiben az adott akciós ajánlathoz szükséges, az akcióra kattintás esetén nevét, címadatait, e-mail címét és/vagy telefonszámát titkosítva továbbítjuk a Sonvendusnak a termékszolgáltató személyre szabott akciós ajánlatának előkészítéséhez (GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja). Az adatainak a Sovendus által történő kezeléséhez kapcsolódó további tudnivalókat az online adatvédelmi tájékoztatóban talál az alábbi címen: https://www.sovendus.de/de/datenschutz

Channelpilot

Online kínálatunk értékeléséhez a Channel Pilot Solutions GmbH (Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Németország) Channelpilot szolgáltatását alkalmazzuk. A Channelpilot a technikai folyamat részeként cookie-kat használ. A cookie-k elmentik többek között az Ön IP-címét, az Ön által használt böngészőt vagy a hivatkozó URL-jét. Az információk a ChannelPilot németországi szervereire továbbítódnak és tárolódnak. Ennek során nem történik társítás a ChannelPilot többi adataihoz. A felhasználó IP-címe csak rövid ideig kerül tárolásra, majd felismerhetetlenné válik.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. Az adatvédelemhez kapcsolódó további tájékoztatást az alábbi címen találja: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

Online kínálatunkon a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA) („Microsoft“) „Bing Ads Conversion-Tracking“ és „Bing Remarketing“ szolgáltatásait alkalmazzuk.  A „Bing Conversion-Tracking” által az Ön által végrehajtott interakciók (mint például oldalak megtekintése, egy hirdetésre kattintás, letöltések) rögzítése és elemzése történik. A „Bing Remarketing” használatának célja, hogy az Ön számára az érdeklődésének megfelelő hirdetések jelenjenek meg termékeinkről más webhelyeken. Mindkét szolgáltatás alkalmaz ehhez cookie-kat és hasonló technológiákat. A technikai folyamatban személyes adatai a Microsoft szerverein kerülhetnek tárolásra az Egyesült Államokban. Ennek során nem kizárható, hogy az amerikai nemzetbiztonsági hatóságok hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Az USA e tekintetben nem rendelkezik az EU-hoz hasonló szintű adatvédelemmel.

Ha rendelkezik Microsoft-fiókkal, a Microsoft társíthatja az Ön webes és böngészési előzményeit Microsoft-fiókjával, és felhasználhatja a fiókjából származó információkat a hirdetések személyre szabásához. Ha nem szeretné a fiókjához történő ilyen jellegű társítást, akkor online kínálatunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie Microsoft-fiókjából.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. További tájékoztatást az Microsoft adatvédelmével kapcsolatosan az alábbi linken talál: https://privacy.microsoft.com/de-de/.

Kameleoon

Ez a weboldal a Kameleoon tesztelő és webelemző szolgáltatást alkalmazza. A szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználói viselkedés elemzését a felhasználói szegmentálásnak megfelelően. A naplófájlok értékelése alapján megtudható, hogy a felhasználók hogyan használják az online kínálatot, illetve hogyan fejleszthető az online kínálat.

Az elemzésekhez cookie-k és a böngésző helyi tárhelye kerül beállításra, amelyet egy titkosított azonosítóval társítunk. Az Ön IP-címét ehhez nem anonimizáljuk teljesen, és nem tároljuk. A cookie/helyi tárhely által létrehozott, az online kínálat használatával kapcsolatos információk a Kameleoon egy németországi szerverére továbbítódnak, és ott összesített formában és álnéven tárolódnak. A Kameleoon által az Ön böngészőjéről továbbított IP-címeket a Kameleoon nem társítja más adatokkal.

A Kameleoon használata online kínálatunk fejlesztéséhez szolgál. Az Kameleoon-sütik és az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál.

Ön megakadályozhatja a cookie-k / helyi tárhely mentését böngésző-szoftvere megfelelő beállításával; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalnak nem minden funkcióját tudja teljes körűen igénybe venni. Továbbá Ön bármikor deaktiválhatja a Kameleoon-nyomkövetést, (és ezzel megakadályozhatja a süti által létrehozott és a webhely használatához kapcsolódó adatok Kameleoon általi begyűjtését és feldolgozását), ha az alábbi linkre kattint: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. További tájékoztatást a Kameleoon GmbH adatvédelmi szabályzatával kapcsolatosan az alábbi linken talál: https://www.kameleoon.com/de/datenschutz.

Interactive Performance Deutschland GmbH

Ezen az online kínálati oldalon az Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) és technológiai partnerei technológiáival az Ön online kínálattal kapcsolatos felhasználói viselkedésére vonatkozó adatokat gyűjtünk és tárolunk optimalizálási és marketing-célokra. Ezekhez cookie-k kerülnek beállításra, amelyek az oldal ismételt felkeresése esetén lehetővé teszik az internetböngésző felismerését. Az Interactive Performance technológiája által gyűjtött felhasználói profilokat azonban az felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem társítjuk az álnév viselőjére vonatkozó személyes adatokkal. A felhasználók IP-címe a mentés előtt lerövidül, így a személyes vonatkozás kizárt, valamint a felhasználói profilok társítása az IP-címekkel már nem lehetséges. Az Interactive Performance Deutschland GmbH adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatos további információkat itt találja: https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz. A jövőben bármikor tiltakozhat online kínálatunkhoz kapcsolódóan az Interactive Performance technologiája általi adatgyűjtés és -tárolás ellen, ha a következő linkre kattint („Opt. kikapcsolása”): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdekünk képezi.

KUPONA általi kezelés

Online kínálatunk oldalán a KUPONA GmbH (Kothenbachweg 6, 36041 Fulda) Kupona nevű szolgáltatását alkalmazzuk. Az alkalmazás itt marketing-, illetve optimalizálási célokat szolgál. A szolgáltatás sütiket és egyéb technológiákat alkalmaz. A technológiák lehetővé teszik az Ön internetböngészője felismerését. Ezekből az információkból álnéven működő használati profilokat hozunk létre. A szolgáltatás által begyűjtött adatokat nem használjuk az Ön személye azonosítására.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. További tájékoztatást a Kupona adatvédelmi szabályzatával kapcsolatosan az alábbi linken talál: https://www.kupona.de/dsgvo. Az adatkezelés ellen bármikor kifogást emelhet az alábbi linken: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Online kínálatunkhoz a LocationIQ kártyaszolgáltatás alkalmazzuk. A LocationIQ esetében a Unwired Labs (India) Pvt Ltd. (128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, Indien – 500033) (a továbbiakban: LocationIQ) egyik szolgáltatásáról van szó. Online kínálatunkhoz tartozó kártyákhoz csak technikailag szükséges cookie-kat állítunk be.

Ha Ön megnyit egy aloldalt, amelybe a LocationIQ egyik kártyája integrálva van, az oldal megjelenésekor a szolgáltatás rögzíti az IP-címét, és továbbítja ezt a LocationIQ egyik szerverére, ahol tárolódik. E művelet során az adatok indiai szervereken kerülhetnek mentésre. India e tekintetben nem rendelkezik az EU-hoz hasonló szintű adatvédelemmel.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. További tájékoztatást a LocationIQ adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban itt találhat: https://locationiq.com/privacy

A YouTube használata

Online kínálatunk YouTube-videókat is tartalmaz, amelyek lejátszásához a Google által fenntartott YouTube szolgáltatás bővítőmodulját (a továbbiakban: „YouTube”) használjuk. A szolgáltatás üzemeltetője a Google.

Ehhez a YouTube szolgáltatást bővített adatvédelmi módban használjuk, hogy magánéletének a lehető legnagyobb mértékű védelmet biztosítsuk. Ha Ön felkeresi online kínálatunk egyik internetes oldalát, amely egy YouTube-videót is tartalmaz, a Google először csak a videó beépítéséhez szükséges információkat kapja meg, és nem állítunk be cookie-kat az oldalhasználat elemzéséhez. Csak amikor Ön lejátssza a beépített videót, ekkor jutnak el további információk is a Google-höz; ehhez a Google is állíthat be cookie-kat az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére. A videó lejátszásakor a Google YouTube-szerverei például arról kapnak információkat, hogy online kínálatunknak melyik oldalán nézte meg a videót.

A Google által végzett adatkezelés a YouTube-videók lejátszásához technikai szempontból szükséges, és ezt a YouTube előírja. Nekünk nincs befolyásunk erre az adatkezelésre, és javasoljuk, hogy ezt vegye figyelembe, amikor megtekint egy YouTube-videót a webhelyünkön.

Ha be van jelentkezve Google-fiókjába, ezzel lehetővé teszi a Google-nek, illetve a YouTube-nak, hogy böngészési szokásait közvetlenül hozzárendelje személyes Google-profiljához. Ezért javasoljuk, hogy a beépített YouTube-videókat csak akkor tekintse meg, ha a hozzátartozó Google általi adatkezelésbe beleegyezik. Az adatok Google-profiljához való hozzárendelését megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából. A felhasználói adatok kezeléséről továbbá a Google adatvédelmi nyilatkozatában tájékozódhat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy, amely a YouTube-ra is érvényes.

Azért alkalmazzuk a YouTube szolgáltatást, hogy videókat mutathassunk Önnek, és így magasabb szinten tájékoztathatjuk kínálatunkról. A videók integrálásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk; a videók lejátszása és a kapcsolódó további adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében csak az Ön hozzájárulása alapján történik.

Rendelés lebonyolítása

Személyes adatai a rendelések során csak vállalatunkon és kapcsolt társaságainkon belül, valamint a rendelések lebonyolításával megbízott cégen belül kerülnek felhasználásra.

Adatok mentése és továbbítása rendelések esetén

A rendelések lebonyolításához különböző cégekkel működünk együtt, amelyek a fizetési folyamatért és a logisztikáért felelnek. Eközben ügyelünk arra, hogy partnereink is betartsák az adatvédelmi előírásokat. Átadjuk címadatait (név és cím) az adott fuvarozó cégnek, amely kiszállítja Önnek a megrendelt termékeket. Ehhez a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapul. Személyes adatainak feldolgozása az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatokat addig tároljuk, amíg ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezenkívül az értékesítést követő kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint a kereskedelmi és adójogi megőrzési határidők alapján a jogszabály által előírt ideig tároljuk ezeket az adatokat. Ez a megőrzési időszak szabály szerint annak a naptári évnek a végétől számított 10 év, amelyben az utolsó szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése történt.

Fizetés lebonyolítása rendelések esetén

Rendelések esetén a kiválasztott fizetési módtól függően a fizetés lebonyolítását szükség esetén külső szolgáltató közreműködésével végezzük.

Hitelkártya

Hitelkártyával történő fizetés esetén az Ön ehhez szükséges adatait, mint nevét, címét és vásárlási adatait továbbítjuk a megfelelő hitelkártya-társaságnak. A kártyás fizetések területén (Visa, American Express és MasterCard) a Concardis GmbH (Helfmann Park 7, 65760 Eschborn) (a továbbiakban: „Concardis”) pénzügyi szolgáltató céggel működünk együtt. A kártyás fizetés során az adott összeg és a kártyaadatok (kártyatulajdonos neve, hitelkártya-társaság, a kártya lejárati ideje és kártyaszáma) továbbításra kerülnek a Concardis-nak.

A PayPal és a PayPal Express

A PayPalon történő fizetés esetén Önt egy linken keresztül továbbítjuk a PayPal internetes oldalára. Ennek során az Ön személyes adatai feldolgozásra és továbbításra kerülnek a PayPal felé. Ez az Ön nevét, címét, e-mail címét, esetleg telefonszámát, illetve számla- és hitelkártya-adatait foglalja magában. E művelet során kérjük, vegye figyelembe a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie (S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) általános szerződési feltételeket, a használati feltételeit és az adatvédelmi alapelveit, amelyeket a www.paypal.com oldalon talál.

A PayPal Express-szel történő fizetés esetében azt a kiszállítási és számlázási címét használjuk, amelyet Ön a PayPal-nál feltüntetett. Miután rákattintott az „Ugrás a PayPal-ra” ikonra, továbbítjuk Önt egy linken keresztül a PayPal webhelyén található bejelentkezési felületre. Ott hozzáférési adataival bejelentkezhet PayPal-fiókjába, és kiválaszthatja a megfelelő szállítási és számlázási címet. A bejelentkezési adatokat nem a saját szerverünkön keresztül adjuk meg, hanem közvetlenül a PayPal-nak; a bejelentkezési adatokról nincs tudomásunk. Ezt követően Ön visszaérkezik az online kínálat oldalára, ahol lezárhatja a rendelési folyamatot. A PayPal automatikusan megosztja velünk az Ön szállítási címét, e-mail címét és további vásárlói adatait, amelyek a rendelés teljesítéséhez szükségesek.

Amazon Pay

Az Amazon Pay, vagyis az Amazon Payments Europe S.C.A. (38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) (a továbbiakban "Amazon") szolgáltatással történő fizetés esetén lehetősége van az Amazon-fiókjában tárolt címeket és fizetési módokat használni a fizetéshez az online kínálatunkban történő rendelésekor. Ha az Amazon Pay szolgáltatáson keresztül fizet, egy linken keresztül átirányítjuk az Amazon webhelyére, ahol be tud jelentkezni Amazonnál érvényes hozzáférési adataival. Mi továbbítjuk az Amazonnak azon rendelési adatait, amelyek a fizetés feldolgozásához szükségesek, különösen a fizetendő összeget. Az Amazontól ugyancsak azokat az információkat kapjuk meg, amelyek a tranzakció lebonyolításához szükségesek, különösen az nevét, e-mail címét és szállítási címét; viszont nem jutnak el hozzánk az Ön teljes hitelkártya-, bankkártya- és bankszámla-adatai. Az Amazon Pay-nél érvényes adatvédelmi információkat az Amazon adatvédelmi szabályzatában, az alábbi címen talál: https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Számla- és részletfizetéshez az Arvato Payment Solutions GmbH (Gütersloher Str. 123, 33415 Verl) szolgáltató AfterPay szolgáltatását használjuk. A fizetés lebonyolításához szükséges információkat, különösen a vezeték- és keresztnevét, lakcímét, e-mail címét, születési dátumát, telefonszámát, a megrendelt áru adatait, szállítási és számlázási címét továbbítjuk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató elvégzi az adatai elemzését, és jogos érdeke esetében továbbítja ezeket hitelintézetek felé a hitelképesség ellenőrzése céljából. Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. Az AfterPay adatvédelmével kapcsolatos további információk a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találhatók az alábbi címen: https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

A fizetés lebonyolításának joglapjául a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja szolgál. Személyes adatainak feldolgozása az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez a fizetési módot Ön szabadon megválaszthatja.

Rendelési adatok mentése

Az adatokat addig tároljuk, amíg ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezenkívül az értékesítést követő kötelezettségeink teljesítése érdekében, valamint a kereskedelmi és adójogi megőrzési határidők alapján a jogszabály által előírt ideig tároljuk ezeket az adatokat. Ez a megőrzési időszak szabály szerint annak a naptári évnek a végétől számított 10 év, amelyben az utolsó szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése történt.

Fizetőképességi vizsgálat

A fizetési módtól függetlenül szükség lehet az Ön fizetőképességének vizsgálatára. Ebben az esetben, ha Ön hozzájárulását adta a fizetőképességi vizsgálathoz, külső szolgáltatókat veszünk igénybe, akik felé továbbítjuk adatait (név, cím, születési idő, rendelés értéke). Az adatokat az Afterpay (Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Németország) szolgáltatónak továbbítjuk.

A fizetőképességi vizsgálat jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. Ha nem szeretne hozzájárulni a fizetőképességi vizsgálathoz, akkor szükség esetén másik fizetési módot kell kiválasztania.

A fizetőképességi vizsgálat folyamán egy becslést kapunk arról, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy a rendelésből származó követelésünknek nem tud eleget tenni. Szolgáltatónktól kizárólag valószínűségi értéket (ún. pontszám-értéket) kapunk, de további részleteket nem közöl. Ezen érték alapján felmérjük, hogy ajánlható-e Önnek a kívánt fizetési mód. A vizsgálat befejezése után a pontértéket töröljük, és nem mentjük el a rendelési adatokkal. Ezért utólag azt sem tudjuk értékelni, hogy például egy adott fizetési mód miért nem volt lehetséges.

A felfüggesztett rendelések folytatása

Ha egy rendelési folyamat idő előtt megszakad (bevásárlókosár elhagyásakor), akkor lehetőséget kínálunk a rendelés egy későbbi időpontban történő folytatására, ha a megkezdett rendeléseket Önhöz hozzá tudjuk rendelni, például a már megadott adatok és az online kínálatunkon történő korábbi sikeres regisztráció miatt. A megfelelő lehetőségről igény szerint értesítést is kaphat, amikor újra felkeresi online kínálatunk oldalát. Ha Ön hozzájárult a kapcsolatfelvételhez, akkor ehhez e-mailben is felvehetjük Önnel a kapcsolatot.

Vásárlói fiók

Vásárlói fiókot önkéntes alapon hozhat létre. Az Ön személyéhez és a különböző ajánlatok felhasználásához kapcsolódó összes információ központilag kezelhető a vásárlói fiókban. Ilyen módon lehetősége van az össze adat kezelésére, frissítésére és igény szerinti törlésére. A regisztrációhoz végzett adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása szolgál. Ha Ön szerződés teljesítése vagy kezdeményezése céljából regisztrál nálunk, az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja.

Regisztráció a vásárlói fiókhoz

Az oldalon vendégként vagy a webhelyen elérhető vásárlói fiókon keresztül is vásárolhat, illetve regisztrálhat az alkalmazáson keresztül. A vásárlói fiók létrehozásához meg kell adni a megfelelő megszólítást, a keresztnevet, a vezetéknevet, az utcát, a házszámot, az irányítószámot, a helységet és az országot, valamint az Ön e-mail címét és egy biztonsági jelszót. Lakcímének rögzítése kizárólag a kupon kiküldéséhez szükséges.

Emellett rögzítjük a regisztráció dátumát és időpontját, valamint az IP-címet. Ha a regisztráció nem kér jelszót, vagy Ön nem ad meg jelszót, akkor először automatikusan adunk egy jelszót, amelyet Ön később megváltoztathat. A többi adatot önkéntes alapon kiegészítheti. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az online kínálaton keresztül történő regisztráción kívül további regisztrációs lehetőségeket is felkínáljunk, amelyekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

A regisztráció részeként kötelező mezőként kért adatok az adott szolgáltatásokról szóló szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez szükségesek. Ön azonban nem köteles regisztrálni, hanem vendégként is rendelhet termékeinkből. Ebben az esetben azonban minden rendelés folyamán meg kell adnia a szerződés feldolgozásához szükséges összes adatot.

A vásárlói fiók összes funkciójának teljes körű használatához szükséges lehet a regisztráció során megadott e-mail cím megerősítése. Ehhez azután küldünk a megadott e-mail címre egy megerősítő linket, amelyet Önnek meg kell nyitnia. Ez az eljárás egyrészt adatai biztonságát szolgálja, másrészt ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatás teljesítésével, a szállítás státuszával vagy fizetési állapottal kapcsolatos kommunikációt egy érvényes e-mail címen biztosíthassa.

Adatgyűjtés a vásárlói fiókon keresztül

A regisztrációval egy vásárlói fiók jön létre az Ön számára. A vásárlói fiókban az online kínálathoz szükséges minden adat mentésre kerül, feltéve, hogy bejelentkezik vásárlói fiókjába. Ide tartoznak elsősorban a személyes adatok (név, életkor, címek, szállítási és fizetési információk), kuponok, kívánságlisták, vásárlási előzmények, kommunikációs előzmények, keresési és navigációs viselkedés, az egyes szolgáltatásokhoz való hozzájárulások (esetleg Hírlevelek), kedvezmény-affinitás és a vásárló érdeklődési területeire vonatkozó kifejezett vagy implicit módon biztosított adatok. Ezekből az adatokból szegmenseket képezhetünk, és ezekhez a vásárlókat hozzá tudjuk rendelni. Az ilyen szegmensekhez való társítást a vásárlói fiók is tárolja.

Helyalapú adatok

Ha Ön ehhez hozzájárul, tartózkodási helye is mentésre kerül.

Az aktuális tartózkodási helyét arra használhatjuk, hogy a helyszínnek megfelelő ajánlatokat kínáljunk Önnek. Ha nem szeretné, hogy a vásárlói fiókjában lévő adatok egyedi esetekben tárolódjanak, akkor az adott ajánlatokat vásárlói fiókja nélkül is igénybe veheti. Ha teljesen egészében blokkolni szeretné a vásárlói fiókban lévő adatok tárolását, akkor törölheti is a vásárlói fiókot.

Online kínálatunk mellett az Ön tevékenységei is hozzárendelhetők a vásárlói fiókhoz, ha Ön nálunk azonosítja magát, például egy (digitális) ügyfélkártya bemutatásával.

A vásárlói fiókban lévő adatok felhasználása

A tárolt adatokat a kölcsönös üzleti kapcsolat feldolgozására, valamint - az Ön megfelelő hozzájárulásával - arra használjuk, hogy érdekes és releváns ajánlatokat biztosítsunk a vásárló által használt valamennyi kommunikációs csatornán. A tárolt adatok alapján igyekszünk arra vonatkozó következtetéseket levonni, hogy mely ajánlatok bírnak jelentőséggel az Ön számára.

Az üzleti partnerség keretében felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken, ha Ön igénybe veszi az egyes szolgáltatásokat. Például automatikus értesítéseket kap a rendelésekről vagy a szállítási státuszról; az Ön által választott preferenciáknak megfelelően tájékoztatjuk Önt. A kapcsolatfelvétel történhet e-mailen, okostelefonon vagy más digitális kommunikációs csatornán keresztül. Továbbá választhat opcionális kommunikációs csatornákat és alkalmakat is; ezekhez tartoznak elsősorban a speciális hírlevelek és az alkalmazásüzenetek.

Tárolási időtartam és törlés

A vásárlói fiók használatával generált adatokat általában a vásárlói fiók fennállásának idejére tároljuk, de kérésére korábban is törölhetők. Az adatok nagy része közvetlenül online úton megtekinthető és – az e-mail cím kivételével – módosítható vagy törölhető. Vásárlói fiókját bármikor törölheti, ha értesítést küld hozzánk törlési szándékáról - például az általános kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Azonnali törlés esetén előfordulhat, hogy az adatokat később egy újbóli regisztráció során esetleg nem tudja visszaállítani. Ha megállapítható, hogy Ön három év alatt nem hajtott végre semmilyen műveletet, akkor a ügyfélkapcsolat állapotát inaktívra állítjuk. Ebben az esetben az Ön személyes adatainak kezelése automatikusan korlátozva lesz.

Pályázói portál

A pályázói portálon keresztül jelentkezhet állásajánlatainkra, illetve benyújthat minden ehhez szükséges információt és dokumentumot. A pályázói portál használata önkéntes; jelentkezését más módon, például e-mailben vagy postai úton is elküldheti nekünk.

Pályázati portálunkon többféle lehetőség közül választhat, hogy eljuttassa hozzánk jelentkezési dokumentumait. Kitöltheti online pályázati űrlapunkat, vagy feltöltheti saját önéletrajzát online kínálatunkon keresztül is. Ezenkívül lehetőséget kínálunk arra, hogy a jelentkezéshez Xing- vagy LinkedIn-profilját használja, vagy feltöltse önéletrajzát a Dropbox szolgáltatásnál.

Ha jelentkezéséhez Xing- vagy LinkedIn-profilját használja, akkor egy linken keresztül a kiválasztott szolgáltató oldalára irányítjuk. Ott bejelentkezhet Xing vagy LinkedIn hozzáférési adataival, majd rendelkezésünkre bocsáthatja pályázati dokumentumait. A Xing esetében a New Work SE (Am Strandkai 1, 20457 Hamburg) szolgáltató adatvédelmi előírásai érvényesek, amelyek az alábbi címen elérhetők: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. A LinkedIn esetében a LinkedIn Corporation (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States) szolgáltató adatvédelmi előírásai érvényesek, amelyek az alábbi címen elérhetők: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. E szolgáltatók adatvédelmi előírásaira semmilyen befolyásunk nincs.

Ha úgy dönt, hogy a Dropbox International Unlimited Company (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Írország) szolgáltató Dropbox szolgáltatására tölti fel önéletrajzát, akkor egy linken keresztül a Dropbox oldalára irányítjuk, és ott máris bejelentkezhet Dropbox-hozzáférési adataival. Ezután feltöltheti Dropbox-fiókjába az önéletrajzot, és megoszthatja velünk. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Dropbox használata esetén a szolgáltató adatvédelmi előírásai érvényesek, amelyekre semmilyen befolyásunk nincs. További tájékoztatást a Dropbox adatvédelmi szabályaival kapcsolatban itt találhat: https://www.dropbox.com/privacy

Ha pályázói portálunkon keresztül beérkezik hozzánk egy pályázat, dokumentumait a felelős munkatársak felé elektronikus úton továbbítjuk. Ha Ön jelentkezett egy meghirdetett pozícióra, dokumentumait 3 hónappal a felvételi eljárás lezárása után automatikusan töröljük - amennyiben a törlés semmilyen egyéb jogos érdekkel nem áll ellentétben. Ilyen jogos érdekek lehetnek például bizonyítási kötelezettségek az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásokban. Egy meghirdetett pozícióra való hivatkozás nélküli jelentkezés (spontán jelentkezés) esetén a pályázatot addig őrizzük meg, ameddig fennáll lehetősége annak, hogy a jelentkezés érdeklődésre találhat. Bármikor fennáll a lehetősége arra, hogy kérje pályázatának az előírt megőrzési időtartam lejárta előtti törlését. Sikeres jelentkezés esetén a továbbított adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a munkaviszony feldolgozása céljából tároljuk. Minden egyéb esetben a pályázati adatok tárolásának jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően.

Velünk folytatott kommunikáció

Többféle úton felveheti velünk a kapcsolatot, többek között az internetes oldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Emellett szívesen tájékoztatjuk rendszeres Hírlevelünkben, amelyet e-mailben küldünk el Önnek.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha online kínálatunkban a kapcsolatfelvételi űrlapot szeretné használni, akkor rögzítjük a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatait, főként nevét és e-mail címét. Emellett elmentjük az IP-címét, valamint a megkeresés dátumát és időpontját. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül továbbított adatokat kizárólag abból a célból dolgozzuk fel, hogy válaszolhassunk megkeresésére vagy kérésére.

Ön eldöntheti, mely információkat továbbítja nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi.

A kérés feldolgozását követően az adatokat először elmentjük arra az esetre, ha bármilyen kérdés merülne fel. Bármikor kérheti az adatok törlését, egyéb esetben az adatokat az ügy teljes körű lezárását követően töröljük; a jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségeket ez azonban nem érinti.

Hírlevél

Ha Ön feliratkozik hírlevelünkre, e-mail címét saját hirdetési célokra használjuk, amíg le nem iratkozik. Rendszeres tájékoztatást küldünk ki e-mailben az aktuális témákról, valamint speciális alkalmakról, például speciális akciókról. Az e-mailek az Ön adatai alapján személyre szabhatók és saját egyéniségéhez igazíthatók.

Ha Ön nem adta írásban beleegyezését, a hírlevelünkre való feliratkozáshoz az úgynevezett kettős belépési eljárást alkalmazzuk, amely szerint csak akkor küldünk hírlevelet e-mailben, ha előzetesen kifejezetten jóváhagyta, hogy szeretné, ha aktiválnánk a hírlevél küldését. Ezt követően értesítő e-mailt küldünk Önnek, és megkérjük, hogy az e-mailben található linkre kattintva erősítse meg, hogy szeretné megkapni hírlevelünket. A megerősítés és a feliratkozás időpontját rögzítjük, hogy igazolni tudjuk feliratkozását, és szükség esetén tisztázni tudjuk a személyes adatokkal való esetleges visszaélést.

Adatai feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi, amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult a hírlevelek küldéséhez. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az is lehetséges, hogy Ön a kifejezett hozzájárulása nélkül megkapja hírlevelünket, mert árut vagy szolgáltatást rendelt tőlünk, és ebben az esetben megkaptuk e-mail címét, és Ön nem ellenezte az információk e-mailen történő megosztását. Ebben az esetben a jogalapot a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a közvetlen reklám közvetítéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.

A hírlevelünk felhasználásával kapcsolatos adatokat az Ön hozzájárulása mellett elemzési célokra használjuk. Ezek során információkat kapunk a kiküldött hírlevelek megnyitásáról és felhasználásáról, például arról, hogy hány felhasználónak küldtünk ki e-mailt, hogy elutasították-e az e-mailt, és hogy a felhasználók leiratkoztak-e a listáról, miután e-mailt kaptak, vagy beváltották-e a kuponokat. Az információkat arra használjuk, hogy egyéni érdeklődésére vonatkozóan vonjunk le következtetéseket, és ezáltal az ajánlatokat az érdeklődésének megfelelően személyre szabjuk. A felhasználói viselkedés értékeléséhez webjelzőket (web beacon) és követési képpontokat alkalmazunk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi.

Ha nem egyáltalán nem szeretne több hírlevelet kapni tőlünk, a korábban megosztott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja, illetve tiltakozhat a hírlevelek további küldése ellen anélkül, hogy az alapdíjak szerinti továbbítási költségeken kívül más költsége felmerülne. Használja egyszerűen a minden hírlevélben megtalálható leiratkozás-linket, vagy értesítsen szándékáról bennünket vagy adatvédelmi megbízottunkat.

Hozzászólások

Online kínálatunkban a bejegyzésekhez hozzászólását is megoszthatja. Ehhez meg kell adnia a nevét, amely helyett álnevet is használhat, ugyanakkor e-mail címét is meg kell adnia. E-mail címe beírása ahhoz szükséges, hogy a hozzászólásaival kapcsolatban felmerülő panaszok esetén fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, és állásfoglalást kérhessünk Öntől; emellett IP-címét is rögzítjük. Ezek megadása nélkül nem tudja megosztani hozzászólásait. A hozzászólás közzétételekor azonban csak a kiválasztott név vagy álnév jelenik meg. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi.

Nyereményjátékok

Online kínálatunkon vagy más csatornákon keresztül időnként sorsolást kínálunk. A versenyen való részvételre önkéntes alapon jelentkezhet; esetenként a részvétel feltétele lehet a feladatok megoldása vagy hozzászólások küldése. A részvétel keretében meg kell adnia elérhetőségeit, amelyeket kizárólag a verseny lebonyolításához használunk. A verseny adatait nem társítjuk más adatokkal - ha az adott esetben ez nincs másként szabályozva; a versenyen való részvétel és a nyerési esélyek függetlenek egyéb tényezőktől, mint például az áruvásárlástól, vagy a hirdetés átvételéhez való önkéntes hozzájárulástól.

A verseny lezárását követően az Ön adatait még hat hónapig megőrizzük, ha Ön nem kéri külön az adatok korábbi törlését. Az átmeneti tárolás az kérések és panaszok esetleges felülvizsgálatára szolgál. Ezt követően töröljük a résztvevők adatait. A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket az adott résztvevővel kötött kifejezett megállapodás alapján hosszabb ideig tárolunk. Itt például a nyertessel kapcsolatos információkról lehet szó. Ön nem köteles velünk ennek megfelelő megállapodást kötni. A résztvevők adatainak névtelenített formában (Max M. M.-től) történő közzététele a megfelelő megállapodástól függetlenül megengedett.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja (a versenyen való részvételhez való hozzájárulás) és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a verseny lebonyolítása) képezi.

Felmérések

Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében elképzelhető, hogy időnként Önt vásárlói vagy felhasználói felmérésekben való részvételre hívjuk, például online kínálatunkban lévő értesítéseken keresztül. A felmérések online-alapúak; ha a felméréseket külső szolgáltatók weboldalain bonyolítjuk le, és az adatkezelést ezek a külső szolgáltatók önállóan végzik el, akkor erre egyértelműen felhívjuk a figyelmet. A felméréseken való részvétel önkéntes, és semmilyen hatással nincs online kínálataink egyéb felhasználására; előfordulhat azonban, hogy a részvételért köszönetképpen Önt egy konkréten megnevezett előnyben részesítjük (pl. kuponban vagy kedvezményben), vagy nyeremény lehetősége áll fenn. Amennyiben az előny megszerzéséhez vagy a nyereménylehetőség kihasználásához személyes adatokat kell megadni, ezeket kizárólag ezek lebonyolítására használjuk fel, és a felmérés tartalmától teljesen függetlenül történik; a jogalap e tekintetben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. Nem tárolunk azzal kapcsolatos adatokat, hogy mely vásárlók/felhasználók vettek részt egy felmérésen, és milyen válaszokat adtak. A többszöri részvétel, illetve a részvétellel való visszaélés - esetleg automatizált műveletek által (bots) - megakadályozása érdekében azonban technikai intézkedéseket teszünk. Erre a célra cookie-k vagy más technológiák is használhatók, amelyekkel a részvételi jogosultság ellenőrzésre kerül. Ebben az esetben a személyekre vonatkozó adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében a fent leírt jogos érdekünk képezi.

Ha kivételes esetekben felmerül a szándék, hogy a felmérés eredményeit az Ön vásárlói profiljával társítsuk, ez csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi.

A WhatsApp Business használata

Lehetőséget kínálunk arra, hogy a WhatsApp Business üzenetküldő szolgáltatáson keresztül lépjen kapcsolatba velünk. A WhatsApp Business szolgáltatást a WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025), illetve az Európai Gazdasági Térségben élő felhasználók számára a WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) biztosítja. A WhatsApp a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) vállalat tulajdona.

Ha Ön a WhatsApp szolgáltatáson keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, rögzítjük az Ön által használt telefonszámot és a WhatsApp-on keresztül küldött információkat; kérése feldolgozásához szükség esetén az általunk tárolt ügyféladatokat is fel tudjuk használni. Az Ön által megosztott adatokat kizárólag kérdése megválaszolására vagy kérése teljesítésére használjuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy nincs arra befolyásunk, hogy a WhatsApp vagy a Facebook (mint a WhatsApp tulajdonosa) milyen mértékben fér hozzá személyes adataihoz és értékeli azokat. A WhatsApp által folytatott adatkezeléssel kapcsolatos információkat a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találja a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy címen. A WhatsApp által végzett adatkezelésért nem vállalunk felelősséget. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása képezi.

Az ügy feldolgozását követően az adatokat először elmentjük arra az esetre, ha bármilyen egyeztetési igény merülne fel. Bármikor kérheti az adatok törlését, egyéb esetben az adatokat az ügy teljes körű lezárását követően töröljük; a jogszabály szerinti megőrzési kötelezettségeket ez azonban nem érinti.

Közösségi média

Az információterjesztéshez és a kommunikációhoz online kínálatunk mellett különböző közösségi médiacsatornákat is használunk, amelyekhez online kínálatunkon linkeket talál, illetve amelyeken az online kínálatunkhoz szintén talál hivatkozásokat. Konkrétabban a Facebook, Pinterest és Instagram közösségi médiákat használjuk, valamint a YouTube videómegosztó platformot és a TikTok portált. A hivatkozásokat a szolgáltató megfelelő logójáról ismerheti fel.

A hivatkozásokra kattintva megnyílnak a megfelelő közösségi oldalak, amelyekre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. A részletekre ott az adott szolgáltatók rendelkezései és adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Az alábbiakban egy áttekintést nyújtunk a szolgáltatók megfelelő szabályzatáról. Az érvényes rendelkezéseket az egyes szolgáltatók megfelelő adatvédelmi nyilatkozatai tartalmazzák; ezeket itt találja:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

A megfelelő hivatkozások megnyitása előtt semmilyen személyes információ nem kerül továbbításra az adott szolgáltatóhoz. A hivatkozott oldalhoz való hozzáférése egyidejűleg az adott szolgáltató által végzett adatkezelés alapja.

A Facebook és az Instagram közösségi médiacsatornák használatára ezenkívül az alábbi, az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos tudnivalók is vonatkoznak.

Facebook rajongói oldal

Saját online kínálatunk mellett egy rajongói oldalt is működtetünk a Facebook közösségi hálózaton. A rajongói oldalon keresztül tájékoztatjuk tevékenységeinkről, és egy kommunikációs csatornát kínálunk. A Facebook közösségi hálózatot a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: „Facebook”) üzemelteti.

Felelősség korlátozása

A Facebookon lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani az Ön magánéletének és személyes adatainak védelmét. Ha személyes adatait a rajongói oldalon tett látogatásával kapcsolatban kezeljük, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt magyarázatok korlátozás nélkül érvényesek. Továbbá a rajongói oldal a Facebook szolgáltatásába történő integrálása miatt vegye figyelembe, hogy a Facebook egyidejűleg feldolgozza személyes adatait. A Facebook által végzett adatkezelésre semmilyen befolyásunk nincs; a Facebook elsősorban nem a mi felelősségünkre végzi az adatok feldolgozását. A Facebook által folytatott adatkezelésre - legalábbis a saját információi szerint - a Facebook irányelvei vonatkoznak, amelyeket a https://de-de.facebook.com/policy.php oldalon talál.

Adatvédelmi jogi szempontból a Facebook és a mi közös felelősségünk a rajongói oldal működtetése és az oldal látogatásával összefüggő felhasználói adatok értékelése. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően belső megállapodást kötöttünk a Facebookkal a felelősség korlátozásáról.

Facebook Insights

A Facebook lehetőséget kínál a rajongói oldalak üzemeltetőinek arra, hogy a Page Insights (oldal-betekintés) funkcióval áttekintést kapjanak a rajongói oldal használatáról és felhasználókról. A Page Insights funkcióval mindenekelőtt statisztikai adatokat állítanak elő, és kiértékelik ezeket. A Page Insights adatait arra használjuk, hogy a lehető legvonzóbbá és leghatékonyabbá tegyük a rajongói oldalt. Erre a célra a Facebook saját maga által generált adatokat bocsát rendelkezésünkre. A Facebook további tájékoztatása a Page Insights funkció működéséről az ehhez kapcsolódó felelősségéről a következő címen található: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

A Facebook a nála regisztrált felhasználóknak lehetőséget kínál a Facebook Messengeren keresztül a közvetlen kommunikációra. Ha Ön a Messengeren keresztül lép velünk kapcsolatba, a továbbított adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolásához tároljuk és használjuk fel. Adai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása; illetve a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja értelmében saját jogos érdekünk. Jogos érdekünk a vásárlói megkeresések rögzítésében és feldolgozásában, a vásárlói megkeresések kiértékelésében és a visszaélések ellenőrzésében rejlik, és kizárólag e célokból érvényesül.

Az adatokat töröljük, amint a gyűjtés céljának eléréséhez nincs már rájuk szükségünk. Személyes adatai esetében ez akkor történik így, ha az adott párbeszéd befejeződött. A párbeszédet akkor tekintjük befejezettnek, ha a körülményekből levonható, hogy az érintett ügy végül tisztázásra került. Bármikor lehetőségében áll, hogy a személyes adatai feldolgozásához tett hozzájárulását visszavonja; ebben az esetben azonnal töröljük az adatokat, ha a további tárolásnak nincs egyéb alapja.

 A Facebook-kal kapcsolatos további információk

A Facebookon lévő rajongói oldal használatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kezeléséhez fűződő kérdése esetén bármikor fordulhat hozzánk és adatvédelmi megbízottunkhoz. Az elérhetőségi adatok és a kommunikációs csatornák az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók. Ha a Facebookra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatban van kérdése, akkor kérjük, forduljon közvetlenül a Facebook-hoz. A közösségi hálózatok biztonságos használatáról szóló általános információkat a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) is rendelkezésre bocsátja weboldalán, amely az alábbi címen elérhető: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Instagram-fiók

Saját online kínálatunk mellett az Instagram közösségi hálózatán is működtetünk egy fiókot. Az Instagram-fiókon keresztül tájékoztatjuk tevékenységeinkről, és csatornát kínálunk a kommunikációhoz. Az Instagram közösségi hálózatot a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: „Facebook”) üzemelteti.

Adatvédelmi felelősség

Az Instagram lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani az Ön magánéletének és személyes adatainak védelmét. Ha személyes adatait az Instagram-fiókon tett látogatásával kapcsolatban kezeljük, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt magyarázatok korlátozás nélkül érvényesek. Továbbá az Instagram-fióknak a Facebook szolgáltatásába történő integrálása miatt vegye figyelembe, hogy a Facebook egyidejűleg feldolgozza személyes adatait. A Facebook által végzett adatkezelésre semmilyen befolyásunk nincs; a Facebook elsősorban nem a mi felelősségünkre végzi az adatok feldolgozását. A Facebook által folytatott adatkezelésre - legalábbis a saját információi szerint - a Facebook irányelvei vonatkoznak, amelyeket a https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875 oldalon talál.

Az adatvédelmi törvény szempontjából a Facebookra és ránk két külön felelősség hárul az Instagram-fiók működtetésével és az ahhoz tartozó kommunikációs és értékelési lehetőségekkel kapcsolatban. Ha az Instagram-fiókunk látogatásával kapcsolatban feldolgozzuk személyes adatait, és az adatkezelés céljai és eszközei a mi döntésünket képezik, akkor az adatok feldolgozásáért mi felelünk. Ez általában akkor történik, ha Ön az „Instagram Direct Messaging” funkción keresztül kommunikál velünk, és ennek során adatokat közöl felénk. Ha az Ön személyes adatait a Facebook kezeli, és a Facebook az adatkezelés céljai és eszközei csak a Facebook döntését képezik, a Facebook kizárólagos felelősséget vállal ezen adatok kezeléséért. Ez különösen a felhasználói viselkedés Facebook saját célkora történő értékelésére vonatkozik.

Instagram Insights

A Facebook lehetőséget kínál az Instagram-fiókokInstagramInstagram üzemeltetőinek arra, hogy az „Instagram Insights” (oldal-betekintés) funkcióval áttekintést kapjanak a fiók használatáról és felhasználóiról. Az Instagram Insights funkcióval mindenekelőtt statisztikai adatokat állítanak elő, és kiértékelik ezeket. A Instagram Insights adatait arra használjuk, hogy a lehető legvonzóbbá és leghatékonyabbá tegyük az Instagram-fiókot. Erre a célra a Facebook saját felelősségére által generált adatokat bocsát rendelkezésünkre. A Facebooktól kapott adatok esetében többnyire anonim adatokról és statisztikákról van szó. Ha ebben az összefüggésben személyes adatokat kapunk, az adatok további, Instagram-fiókunk használatának értékeléséhez szükséges feldolgozása a mi felelősségünk.

A Facebook az Instagram Insights szolgáltatásról további információkat bocsát rendelkezésre, amelyek az alábbi címen elérhetők: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

Az Instagram esetében az „Instagram Direct Messaging” lehetővé teszi a velünk való közvetlen kommunikációt. Ha Ön az Instagram Direct Messaging funkción keresztül lép velünk kapcsolatba, a továbbított adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolásához tároljuk és használjuk fel. Adai feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása; illetve a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja értelmében saját jogos érdekünk. Jogos érdekünk a vásárlói megkeresések rögzítésében és feldolgozásában, a vásárlói megkeresések kiértékelésében és a visszaélések ellenőrzésében rejlik, és kizárólag e célokból érvényesül.

Az adatokat töröljük, amint a gyűjtés céljának eléréséhez nincs már rájuk szükségünk. Személyes adatai esetében ez akkor történik így, ha az adott párbeszéd befejeződött. A párbeszédet akkor tekintjük befejezettnek, ha a körülményekből levonható, hogy az érintett ügy végül tisztázásra került. Bármikor lehetőségében áll, hogy a személyes adatai feldolgozásához tett hozzájárulását visszavonja; ebben az esetben azonnal töröljük az adatokat, ha a további tárolásnak nincs egyéb alapja.

 Az Instagrammal kapcsolatos további információk

Az Instagram-fiókunk használatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kezeléséhez fűződő kérdése esetén bármikor fordulhat hozzánk és adatvédelmi megbízottunkhoz. Az elérhetőségi adatok és a kommunikációs csatornák az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók. Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban a Facebook által kínált Instagram közösségi hálózaton, kérjük, forduljon közvetlenül a Facebookhoz. Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) a közösségi hálózatok biztonságos használatával kapcsolatban általános tudnivalókat közöl a https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html címen elérhető weboldalán.

Az Ön jogai és a kapcsolattartás

Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy személyes adatai kezeléséről és az Önt megillető jogokról a lehető legátláthatóbban tájékoztassuk. Ha további információkra van szüksége, vagy érvényesíteni szeretné jogait, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy teljesíthessük kérését.

Érintett személyek jogai

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt széleskörű jogok illetik meg. Mindenekelőtt joga van a teljes körű tájékoztatáshoz, és szükség esetén kérheti személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését vagy zárolását. Az adatkezelés korlátozását is kérheti, és tiltakozási jogát is gyakorolhatja. Az Ön által részünkre továbbított személyes adatok tekintetében Önnek joga van továbbá az adathordozhatósághoz.

Ha valamely jogát érvényesíteni szeretné, illetve azokról bővebb tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Azonban felveheti a kapcsolatot adatvédelmi megbízottunkkal is.

Hozzájárulás és kifogás visszavonása

Az egyszeri hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható a jövőre vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A megfelelő kapcsolattartó személyekhez ügyfélszolgálatunknál fordulhat, illetve adatvédelmi megbízottunk áll rendelkezésére.

Ha személyes adatainak kezelése nem hozzájáruláson, hanem más jogalapon alapul, Ön kifogást emelhet ezen adatkezelés ellen. Kifogása az adatkezelés kivizsgálását és az esetleges megszüntetését vonja maga után. A vizsgálat eredményéről Ön tájékoztatást kap, és - amennyiben az adatkezelést mégis folytatnunk kell - részletes információkat küldünk arról, miért megengedett az adatkezelés.

Adatvédelmi megbízott és kapcsolat

Egy külső adatvédelmi megbízottat jelöltünk ki, aki segít bennünket az adatvédelmi témákat illetően, és akihez közvetlenül fordulhatunk. A személyes adatok kezelésére vagy az adatvédelmi ügyeket érintő további információkra vonatkozó kérdései esetén adatvédelmi megbízottunk és az ő csapata szívesen áll rendelkezésére.

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Ügyvédi Irodák
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@takko.de

Ha adatvédelmi megbízottunkkal Ön személyesen szeretné e-mailben felvenni a kapcsolatot, őt is el tudja érni a sebastian.meyer(at)brandi.net címen.

Panaszok

Ha azon az állásponton van, hogy személyes adatainak általunk történő feldolgozása nem áll összhangban a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal, jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. Panaszával adatvédelmi megbízottunkhoz is fordulhat. Az adatvédelmi megbízott ekkor kivizsgálja az ügyet, és tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

További információk és módosítások

Egyéb webhelyek hivatkozásai

Online kínálatunk egyéb webhelyekhez is tartalmaz hivatkozásokat. Ezek a hivatkozások általában meg vannak jelölve. Arra azonban nincs befolyásunk, hogy a hivatkozott weboldalak milyen mértékben tartják be az adatvédelmi előírásokat. Ezért azt javasoljuk, hogy az egyéb weboldalak esetében is tájékozódjon az adott adatvédelmi nyilatkozatokról.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat állapotát a(z alul feltüntetett) dátum jelzi. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre nézve bármikor módosítsuk. Módosítás elsősorban az online kínálat technikai módosítása, illetve az adatvédelmi jogszabályi előírások változásai esetén történik. Az adatvédelmi nyilatkozat aktuális változata az online kínálaton keresztül mindig közvetlenül elérhető. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat állapota: 2022. január