Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Įžanga

Bendrovė „Takko Holding GmbH“, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte (Vokietija), kaip interneto svetainės operatorė, yra atsakinga už interneto svetainės naudotojų asmens duomenų tvarkymą. Mūsų kontaktinius duomenis rasite interneto svetainės kontaktų skiltyje, o kontaktiniai asmenys, kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, nurodyti šiose duomenų apsaugos nuostatose.

Mes labai atsakingai vertiname jūsų privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis renkame, saugome ir naudojame tik vadovaudamiesi šių duomenų apsaugos nuostatų turiniu ir galiojančiais duomenų apsaugos reglamentais, ypač Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir nacionaliniais duomenų apsaugos reglamentais.

Šiomis duomenų apsaugos nuostatomis informuojame, kokia apimtimi ir kokiais tikslais yra tvarkomi asmens duomenys, susiję su interneto svetainės naudojimu.

Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. Tai apima visą informaciją apie jūsų tapatybę, pvz., jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą arba pašto adresą. Kita vertus, informacija, kurios negalima susieti su jūsų tapatybe (pvz., statistinė informacija apie interneto svetainės naudotojų skaičių), nelaikoma asmens duomenimis.

Iš esmės galite naudotis mūsų interneto svetaine neatskleisdami savo tapatybės ir nepateikdami asmens duomenų. Tada rinksime tik bendrą informaciją apie apsilankymą mūsų interneto svetainėje. Tačiau kai kurių siūlomų paslaugų atveju asmens duomenys bus renkami iš jūsų. Tada šiuos duomenis tvarkysime tik jūsų naudojimosi šia interneto svetaine kontekste, ypač norėdami pateikti pageidaujamą informaciją. Renkant asmens duomenis turi būti pateikiami tik tie duomenys, kurie yra būtini. Be to, galime gauti papildomos informacijos, kuri tada yra savanoriška informacija. Kiekvienu atveju nurodome, ar laukai yra privalomi, ar savanoriški. Tada mes informuosime jus apie konkrečią informaciją atitinkamame šių duomenų apsaugos nuostatų skyriuje.

Naudojant mūsų interneto svetainę automatizuotas sprendimų priėmimas, pagrįstas jūsų asmens duomenimis, nevyksta.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų informaciją saugosime specialiai apsaugotuose serveriuose Europos Sąjungoje. Jie yra apsaugoti techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis nuo jūsų duomenų praradimo, pašalinių asmenų sunaikinimo, prieigos, pakeitimo ar pašalinimo. Prieigą prie jūsų duomenų turi tik keli įgalioti asmenys. Jie yra atsakingi už techninį, komercinį ar redakcinį serverių palaikymą. Nepaisant reguliarių patikrų, visiška apsauga nuo visų pavojų neįmanoma.

Jūsų asmens duomenys perduodami šifruota forma internetu. Duomenų perdavimui naudojame SSL (Secure Socket Layer) šifravimą.

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Iš esmės mes naudojame jūsų asmens duomenis tik teikdami paslaugas, kurių prašote. Jei paslaugoms teikti pasitelkiame išorinius paslaugų teikėjus, jų prieiga prie duomenų taip pat yra skirta tik paslaugai teikti. Siekdami užtikrinti duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi naudojame technines ir organizacines priemones, taip pat įpareigojame tai daryti ir savo išorinius paslaugų teikėjus. Jūsų asmens duomenis taip pat galime atskleisti „Takko“ įmonių grupės, kuriai priklausome, viduje. Tokiu atveju taip pat galioja visos šiose duomenų apsaugos nuostatose nustatytos garantijos.

Be to, be aiškaus jūsų sutikimo mes neperduodame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, ypač reklamos tikslais. Jūsų asmens duomenis atskleisime tik gavę jūsų sutikimą arba jei turime teisę ar prievolę tai daryti dėl teisinių reikalavimų arba oficialių pareigūnų ar teismo nurodymu. Visų pirma tai gali būti susiję su informacijos teikimu baudžiamojo persekiojimo tikslais, siekiant išvengti pavojaus ar įgyvendinti intelektinės nuosavybės teises arba apsaugoti mūsų teisėtus teisinius interesus.

Kai jūsų asmens duomenis perduodame patys arba per paslaugų teikėjus šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai, laikomės specialių BDAR 44 str. ir paskesnių straipsnių reikalavimų, taip pat įpareigojame jų laikytis savo paslaugų teikėjus. Todėl jūsų duomenis į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų, perduosime tik laikydamiesi BDAR garantuojamo apsaugos lygio. Toks apsaugos lygis visų pirma užtikrinamas ES Komisijos sprendimu dėl tinkamumo arba tinkamomis apsaugos priemonėmis pagal BDAR 46 straipsnį.

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Jei gauname sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, nes tai būtina norint įvykdyti sutartį arba kaip sutartinių santykių su jumis dalį, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Jei tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisinę prievolę, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas taip pat gali būti laikomas teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtus interesus ir jūsų interesus, pagrindines teises ir pagrindines laisves.

Šiose duomenų apsaugos nuostatose mes visada nurodome teisinį pagrindą, kuriuo grindžiame jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė

Visada ištriname arba blokuojame jūsų asmens duomenis, kai saugojimo tikslas nebegalioja. Tačiau saugojimas taip pat gali būti vykdomas, jei tai numato mums taikomi teisiniai reikalavimai, pavyzdžiui, dėl įstatymais nustatytų saugojimo ir dokumentavimo prievolių. Tokiu atveju jūsų asmens duomenis ištrinsime arba blokuosime pasibaigus atitinkamoms prievolėms.

Mūsų interneto svetainės naudojimas

Informacija apie jūsų kompiuterį

Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie mūsų interneto svetainės, mes renkame šią informaciją apie jūsų kompiuterį, neatsižvelgiant į tai, ar esate registruotas naudotojas: jūsų kompiuterio IP adresą, užklausą iš jūsų naršyklės (užklausos turinį, konkretų puslapį) ir tokios užklausos datą bei laiką. Be to, perduotų duomenų būsena ir kiekis įrašomi kaip užklausos dalis. Taip pat renkame informaciją apie produktą ir versiją bei naudojamą naršyklę (naršyklės programinės įrangos kalbą ir versiją), taip pat kompiuterio operacinę sistemą ir sąsają. Taip pat įrašoma informacija apie galutinį prietaisą, naudotą užklausai pateikti, ekrano skiriamąją gebą, ekrano spalvų gylį, „Flash“ palaikymą, „Javascript“ palaikymą ir prisijungimus bei atsijungimus. Įrašome svetainę, iš kurios buvo pasiekta mūsų interneto svetainė. Jūsų kompiuterio IP adresas bus saugomas tik tol, kol naudojatės interneto svetaine, o vėliau jį sutrumpinant jis ištrinamas arba nuasmeninamas. Likę duomenys saugomi ribotą laiką, ne ilgiau kaip trejus metus.

Šiuos duomenis naudojame interneto svetainės veikimui užtikrinti, ypač klaidoms nustatyti ir pašalinti, interneto svetainei nustatyti ir koreguoti ar tobulinti. Mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą taip pat susijęs su šiais tikslais.

Slapukų naudojimas

Kaip ir daugelyje svetainių, mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį ir išsaugo tam tikrus nustatymus bei duomenis, kuriais būtų galima keistis su mūsų interneto svetaine per jūsų naršyklę. Slapuke paprastai yra domeno, iš kurio buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimas, informacija apie slapuko amžių ir raidinis-skaitinis žymeklis.

Slapukai leidžia mums atpažinti jūsų kompiuterį ir iš karto pritaikyti išankstinius nustatymus bei nuostatas. Mūsų naudojami slapukai, kiek įmanoma, yra vadinamieji seanso slapukai, kurie automatiškai ištrinami pasibaigus naršyklės seansui. Kartais galime naudoti slapukus su ilgesniu saugojimo laikotarpiu, kad būtų galima atsižvelgti į jūsų išankstinius nustatymus ir nuostatas, kai kitą kartą apsilankysite mūsų interneto svetainėje.

Dauguma naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Tačiau savo naršyklėje galite išjungti slapukų įrašymą arba nustatyti ją taip, kad ji jums praneštų, kai tik ji gaus užklausą įrašyti slapukus. Taip pat per naršyklės nustatymus galite rankiniu būdu ištrinti slapukus, kurie jau yra įrašyti. Atkreipkite dėmesį, kad jei atsisakysite slapukų saugojimo arba ištrinsite būtinus slapukus, mūsų interneto svetaine galėsite naudotis tik ribotai arba negalėsite naudotis visai.

Kadangi slapukai nėra būtini mūsų interneto svetainei, kai prisijungiate prie interneto svetainės pirmą kartą, mes prašome jūsų sutikimo, kad būtų naudojami slapukai. Išsamų trečiųjų šalių nebūtinų slapukų aprašymą rasite mūsų naudojamų trečiųjų šalių paslaugų aprašyme toliau. Susijusio duomenų tvarkymo, įskaitant bet kokį duomenų perdavimą, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, tačiau atšaukimas galioja tik ateityje, ypač pakeitus pasirinktas nuostatas.

Teisinis būtinų slapukų naudojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tinkamai teikti interneto svetainės paslaugą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte, ir, jei sutartys sudaromos arba vykdomos naudojant mūsų interneto svetainę, sutarties įvykdymas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

Parduotuvių ieškiklis

Netoliese esančias Takko parduotuves galite rasti mūsų interneto svetainėje. Parduotuves galite rasti rankiniu būdu įvedę pašto kodą. Tačiau jas taip pat galite rasti naudodami vietos nustatymo funkciją. Jei naudosite šią funkciją, jūsų vieta bus patikslinta pagal jūsų IP adresą naudojant geolokaciją. IP adresas renkamas tik tam, kad būtų parodyta tinkama parduotuvė. Pasibaigus mūsų interneto svetainės naudojimui jūsų IP adresas iš karto bus ištrintas.

Teisinis pagrindas naudoti parduotuvės ieškiklį yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Prekių prieinamumo patikra

Turite galimybę peržiūrėti prekių prieinamumą netoliese esančiose „Takko“ parduotuvėse. Galite įvesti pašto kodą, kad patikrintumėte produktų prieinamumą netoliese esančiose parduotuvėse. Arba galite pasirinkti bendrinti savo buvimo vietą per naršyklę. Jei naudosite šią funkciją, jūsų vieta bus patikslinta pagal jūsų IP adresą naudojant geolokaciją. IP adresas renkamas tik tam, kad būtų rodomos tinkamos parduotuvės. Pasibaigus mūsų interneto svetainės naudojimui jūsų IP adresas iš karto bus ištrintas.

Teisinis pagrindas naudoti parduotuvės ieškiklį yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Nepilnamečių apsauga

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų amžiaus neturėtų siųsti mums jokios asmeninės informacijos be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Specialiai nereikalaujame vaikų ar jaunuolių asmens duomenų, sąmoningai jų nerenkame ir neperduodame tretiesiems asmenims.

Trečiųjų šalių paslaugų integravimas

Kai kurioms mūsų interneto svetainės funkcijoms naudojame trečiųjų šalių paslaugas. Tai daugiausiai yra pasirenkamos funkcijos, kurias turite aiškiai pasirinkti arba naudoti. Su atitinkamais paslaugų teikėjais esame sudarę sutartis dėl jų paslaugų teikimo ar integravimo ir, kiek galime, stengiamės, kad trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taip pat teiktų skaidrią informaciją apie asmens duomenų tvarkymo apimtį ir laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių.

„Google“ žymų tvarkyklė

Pateikdami interneto svetainę naudojamės „Google Ireland Limited“, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5 (Airija) (toliau: „Google”) „Google“ žymų tvarkykle. „Google“ žymų tvarkyklė yra žymų valdymo sistema (TMS), kurią galima naudoti žymoms, t. y. stebėjimo kodams ir susijusiems kodo fragmentams tvarkyti mūsų svetainėje. „Google“ žymų tvarkyklė leidžia integruoti į svetainę „Google“ paslaugas.

Naudojant „Google“ žymų tvarkyklę, užmezgamas ryšys su „Google“ serveriais. Dėl to „Google“ išsaugo interneto svetainės lankytojo naudojamo galutinio prietaiso naršyklės IP adresą. Negalima atmesti galimybės, kad šiame kontekste duomenys bus perduoti „Google“ JAV ir kad JAV saugumo institucijos galės prieiti prie duomenų. Tačiau slapukai nėra nustatomi naudojant „Google“ žymų tvarkyklę.

Daugiau informacijos apie „Google“ žymų tvarkyklę ir „Google“ atliekamą duomenų apdorojimą rasite adresu https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de ir https://www.google.com/policies/privacy/.

Susijusio duomenų tvarkymo, įskaitant bet kokį duomenų perdavimą, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Mūsų teisėtas interesas yra mūsų interneto svetainės stebėjimo kodų administravimas, leidžiantis analizuoti mūsų interneto svetainės naudojimą ir tobulinti bei asmeninti savo paslaugas.

Google Analytics

Statistiniams vertinimams naudojamės „Google Analytics“ paslauga. „Google Analytics“ yra „Google“ teikiama žiniatinklio analizės paslauga.

Teikdama „Google Analytics“ paslaugą „Google“ vertinimui naudoja slapukus. Slapukų naudojimo ir vertinimo tipą ir apimtį nurodo „Google“. Slapukų sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine perduodama į „Google“ serverį ir ten saugoma. Neatmetama galimybė, kad duomenys gali būti perduoti į JAV ir dėl to šalies institucijos gali prieiti prie šių duomenų. Tačiau jei šioje svetainėje įjungta IP anonimizavimo funkcija, „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį ir ten sutrumpinamas.

Mūsų vardu „Google“ naudoja šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi interneto svetaine, rengtų ataskaitas apie veiksmus svetainėje ir teiktų kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas mums, kaip interneto svetainės operatoriui. Be to, „Google“ gali naudoti duomenis savo tikslams. Atsižvelgdama į šiuos tikslus, „Google“ sukuria, pavyzdžiui, naudotojo elgesio profilį arba susieja duomenis su kitais duomenimis, pavyzdžiui, su esama „Google“ paskyra. Mes neturime jokios įtakos tokioms duomenų tvarkymo operacijoms. „Google“ teigimu, naudojant „Google Analytics“ paslaugą jūsų naršyklės perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ renkamais ar jau turimais duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Google“ duomenų apsaugos informaciją, kurios nuoroda pateikiama toliau. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas įvertinti mūsų svetainės naudojimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Taip pat naudojame „Google Analytics“ demografinių požymių funkciją. Ji leidžia kurti ataskaitas, kuriose yra teiginių apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami iš „Google“ reklamų pagal interesus ir trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų. Šią funkciją galite bet kada išjungti naudodami „Google“ paskyros skelbimų nustatymus arba apskritai uždrausti „Google Analytics“ rinkti jūsų duomenis, kaip aprašyta toliau. Daugiau informacijos apie „Google“ demografinių požymių funkciją rasite adresu https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir „Google“ apdoroti šiuos duomenis – tam turite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Daugiau informacijos apie tai galite rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ir http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendra informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą). Norime atkreipti dėmesį, kad kodas „anonymizeIp();“ mūsų svetainėje pridėtas prie „Google Analytics“ ir išplėstas, kad būtų anonimizuoti IP adresai, ištrinant paskutinį oktetą.

Kartotinė reklama ir kartotinė rinkodara

Kartotinė reklama ir kartotinė rinkodara yra technologijos, rodančios naudotojams, jau išėjusiems iš konkrečios svetainės, atitinkamą reklamą. Tam būtina atpažinti interneto naudotojus už savo interneto svetainės ribų, kurioms naudojami atitinkamų paslaugų teikėjų slapukai; taip pat atsižvelgiama į ankstesnį naudojimą. Pavyzdžiui, jei naudotojas žiūri į tam tikrus produktus, šie ar panašūs produktai vėliau gali būti rodomi kaip reklama kitose svetainėse. Tai asmeninta reklama, pritaikyta kiekvieno naudotojo poreikiams. Šiai asmenintai reklamai nebūtina, kad naudotojas būtų identifikuotas. Todėl mes nejungiame duomenų, naudojamų kartotinei reklamai ar kartotinei rinkodarai su kitais duomenimis.

Tokias technologijas naudojame skelbimams internete pateikti. Skelbimams talpinti naudojame trečiųjų šalių teikėjus. Be kita ko, naudojame „Google“ paslaugas, kurie leidžia automatiškai rodyti interneto naudotoją dominančius produktus. Šią funkciją įgyvendina slapukai. Negalima atmesti galimybės, kad šio proceso metu duomenys bus perduoti „Google“ į JAV ir kad JAV saugumo institucijos turės prieigą prie atitinkamų duomenų.

Daugiau informacijos apie šią technologiją rasite „Google“ duomenų apsaugos nuostatose adresu https://policies.google.com/privacy?hl=de. Draudimą įrašyti „Google“ kartotinės rinkodaros ir „Google AdWords“ konversijų stebėjimo slapukus galima nustačius atitinkamas naršyklės nuostatas apsilankius svetainėje http://www.google.com/policies/privacy/ads/. Nepriklausomai nuo nurodytų parinkčių, kaip užkirsti kelią duomenų tvarkymui naudojant slapukus, susijusius su „Google“ kartotine rinkodara ir „Google AdWords“ konversijų stebėjimu, atitinkamų slapukų arba šių paslaugų naudojimas priklauso nuo jūsų aiškaus sutikimo. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Exactag

Savo interneto svetainėje naudojame „Exactag“ paslaugą, kurią teikia bendrovė „Exactag GmbH“, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf (Vokietija). Ji naudojama rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Paslauga naudoja slapukus ir kitas technologijas. Jos leidžia atpažinti jūsų interneto naršyklę. Pagal šią informaciją galima sukurti pseudoniminius naudojimo profilius. Paslaugos metu surinkti duomenys nebus naudojami jūsų tapatybei nustatyti.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Daugiau informacijos apie „Exactag“ duomenų apsaugos nuostatas rasite adresu www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Pateikdami interneto svetainę naudojame „Mouseflow“ stebėjimo įrankį iš išorinio teikėjo „Mouseflow ApS“, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhaga (Danija) (toliau: „Mouseflow“), kad įrašytume atsitiktinai atrinktus atskirus apsilankymus (tik su anoniminiu IP adresu). Tokiu būdu sukurtas pelės judesių žurnalas naudojamas atsitiktinai atkurti atskirus apsilankymus ir iš to nustatyti galimus mūsų interneto svetainės patobulinimus.

Jei nenorite, kad pelės judesiai būtų įrašomi, savo naršyklėje galite visiškai išjungti „JavaScript“. Tačiau tai gali labai pakenkti mūsų svetainės veikimui.

Daugiau informacijos apie „Mouseflow“ duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo apimtį rasite adresu http://mouseflow.de/datenschutz/.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

„Google Adwords“ konversija

Mūsų interneto svetainė naudoja „Google AdWords“ paslaugą. „AdWords“ yra internetinė reklamos programa, kurią teikia „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

„Google AdWords“ paslaugoje naudojame vadinamąjį konversijų stebėjimą. Jei spustelėsite „Google“ patalpintą skelbimą, konversijoms stebėti bus nustatytas slapukas. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė įrašo naudotojo kompiuteryje. Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nėra naudojami naudotojo tapatybei nustatyti. Jei naudotojas apsilanko tam tikruose šios svetainės puslapiuose ir slapuko galiojimo laikas dar nepasibaigęs, mes ir „Google“ galime atpažinti, kad naudotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį.

Kiekvienas „Google AdWords“ klientas gauna skirtingą slapuką. Slapukų negalima sekti per „AdWords“ reklamuotojų svetaines. Informacija, gauta naudojant konversijų slapuką, naudojama kuriant konversijų statistiką „AdWords“ klientams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Klientai sužino bendrą naudotojų, kurie spustelėjo jų skelbimą ir buvo nukreipti į puslapį su konversijų stebėjimo žyma, skaičių. Tačiau jie negauna jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti naudotojų tapatybę.

Konversijos slapukų įrašymas ir šio stebėjimo įrankio naudojimas išimtinai grindžiami BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Daugiau informacijos apie „Google AdWords“ ir „Google“ konversijų stebėjimą rasite „Google“ duomenų apsaugos nuostatuose: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

„Facebook Pixel“ naudojame statistiniams vertinimams ir reklamos efektyvumui gerinti. „Facebook Pixel“ yra analizės įrankis, siūlomas „Facebook Inc.“, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (JAV) (toliau – „Facebook“). Naudodami „Facebook Pixel“ galime įvertinti savo reklamos efektyvumą ir rodyti reklamas konkrečioms tikslinėms grupėms.

Jei sutinkate su „Facebook Pixel“ naudojimu, jums apsilankius mūsų svetainėje bus užmegztas ryšys su „Facebook“ serveriais. Kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, „Facebook“ perduodama tam tikra informacija apie naudotoją. Perduodami duomenys, be kitų, apima IP adresą ir informaciją apie naudojamą naršyklę bei svetainės naudotoją. Taip pat perduodama informacija, iš kurios svetainės buvo pasiekta mūsų interneto svetainė. Taip pat fiksuojama, kokius mygtukus paspaudžia svetainės naudotojas ir į kokius puslapius patenka po tokio paspaudimo. Taip pat įrašoma informacija, kurią naudotojas įveda internetinių formų laukuose. Neatmetama galimybė, kad duomenys bus perduoti į JAV ir dėl to vyriausybinės agentūros galės prieiti prie šių duomenų.

Mes neturime įtakos tolesniam duomenų tvarkymui „Facebook“. Daugiau informacijos apie tai galite rasti adresu https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (bendra informacija apie „Facebook Pixel“) ir „Facebook“ duomenų apsaugos nuostatose adresu www.facebook.com/about/privacy/.

Paslauga „Facebook Pixel“ yra naudojama ir susijęs duomenų tvarkymas vykdomas tik gavus išankstinį jūsų sutikimą. Mūsų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Webgains

Savo interneto svetainėje naudojame partnerių rinkodaros funkciją. Tai internetinė platinimo forma, kai kitų interneto svetainių operatoriai (dažnai vadinami „prekybininkais“ arba „reklamuotojais“) patalpina nuorodą į mūsų interneto svetainę. Jei dėl nuorodos iškviečiamas puslapis arba perkama mūsų interneto svetainėje, atlygis gali būti mokamas kaip paspaudimo arba pardavimo komisinis mokestis. Partnerių rinkodarai naudojame „Webgains“ paslaugą iš „ad pepper media GmbH“, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg (Vokietija).

„Webgains“ veiklai stebėti naudoja slapukus. Slapukai nustatyti tik nukreipimo operacijoms stebėti. Toliau slapukai nenaudojami, pavyzdžiui, profiliavimui ar kitokiam derinimui su kitais duomenimis. Šių duomenų saugojimo tikslas – apdoroti komisinius mokėjimus. Teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra nukreipimo veiksmų stebėjimas ir ekonominė mūsų interneto svetainės veikla.

Daugiau informacijos apie „Webgains“ duomenų tvarkymą rasite adresu http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

Norėdami įjungti ir vykdyti kartotinės reklamos kampanijas mūsų interneto svetainėje, naudojamės „The Reach Group GmbH“, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin (Vokietija) paslaugomis.

Slapukai nustatomi kaip techninio proceso dalis. Slapukas išsaugo tik užšifruotą, pseudoniminį naudotojo ID. Naudojama skelbimų tvarkymo technologija naudoja sutrumpintus ir maišos IP adresus, kad įvertintų geografinį regioną, prieigos greitį ir interneto teikėją. Be to, išsaugomas apsilankymo laikas, peržiūrėtų, ieškotų ar pirktų produktų ID, peržiūrėtų puslapių URL adresai, galimi paieškos žodžiai ir (arba) pasiekiamų kategorijų ID. Tai leidžia mums pateikti jums aktualų reklaminį turinį. Be to, šiame kontekste galima parengti anoniminę lankytojų statistiką ir priskirti operacijas. Išvadų apie konkrečius asmenis daryti negalima. Slapukas galioja 90 dienų.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Daugiau informacijos apie „The Reach Group GmbH“ duomenų apsaugą rasite adresu https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emego

„usemax advertisement“ yra „Emego GmbH“, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen (Vokietija), paslauga. Kai prisijungiate prie „Takko“ svetainės, jums sutikus iš „usemax“ skelbimų serverio jūsų prietaise įrašomas slapukas, kuriame gali būti nuoroda į naršymo elgseną. Gauta informacija naudojama kreipiantis į naudotoją individualiai ir suasmenintai per Takko svetainę, reklamuojant trečiųjų šalių svetainėse, kurios yra prijungtos prie „usemax“. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalį. Surinktus duomenis galima ištrinti naudojant šią nuorodą, kad ateityje nebegautumėte produktų rekomendacijų: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

„Sovendus GmbH“ kuponų pasiūlymai ir specialūs pasiūlymai

Norėdami pasirinkti specialų pasiūlymą, kuris šiuo metu jus domina, tam tikrą informaciją pseudonimizuosime ir užšifruosime per „Sovendus GmbH“, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Vokietija) (toliau – „Sovendus“). Jūsų el. pašto adreso pseudoniminė maišos reikšmė naudojama siekiant atsižvelgti į bet kokį prieštaravimą dėl „Sovendus“ reklamos (BDAR 21 str. 3 dalis, 6 str. 1 dalis c punktas). IP adresą „Sovendus“ naudoja išimtinai duomenų apsaugos tikslais ir paprastai jis anonimizuojamas po 7 dienų (BDAR 6 str. 1 dalis f punktas). Jei būtina konkrečiam specialiam pasiūlymui, paspaudus specialų pasiūlymą „Sovendus“, mes perduosime jūsų vardą, pavardę, adreso duomenis, jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį šifruota forma, kad galėtume parengti produkto tiekėjui suasmenintą užklausą dėl specialus pasiūlymo (BDAR 6 str. 1 dalies b ir f punktai). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Sovendus“ tvarko jūsų duomenis, žr. duomenų apsaugos informaciją šiuo adresu: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

ChannelPilot

Norėdami įvertinti savo interneto svetainę, naudojame „ChannelPilot“ paslaugą, kurią teikia „Channel Pilot Solutions GmbH“, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg (Vokietija).


Proceso metu „ChannelPilot“ naudoja slapukus. Slapukai įrašo jūsų IP adresą, naudojamą naršyklę arba nukreipimo URL.

Informacija perduodama ir saugoma „ChannelPilot“ serveriuose Vokietijoje. Šiame kontekste jūsų duomenys nesujungiami su kitais „ChannelPilot“ duomenimis. Naudotojo IP adresas saugomas tik trumpą laiką, o vėliau tampa neatpažįstamas.

Duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite adresu: https://www.channelpilot.de/datenschutz

„Microsoft Bing“ reklamos

Savo interneto svetainėje naudojame paslaugas „Bing Ads Conversion Tracking“ ir „Bing Remarketing“, kurias teikia „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (JAV) (toliau – „Microsoft“).  „Bing Bing Ads Conversion Tracking“ įrašo ir analizuoja jūsų veiksmus (pvz., puslapio peržiūras, skelbimo paspaudimus, atsisiuntimus). „Bing Remarketing“ naudojama mūsų produktų skelbimams pagal pomėgius rodyti kitose svetainėse. Abi paslaugos naudoja slapukus arba panašias technologijas. Vykdant techninį procesą, asmens duomenys gali būti saugomi „Microsoft“ serveriuose JAV. Neatmetama galimybė, kad JAV saugumo institucijos turės prieigą prie šių duomenų. Šiuo atžvilgiu JAV duomenų apsaugos lygis nėra lyginamas su ES.

Jei turite „Microsoft“ paskyrą, „Microsoft“ gali susieti kompiuterio ir programėlių naršymo istoriją su jūsų „Microsoft“ paskyra ir naudoti informaciją iš paskyros skelbimams suasmeninti. Jei tokio susiejimo su jūsų paskyra nepageidaujate, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje turite atsijungti nuo „Microsoft“ paskyros.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Daugiau informacijos apie „Microsoft“ duomenų apsaugą rasite adresu: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

Šioje svetainėje naudojama testavimo ir žiniatinklio analizės paslauga „Kameleoon“. Ji leidžia analizuoti naudotojų elgesį remiantis jų segmentavimu. Remiantis žurnalo failo duomenų vertinimu, galima sužinoti, kaip naudotojai naudojasi šia interneto svetaine ir kaip galima ją patobulinti.

Analizei naudojami slapukai ir vietinė naršyklės saugykla, kuri yra susieta su pseudoniminiu ID. Jūsų IP adresas bus visiškai anonimizuotas ir nebus išsaugotas. Slapuko ir vietinės saugyklos sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine perduodama į „Kameleoon“ serverį Vokietijoje ir ten saugoma apibendrinta bei pseudonimizuota forma. Jūsų naršyklės „Kameleoon“ paslaugos kontekste perduotas IP adresas nėra sujungiamas su kitais „Kameleoon“ duomenimis.

„Kameleoon“ naudojama mūsų interneto svetainei tobulinti. Teisinis „Kameleoon“ slapukų nustatymo ir duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Galite neleisti įrašyti slapukų ir naudoti vietinės saugyklos atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nuostatas; tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju, jei taikoma, negalėsite visiškai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite bet kuriuo metu išjungti „Kameleoon“ paslaugą (ir taip neleisti „Kameleoon“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi šia svetaine, bei „Kameleoon“ apdoroti šiuos duomenis), spustelėdami šią nuorodą: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Daugiau informacijos apie „Kameleoon GmbH“ duomenų apsaugą rasite adresu https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

Šioje interneto svetainėje duomenys apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine renkami ir saugomi naudojant „Interactive Performance Deutschland GmbH“ (www.interactiveperformance.de) ir įmonės technologijų partnerių technologijas optimizavimo ir rinkodaros tikslais. Tam naudojami slapukai, kurie leidžia atpažinti interneto naršyklę, kai apsilankote mūsų svetainėje dar kartą. Tačiau be aiškaus naudotojo sutikimo „Interactive Performance Technology“ surinkti naudojimo profiliai nėra sujungiami su asmens duomenimis apie pseudonimo turėtoją. Lankytojų IP adresai prieš juos išsaugant sutrumpinami, kad būtų pašalinta asmeninė nuoroda, todėl nebegalima susieti naudojimo profilių su IP adresais. Daugiau informacijos galite rasti „Interactive Performance Deutschland GmbH“ duomenų apsaugos nuostatose adresu https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Galite nesutikti, kad „Interactive Performance“ rinktų ir saugotų šios interneto svetainės duomenis, spustelėdami šią nuorodą (atsisakymo): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ Tokiu atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

KUPONA

Savo interneto svetainėje naudojamės „Kupona“ paslauga, kurią teikia „KUPONA GmbH“, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda (Vokietija). Ji naudojama rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Paslauga naudoja slapukus ir kitas technologijas. Jos leidžia atpažinti jūsų interneto naršyklę. Pagal šią informaciją galima sukurti pseudoniminius naudojimo profilius. Paslaugos metu surinkti duomenys nebus naudojami jūsų tapatybei nustatyti.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Daugiau informacijos apie KUPONA duomenų apsaugą rasite adresu: https://www.kupona.de/dsgvo. Galite bet kada nesutikti su duomenų tvarkymu naudodami šią nuorodą: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Savo interneto svetainėje naudojame žemėlapių paslaugą „LocationIQ“. Ją teikia „Unwired Labs (India) Pvt Ltd.“, 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, 500033 (Indija) (toliau – „LocationIQ“). Žemėlapiams, įtrauktiems į mūsų interneto svetainę, įrašomi tik techniškai būtini slapukai.

Jei iškviečiate antrinį puslapį, kuriame yra integruotas „LocationIQ“ žemėlapis, paslauga renka jūsų IP adresą ir perduoda jį į „LocationIQ“ serverį, kuriame jis saugomas. Šiame kontekste duomenys gali būti saugomi serveriuose Indijoje. Šiuo atžvilgiu Indija neturi tokio duomenų apsaugos lygio, kaip ES.

Teisinis žemėlapių paslaugos integravimo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „LocationIQ“ duomenų apsaugą, apsilankykite: https://locationiq.com/privacy

YouTube

Mūsų interneto svetainėje įterpti „YouTube“ vaizdo įrašai. Jų atkūrimui naudojame „Google“ valdomos paslaugos „YouTube“ įskiepį (toliau – „YouTube“). Paslaugos teikėjas yra „Google“.

Siekdami kuo geriau apsaugoti jūsų privatumą, „YouTube“ paslaugą naudojame išplėstinės duomenų apsaugos režimu. Jei iškviečiate mūsų interneto svetainės puslapį, kuriame įterptas „YouTube“ vaizdo įrašas, „Google“ iš pradžių gauna tik įterpimui reikalingą informaciją, o naudojimo analizei slapukai neįrašomi. Tik tada, kai paleidžiate įterptą vaizdo įrašą, „Google“ gauna daugiau informacijos; „Google“ taip pat gali įrašyti slapukus, kad analizuotų jūsų naudotojo elgesį. Kai vaizdo įrašas paleidžiamas, „Google“ „YouTube“ serveriai informuojami, pavyzdžiui, apie tai, iš kurio mūsų interneto svetainės puslapio leidžiate vaizdo įrašą.

Šis duomenų tvarkymas, kurį atlieka „Google“, yra techniškai būtinas norint leisti „YouTube“ vaizdo įrašus ir yra nurodytas „YouTube“. Neturime įtakos šiam duomenų tvarkymui ir rekomenduojame į tai atsižvelgti, kai žiūrite „YouTube“ vaizdo įrašą mūsų svetainėje.

Jei esate prisijungę prie „Google“ paskyros, leidžiate „Google“ arba „YouTube“ priskirti naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam „Google“ profiliui. Todėl rekomenduojame leisti įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus tik tuo atveju, jei sutinkate, kad „Google“ tvarkytų susijusius duomenis. Atsijungę nuo „YouTube“ paskyros galite užkirsti kelią duomenų priskyrimui savo „Google“ profiliui. Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą rasite „Google“ duomenų apsaugos nuostatose adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, kuri taip pat taikoma „YouTube“.

Naudojame „YouTube“, kad galėtume parodyti jums vaizdo įrašus ir suteikti jums geresnės informacijos apie save ir mūsų paslaugas. Teisinis vaizdo įrašų įterpimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte; vaizdo įrašų atkūrimas ir susijęs tolesnis duomenų tvarkymas vykdomas tik gavus jūsų sutikimą, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.

Užsakymo procesas

Jūsų asmens duomenis naudojame užsakymams tik mūsų įmonėje ir dukterinėse įmonėse bei įmonėje, kuriai pavesta apdoroti užsakymus.

Duomenų saugojimas ir perdavimas užsakymams

Užsakymų apdorojimo srityje dirbame kartu su įvairiomis įmonėmis, kurios yra atsakingos už mokėjimų apdorojimą ir logistiką. Užtikriname, kad mūsų partneriai taip pat laikytųsi duomenų apsaugos taisyklių. Jūsų adreso duomenis (vardą, pavardę ir adresą) perduodame atitinkamai transporto įmonei, kuri pristato jums užsakytas prekes. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį.

Duomenys bus saugomi pas mus tiek, kiek tai būtina sutarčiai įvykdyti. Be to, šiuos duomenis saugome posutartinių įsipareigojimų vykdymui ir dėl komercinių bei įstatymų nustatytų mokesčių saugojimo laikotarpių. Šie saugojimo laikotarpis paprastai yra 10 metų iki atitinkamų kalendorinių metų, kuriais buvo suteikta paskutinė pagal sutartį paslauga, pabaigos.

Mokėjimo už užsakymą apdorojimas

Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo, mokėjimo už užsakymą apdorojimas gali būti atliekamas įtraukiant paslaugų teikėją.

Kredito kortelė

Jei mokate kredito kortele, reikalingi jūsų duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas ir pirkimo duomenys, bus persiųsti atitinkamai kredito kortelių bendrovei. Mokėjimų kortelių (VISA, „American Express“ ir „MasterCard“) srityje dirbame su finansinių paslaugų įmone „Concardis GmbH“, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (Vokietija) (toliau – „Concardis“). Mokėjimo kortele metu atitinkama suma ir kortelės duomenys (kortelės turėtojo vardas ir pavardė, kredito kortelės įmonė, kortelės numeris, kortelės galiojimo laikas ir kontrolinis skaitmuo) perduodami „Concardis“.

„PayPal“ ir „PayPal Express“

Mokėdami per PayPal, per nuorodą būsite nukreipti į PayPal svetainę. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir persiunčiami PayPal. Tai yra jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, jei taikoma, ir paskyros arba kredito kortelės duomenys. Atkreipkite dėmesį į „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 (Liuksemburgas) svetainės www.paypal.com bendrąsias sąlygas, naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugos nuostatas.

Mokant per „PayPal Express“, jūsų siuntimo ir atsiskaitymo duomenys, saugomi PayPal, bus naudojami užsakymui apdoroti. Paspaudę mygtuką „Eiti į PayPal“, būsite nukreipti per nuorodą į prisijungimo kaukę PayPal svetainėje. Ten galite prisijungti prie savo PayPal paskyros su savo prisijungimo kredencialais ir pasirinkti teisingą pristatymo ir atsiskaitymo adresą. Kredencialai pateikiami ne per mūsų serverį, o tiesiogiai PayPal; mes jų nesužinome. Po mokėjimo būsite nukreipti atgal į mūsų interneto svetainę, kurioje galėsite užbaigti užsakymą. PayPal automatiškai pateikia mums pristatymo adresą, el. pašto adresą ir kitus kliento duomenis, kurių mums reikia užsakymui apdoroti.

Amazon Pay

Mokėdami per „Amazon Pay“ – internetinę mokėjimų apdorojimo paslaugą, kurią teikia „Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 (Liuksemburgas) (toliau – „Amazon“), galite naudoti „Amazon“ paskyroje saugomus adresus ir mokėjimo būdus, kad sumokėtumėte už užsakymą mūsų interneto svetainėje. Mokėdami per „Amazon Pay“, per nuorodą būsite nukreipti į „Amazon“ svetainę, kad galėtumėte prisijungti naudodami „Amazon“ prisijungimo kredencialus. Perduodame „Amazon“ duomenis apie jūsų užsakymą, kurių reikia mokėjimui apdoroti, ypač mokėtiną sumą. Taip pat iš „Amazon“ gauname tik tą informaciją, kuri reikalinga mokėjimui apdoroti, ypač jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pristatymo adresą; tačiau negauname viso kredito ar debeto kortelės bei banko sąskaitos numerio. Informaciją apie duomenų apsaugą „Amazon Pay“ galite rasti „Amazon“ duomenų apsaugos nuostatose adresu https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Mokėjimui iš sąskaitos ir išsimokėtinai naudojame paslaugą „AfterPay“, kurią teikia „Arvato Payment Solutions GmbH“, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl (Vokietija). Mokėjimo apdorojimui reikalingą informaciją, ypač vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį, informaciją apie užsakytas prekes, pristatymo ir atsiskaitymo adresą, perduodame paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas įvertina jūsų įrašus ir, jei yra teisėtas interesas tai daryti, persiunčia juos kredito agentūroms, kad jos patikrintų kreditą. Šis duomenų tvarkymas vyksta tik gavus jūsų sutikimą; teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Daugiau informacijos apie „AfterPay“ duomenų apsaugą rasite teikėjo duomenų apsaugos nuostatose adresu https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Mokėjimo apdorojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, pagal kurią galite laisvai pasirinkti mokėjimo būdą.

Užsakymo duomenų saugojimas

Duomenys bus saugomi pas mus tiek, kiek tai būtina sutarčiai įvykdyti. Be to, šiuos duomenis saugome posutartinių įsipareigojimų vykdymui ir dėl komercinių bei įstatymų nustatytų mokesčių saugojimo laikotarpių. Šis saugojimo laikotarpis paprastai yra 10 metų iki atitinkamų kalendorinių metų, kuriais buvo suteikta paskutinė paslauga pagal sutartį, pabaigos.

Kreditingumo patikra

Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo, gali reikėti patikrinti jūsų kreditingumą. Tokiu atveju, jei davėte sutikimą kreditingumo patikrai, pasitelkiame išorinius paslaugų teikėjus, kuriems perduodame jūsų duomenis (vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą, užsakymo vertę). Duomenis perduodame įmonei „Afterpay“, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl (Vokietija).

Teisinis kreditingumo patikros pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei nenorite duoti sutikimo tikrinti kreditingumą, turėsite pasirinkti kitą mokėjimo būdą.

Tikrinant kreditingumą, apskaičiuojama, kokia yra įsipareigojimų nevykdymo tikimybė, atsižvelgiant į mūsų reikalavimą pagal užsakymą. Iš savo paslaugų teikėjo gauname tik tikimybės reikšmę (vadinamą balo vertę), bet ne daugiau informacijos. Pagal šią reikšmę įvertiname, ar galime pasiūlyti pageidaujamą mokėjimo būdą. Baigę patikrą, balo reikšmę ištrinsime ir ji nebus išsaugota kaip užsakymo duomenų dalis. Todėl vėliau negalėsime įvertinti, kodėl, pavyzdžiui, nebuvo įmanomas tam tikras mokėjimo būdas.

Atšauktų užsakymų tęsimas

Jei užsakymo procesas nutraukiamas anksčiau laiko (palikus pirkinių krepšelį), siūlome galimybę baigti atlikti užsakymą vėliau, su sąlyga, kad pradėtus užsakymus galime priskirti jums, pavyzdžiui, pagal jau atliktus įrašus ir jei esate užsiregistravę mūsų interneto svetainėje. Apie tokią galimybę jums gali būti pranešta, kai kitą kartą apsilankysite mūsų svetainėje. Jei davėte sutikimą susisiekti su jumis, galime susisiekti ir el. paštu.

Kliento paskyra

Kliento paskyrą galite susikurti savanoriškai. Visa informacija apie jus ir naudojimąsi įvairiais pasiūlymais yra valdoma centralizuotai kliento paskyroje. Tokiu būdu turite galimybę tvarkyti, atnaujinti ir, jei reikia, ištrinti visus duomenis. Registracijos duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, jei buvo duotas sutikimas. Jei registruojatės pas mus norėdami įvykdyti ar sudaryti sutartį, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas taip pat yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Registracija kliento paskyrai

Galite pirkti internetu kaip svečias arba užregistruoti savo kliento paskyrą svetainėje arba programėlėje. Kliento paskyrai sukurti reikalingas jūsų vardas, pavardė, gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas ir šalis, taip pat el. pašto adresas ir slaptažodis. Jūsų adresas įrašomas tik norint išsiųsti kuponą.

Taip pat įrašome registracijos datą ir laiką bei IP adresą. Jei registracijos metu slaptažodžio neprašoma arba jis neįvedamas, automatiškai priskirsime jums slaptažodį, kurį galėsite vėliau pakeisti. Papildoma informacija gali būti pridėta savanoriškai. Be registracijos per interneto svetainę pasiliekame teisę pasiūlyti kitas registracijos galimybes, tokiu atveju bus taikomos atitinkamos taisyklės.

Informacija, kurios prašoma registruojantis užpildant privalomą lauką, reikalinga norint įvykdyti arba sudaryti su mumis sutartį dėl tam tikrų paslaugų. Tačiau registruotis neprivalote, prekes galite užsisakyti ir kaip svečias. Tačiau tokiu atveju kiekvieną kartą turite įvesti visus sutarčiai įvykdyti reikalingus duomenis.

Norint naudotis visomis kliento paskyros funkcijomis, gali reikėti patikrinti registracijos metu pateiktą el. pašto adresą. Šiuo tikslu nurodytu el. pašto adresu išsiųsime patvirtinimo nuorodą, kurią turite paspausti. Viena vertus, ši procedūra skirta apsaugoti jūsų duomenis ir, kita vertus, užtikrinti, kad pranešimai apie paslaugas, pristatymo būseną ar mokėjimo situaciją būtų siunčiami teisingu el. pašto adresu.

Duomenų kliento paskyrai rinkimas

Kai užsiregistruosite, jums bus sukurta kliento paskyra. Visi duomenys, skirti naudotis interneto svetaine, yra saugomi kliento paskyroje, jei per ją prisijungiate. Tai visų pirma apima asmens duomenis (vardą, pavardę, amžių, adresus, pristatymo ir mokėjimo informaciją), kuponus, pageidavimų sąrašus, pirkimo istoriją, bendravimo istoriją, paieškos ir naršymo istoriją, sutikimą dėl atskirų paslaugų (pvz., naujienlaiškio užsakymo), nuolaidas ir kliento aiškiai arba netiesiogiai pateiktą informaciją apie dominančias sritis. Pagal šiuos duomenis galime suformuoti segmentus ir šiems segmentams priskirti klientus. Prisijungimas prie tokių segmentų taip pat saugomas kliento paskyroje. Su vieta susiję duomenys Jūsų buvimo vieta bus išsaugota, jei tam davėte sutikimą.

Jūsų dabartinė vieta gali būti naudojama teikiant pasiūlymus pagal vietą. Jei atskirais atvejais nenorite, kad duomenys būtų saugomi jūsų kliento paskyroje, galite pasinaudoti konkrečiais pasiūlymais nenaudodami savo kliento paskyros. Jei norite visiškai nutraukti duomenų saugojimą kliento paskyroje, ją galite ištrinti.

Ne mūsų interneto svetainėje jūsų veiklos duomenys taip pat gali būti priskirti kliento paskyrai, jei identifikuojate save, pavyzdžiui, pateikdami (skaitmeninę) kliento kortelę.

Kliento paskyros duomenų naudojimas

Saugomus duomenis naudojame bendriems verslo santykiams tvarkyti ir – jei davėte sutikimą – pateikti jums įdomių ir aktualių pasiūlymų visais kliento naudojamais komunikacijos kanalais. Saugomus duomenis naudojame siekdami nustatyti, kurie pasiūlymai jums aktualūs.

Jei naudositės individualiomis paslaugomis, susisieksime su jumis verslo santykių kontekste naudodami nurodytus kontaktinius duomenis. Pavyzdžiui, automatiškai gausite pranešimus apie užsakymą arba pranešimus apie pristatymo būseną; informuosime pagal jūsų pasirinktus pageidavimus. Susisiekti galima el. paštu, telefono žinutėmis ar kitais skaitmeninio ryšio kanalais. Be to, galite pasirinkti papildomus bendravimo kanalus; tai visų pirma apima specialius informacinius biuletenius ir programėlių pranešimus.

Saugojimas ir ištrynimas

Duomenys, sukurti naudojant kliento paskyrą, paprastai saugomi visą kliento paskyros buvimo laiką, tačiau paprašius gali būti ištrinti ir anksčiau. Didelę dalį duomenų galima peržiūrėti tiesiogiai internete ir – išskyrus el. pašto adresą – pakeisti arba ištrinti. Savo kliento paskyrą galite bet kada ištrinti pranešdami apie tokį pageidavimą, pavyzdžiui, užpildę bendrąją kontaktinę formą. Jei duomenys ištrinami iš karto, vėliau vėl užsiregistravus jų atkurti gali nepavykti. Jei per 3 metus nieko nedarote paskyroje, santykių su klientu būsena nustatoma kaip neaktyvi. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų tvarkymas apribojamas automatiškai.

Darbo portalas

Galite kreiptis dėl darbo pas mus per darbo portalą ir pateikti visą reikiamą informaciją bei dokumentus. Naudojimasis darbo portalu yra savanoriškas; taip pat galite atsiųsti mums savo prašymą dėl darbo kitais būdais, pavyzdžiui, el. paštu arba paštu.

Darbo portale yra įvairių variantų, kaip pateikti mums savo prašymo dėl darbo dokumentus. Galite užpildyti mūsų internetinę prašymo formą arba įkelti savo CV į mūsų interneto svetainę. Norint pateikti prašymą arba įkelti savo CV į „Dropbox“, siūlome naudoti savo „Xing“ arba „LinkedIn“ profilį.

Jei norite naudoti savo „Xing“ arba „LinkedIn“ profilį, per nuorodą būsite nukreipti į pasirinkto teikėjo svetainę. Joje galite prisijungti naudodami savo „Xing“ arba „LinkedIn“ prieigos duomenis ir tada per pasirinktą portalą perduoti prašymo dokumentus. Taikomos „Xing New Work SE“, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg (Vokietija), duomenų apsaugos nuostatos, kurias galite peržiūrėti adresu https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung ir https://privacy.xing.com/de. „LinkedIn“ taikomos „LinkedIn Corporation“, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 (JAV) duomenų apsaugos nuostatos, kurias galite peržiūrėti adresu https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Mes neturime įtakos teikėjų duomenų apsaugos nuostatoms.

Jei pasirinksite įkelti savo CV į „Dropbox“ paslaugą, kurią teikia „Dropbox International Unlimited Company“, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2 (Airija), nuoroda nuves jus į „Dropbox“ svetainę prie kurios galėsite prisijungti naudodami savo „Dropbox“ kredencialus. Tada galėsite įkelti CV į savo „Dropbox“ ir pasidalinti juo su mumis. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant „Dropbox“ taikomos teikėjo duomenų apsaugos nuostatos, kurių mes negalime kontroliuoti. Daugiau informacijos apie „Dropbox“ duomenų apsaugą rasite adresu https://www.dropbox.com/privacy

Gavus jūsų prašymą per darbo portalą, dokumentai elektroniniu būdu bus persiųsti atsakingiems mūsų įmonės darbuotojams. Jei pateikėte paraišką dėl paskelbtos darbo vietos, dokumentai bus automatiškai ištrinti praėjus 3 mėnesiams po įdarbinimo proceso, jei ištrynimas neprieštaraus jokiems kitiems teisėtiems interesams. Tokie teisėti interesai yra, pavyzdžiui, įrodinėjimo pareiga procese pagal Bendrąjį lygių galimybių įstatymą (vok. Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Jei prašymas teikiamas nenurodant skelbiamos pareigos (savo iniciatyva), jis bus saugomas, kol atsiras galimybė juo susidomėti. Jūs galite bet kada prašyti, kad jūsų prašymas būtų ištrintas nepasibaigus nurodytam saugojimo laikotarpiui. Sėkmingai patenkinus prašymą, perduoti duomenys bus saugomi darbo santykių tvarkymo pagal teisės aktų reikalavimus tikslu. Visais kitais atvejais teisinis jūsų kaip prašymo teikėjo duomenų saugojimo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Bendravimas su mumis

Su mumis galite susisiekti įvairiais būdais, įskaitant mūsų svetainėje esančią kontaktinę formą. Taip pat mielai jus reguliariai informuosime el. paštu per mūsų naujienlaiškį.

Kontaktinė forma

Jei norite naudoti kontaktinę formą mūsų interneto svetainėje, renkame asmens duomenis, kuriuos pateikiate kontaktinėje formoje, ypač jūsų vardą ir el. pašto adresą. Taip pat saugome IP adresą bei užklausos datą ir laiką. Duomenis, perduotus per kontaktinę formą, tvarkome tik tam, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą.

Galite patys nuspręsti, kokią informaciją mums siųsti naudojant kontaktinę formą. Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Išsprendus klausimą, duomenys iš pradžių bus saugomi, jei kiltų papildomų klausimų. Prašyti ištrinti duomenis galima bet kada, kitu atveju duomenis ištrinsime po to, kai klausimas bus visiškai išspręstas; įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai lieka nepakitę.

Naujienlaiškis

Kai užsiregistruosite gauti mūsų naujienlaiškį, jūsų el. pašto adresas bus naudojamas mūsų pačių reklamos tikslais, kol atsisakysite prenumeratos. Jūs gausite nuolatinę informaciją el. paštu aktualiomis temomis, taip pat el. laiškus dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, specialių kampanijų. El. laiškai gali būti suasmeninti ir individualizuoti pagal mūsų turimą informaciją apie jus.

Jei nedavėte mums raštiško sutikimo, jums registruojantis gauti naujienlaiškį naudojame vadinamąją dvigubo sutikimo procedūrą, t. y. naujienlaiškį el. paštu atsiųsime tik tuo atveju, jei iš anksto aiškiai patvirtinote, kad turėtume aktyvuoti naujienlaiškio siuntimą. Tada atsiųsime jums pranešimą el. paštu ir paprašysime patvirtinti, kad norite gauti mūsų naujienlaiškį – tam turėsite spustelėti šiame el. laiške esančią nuorodą. Registruojame patvirtinimą ir registracijos laiką, kad galėtume įrodyti jūsų registraciją ir, prireikus, išsiaiškinti galimą piktnaudžiavimą jūsų asmens duomenimis.

Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, jei aiškiai užsiregistravote gauti naujienlaiškį. Teisės aktų reikalavimų apimtimi taip pat galite gauti mūsų naujienlaiškį be aiškaus savo sutikimo, nes iš mūsų užsisakėte prekes ar paslaugas, mes gavome jūsų el. pašto adresą šiame kontekste, o jūs turite neprieštaravote galimybei gauti informaciją el. paštu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas perduoti tiesioginę reklamą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą turi būti laikomas teisiniu pagrindu.

Su jūsų sutikimu naudojame duomenis apie mūsų naujienlaiškio naudojimą analizės tikslais. Šiuo tikslu gauname informaciją apie tai, kiek atsiųstų naujienlaiškių atidarėte ir panaudojote, pvz., kiek naudotojų buvo išsiųstas el. laiškas, ar el. laiškai buvo atmesti ir ar naudotojai gavę laišką atsisakė naujienlaiškio prenumeratos, ar jie panaudojo kuponus. Informaciją naudojame siekdami išsiaiškinti jūsų asmeninius interesus ir pagal juos pritaikyti pasiūlymus jums. Žiniatinklio švyturiai ir sekimo pikseliai naudojami naudotojų elgesiui įvertinti. Šiuo atžvilgiu teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų aiškus sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Jei nebenorite iš mūsų gauti naujienlaiškių, galite bet kada atšaukti savo sutikimą arba nesutikti su tolesniu naujienlaiškio gavimu nepatirdami jokių kitų išlaidų, išskyrus siuntimo išlaidas pagal bazinius tarifus. Tam turite paspausti naujienlaiškyje esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą arba atsiųsti mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui žinutę.

Komentarai

Turite galimybę komentuoti mūsų tekstą mūsų interneto svetainėje. Norėdami tai padaryti, turite įvesti savo vardą, nors galite naudoti ir pseudonimą. Taip pat turite nurodyti savo el. pašto adresą. Jūsų elektroninio pašto adresas reikalingas, kad galėtume su jumis susisiekti, jei dėl jūsų pastabų turėsime nusiskundimų, ir paprašyti juos pakomentuoti; taip pat išsaugome IP adresą. Be šios informacijos negalite rašyti jokių komentarų. Tačiau paskelbus komentarą bus rodomas tik jūsų pasirinktas vardas arba pseudonimas. Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Konkursai

Kartais rengiame konkursus savo interneto svetainėje arba kitais kanalais. Registruotis dalyvauti konkurse galima savanoriškai; prireikus gali būti būtina dalyvavimo sąlyga išspręsti užduotis arba pateikti pastabas. Dalyvaudami turite nurodyti kontaktinius duomenis, kuriuos naudosime tik konkursui tvarkyti. Konkursų duomenų derinimas su kitais duomenimis nevyksta – nebent konkrečiu atveju būtų reglamentuota kitaip; dalyvavimas konkurse ir tikimybė laimėti nepriklauso nuo kitų veiksnių, tokių kaip prekių įsigijimas ar neprivalomo sutikimo gauti reklamą suteikimas.

Pasibaigus konkursui jūsų duomenys bus saugomi 6 mėnesius, nebent prašysite juos ištrinti anksčiau. Toks laikinas saugojimas skirtas užklausoms ir skundams tikrinti. Tada visi dalyvio duomenys bus ištrinti. Ištrynimas neapima duomenų, kurie yra saugomi ilgesnį laiką pagal aiškų susitarimą su konkrečiu dalyviu. Tai gali būti, pavyzdžiui, informacija apie laimėtoją. Jūs neprivalote su mumis sudaryti atitinkamų susitarimų. Nepriklausomai nuo atitinkamo susitarimo, dalyvio duomenis skelbti anonimiškai (pvz., Monika M. iš V.) leidžiama.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas dalyvauti konkurse) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (konkurso įgyvendinimas).

Apklausos

Siekdami tobulinti savo produktus ir paslaugas, kartais kviečiame dalyvauti klientų ar naudotojų apklausose, pavyzdžiui, pateikiant atitinkamą informaciją mūsų interneto svetainėje. Apklausos vykdomos internetu; aiškiai nurodome, jei apklausas atliekame trečiųjų šalių interneto svetainėse, o duomenų tvarkymą atlieka savarankiškai šie trečiųjų šalių tiekėjai. Dalyvavimas apklausose yra savanoriškas ir neturi įtakos kitam mūsų interneto svetainės naudojimui; tačiau gali būti, kad atsidėkodami už dalyvavimą suteiksime aiškiai nurodytą naudą (pvz., kuponą ar nuolaidą) arba bus galimybė laimėti. Jei asmens duomenys turi būti pateikti norint gauti naudą arba pasinaudoti galimybe laimėti, jie naudojami tik tvarkyti šiuos procesus ir vyksta neatsižvelgiant į apklausos turinį; teisinis pagrindas šiuo atžvilgiu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Informacija apie tai, kurie klientai ar naudotojai dalyvavo apklausoje ir kokie atsakymai buvo pateikti, nėra išsaugoma. Tačiau imamės techninių atsargumo priemonių, kad išvengtume daugkartinio dalyvavimo ir išvengtume piktnaudžiavimo, pvz., naudojant automatinius procesus (botus). Šiam tikslui taip pat gali būti naudojami slapukai arba kitos technologijos norint patikrinti tinkamumą dalyvauti. Šiuo atveju teisinis duomenų tvarkymo su asmenine nuoroda pagrindas yra mūsų teisėti interesai, kaip aprašyta aukščiau, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

Jei išskirtiniais atvejais ketinama apklausos rezultatus susieti su jūsų kliento profiliu, tai bus daroma tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

„WhatsApp Business“ naudojimas

Siūlome jums galimybę susisiekti su mumis per pokalbių paslaugą „WhatsApp Business“. „WhatsApp Business“ paslaugą teikia „WhatsApp Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 (JAV), o naudotojams, gyvenantiems Europos ekonominėje erdvėje – „WhatsApp Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Airija). „WhatsApp“ priklauso „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 (JAV).

Jei susisiekiate su mumis per „WhatsApp“, mes renkame jūsų naudojamą telefono numerį ir informaciją, kurią atsiųsite per „WhatsApp“; taip pat jūsų užklausai apdoroti galime naudoti jūsų saugomus klientų duomenis. Mes naudojame jūsų pateiktus duomenis tik atsakydami į jūsų užklausą arba ją nagrinėdami. Norime atkreipti dėmesį, kad neturime įtakos tam, kokiu mastu „WhatsApp“ ar „Facebook“ (kaip „WhatsApp“ savininkas) pasiekia ir įvertina jūsų asmens duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „WhatsApp“ duomenų tvarkymą, žr. paslaugų teikėjo duomenų apsaugos nuostatas adresu https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Mes nesame atsakingi už „WhatsApp“ duomenų tvarkymą. Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Apdorojus užklausą, duomenys iš pradžių bus saugomi, jei kiltų papildomų klausimų. Prašyti ištrinti duomenis galite bet kada, kitu atveju jie bus ištrinti visiškai išsprendus užklausą; įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai lieka nepakitę.

Socialiniai tinklai

Be savo interneto svetainės, informacijos perdavimui ir komunikacijai naudojame ir įvairius socialinės žiniasklaidos kanalus, į kuriuos nuorodas rasite mūsų interneto svetainėje arba kuriuose rasite nuorodas į mūsų interneto svetainę. Konkrečiai naudojame socialinius tinklus „Facebook“, „Pinterest“ ir „Instagram“, vaizdo įrašų platformą YouTube ir portalą „TikTok“. Nuorodas galite atpažinti pagal atitinkamą teikėjo logotipą.

Paspaudus nuorodas, atsidarys atitinkami socialinės žiniasklaidos puslapiai, kuriems šios duomenų apsaugos nuostatos netaikomos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. ten taikomas atitinkamų teikėjų nuostatas ir duomenų apsaugos nuostatas. Toliau pateikiame apibendrintą atitinkamos informacijos iš teikėjų apžvalgą. Dėl taikomų nuostatų žr. atitinkamas atskirų teikėjų duomenų apsaugos nuostatas; jas rasti šiais adresais:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Prieš iškviečiant atitinkamas nuorodas, jokia asmeninė informacija konkrečiam teikėjui neperduodama. Jūsų prieiga prie teikėjo puslapio taip pat yra pagrindas teikėjui tvarkyti jūsų duomenis.

Toliau pateikta informacija apie susijusį jūsų asmens duomenų tvarkymą taip pat taikoma mūsų naudojimuisi „Facebook“ ir „Instagram“ socialinių tinklų kanalais.

„Facebook“ gerbėjų puslapis

Be savo interneto svetainės, taip pat valdome gerbėjų puslapį socialiniame tinkle „Facebook“. Gerbėjų puslapį naudojame norėdami pateikti informaciją apie savo veiklą ir pasiūlyti komunikacijos kanalą. „Facebook“ tinklo operatorius yra „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 (Airija) (toliau – „Facebook“).

Atsakomybės ribojimas

Kiek įmanoma „Facebook“ tinkle, stengiamės užtikrinti jūsų privatumo ir asmens duomenų apsaugą. Tiek, kiek mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų apsilankymu gerbėjų puslapyje, šiose duomenų apsaugos nuostatose pateikti paaiškinimai taikomi be apribojimų. Dėl gerbėjų puslapio integravimo į „Facebook“ platformą reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Facebook“ tuo pačiu metu taip pat tvarko asmens duomenis. Mes neturime jokios įtakos „Facebook“ vykdomam duomenų tvarkymui; visų pirma, „Facebook“ neveikia kaip duomenų tvarkytojas, už kurį esame atsakingi. Remiantis „Facebook“ pateikta informacija, „Facebook“ duomenų tvarkymui taikomos „Facebook“ nuostatos https://de-de.facebook.com/policy.php.

Kalbant apie duomenų apsaugos įstatymą, galima daryti prielaidą, kad „Facebook“ ir mes esame solidariai atsakingi už gerbėjų puslapio veikimą ir naudotojų duomenų tvarkymą lankantis gerbėjų puslapyje. Vadovaudamiesi duomenų apsaugos nuostatomis, su „Facebook“ pasiekėme tarpusavio susitarimą dėl atsakomybės apribojimo.

Facebook Insights

„Facebook“ siūlo gerbėjų puslapių operatoriams galimybę per puslapio įžvalgų funkciją susipažinti su gerbėjų puslapiu ir jo naudotojais. Visų pirma statistinius duomenis galima iškviesti ir įvertinti naudojant puslapio įžvalgų funkciją. Naudojame puslapių įžvalgų duomenis, kad gerbėjų puslapis būtų kuo patrauklesnis ir efektyvesnis. Šiuo tikslu „Facebook“ pateikia mums paties „Facebook“ sugeneruotus duomenis. „Facebook“ pateikia daugiau informacijos apie įžvalgų funkcijos funkcionalumą ir atsakomybę už ją adresu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

„Facebook“ naudotojams, užsiregistravusiems „Facebook“, suteikia galimybę tiesiogiai bendrauti per „Facebook Messenger“. Jei susisieksite su mumis per Messenger, perduodami duomenys bus saugomi ir naudojami tik jūsų užklausai atsakyti. Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra klientų užklausų rinkimas ir apdorojimas, klientų užklausų vertinimas bei piktnaudžiavimo kontrolė, ir yra ginamas tik šiais tikslais.

Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti. Jūsų asmens duomenų atžvilgiu tai yra tuo atveju, kai atitinkamas pokalbis pasibaigė. Mums pokalbis baigtas, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad aptariamas reikalas galutinai išaiškintas. Jūs turite galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; tokiu atveju duomenis iš karto ištrinsime, jei nebus pagrindo toliau jų saugoti.

Daugiau informacijos apie „Facebook“

Jei turite klausimų apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis, susijusius su „Facebook“ gerbėjų puslapio naudojimu, bet kada galite susisiekti su mumis ir mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Kontaktiniai duomenys ir komunikacijos kanalai nurodyti mūsų duomenų apsaugos nuostatose. Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą „Facebook“, norėtume susisiekti tiesiogiai su „Facebook“. Federalinis informacijos saugumo biuras (BSI) taip pat teikia bendrą informaciją apie saugų socialinių tinklų naudojimą savo svetainėje adresu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

„Instagram“ paskyra

Be savo interneto svetainės, taip pat turime paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“. Per ją teikiame informaciją apie savo veiklą ir siūlome komunikacijos kanalą. „Instagram“ socialinį tinklą valdo „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Airija (toliau: „Facebook“).

Duomenų apsaugos atsakomybė

Kiek įmanoma „Instagram“, stengiamės užtikrinti jūsų privatumo ir asmens duomenų apsaugą. Tiek, kiek mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su lankymusi „Instagram“ paskyroje, šiose duomenų apsaugos nuostatose pateikti paaiškinimai taikomi be apribojimų. Dėl paskyros integravimo į „Facebook“ platformą reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Facebook“ tuo pačiu metu taip pat tvarko asmens duomenis. Mes neturime jokios įtakos „Facebook“ vykdomam duomenų tvarkymui; visų pirma, „Facebook“ neveikia kaip duomenų tvarkytojas, už kurį esame atsakingi. Remiantis „Facebook“ pateikta informacija, „Facebook“ duomenų tvarkymui taikomos „Facebook“ nuostatos https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Duomenų apsaugos įstatymo požiūriu, galima daryti prielaidą, kad „Facebook“ ir mes turime dvi atskiras pareigas dėl „Instagram“ paskyros veikimo ir susijusių komunikacijos bei vertinimo galimybių. Tiek, kiek mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų apsilankymu mūsų „Instagram“ paskyroje, mes vieni nusprendžiame dėl šio duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių bei esame atsakingi už šį duomenų tvarkymą. Dažniausiai taip būna, jei su mumis bendraujate tiesiogiai per „Instagram Direct Messaging“ funkciją ir perduodate mums savo duomenis. Jei jūsų asmens duomenis tvarko „Facebook“ ir „Facebook“ vienas pats sprendžia dėl duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių, „Facebook“ yra vienintelė atsakinga už šį duomenų tvarkymą. Tai visų pirma taikoma „Facebook“ naudotojų elgesio vertinimui savo tikslais.

Instagram Insights

„Facebook“ siūlo „Instagram“ paskyrų operatoriams galimybę naudotis „Instagram Insights“ funkcija, kad gautų paskyros naudojimo ir jos naudotojų apžvalgą. Visų pirma, naudojant „Instagram Insights“ galima gauti ir įvertinti statistinius duomenis. Naudojame „Instagram Insights“ duomenis, kad „Instagram“ paskyra būtų kuo patrauklesnė ir efektyvesnė. Šiuo tikslu „Facebook“ pateikia mums duomenis, kuriuos pati „Facebook“ sukūrė savo atsakomybe. Duomenys, kuriuos gauname iš „Facebook“, dažniausiai yra anoniminiai duomenys bei statistika. Jei šiame kontekste gauname asmens duomenis, esame atsakingi už tolesnį jų tvarkymą, kad įvertintume savo „Instagram“ paskyros naudojimą.

Daugiau informacijos apie „Instagram Insights“ rasite „Facebook“ svetainėje adresu https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

Naudodami „Instagram“ turite galimybę tiesiogiai su mumis susisiekti naudodami „Instagram“ tiesioginių pranešimų funkciją (Direct Messaging). Jei susisieksite su mumis naudodami „Instagram“ tiesioginių pranešimų funkciją, perduotus duomenis saugosime ir naudosime tik atsakydami į jūsų užklausą. Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra klientų užklausų rinkimas ir apdorojimas, klientų užklausų vertinimas bei piktnaudžiavimo kontrolė, ir yra ginamas tik šiais tikslais.

Duomenys bus ištrinti, kai tik jų nebereikės tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti. Jūsų asmens duomenų atžvilgiu tai yra tuo atveju, kai atitinkamas pokalbis pasibaigė. Mums pokalbis baigtas, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad aptariamas reikalas galutinai išaiškintas. Jūs turite galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; tokiu atveju duomenis iš karto ištrinsime, jei nebus pagrindo toliau jų saugoti.

Daugiau informacijos apie „Instagram“

Jei turite klausimų apie mūsų asmens duomenų naudojimą, susijusį su mūsų „Instagram“ paskyros naudojimu, galite bet kada susisiekti su mumis ir mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Kontaktiniai duomenys ir komunikacijos kanalai nurodyti mūsų duomenų apsaugos nuostatose. Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą „Facebook“ siūlomame socialiniame tinkle „Instagram“, kreipkitės tiesiogiai į „Facebook“. Atkreipiame dėmesį, kad Federalinis informacijos saugumo biuras (BSI) taip pat teikia bendrą informaciją apie saugų socialinių tinklų naudojimą savo svetainėje adresu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Jūsų teisės ir kontaktai

Mums labai svarbu kuo skaidriau paaiškinti, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, taip pat informuoti jus apie jūsų turimas teises. Jei norite gauti daugiau informacijos arba norite pasinaudoti savo teisėmis, galite bet kada susisiekti su mumis.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite plačias teises, susijusias su savo asmens duomenų tvarkymu. Visų pirma, jūs turite plačią teisę į informaciją ir, jei reikia, galite prašyti ištaisyti ir (arba) ištrinti arba blokuoti savo asmens duomenis. Taip pat turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir prieštarauti jų tvarkymui. Jūs taip pat turite teisę į mūsų turimų jūsų asmens duomenų perkeliamumą.

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ir (arba) gauti daugiau informacijos apie jas, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

Sutikimo ir prieštaravimo atšaukimas

Kai davėte sutikimą, galite bet kada jį atšaukti, kad jis negaliotų ateityje. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo momento. Šiuo klausimu taip pat kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą ir duomenų apsaugos pareigūną.

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas ne sutikimu, o kitu teisiniu pagrindu, galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Jūsų prieštaravimas reiškia, kad mes peržiūrėsime duomenų tvarkymą ir, jei reikia, jį nutrauksime. Jūs būsite informuotas apie peržiūros rezultatą ir – jei duomenų tvarkymas bus tęsiamas – iš mūsų gausite išsamesnę informaciją, kodėl duomenų tvarkymas yra leistinas.

Duomenų apsaugos pareigūnas ir kontaktai

Esame paskyrę išorinį duomenų apsaugos pareigūną, kuris padeda mums sprendžiant duomenų apsaugos klausimus ir į kurį taip pat galite kreiptis tiesiogiai. Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas ir jo komanda mielai atsakys į visus klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, arba suteiks daugiau informacijos:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefonas: 0521 / 96535-812
El. paštas: privacy@takko.de

Jei norite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu asmeniškai el. paštu, rašykite adresu sebastian.meyer(at)brandi.net.

Skundai

Jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome ne pagal šias duomenų apsaugos nuostatas ar galiojančius duomenų apsaugos reglamentus, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.


Taip pat galite pateikti skundą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui. Tada duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės klausimą ir informuos jus apie tyrimo rezultatus.

Daugiau informacijos ir pakeitimai

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Paprastai tokios nuorodos yra pažymėtos. Mes neturime įtakos tam, kaip nukreipiamose svetainėse laikomasi taikomų duomenų apsaugos reikalavimų. Todėl patariame susipažinti su tokių svetainių asmens duomenų apsaugos nuostatomis.

Duomenų apsaugos nuostatų pakeitimai

Šių duomenų apsaugos nuostatų galiojimas nurodomas data (žr. toliau). Pasiliekame teisę bet kada keisti šių duomenų apsaugos nuostatų turinį. Pakeitimai atliekami ypač techninio pobūdžio interneto svetainės koregavimų arba duomenų apsaugos taisyklių keitimo atveju. Dabartinę duomenų apsaugos nuostatų versiją visada galima rasti mūsų interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai domėtis šių duomenų apsaugos nuostatų pakeitimais.

Šios duomenų apsaugos nuostatos galioja nuo: 2022 m. sausio