Izjava o zaštiti podataka

Uvod

Mi, Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, kao operater online ponude odgovorni smo za obradu ličnih podataka korisnika online ponude. Naše podatke za kontakt možete pronaći u zaglavlju online ponude, kontakt osobe za pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka navedene su direktno u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Zaštitu vaše privatnosti i vaših ličnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno. Vaše lične podatke beležimo, čuvamo i koristimo samo u skladu sa sadržajem ove Izjave o zaštiti podataka i važećim propisima o zaštiti podataka, posebno evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i nacionalnim propisima o zaštiti podataka.

Ovom Izjavom o zaštiti podataka obaveštavamo vas u kojoj meri se i u koje svrhe obrađuju lični podaci u vezi sa korišćenjem online ponude.

Lični podaci

Lični podaci su informacije o identifikovanom ili fizičkom licu koje se može identifikovati. Ovo podrazumeva sve informacije o vašem identitetu, kao što je na primer vaše ime, vaša e-mail ili poštanska adresa. Podaci koji se ne mogu povezati sa vašim identitetom (kao npr. statistički podaci o broju korisnika online ponude), nasuprot tome, ne smatraju se ličnim podacima.

U načelu, našu online ponudu možete koristiti bez otkrivanja svog identiteta i bez korišćenja ličnih podataka. U tom slučaju ćemo prikupljati samo opšte informacije o poseti našoj online ponudi. Međutim, za neke od ponuđenih usluga od vas će se prikupljati lični podaci. Te podatke ćemo tada obrađivati ​​samo u svrhu korišćenja ove internet ponude, posebno radi pružanja željenih informacija. Prilikom prikupljanja ličnih podataka obavezno se moraju navesti samo oni podaci koji su preko potrebni. Osim toga, mogu biti tražene dalje informacije, pri čemu se one tada dobrovoljno navode. Za svaki pojedinačni slučaj navodimo da li su polja obavezna ili dobrovoljna. Zatim ćemo vas u odgovarajućem odeljku ove Izjave o zaštiti podataka obavestiti o konkretni detaljima.

Donošenje odluka na osnovu vaših ličnih podataka u vezi sa korišćenjem naše online ponude ne odvija se automatski.

Obrada ličnih podataka

Vaše podatke ćemo čuvati na posebno zaštićenim serverima u okviru Evropske unije. Oni su zaštićeni tehničkim i organizacijskim merama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmene ili širenja vaših podataka od strane neovlašćenih lica. Pristup vašim podacima moguć je samo za nekoliko autorizovanih lica. Ona su odgovorna za tehničku, komercijalnu ili uredničku podršku servera. Potpuna zaštita od svih opasnosti uprkos redovnim proverama nije moguća.

Vaši lični podaci se prenose u šifriranom obliku putem interneta. Za prenos podataka koristimo SSL enkripciju (Secure Socket Layer).

Slanje ličnih podataka trećim stranama

U načelu, vaše lične podatke koristimo samo za pružanje usluga koje ste tražili. Ukoliko za pružanje usluge koristimo eksterne pružaoce usluga, njihov pristup podacima je takođe isključivo u svrhu pružanja te usluge. Tehničkim i organizacijskim merama obezbeđujemo poštovanje propisa o zaštiti podataka i na to obavezujemo naše eksterne pružaoce usluga. Vaši lični podaci se takođe mogu prosleđivati interno unutar grupe firme Takko kojoj pripadamo. I u ovom slučaju ostaju na snazi ​​sve garancije navedena u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Osim toga, podatke ne prosleđujemo trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, posebno ne u reklamne svrhe. Vaši lični podaci će biti prosleđeni samo ako ste sami pristali na prosleđivanje podataka ili ako na to imamo pravo ili dužnost na osnovu zakonskih odredbi i/ili službenih ili sudskih naloga. Konkretno, to može uključivati ​​pružanje informacija u svrhu krivičnog gonjenja, za otklanjanje opasnosti ili za sprovođenje prava intelektualne svojine tj. za zaštitu naših legitimnih pravnih interesa.

U onoj meri u kojoj prenosimo vaše lične podatke sami ili putem pružalaca usluga u zemljama izvan Evropske unije, pridržavamo se posebnih zahteva iz Člana 44. i sledećih GDPR a takođe obavezujemo naše pružaoce usluga da se pridržavaju ovih propisa. Prema tome vaše podatke ćemo u zemlje izvan Evropske unije prenositi samo u skladu sa nivoom zaštite koju garantuje GDPR. Ovaj nivo zaštite posebno je garantovan odlukom o primerenosti Komisije EU ili odgovarajućim garancijama u skladu sa Članom 46. GDPR.

Pravni osnovi obrade podataka

U meri u kojoj dobijamo saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, pravna osnova za obradu podataka je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR.

U onoj meri u kojoj obrađujemo vaše lične podatke zato što je to potrebno za ispunjenje ugovora ili kao deo ugovornog odnosa sa vama, Član 6. stav 1. slovo b) GDPR predstavlja pravnu osnovu za obradu podataka.

U meri u kojoj obrađujemo vaše lične podatke kako bi ispunili zakonsku obavezu, Član 6. stav 1. slovo c) GDPR je pravna osnova za obradu podataka.

Pravnom osnovom za obradu podataka nadalje se može smatrati Član 6. (1) slovo f) GDPR, ako je obrada vaših ličnih podataka nužna za zaštitu legitimnog interesa naše firme ili treće strane a time vaši interesi, osnovna prava i osnovne slobode ne zahtevaju zaštitu ličnih podataka.

U okviru ove Izjave o zaštiti podataka uvek ističemo pravnu osnovu na kojoj zasnivamo obradu vaših ličnih podataka.

Brisanje podataka i trajanje čuvanja

Uvek brišemo tj. blokiramo vaše lične podatke kada svrha čuvanja više nije primenjiva. Međutim, do čuvanja takođe može doći ako je to predviđeno zakonskim zahtevima kojima podležemo, na primer u pogledu zakonskih obaveza čuvanja i dokumentacije. U nekom takvom slučaju ćemo izbrisati ili blokirati vaše lične podatke nakon završetka odgovarajućih zahteva.

Korišćenje naše online ponude

Informacije o vašem računaru

Svaki put kada pristupite našoj online ponudi, prikupljamo sledeće podatke o vašem računaru, bez obzira na vašu registraciju: IP adresu vašeg računara, zahtev vašeg pretraživača (sadržaj zahteva, konkretnu stranicu) i datum i vreme ovog zahteva. Osim toga, u okviru ovog zahteva beleže se status i količina prenesenih podataka. Takođe prikupljamo podatke o proizvodu i verziji o korišćenom pretraživaču (jezik i verzija softvera pretraživača) i operativnom sistemu računara i njegovom interfejsu. Takođe se beleže informacije o krajnjem uređaju korišćenom za podnošenje zahteva, rezoluciji ekrana, ​​dubini boje ekrana, ​​Flash podršci, Javascript podršci i prijavama i odjavama. Takođe beležimo web stranicu sa koje se pristupilo online ponudi. IP adresa vašeg računara će biti sačuvana samo za vreme dok koristite online ponudu, a zatim će se izbrisati ili skraćivanjem učiniti anonimnom. Preostali podaci čuvaju se jedan ograničen vremenski period, najviše tri godine.

Te podatke koristimo za funkcionisanje online ponude, posebno za prepoznavanje i otklanjanje grešaka, za određivanje iskorišćenosti online ponude i kao bi izvršili prilagođavanja ili poboljšanja. U tim namenama takođe leži naš legitimni interes za obradu podataka u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo f) GDPR.

Korišćenje kolačića

Kao i na mnogim web stranicama, kolačići se koriste za našu online ponudu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i sadrže određena podešavanja i podatke za razmenu sa našom online ponudom putem vašeg pretraživača. Kolačić po pravilu sadrži naziv domena sa kojeg je datoteka kolačića poslata, kao i informacije o starosti kolačića i alfanumerički identifikator.

Kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš računar i da eventualna prethodna podešavanja i preferencije odmah učinimo dostupnim. Kolačići koje koristimo su - koliko je to moguće - takozvani sesijski kolačići, koji se ponovo automatski brišu nakon završetka sesije pretraživača. Ponekad se mogu koristiti i kolačići sa dužim periodom čuvanja kako bi se vaša podešavanja i preferencije mogle uzeti u obzir sledeći put kada posetite našu online ponudu.

Većina pretraživača postavljena je na automatsko prihvatanje kolačića. Međutim, možete deaktivirati čuvanje kolačića ili prilagoditi svoj pretraživač tako da vas obaveštava čim se kolačići pošalju. Takođe je moguće ručno izbrisati kolačiće koji su već sačuvani putem podešavanja pretraživača. Imajte na umu da ćete našu online ponudu možda moći da koristite samo u ograničenoj meri ili je uopšte nećete moći koristiti ako odbijete čuvanje kolačića ili izbrišete potrebne kolačiće.

Ukoliko kolačići nisu zahtevani za našu online ponudu, molimo vas da pristanete na korišćenje kolačića kada prvi put pristupate online ponudi. Što se tiče kolačića trećih strana koji nisu neophodni, u nastavku ćete pronaći detaljniji opis usluga koje koristimo od tih pružalaca usluga trećih strana. Pravna osnova za sa tim povezanu obradu podataka, uključujući bilo koji prenos podataka, je vaš pristanak u smislu Člana 6. stav 1. slovo a) GDPR. Jednom data saglasnost se može u bilo kom trenutku opozvati sa učinkom za ubuduće, posebno promenom odabranih podešavanja.

Pravna osnova za korišćenje potrebnih kolačića je naš legitimni interes za pravilno pružanje naše online ponude u smislu Člana 6. stav 1. slovo f) GDPR i - u meri u kojoj se ugovori sklapaju ili ispunjavaju putem naše online ponude - ispunjenje ugovora u smislu Člana 6. stav 1. slovo b) GDPR.

Pronalazač poslovnica

U našoj online ponudi imate mogućnost da pogledate Takko poslovnice u vašoj blizini. Možete ručno uneti poštanski broj kako bi pronašli odgovarajuće poslovnice. Međutim, takođe možete odrediti prodavnice putem pristupa lokaciji. Ako koristite ovu funkciju, vaša lokacija će se putem geolokalizacije suziti na osnovu vaše IP adrese. IP adresa se time prikuplja samo u svrhu prikazivanja odgovarajuće filijale. Ova IP adresa će se ponovo izbrisati odmah nakon završetka korišćenja naše online ponude.

Pravna osnova za korišćenje pronalazača prodavnica je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Proverite dostupnost poslovnica

Imate mogućnost pregleda raspoloživosti robe u obližnjim Takko poslovnicama. Možete ručno uneti poštanski broj kako bi proverili dostupnost proizvoda u obližnjim prodavnicama. Alternativno, umesto ručnog unosa poštanskog broja, možete odabrati deljenje svoje lokacije putem pretraživača. Ako koristite ovu funkciju, vaša lokacija će se putem geolokalizacije suziti na osnovu vaše IP adrese. IP adresa se tako prikuplja isključivo u svrhu prikazivanja odgovarajućih poslovnica. Ova IP adresa će se ponovo izbrisati odmah nakon završetka korišćenja naše online ponude.

Pravni osnov za korišćenje pregleda prodavnice je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Zaštita maloletnika

Deca i mladi mlađi od 18 godina ne smeju da nam prenose nikakve lične podatke bez pristanka svojih roditelja ili zakonskih staratelja. Lične podatke ne tražimo posebno od dece ili mladih, ne prikupljamo ih namerno i ne prosleđujemo trećim stranama.

Integracija usluga trećih strana

Za neke funkcije u našoj online ponudi koristimo usluge trećih strana. Kod odgovarajućih usluga radi se uglavnom o izbornim funkcijama koje morate da izričito odaberete ili koristite. Sklopili smo ugovorne sporazume sa odgovarajućim pružaocima usluga za realizaciju ili integraciju njihovih usluga i daćemo sve od sebe da obezbedimo da pružaoci usluga trećih strana takođe omogućavaju transparentne informacije o obimu obrade ličnih podataka i da se pridržavaju propisa o zaštiti podataka.

Google Tag Manager

Za našu online ponudu koristimo Google Tag Manager firme Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (u daljem tekstu: "Google"). Google Tag Manager je sistem za upravljanje oznakama (TMS) sa kojim se oznakama, dakle kodovima za praćenje i povezanim fragmentima koda, može upravljati na našoj web stranici. Google usluge mogu se integrisati u web stranicu putem Google Tag Managera.

Prilikom korišćenja Google Tag Managera uspostavlja se veza sa Google serverima. Kao rezultat toga, Google čuva IP adresu pretraživača krajnjeg uređaja koji koristi posetilac ove web stranice. Ne može se isključiti da će se u ovom kontekstu podaci preneti na Google u SAD i da će agencije za bezbednost SAD moći da dobiju pristup podacima. Međutim, kolačići se ne postavljaju u vezi sa upotrebom Google Tag Managera.

Više informacija o Google Tag Manageru i obradi podataka od strane Google možete pronaći na https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de kao i na https://www.google.com/policies/privacy/.

Pravna osnova za sa tim povezanu obradu podataka, uključujući bilo koji prenos podataka, je vaš pristanak u smislu Člana 6. stav 1. slovo a) GDPR. Naš legitimni interes je upravljanje kodovima za praćenje u našoj online ponudi, koji nam omogućavaju analizu korišćenja naše online ponude i poboljšanje i personalizaciju naših usluga.

Google Analytics

Koristimo Google Analytics za statističke procene. Google Analytics je usluga web analitike koju pruža Google.

Kao deo Google Analyticsa, Google koristi kolačiće, između ostalog, za procene. Vrstu i obim korišćenja i procene kolačića određuje Google. Informacije koje generišu kolačići o vašem korišćenju online ponude prenose se na Google server i tamo čuvaju. Time se ne može isključiti da će podaci biti poslati u SAD i da će vladine agencije kao rezultat toga moći da pristupe tim podacima. U slučaju da je IP anonimizacija aktivirana na ovoj web stranici, Google će vašu IP adresu prethodno skratiti. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti poslata na Google server i tamo skraćena.

U naše ime, Google koristi ove informacije kako bi procenio vaše korišćenje online ponude, sakupio izveštaje o aktivnostima na web stranici i nama kao operateru online ponude pružio druge usluge povezane sa upotrebom web stranice i interneta. Osim toga, Google ove podatke može da koristi u sopstvene svrhe. U okviru ovih svrha, Google stvara profil za ponašanje korisnika, ili se podaci povezuju sa drugim podacima, na primer sa postojećim Google računom. Nemamo nikakav uticaj na te postupke obrade podataka. Prema Google, IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google Analyticsa neće se spojiti sa drugim podacima koje Google prikuplja ili već ima. Za više informacija pogledajte Google informacije o zaštiti podataka, za koje se u nastavku nalazi link. U ovom slučaju, pravna osnova za obradu je naš legitimni interes za procenu korišćenja naše web stranice u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo f) GDPR.

Takođe koristimo funkciju "demografske karakteristike" Google Analyticsa. To omogućuje izradu izveštaja koja sadrže izjave o starosti, polu i interesovanjima posetilaca stranice. Ovi podaci potiču iz oglašavanja zasnovanog na interesu od Google i podataka o posetiocima pružalaca usluga trećih strana. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kom trenutku putem podešavanja oglasa na svom Google računu ili generalno zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analytics kao što je prikazano u sledećem odlomku. Više informacija o funkciji “demografske karakteristike” možete pronaći na Google https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Možete sprečiti slanje podataka koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) Googlu i obradu tih podataka od strane Googla time što ćete preuzeti, učitati i instalirati dodatak za pretraživač dostupan na sledećem linku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Za više informacija pogledajte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tj. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (opšte informacije o Google Analyticsu i zaštiti podataka). Napominjemo da je kod Google Analytics na našoj web stranici dodat kod "anonymizeIp();" za anonimizovanje IP adresa, pri čemu se briše poslednji oktet (količina informacija od osam bita).

Retargeting i remarketing

Retargeting ili remarketing su tehnologije u kojima se korisnicima koji su prethodno posetili određenu web stranicu i dalje prikazuje odgovarajuće oglašavanje čak i nakon što napuste tu web stranicu. Za to je potrebno prepoznati korisnike interneta izvan sopstvene web stranice, za šta se koriste kolačići odgovarajućih pružalaca usluga; osim toga uzima se u obzir prethodno ponašanje pri korišćenju. Na primer, ako korisnik pogleda određene proizvode, ti ili slični proizvodi kasnije mogu biti prikazani kao reklame na drugim web stranicama. Radi se o personalizovanom oglašavanju koje je prilagođeno potrebama svakog korisnika. Za ovo personalizovano oglašavanje nije potrebno da korisnik bude identifikovan izvan prepoznatljivosti. Stoga podatke koji se koriste za retargeting ili remarketing ne kombinujemo sa drugim podacima.

Takve tehnologije koristimo za postavljanje oglasa na internetu. Za postavljanje oglasa koristimo pružaoce usluga treće strane. Između ostalog koristimo ponude Google koje omogućavaju automatski prikaz proizvoda koji su interesantni korisniku interneta. Ovu funkciju implementiraju kolačići. Ne može se isključiti da će podaci biti prebačeni u Google u SAD tokom ovog procesa i da će američke sigurnosne vlasti dobiti pristup odgovarajućim podacima.

Za više informacija o ovoj tehnologiji pogledajte Google pravila o privatnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de. Instalacija kolačića za Google Remarketing i Google AdWords praćenje konverzija mogu se sprečiti postavljanjem odgovarajućeg softvera pretraživača pozivanjem web stranice http://www.google.com/policies/privacy/ads/ kao i od samog početka promena odgovarajuće postavke. Bez obzira na gore navedene opcije za sprečavanje obrade podataka korišćenjem kolačića u vezi sa Google remarketingom i Google AdWords praćenjem konverzija, naše korišćenje odgovarajućih kolačića ili ovih usluga podleže vašem izričitom pristanku. U ovom slučaju, pravni osnov za obradu je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Exatag

U našoj online ponudi koristimo uslugu Exactag od Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Ona se koristi u marketinške i svrhe optimizacije. Ova usluga tada upotrebljava kolačiće i druge tehnologije. Te tehnologije omogućavaju prepoznavanje vašeg internet pretraživača. Iz ovih podataka mogu se stvoriti pseudonimni profili korišćenja. Podaci prikupljeni ovom uslugom neće se koristiti za vašu ličnu identifikaciju.

Pravna osnova za obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom stav 1. slovo a) GDPR.

Za više informacija o privatnosti kod firme Exactag posetite: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Za našu online ponudu koristimo Mouseflow alat za praćenje eksternog pružaoaca usluga Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhagen, Dänemark (u daljem tekstu: "Mouseflow") za beleženje nasumično odabranih pojedinačnih poseta (samo sa anonimnom IP adresom). Ovako kreirana evidencija pokreta miša služi za nasumično reprodukovanje pojedinačnih poseta i iz njih izvođenje potencijalnih poboljšanja za našu online ponudu.

Ako ne želite da se vaši pokreti miša beleže, možete potpuno onemogućiti JavaScript u svom pretraživaču. Međutim, to može značajno narušiti funkcionalnost naše web stranice.

Dodatne informacije o obimu prikupljanja, čuvanja i obrade podataka od strane Mouseflow možete pronaći na http://mouseflow.de/datenschutz/.

Pravna osnova za obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Google Adwords konverzija

Naša online ponuda koristi Google AdWords. AdWords je program za online oglašavanje firme Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Kao deo Google AdWordsa koristimo tzv. praćenje konverzija. Ako kliknete na oglas koji je postavio Google, postaviće se kolačić za praćenje konverzija. Kod kolačića se radi o malim tekstualnim datotekama koje internet pretraživač čuva na računaru korisnika. Ovi kolačići gube svoje važenje nakon 30 dana i ne koriste se za lično identifikovanje korisnika. Ako korisnik poseti određene stranice ove web stranice, a kolačić još nije istekao, mi i Google možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i bio preusmeren na ovu stranicu.

Svaki Google AdWords korisnik dobija drugačiji kolačić. Kolačići se ne mogu pratiti putem web stranica AdWords oglašivača. Podaci dobijeni pomoću konverzije kolačića koriste se za izradu statistike konverzije za AdWords korisnike koji su se odlučili za praćenje konverzija. Klijenti saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzija. Međutim, oni ne dobijaju nikakve informacije pomoću kojih bi se korisnici mogli lično identifikovati.

Čuvanje "kolačića konverzije" i korišćenje ovog alata za praćenje odvija se isključivo na osnovu Člana 6. stav 1. slovo a GDPR.

Više informacija o Google AdWordsu i Google praćenju konverzije možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Koristimo Facebook piksel za statističke procene i poboljšanje efikasnosti našeg oglašavanja. Facebook pixel je alat za analizu firme Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Uz pomoć Pixel alata možemo meriti efikasnost našeg oglašavanja i prikazivati ​​naše oglase određenim ciljnim grupama.

Ako pristanete na korišćenje Facebook Pixela, kada posetite našu web stranicu biće uspostavljena veza sa Facebook serverima. Pri tome pri svakom otvaranju web stranice Facebooku se prenose određene informacije o korisniku. Preneseni podaci uključuju, između ostalog, IP adresu i informacije o korišćenom pretraživaču i korisniku web stranice. Prenosi se i informacija sa koje web stranice je pristupljeno online ponudi. Takođe se beleži na koje dugme korisnik web stranice klikne i kojim se stranicama pristupa kao rezultat takvog klika. Beleže se i podaci koje korisnik unese u polja online obrazaca. Ne može se isključiti da će podaci biti poslati u SAD i da će vladine agencije kao rezultat toga moći da pristupe tim podacima.

Nemamo uticaj na dalju obradu podataka na Facebooku. Za više informacija pogledajte https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (opšte informacije o Facebook-Pixel) i u Facebookovim pravilima o privatnosti na www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Pixels i povezana obrada podataka koriste se samo uz vašu prethodnu saglasnost. Naš pravni osnov je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Webgains

Takođe koristimo Affiliate-Marketing unutar naše online ponude. Ovo je online oblik prodaje u kojem se pružaoci drugih online ponuda (često nazivani "trgovci" ili "oglašivači") pozivaju na našu online ponudu. Ako se putem veze pozove stranica ili se izvrši kupovina iz naše online ponude, naknada se može platiti kao provizija od klika ili prodaje. Za affiliate marketing koristimo uslugu "Webgains" firme ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Deutschland.

Webgains koristi kolačiće za praćenje aktivnosti. Kolačići su postavljeni samo za praćenje transakcija preporuke. Nema dalje upotrebe kolačića, na primer za profilisanje ili za bilo koju drugu kombinaciju sa drugim podacima. Svrha čuvanja ovih podataka je izvršenje plaćanja provizija. Pravna osnova za to je naš legitimni interes u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo f) GDPR. Naš legitimni interes leži u praćenju transakcija preporuka i finansijskog delovanja naše online ponude.

Dodatne informacije o obradi podataka u Webgains možete pronaći na http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

Kako bi omogućili i pokrenuli kampanje retargetinga u našoj online ponudi koristimo usluge firme The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Deutschland.

Kolačići se postavljaju kao deo tehničkog procesa. Kolačić time čuva samo šifrirani, pseudonimizovani korisnički ID. Korišćena Adserving tehnologija upotrebljava skraćene i heširane IP adrese za procenu geografske regije, brzine pristupa i internet provajdera. Osim toga, čuva se vreme posete, ID proizvoda koji su pregledani, traženi ili kupljeni, URL pregledanih stranica, mogući pojmovi za pretraživanje i/ili ID kategorija kojima se pristupa. To nam omogućuje isporuku reklamnog sadržaja koji je relevantan za vas. Nadalje, u ovom kontekstu može se pripremiti anonimizovana statistika posetilaca i transakcije mogu biti dodeljene. O konkretnim licima tada nije moguće izvući nikakve zaključke. Ovi podaci imaju rok važenja od 90 dana.

Pravna osnova za obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR. Više informacija o zaštiti podataka firme The Reach Group GmbH možete pronaći na https://www.reachgroup.com/datenschutz/.

Usemax / Emago

Usemax reklama je usluga firme Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Deutschland. Prilikom pristupa web stranici Takko, uz vaš pristanak, putem Usemax oglasnog servera postavlja se kolačić koji može sadržavati referencu na ponašanje surfovanja. Tako dobijeni podaci koriste se za individualno i personalizovano obraćanje korisnika putem web stranice Takko, putem reklamnih mesta na web stranicama trećih strana koje su povezane sa Usemaxom. Prikupljene podatke moguće je izbrisati putem sledećeg linka kako ubuduće više ne bi primali preporuke proizvoda: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Ponude vaučera i posebne ponude firme Sovendus GmbH

Za izbor posebne ponude koja vas trenutno zanima prenosimo određene pseudonimizovane i šifrirane podatke firmi Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus). Pseudonimizovana hash vrednost vaše adrese e-pošte koristi se za uzimanje u obzir bilo kakvog mogućeg prigovora na oglašavanje firme Sovendusa (čl. 21. st. 3., čl. 6. st. 1. c GDPR). Ovu IP adresu Sovendus koristi isključivo u svrhu sigurnosti podataka i po pravilu se anonimizuje nakon sedam dana (čl. 6. stav 1. f GDPR). Ako je potrebno za odgovarajuću posebnu ponudu, prilikom klika na tu posebnu ponudu Sovendusu u šifriranom obliku šaljemo vaše ime, podatke o vašoj adresi, vašu adresu e-pošte i/ili vaš telefonski broj radi pripreme personalizovanog zahteva za posebnu ponudu kod dobavljača proizvoda (čl. 6. stav 1. b, f GDPR). Za više informacija o obradi vaših podataka od strane Sovendusa, pogledajte online informacije o zaštiti podataka na: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

Za procenu naše online ponude koristimo uslugu ChannelPilot firme Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Deutschland. ChannelPilot time takođe koristi kolačiće kao deo tehničkog procesa. Između ostalog, ovi kolačići beleže vašu IP adresu, pretraživač koji koristite ili URL vaše preporuke. Informacije se prenose i čuvaju na ChannelPilot serverima u Nemačkoj. U tom kontekstu nema spajanja sa drugim podacima Channel Pilota. IP adresa korisnika čuva se u predmemoriji samo kratko vreme, a zatim postaje neprepoznatljiva.

Podaci se obrađuju na osnovu vašeg pristanka u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR. Dodatne informacije o zaštiti podataka možete pronaći na: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

U našoj online ponudi koristimo usluge „Bing Ads Conversion-Tracking“ i „Bing Remarketing“ firme Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft“). Preko " Bing Conversion-Trackinga" se beleže i analiziraju interakcije koje ste napravili (kao što su prikazi stranica, klikovi na oglas, preuzimanja). "Bing Remarketing" se koristi za prikazivanje oglasa zasnovanih na vašem interesovanju za naše proizvode na drugim web stranicama. Obe usluge koriste kolačiće ili slične tehnologije. Kao deo tehničkog postupka, lični podaci mogu biti sačuvani na Microsoftovim serverima u Sjedinjenim Državama. Time se ne može isključiti da će američke sigurnosne vlasti imati pristup tim podacima. U tom pogledu, SAD nema nivo zaštite podataka uporediv sa onim u EU.

Ako imate Microsoftov račun, Microsoft u određenim okolnostima može povezati vašu istoriju pregleda weba i aplikacija sa vašim Microsoftovim računom i koristiti informacije sa vašeg računa za personalizaciju oglasa. Ako takvo dodeljivanje vašem računu nije poželjno, morate se odjaviti sa svog Microsoft računa pre nego što posetite našu online ponudu.

Pravna osnova za obradu podataka koja se odvija je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR. Dodatne informacije o zaštiti podataka u Microsoftu možete pronaći na: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

Ova web stranica koristi uslugu testiranja i web analize Kameleoon. Usluga omogućuje analizu ponašanja korisnika na osnovu segmentacije korisnika. Na osnovu procene podataka log datoteke može se utvrditi kako se korisnici služe ovom online ponudom i kako se ona može poboljšati.

Za analize se koriste kolačići i lokalno čuvanje pretraživača, koji su povezani sa pseudonimizovanim ID-om. Vaša IP adresa će biti potpuno anonimizovana i neće biti sačuvana. Podaci koje generiše kolačić/lokalno čuvanje o vašem korišćenju ove internet online ponude prenose se na server Kameleoon u Nemačkoj i tamo čuvaju u agregiranom i pseudonimizovanom obliku. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Kameleoona ne spaja se sa drugim podacima Kameleoona.

Kameleoon se koristi za poboljšanje naše online ponude. Pravna osnova za postavljanje Kameloon kolačića i obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Možete sprečiti čuvanje kolačića/lokalno čuvanje prilagođavanjem softvera pretraživača u skladu sa tim; međutim, želimo da naglasimo da u ovom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice u potpunosti. Takođe u bilo kom trenutku možete deaktivirati praćenje Kameleoona (i na taj način sprečiti Kameleoon da prikuplja i obrađuje podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice) klikom na sledeći link: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Dodatne informacije o zaštiti podataka u Kameleoon GmbH možete pronaći na https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

Ova online ponuda koristi tehnologije firme Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) a njihovi tehnološki partneri prikupljaju i čuvaju podatke o vašem ponašanju pri korišćenju naše online ponude za optimizaciju i marketinške svrhe. U te svrhe se koriste kolačići koji omogućavaju prepoznavanje internet pretraživača prilikom ponovne posete. Međutim, profili korišćenja koje prikuplja Interactive Performance Technology se neće spajati sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima bez izričitog pristanka posetioca. IP adrese posetilaca skraćuju se pre čuvanja, tako da je isključena lična referenca i više nije moguće spajanje korisničkog profila sa IP adresom. Dodatne informacije u politici privatnosti firme Interactive Performance Deutschland GmbH možete pronaći na https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. U bilo kom trenutku za ubuduće možete opozvati prikupljanje i čuvanje podataka od strane Interactive Performance Technologie za ovu online ponudu klikom na sledeći link („Opt-Out“): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. U ovom slučaju, pravna osnova za obradu je naš legitimni interes u skladu sa Članom 6 stav 1 slovo f) GDPR.

KUPONA obrada

U našoj online ponudi koristimo uslugu Kupona firme KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Ova usluga se koristi u marketinške i svrhe optimizacije. Usluga koristi kolačiće i druge tehnologije. Tehnologije omogućavaju prepoznavanje vašeg internet pretraživača. Iz ovih podataka mogu se stvoriti pseudonimni profili korišćenja. Podaci prikupljeni ovom uslugom neće se koristiti za vašu ličnu identifikaciju.

Pravna osnova za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa Članom stav 1. slovo a) GDPR. Dodatne informacije o zaštiti podataka kod firme Kupona možete pronaći na: https://www.kupona.de/dsgvo. U bilo kom trenutku možete opozvati obradu podataka putem sledećeg linka: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Za našu online ponudu koristimo uslugu LocationIQ karte. LocationIQ je usluga firme Unwired Labs (India) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, India – 500033 (u daljem tekstu "LocationIQ"). Za karte uključene u našu online ponudu postavljeni su samo tehnički potrebni kolačići.

Ako otvarate podstranicu u koju je integrisana LocationIQ karta, ova usluga prikuplja vašu IP adresu kada se stranica pozove i šalje je na LocationIQ server, gde se čuva. U tom kontekstu, podaci mogu biti sačuvani na serverima u Indiji. U tom pogledu Indija nema nivo zaštite podataka uporediv sa onim u EU.

Pravna osnova za integraciju usluge korišćenja karte je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR. Za više informacija o zaštiti podataka kod firme LocationIQ posetite: https://locationiq.com/privacy

Korišćenje YouTube

YouTube videozapisi integrisani su u našu online ponudu, za čiju reprodukciju koristimo dodatak usluge YouTube kojom upravlja Google (u daljem tekstu: "YouTube"). Operater usluge je Google.

Uslugu YouTube koristimo u proširenom modusu zaštite podataka kako bi što bolje zaštitili vašu privatnost. Ako pozovete web stranicu naše internet ponude na kojoj je integrisan YouTube video, Google u početku prima samo informacije potrebne za integraciju i ne postavljaju se kolačići za analizu korišćenja. Tek kada reprodukujete povezani video, Google će primiti dalje informacije; Google takođe može postaviti kolačiće za analizu vašeg ponašanja kao korisnika. Prilikom reprodukcije videa, Google YouTube server su obavešteni, na primer, o tome sa koje stranice naše online ponude reprodukujete video.

Ova obrada podataka od strane Google tehnički je neophodna za reprodukciju YouTube videozapisa i specificirana je od strane YouTube. Nemamo uticaj na ovu obradu podataka i preporučujemo da to uzmete u obzir prilikom reprodukcije YouTube videa na našoj web stranici.

Ako ste prijavljeni na svoj Google račun, omogućujete Google ili YouTube da vaše ponašanje surfovanja dodeli direktno vašem ličnom Google profilu. Stoga preporučujemo da reprodukujete ugrađene YouTube videozapise samo ako se slažete sa povezanom obradom podataka od strane Google. Dodeljivanje podataka vašem Google profilu možete sprečiti ako se odjavite sa svog YouTube računa. Za više informacija o tome kako postupati sa korisničkim podacima pogledajte Google pravila o privatnosti na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, što važi i za YouTube.

YouTube koristimo kako bi mogli da vam prikažemo videozapise i pružimo bolje informacije o nama i našim uslugama. Pravna osnova za integraciju videozapisa je naš legitimni interes u smislu Člana 6. stav 1. slovo f) GDPR.; međutim, reprodukcija videozapisa i povezana dalja obrada podataka odvija se samo na osnovu vaše saglasnosti u smislu Člana 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Obrada narudžbe

Vaše lične podatke koristimo za narudžbe samo unutar naše firme i povezanih društava, kao i kod firme ovlašćene za obradu narudžbi.

Čuvanje i prenos podataka kod narudžbi

Za obradu narudžbi sarađujemo sa raznim firmama koje su odgovorne za obradu plaćanja i logistiku. Pri tome brinemo da i naši partneri poštuju propise o zaštiti podataka. Podatke o vašoj adresi (ime i adresa) prosleđujemo dotičnoj transportnoj firmi koja vam dostavlja naručene proizvode. Pravna osnova za to je Član 6. stav 1. slovo b) GDPR. Obrada vaših ličnih podataka nužna je za ispunjenje ugovora sa vama.

Podaci će biti čuvani kod nas onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje ugovora. Osim toga, ove podatke čuvamo za ispunjenje postugovornih obaveza na period propisan zakonom za vreme čuvanja komercijalnih i poreskih podataka. Ovaj period zadržavanja traje po pravilu 10 godina do kraja odgovarajuće kalendarske godine u kojoj je pružena poslednja ugovorna usluga.

Obrada plaćanja kod narudžbi

Zavisno od odabranog načina plaćanja, obrada plaćanja za narudžbe se može izvršiti uz uključivanje pružalaca usluga.

Kreditna kartica

Prilikom plaćanja kreditnom karticom, vaši potrebni podaci poput imena, adrese i podataka o kupovini će biti prosleđeni predmetnoj firmi za kreditne kartice. Po pitanju plaćanja karticom (Visa, American Express i MasterCard) sarađujemo sa pružaocem finansijskih usluga Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (u daljem tekstu: "Concardis"). U sklopu plaćanja karticom Concardisu se prenose odgovarajući iznos i podaci o kartici (ime vlasnika kartice, kuća koja je izdala karticu, broj kartice, rok važenja i kontrolni broj kartice).

PayPal i PayPal Express

Prilikom plaćanja putem PayPala, bićete preusmereni na web stranicu PayPal putem linka. Vaši lični podaci će biti obrađeni i prosleđeni PayPalu. To su vaše ime, vaša adresa, vaša e-mail adresa, telefonski broj ako postoji i podaci o računu ili kreditnoj kartici. Obratite pažnju na opšte uslove, uslove korišćenja i načela zaštite podataka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg na web stranici www.paypal.com.

Prilikom plaćanja putem PayPal Expressa, vaši podaci o otpremi i naplati sačuvani na PayPalu koristiće se za obradu narudžbe. Nakon što ste kliknuli na dugme "Direct to PayPal", bićete preusmereni putem linka na masku za prijavu na web stranici PayPal. Tamo se možete prijaviti na svoj PayPal račun sa svojim podacima za pristup i odabrati tačnu adresu za dostavu i naplatu. Podaci za prijavu se ne daju preko našeg servera, nego direktno preko PayPala; nama podaci za prijavu nisu poznati. Zatim ćete biti preusmereni nazad na našu online ponudu, gde možete dovršiti svoju narudžbu. PayPal nam automatski daje adresu za dostavu, adresu e-pošte i ostale podatke kupaca koji su nam potrebni za obradu narudžbe.

Amazon Pay

Prilikom plaćanja putem Amazon Paya, online usluge za obradu plaćanja firme Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (u daljem tekstu "Amazon"), imate mogućnost korišćenja adresa i načina plaćanja sačuvanih na vašem Amazon računu za plaćanje vaše narudžbe u našoj online ponudi. Prilikom plaćanja putem Amazon Paya bićete preusmereni na web stranicu Amazona putem linka kako bi se mogli prijaviti sa svojim podacima za pristup za Amazon. Amazonu prosleđujemo podatke o vašoj narudžbi koji su potrebni za obradu plaćanja, posebno iznos koji treba platiti. Od Amazona takođe primamo samo one informacije koje su potrebne za obradu transakcije, posebno vaše ime, vašu adresu e-pošte i adresu za dostavu; ali ne i vaš pun broj kreditnih kartica, debitnih kartica ili bankovnih računa. Informacije o zaštiti podataka na Amazon Pay mogu se pronaći u Amazonovim propisima o zaštiti podataka na https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Za odloženo plaćanje i plaćanje u ratama koristimo uslugu AfterPay pružaoaca usluga Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Podatke potrebne za obradu plaćanja, posebno ime i prezime, adresu, e-mail adresu, datum rođenja, telefonski broj, podatke o naručenoj robi, adresu za dostavu i naplatu, prosleđujemo pružatelju usluga. Pružalac usluga procenjuje vaše unose i, ako postoji legitiman interes, prosleđuje ih kreditnim agencijama na proveru kreditne sposobnosti. Ova obrada podataka odvija se samo uz vaš pristanak; pravna osnova za obradu podataka je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR. Dalje informacije o zaštiti podataka u AfterPay možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka pružaoaca usluga na https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Pravna osnova za obradu plaćanja je Član 6. stav 1. slovo b) GDPR. Obrada vaših ličnih podataka je nužna za ispunjenje ugovora sa vama, pri čemu možete slobodno odabrati način plaćanja.

Podaci će biti sačuvani kod nas onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje ugovora. Osim toga, ove podatke čuvamo za ispunjenje postugovornih obaveza i zbog komercijalnih i poreskih perioda čuvanja na vremenski period propisan zakonom. Ovo vreme zadržavanja traje obično 10 godina do kraja odgovarajuće kalendarske godine u kojoj je pružena poslednja usluga prema ugovoru.

Provera kreditne sposobnosti

Zavisno od odabranog načina plaćanja, može biti potrebno proveriti vašu kreditnu sposobnost. U tom slučaju, ako ste dali saglasnost za proveru kreditne sposobnosti, koristimo eksterne pružaoce usluga kojima prenosimo vaše podatke (ime, adresa, datum rođenja, vrednost narudžbe). Podatke prenosimo firmi Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Deutschland.

Pravna osnova za proveru kreditne sposobnosti je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR. Ako ne želite da date svoj pristanak za proveru kreditne sposobnosti, možda ćete morati da odaberete drugi način plaćanja.

U sklopu provere kreditne sposobnosti dobija se procena kolika je verovatnoća neplaćanja u odnosu na naše potraživanje iz naloga. Od našeg pružatelja usluga primamo samo vrednost verovatnoće (tzv. vrednost rezultata), ali ne i dalje pojedinosti. Na osnovu te vrednosti procenjujemo da li se može ponuditi željeni način plaćanja. Nakon završetka provere, vrednost rezultata se kod nas briše i neće biti sačuvana kao deo podataka o narudžbi. Zbog toga za nas takođe nije moguće da naknadno procenimo zašto npr. određeni način plaćanja nije bio moguć.

Nastavak otkazanih narudžbi

Ako se postupak naručivanja prekine pre vremena (napuštanje korpe), nudimo mogućnost nastavka narudžbe kasnije, pod uslovom da možemo da vam dodelimo narudžbe koje su započete, na primer na osnovu unosa koji su već napravljeni i ako ste se registrovali za našu online ponudu. Kada ponovo posetite našu online ponudu, možda ćete biti obavešteni o odgovarajućoj opciji. Ako ste dali saglasnost za kontakt, možemo Vas kontaktirati i putem e-maila.

Korisnički račun

Na dobrovoljnoj osnovi možete kreirati korisnički račun. Svi podaci o vama i korišćenju raznih ponuda upravljaju se centralno u korisničkom računu. Na taj način imate mogućnost upravljanja, ažuriranja i po potrebi brisanja svih podataka. Ako je data saglasnost, pravna osnova za obradu podataka za registraciju je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR. Ako se kod nas registrujete kako bi ispunili ili pokrenuli ugovor, pravna osnova za obradu podataka je takođe Član 6. stav 1. slovo b) GDPR.

Registracija za korisnički račun

Online možete da kupujete kao gost ili da se registujete putem korisničkog računa na web stranici ili putem aplikacije. Za kreiranje korisničkog računa potrebni su oslovljavanje, ime, prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto i država kao i vaša e-mail adresa a radi sigurnosti i lozinka. Vaša adresa se čuva samo u svrhu slanja vaučera.

Takođe beležimo datum i vreme registracije i IP adresu. Ako se tokom registracije ne zatraži niti unese lozinka, najpre ćemo automatski dodeliti lozinku koju kasnije možete da promenite. Dalji podaci mogu biti dodati na dobrovoljnoj osnovi. Zadržavamo pravo da ponudimo i druge mogućnosti prijave uz prijavu putem online ponude, na šta se onda primenjuju propisi s tim u skladu.

Podaci koji se traže kao deo registracije kao obavezno polje potrebni su za ispunjavanje ili iniciranje ugovora sa nama za određene usluge. Međutim, niste u obavezi da se registrujete, možete da naručite i kao gost. U tom slučaju, međutim, uz svaku narudžbu morate ponovo da unesete sve podatke potrebne za izvršenje ugovora.

Kako bi koristili ceo niz funkcija korisničkog računa, možda će biti potrebno da potvrdite adresu e-pošte koju ste uneli tokom registracije. U tu svrhu ćemo poslati link za potvrdu na navedenu e-mail adresu koji morate da otvorite. S jedne strane, ovaj postupak služi za zaštitu vaših podataka, a sa druge strane, obezbeđuje da se komunikacija u vezi sa servisnim uslugama, statusom isporuke ili stanjem plaćanja šalje na validnu e-mail adresu.

Prikupljanje podataka o korisničkom računu

Kada se registrujete, kreiraće se vaš korisnički račun. Svi podaci za korišćenje online ponuda čuvaju se na korisničkom računu pod uslovom da se prijavite sa svojim korisničkim računom. To posebno podrazumeva lične podatke (ime, starost, adrese, informacije o isporuci i plaćanju), vaučere, popise želja, istoriju kupovine, istoriju komunikacije, ponašanje pretraživanja i navigacije, pristanak na pojedinačne usluge (npr. bilten), afinitet prema popustima i od kupca eksplicitno ili implicitno obezbeđene informacije o područjima interesovanja. Iz tih podataka možemo formirati segmente i tim segmentima dodeliti kupce. Pripadnost takvim segmentima takođe se čuva na korisničkom računu. Podaci vezani uz vašu lokaciju će biti sačuvani - ako ste za to dali svoj pristanak.

Vaša trenutna lokacija može da se koristiti za pružanje ponuda zasnovanih na lokaciji. Ako ne želite da se u pojedinačnim slučajevima podaci čuvaju na vašem korisničkom računu, te ponude možete koristiti bez upotrebe vašeg korisničkog računa. Ako želite potpuno da prekinete čuvanje podataka na korisničkom računu, svoj korisnički račun možete da izbrišete.

Van naše online ponude, vaše aktivnosti se takođe mogu pripisati korisničkom računu ako nam se identifikujete, na primer prezentovanjem (digitalne) korisničke kartice.

Korišćenje podataka sa korisničkog računa

Sačuvane podatke koristimo za obradu zajedničkog poslovnog odnosa i - ako ste dali saglasnost - za izradu zanimljivih i relevantnih ponuda putem svih komunikacionih kanala koje koristi kupac. Koristimo sačuvane podatke kako bi pokušali da utvrdimo koje su ponude relevantne za vas.

Ako koristite pojedinačne usluge kontaktiraćemo vas u sklopu poslovnog odnosa služeći se navedenim podacima za kontakt. Na primer, automatski ćete primati notifikaciju o narudžbi ili informacije o statusu isporuke; obaveštavaćemo vas prema vašim odabranim preferencijama. Kontakt je moguće ostvariti e-mailom, porukama na pametnom telefonu ili drugim digitalnim kanalima komunikacije. Osim toga, možete odabrati izborne komunikacione kanale i mogućnosti; to posebno podrazumeva specijalne biltene i poruke na aplikacijama.

Trajanje čuvanja i brisanje

Podaci koji se generišu korišćenjem korisničkog računa po pravilu se čuvaju za vreme trajanja korisničkog računa, ali se na zahtev mogu i prevremeno izbrisati. Veliki deo podataka je moguće direktno pregledati online i – sa izuzetkom e-mail adrese – menjati ili brisati. Svoj korisnički račun možete izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti o svojoj želji za brisanjem, na primer putem opšteg obrasca za kontakt. Ako se podaci odmah izbrišu, možda kasnije neće biti moguće da ih vratite ako se ponovo registrujete. Ukoliko u periodu od tri godine ne bude bilo aktivnosti, status odnosa sa korisnikom postavlja se na neaktivan. U tom slučaju će obrada vaših ličnih podataka biti automatski ograničena.

Portal za zapošljavanje

Putem prijavnog portala za zapošljavanje možete konkurisati za posao kod nas i dostaviti sve potrebne podatke i dokumente. Korišćenje prijavnog portala za zapošljavanje je dobrovoljno; svoju prijavu nam možete poslati i na druge načine, na primer e-mailom ili poštom.

Na našem portalu za zapošljavanje imate različite mogućnosti kako da nam svoje dokumente za prijavu učinite dostupnim. Možete ispuniti naš online obrazac za prijavu ili preneti svoju biografiju na našu online ponudu. Takođe vam nudimo da za prijavu koristite svoj profil na Xingu ili LinkedInu ili da svoju biografiju postavite na Dropbox servis.

Ako za apliciranje želite da koristite svoj profil na Xingu ili LinkedInu, bićete preusmereni na web stranicu odabranog pružatelja usluge putem linka. Tamo možete da se prijavite sa svojim podacima za pristup za Xing ili LinkedIn, a zatim da nam putem odabranog portala učinite dostupnim svoje prijavne dokumente. Ovde važe propisi o zaštiti podataka Xing pružatelja usluga New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, koje možete preuzeti na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung i https://privacy.xing.com/de. Za LinkedIn važe propisi o zaštiti podataka pružatelja usluga LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States, koje možete preuzeti na https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Na propise o zaštiti podataka ovih pružalaca usluga nemamo nikakav uticaj.

Ako odlučite da svoju biografiju učitate na uslugu Dropbox koju pruža Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland, link će vas odvesti na Dropbox web mesto za prosleđivanje i tamo se možete prijaviti sa vašim podacima za pristup za Dropbox. Nakon toga možete preneti biografiju na svoj Dropbox i podeliti je sa nama. Imajte na umu da se pri korišćenju Dropboxa primenjuju propisi o zaštiti podataka pružatelja usluga, na koje nemamo uticaja. Više informacija o zaštiti podataka na Dropboxu možete pronaći na https://www.dropbox.com/privacy.

Ukoliko zahtev zaprimimo putem prijavnog portala, vaši dokumenti će biti prosleđeni elektronskim putem odgovornim zaposlenima u našoj firmi. Ako ste se prijavili za neko oglašeno radno mesto, dokumenti će se automatski izbrisati tri meseca nakon završetka procesa zapošljavanja, pod uslovom da nikakvi drugi legitimni interesi ne sprečavaju brisanje. Takvi legitimni interesi u tom smislu su, na primer, teret dokazivanja u postupku prema Opštem zakonu o jednakom postupanju (AGG). U slučaju prijave bez pozivanja na oglašeno radno mesto (inicijativna prijava), prijava će se čuvati sve dok postoji mogućnost da bi ova prijava mogla biti od interesa. U svakom trenutku, čak i pre nego što isteknu navedeni rokovi čuvanja, imate mogućnost da zatražite brisanje svoje prijave. U slučaju uspešne prijave, poslati podaci će biti sačuvani u svrhu realizacije radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. U svim ostalim slučajevima, pravni osnov za čuvanje podataka vaše prijave za zapošljavanje je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Komunikacija sa nama

Možete nas kontaktirati na različite načine, uključujući i kontakt formu na našoj web stranici. Takođe ćemo vas rado redovno obaveštavati putem e-pošte sa našim newsletterom.

Kontakt obrazac

Ako želite da koristite obrazac za kontakt u našoj online ponudi, prikupljamo lične podatke koje navedete u obrascu za kontakt, posebno vaše ime i e-mail adresu. Takođe čuvamo IP adresu i datum i vreme zahteva. Podatke dostavljene putem kontakt obrasca obrađujemo isključivo u svrhu mogućnosti odgovora na vaš upit ili zahtev.

Sami možete da odlučite koje podatke ćete nam poslati putem kontakt forme. Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1 slovo a) GDPR.

Nakon što obradimo predmet, podaci će se najpre sačuvati u slučaju bilo kakvih povratnih upita. Brisanje podataka možete zatražiti u bilo kom trenutku, u suprotnom ćemo podatke izbrisati nakon što se predmet u potpunosti reši; zakonske obaveze čuvanja ostaju nepromenjene.

Newsletter

Kada se registrujete za naš newsletter, adresa vaše e-pošte koristiće se u naše sopstvene reklamne svrhe dok se ne odjavite. E-mailom ćete primati redovne informacije o aktuelnim temama kao i e-mailove za posebne povode, na primer posebne kampanje. E-poruke se mogu personalizovati i individualizovati na osnovu naših informacija o vama.

Osim ako nam niste dali svoj pristanak u pisanom obliku, za prijavu na naš newsletter koristimo takozvani dvostruki postupak prijave, tj. newsletter ćemo vam poslati e-poštom samo ako ste nam prethodno izričito potvrdili da treba da aktiviramo slanje newslettera. Zatim ćemo vam poslati e-poruku sa obaveštenjem i od vas zatražiti da potvrdite da želite da primate naš bilten klikom na link sadržan u ovoj e-pošti. Beležimo potvrdu i vreme registracije kako bi mogli da dokažemo vašu prijavu i po potrebi razjasnimo eventualnu zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR ako ste se izričito registrovali za newsletter. U okviru zakonskih zahteva, takođe može biti moguće da od nas primate naš newsletter bez vašeg izričitog pristanka jer ste od nas naručili robu ili usluge i mi smo primili vašu adresu e-pošte u tom kontekstu, a vi niste odustali od primanja informacija e-poštom. U ovom slučaju, pravna osnova je naš legitimni interes za prenos direktnog oglašavanja u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo f) GDPR.

Uz vaš pristanak koristimo podatke o korišćenju našeg newslettera u svrhu analize. U tu svrhu dobijamo informacije o tome u kojoj meri se poslati newsletteri otvaraju i koriste, npr. na koliko je korisnika e-mail poslat, da li su e-mailovi odbijeni i da li su se korisnici nakon primitka e-maila odjavili sa liste ili da li su iskoristili kupone. Ove podatke koristimo kako bi saznali vaša lična interesovanja i kako bi mogli da prilagodimo naše ponude prema vašim interesovanjima. Web beacons i pikseli za praćenje koriste se za procenu ponašanja korisnika. Pravna osnova za obradu podataka je u tom smislu vaš izričiti pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Ako više ne želite da primate newsletter od nas, možete opozvati svoj pristanak u bilo kom trenutku sa učinkom za ubuduće ili se usprotiviti daljem primanju newslettera bez snošenja bilo kakvih troškova osim troškova prenosa prema osnovnim tarifama. Jednostavno koristite link za odjavu koja se nalazi u svakom newsletteru ili pošaljite poruku nama ili našem službeniku za zaštitu podataka.

Komentari

Imate priliku da komentarišete naše priloge u našoj online ponudi. Da bi to učinili, morate uneti svoje ime, iako možete koristiti i pseudonim. Takođe morate navesti svoju adresu e-pošte. Vaša e-mail adresa je potrebna kako bi vas mogli kontaktirati ako imamo bilo kakvih pritužbi na vaše komentare i zamoliti vas da ih obrazložite; čuvamo i IP adresu. Ne možete postavljati komentare bez ovih informacija. Međutim, kada se komentar objavi, prikazaće se samo ime ili pseudonim koji ste odabrali. Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Nagradne igre

S vremena na vreme nudimo nagradne igre putem naše online ponude ili putem drugih kanala. Za učestvovanje u svakoj nagradnoj igri možete se prijaviti dobrovoljno; preduslov za učestvovanje po potrebi može biti rešavanje zadataka ili slanje priloga. U sklopu učestvovanja morate navesti kontakt podatke koje ćemo koristiti samo za realizaciju nagradne igre. Podaci iz nagradne igre se ne spajaju sa drugim podacima - osim ako u konkretnom slučaju nije drugačije propisano; učestvovanje u nagradnoj igri i šanse za pobedu ne zavise od drugih činilaca, kao što je kupovina robe ili davanje neobavezne saglasnosti za primanje oglašavanja.

Nakon završetka nagradne igre vaši podaci će se čuvati šest meseci osim ako ne zatražite njihovo ranije brisanje. Privremeno čuvanje služi za proveru eventualnih upita i reklamacija. Nakon toga svi podaci o učesnicima će biti izbrisani. Brisanje ne podrazumeva podatke koji se čuvaju duže vreme na osnovu izričitog dogovora sa predmetnim učesnikom. To na primer mogu biti podaci o pobedniku. Niste u obavezi da sklapate bilo kakve odgovarajuće dogovore sa nama. Bez obzira na odgovarajući dogovor, dozvoljena je objava podataka o učesnicima u anonimnom obliku (Max M. iz M.).

Pravna osnova za obradu podataka je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR (pristanak u kontekstu učestvovanja u nagradnoj igri) i Član 6. stav 1. slovo b) GDPR (sprovođenje nagradne igre).

Ankete

Kako bi poboljšali naše proizvode i usluge, moguće je da vas sa vremena na vreme pozovemo da učestvujete u anketama kupaca ili korisnika, na primer o odgovarajućim informacija u našoj online ponudi. Ankete se sprovode online; ako se ankete sprovode na stranicama trećih strana i pružaoci usluga trećih strana samostalno vrše obradu podataka, onda to jasno ističemo. Učestvovanje u anketama je dobrovoljno i nema uticaja na drugu upotrebu naših online ponuda; međutim, moguće je zaista da ćemo kao zahvalnost na učestvovanju dodeliti eksplicitno navedenu nagradu (npr. vaučer ili popust) ili da će postojati šansa za dobitak. U onoj meri u kojoj je potrebno dati lične podatke kako bi se ostvarila beneficija ili iskoristila prilika za dobitak, oni se koriste isključivo za obradu i prate se bez obzira na sadržaj ankete; pravna osnova u tom pogledu je Član 6. stav 1. slovo b) GDPR. Ne čuva se informacija koji su kupci / korisnici učestvovali u anketi i kakvi odgovori su dati. Međutim, preduzimamo tehničke mere opreza kako bi izbegli višestruko učestvovanje i sprečili zloupotrebu učestvovanja, npr. putem automatizovanih procesa (botovi). U tu svrhu se takođe mogu koristiti kolačići ili se mogu upotrebljavati druge tehnologije kojima se proverava ovlašćenje za učestvovanje. U ovom slučaju, pravna osnova za obradu ličnih podataka su naši legitimni interesi opisani gore u smislu Člana 6. stav 1. slovo f) GDPR.

Ako, u izuzetnim slučajevima, postoji namera da se rezultati ankete povežu sa vašim korisničkim profilom, to će biti učinjeno samo uz vaš izričiti pristanak. Pravna osnova za obradu podataka u tom slučaju je Član 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Korišćenje WhatsApp Business

Nudimo vam mogućnost da nas kontaktirate putem messenger usluge WhatsApp Business. Uslugu WhatsApp Business pruža firma WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ili, za korisnike koji žive u Evropskom ekonomskom prostoru, firma WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. WhatsApp pripada Facebooku Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Ako nas kontaktirate putem WhatsAppa, prikupljamo telefonski broj koji ste koristili i podatke koje ste poslali putem WhatsAppa; za obradu vašeg zahteva takođe možemo koristiti vaše kod nas sačuvane korisničke podatke. Podatke koje nam dostavite koristimo isključivo kako bi odgovorili na vaš upit ili obradili vaš zahtev. Želeli bi da istaknemo da nemamo uticaj na to u kojoj meri WhatsApp ili Facebook (kao vlasnik WhatsAppa) pristupa i procenjuje vaše lične podatke. Za informacije o obradi podataka od strane WhatsAppa, pogledajte politiku privatnosti pružaoaca usluge na https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Nismo odgovorni za obradu podataka od strane WhatsApp-a. Pravni osnov za našu obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak u skladu sa Članom 6. stav 1. slovo a) GDPR.

Nakon što obradimo predmet, podaci će se u prvo vreme čuvati u slučaju bilo kakvih upita. Brisanje podataka možete zatražiti u bilo kom trenutku, u protivnom će se brisanje izvršiti nakon što se predmet u potpunosti reši; zakonske obaveze čuvanja ostaju u svakom slučaju nepromenjene.

Društvene mreže

Osim naše online ponude, takođe koristimo različite kanale društvenih medija za prenos informacija i komunikaciju za koje ćete pronaći link u našoj online ponudi ili u kojima ćete pronaći link na našu online ponudu. Naime, koristimo društvene mreže Facebook, Pinterest i Instagram, video platformu YouTube i portal TikTok. Linkove možete prepoznati po odgovarajućem logotipu pružaoaca usluga.

Klikom na link otvoriće se relevantne stranice društvenih medija na koje se ova politika privatnosti ne odnosi. Za pojedinosti tamo važe odredbe i informacije o zaštiti podataka predmetnih pružatelja usluga. U nastavku smo za vas saželi pregled odgovarajućih informacija od pružalaca usluga. Za primenljive odredbe pogledajte relevantne Izjave o zaštiti podataka pojedinačnih pružalaca usluga; Možete ih pronaći ispod:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Pre pozivanja odgovarajućih linkova, nikakvi lični podaci se ne prenose predmetnom pružatelju usluga. Vaš pristup povezanoj stranici je takođe osnova za obradu podataka od strane dotičnog pružatelja usluga.

Za naše korišćenje kanala društvenih medija Facebook i Instagram važe pored toga sledeće informacije o povezanoj obradi vaših ličnih podataka.

Facebook Fanpage

Uz sopstvenu online ponudu, vodimo i fan stranicu na društvenoj mreži Facebook. Preko fan stranice pružamo informacije o našim aktivnostima i nudimo kanal za komunikaciju. Društvenom mrežom Facebook upravlja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (u daljem tekstu: "Facebook").

Razgraničavanje odgovornosti

Koliko god je to moguće na Facebooku, nastojimo da obezbedimo zaštitu vaše privatnosti i vaših ličnih podataka. U meri u kojoj obrađujemo vaše lične podatke u vezi sa vašim posetom fan stranici, objašnjenja u ovoj Izjavi o zaštiti podataka važe bez ograničenja. Zbog integracije fan stranice u ponudu Facebooka, takođe treba napomenuti da lične podatke istovremeno obrađuje i Facebook. Nemamo uticaja na obradu podataka od strane Facebooka; Konkretno, Facebook pod našom odgovornošću nije angažovan kao naš obrađivač narudžbi. Facebook za obradu podataka od strane Facebooka – u svakom slučaju prema informacijama koje je dostavio Facebook – primenjuje smernice koje su dostupne na https://de-de.facebook.com/policy.php.

U smislu zakona o zaštiti podataka, može se pretpostaviti da smo Facebook i mi zajednički odgovorni za rad fan stranice i procenu korisničkih podataka prilikom posete fan stranici. U skladu sa propisima o zaštiti podataka, u internom odnosu sa Facebookom postigli smo dogovor za razgraničenje odgovornosti.

Facebook Insights

Facebook operaterima fan stranica nudi mogućnost korišćenja funkcije Page Insights kako bi dobili pregled o korišćenju fan stranica i njenim korisnicima. Konkretno se putem funkcije Page Insights statistički podaci mogu pozvati i proceniti. Podatke iz uvida u stranicu koristimo kako bi fan stranicu učinili što atraktivnijom i efikasnijom. U tu svrhu Facebook nam daje podatke koje generiše sam Facebook. Facebook pruža dodatne informacije o funkcionalnosti i odgovornosti za funkciju Page Insights na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook nudi korisnicima koji su registrovani na Facebooku mogućnost direktne komunikacije putem Facebook Messengera. Ako nas kontaktirate putem Messengera, prenesene podatke ćemo sačuvati i koristiti isključivo za odgovor na vaš zahtev. Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš pristanak u smislu Člana 6. stav 1. slovo a) GDPR i naš legitimni interes u smislu Člana 6. stav 1. slovo f) GDPR. Naš legitimni interes u tom slučaju leži u prikupljanju i obradi upita kupaca, u proceni upita kupaca i kontroli zloupotrebe i koristi se samo u te svrhe.

Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu bili potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Za vaše lične podatke, to je slučaj kada je predmetna konverzacija završena. Za nas je konverzacija završena kada se iz okolnosti može zaključiti da je dotična stvar konačno razjašnjena. U svakom trenutku imate mogućnost da opozovete saglasnost za obradu ličnih podataka; u tom slučaju podatke ćemo odmah izbrisati ako ne postoji osnova za dalje čuvanje.

Dodatne informacije o Facebooku

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj upotrebi ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Facebook fan stranice, slobodno u bilo kom trenutku kontaktirajte nas i našeg službenika za zaštitu podataka. Podaci za kontakt i komunikacioni kanali objašnjeni su u našoj politici privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka na Facebooku, molimo vas da kontaktirate direktno Facebook. Savezna kancelarija za bezbednost u informacionim tehnologijama (BSI) takođe pruža opšte informacije o sigurnoj upotrebi društvenih mreža na svojoj web stranici na adresi https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Instagram-profil

Uz sopstvenu online ponudu, vodimo i profil na društvenoj mreži Instagram. Preko Instagram profila informišemo o našim aktivnostima i nudimo kanal za komunikaciju. Društvenom mrežom Instagram upravlja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (u daljem tekstu: "Facebook").

Odgovornost za zaštitu podataka

Koliko god je to moguće na Instagramu, nastojimo da obezbedimo zaštitu vaše privatnosti i vaših ličnih podataka. U meri u kojoj obrađujemo vaše lične podatke u vezi sa posetom Instagram profilu, objašnjenja u ovoj Izjavi o zaštiti podataka važe bez ograničenja. Zbog integracije računa u ponudu Facebooka, takođe treba napomenuti da lične podatke istovremeno obrađuje i Facebook. Nemamo uticaj na obradu podataka od strane Facebooka; Konkretno, Facebook pod našom odgovornošću nije uposlen kao naš obrađivač narudžbi. Facebook za obradu podataka od strane Facebooka – u svakom slučaju prema informacijama koje je dostavio Facebook – primenjuje smernice koje su dostupne na https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

U smislu zakona o zaštiti podataka, može se pretpostaviti da Facebook i mi imamo dve odvojene odgovornosti za rad Instagram računa i povezane mogućnosti komunikacije i procene. Mi smo odgovorni za obradu podataka i samostalno odlučujemo o svrhama i načinima obrade tih podataka u meri u kojoj obrađujemo vaše lične podatke u vezi sa vašom posetom našem Instagram profilu. To je obično slučaj ako direktno komunicirate sa nama putem funkcije "Instagram Direct Messaging" i prenosite nam svoje podatke. Ako vaše lične podatke obrađuje Facebook i Facebook sam odlučuje o svrhama i načinima obrade podataka, za tu obradu podataka odgovoran je isključivo Facebook. To se posebno odnosi na procenu ponašanja korisnika od strane Facebooka za sopstvene potrebe.

Instagram Insights

Facebook operaterima Instagram profila nudi mogućnost korišćenja funkcije "Instagram Insights" za dobijanje pregleda korišćenja računa i njegovih korisnika. Pre svega, putem Instagram Insights mogu se pozvati i proceniti statistički podaci. Podatke iz Instagram Insightsa koristimo kako bi Instagram profil učinili što privlačnijim i efikasnijim. U tu svrhu, Facebook nam daje podatke koje je sam Facebook generiše na sopstvenu odgovornost. Podaci koje primamo od Facebooka većinom su anonimni podaci i statistika. U meri u kojoj primamo lične podatke u ovom kontekstu, odgovorni smo za našu dalju obradu tih podataka kako bi procenili korišćenje našeg Instagram profila.

Facebook pruža dodatne informacije o Instagram Insights na https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

S Instagramom imate mogućnost direktne komunikacije sa nama putem funkcije "Instagram Direct Messaging". Ako nas kontaktirate putem funkcije Instagram Direct Messaging, prenesene podatke ćemo sačuvati i koristiti isključivo za odgovor na vaš zahtev. Pravna osnova za obradu vaših podataka je vaš pristanak u smislu Člana 6. stav 1. slovo a) GDPR i naš legitimni interes u smislu Člana 6. stav 1. slovo f) GDPR. Naš legitimni interes leži u prikupljanju i obradi upita kupaca, u proceni upita kupaca i kontroli zloupotrebe i koristi se samo u te svrhe.

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu bili potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Za vaše lične podatke, to je slučaj kada je predmetna konverzacija završena. Za nas je konverzacija završena kada se iz okolnosti može zaključiti da je dotična stvar konačno razjašnjena. U svakom trenutku imate mogućnost da opozovete saglasnost za obradu ličnih podataka; u tom slučaju podatke ćemo odmah izbrisati ako ne postoji osnova za dalje čuvanje.

Dodatne informacije o Instagramu

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj upotrebi ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Instagram profila, slobodno u bilo kom trenutku kontaktirajte nas i našeg službenika za zaštitu podataka. Podaci za kontakt i komunikacioni kanali objašnjeni su u našoj politici privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka na društvenoj mreži Instagram koju nudi Facebook, molimo vas da kontaktirate direktno Facebook. Takođe, ovde ističemo da Savezna kancelarija za bezbednost u informacionim tehnologijama (BSI) takođe pruža opšte informacije o sigurnoj upotrebi društvenih mreža na svojoj web stranici na adresi https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Vaša prava i kontakt

Veliku važnost pridajemo objašnjenju obrade vaših ličnih podataka na što transparentniji način i vašem informisanju o pravnim mogućnostima koja vam se pružaju. Ukoliko želite više informacija ili želite da ostvarite svoja prava, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku kako bi se pobrinuli za vaš zahtev.

Prava ispitanika

U pogledu obrade vaših ličnih podataka imate velika prava. Pre svega, imate veliko pravo na informaciju i po potrebi možete zatražiti ispravku i/ili brisanje ili blokiranje vaših ličnih podataka. Takođe možete zatražiti ograničenje obrade i imati pravo prigovora. S obzirom na lične podatke koje ste nam dostavili, takođe imate pravo na prenosivost podataka.

Ako želite da ostvarite neko od svojih prava i/ili dobijete više informacija o njima, obratite se našoj korisničkoj službi. Alternativno, takođe možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Povlačenje saglasnosti i prigovor

Nakon što ste dali svoj pristanak, možete ga opozvati u bilo kom trenutku sa učinkom za ubuduće. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se sprovodila na osnovu saglasnosti do trenutka opoziva. Kontakt osobe za to su takođe naša služba za korisnike i naš službenik za zaštitu podataka.

Ako se obrada vaših ličnih podataka ne zasniva na saglasnosti, već na drugoj pravnoj osnovi, možete se usprotiviti ovoj obradi podataka. Vaš prigovor dovodi do provere i po potrebi prekida obrade podataka. O rezultatu provere bićete obavešteni i - ako se obrada podataka nastavi - od nas ćete dobiti detaljnije informacije o tome zašto je obrada podataka dozvoljena.

Službenik za zaštitu podataka i kontakt

Imenovali smo eksternog službenika za zaštitu podataka koji nas podržava u pitanjima zaštite podataka i kojeg takođe možete direktno kontaktirati. Naš službenik za zaštitu podataka i njegov tim rado će odgovoriti na sva vaša pitanja o našem postupanju sa ličnim podacima ili dodatne informacije o pitanjima o zaštiti podataka:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-Mail: privacy@takko.de

Ako želite da stupite u kontakt s našim službenikom za zaštitu podataka lično putem e-pošte, možete ga kontaktirati i na sebastian.meyer@brandi.net.

Žalbe

Ako smatrate da vaše lične podatke ne obrađujemo u skladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka ili važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo da podnesete pritužbu nadzornom organu. Takođe možete se žaliti našem službeniku za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka će zatim ispitati predmet i obavestiti vas o rezultatu ispitivanja.

Dalje informacije i izmene

Linkovi na druge web stranice

Naša online ponuda može sadržavati link na druge web stranice. Ovi linkovi su obično označeni kao takvi. Nemamo uticaja na to u kojoj meri se poštuju važeći propisi o zaštiti podataka na povezanim web stranicama. Prema tome preporučujemo da se na drugim web stranicama takođe informišete o odgovarajućim izjavama o zaštiti podataka.

Izmene ove Izjave o zaštiti podataka

Status ove Izjave o zaštiti podataka identifikovan je datumom (ispod). Zadržavamo pravo na promenu ove Izjave o zaštiti podataka u bilo kom trenutku sa učinkom za ubuduće. Promena sledi posebno u slučaju tehničkih prilagođavanja internet ponude ili u slučaju izmena zahteva za zaštitu podataka. Trenutna verzija Izjave o zaštiti podataka je uvek dostupna direktno putem internet ponude. Preporučujemo da se redovno informišete o promenama ove Izjave o zaštiti podataka.

Status ove izjave o zaštiti podataka: januar 2022