Izjava o zaštiti podataka

1. Informacije o prikupljanju ličnih podataka

Zaštita Vaše privatne sfere i Vaših privatnih podataka za nas je od izuzetnog značaja. S tim u vezi je za nas od izuzetne važnosti da se pridržavamo svih odredaba o zaštiti podataka i da sa obradom Vaših podataka postupamo transparentno. U nastavku ćemo Vas informisati o  prikupljanju Vaših ličnih podataka pri korišćenju naše web stranice. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na izvesno identifikovano fizičko lice ili na fizičko lice koje se može identifikovati, npr. ime, adresa, e-mail adresa, IP adresa, ponašanje pri korišćenju.

Odgovorno za prikupljanje i obradu ličnih podataka je niže navedeno društvo (u daljem tekstu „mi“ ili „Takko“). Lice za kontakt po pitanju izjave o zaštiti podataka je lice kojem se podnosi zahtev za zaštitu podataka.

Predstavnik za zaštitu podataka

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Nemačka

ili putem e-maila: privacy(at)takko.de

 

Odgovorno lice

Takko Fashion Serbia d.o.o.

Milutina Milankovića 136 a

11 070 Novi Beograd

Tel.: 00 381 11 655 70 60

E-Mail: service_rs@takko-fashion.com

Informacije koje se odnose na Vas lično upotrebljavamo načelno samo u okviru sopstvenog preduzeća uključujući firme koje su sa nama povezane (posebno Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH, Takko Logistik GmbH & Co.KG sa sedištem u Nemačkoj kao i Takko Fashion AT Vermögensverwaltungs GmbH sa sedištem u Beču, Austrija) radi ispunjenja usluga koje Vi želite.

Osim toga ove podatke ne prosleđujemo trećim licima bez Vašeg izričitog odobrenja, posebno ne u reklamne svrhe. Dalje prosleđivanje Vaših ličnih informacija sledi samo onda, ako ste to Vi sami odobrili ili ukoliko smo na osnovu zakonskih odredaba i/ili administrativnog odnosno sudskog naloga za to ovlašćeni ili obavezani. Pri tome posebno može da se radi o dostavljanju informacija u svrhu krivičnog gonjenja, prevencije rizika ili  sprovođenja prava na intelektualnu svojinu.

2. Vaša prava

Prema nama Vi imate pravo na informaciju po pitanju podataka sačuvanih o Vama kao i ako je potrebno pravo na ispravljanje, blokadu ili brisanje tih podataka. Osim toga u svako doba možete opozvati odobrenje za čuvanje i korišćenje ličnih podataka u reklamne svrhe koje važi i za ubuduće.

3. Prikupljanje ličnih podataka prilikom posete naše web stranice

3.1 Log- korisnički podaci

Kod najobičnijeg korišćenja web stranice, čak i ako niste registrovani ili nam na drugi način ne prenosite informacije, dobijamo podatke koje Vaš pretraživač prenosi na naš server. Ako želite da pregledate našu web stranicu dobijamo sledeće podatke, koji su nam tehnički neophodni, kako bismo Vam pokazali našu web stranicu i obezbedili stabilnost i sigurnost:

 • IP adresa
 • datum i vreme upita
 • sadržaj zahteva (konkretna stranica)
 • status pristupa/HTTP-kod statusa
 • jednokratno prenesena količina podataka
 • web stranica, sa koje dolazi zahtev (referentni URL)
 • pretraživač
 • operativni sistem i njegov interfejs
 • jezik i verzija softvera pretraživača
 • terminalni uređaj
 • rezolucija ekrana
 • dubina boje ekrana
 • flash podrška
 • javascript podrška

3.2 Kolačići

Dodatno uz gore pomenute podatke prilikom Vašeg korišćenja naše web stranice na Vašem računaru bivaju sačuvani kolačići. Kod kolačića se  radi o malim tekstualnim podacima, koji se čuvaju na Vašoj matičnoj ploči preneseni od pretraživača koji koristite i koji svojim postavljanjem stvaraju mesto preko kojeg teku određene informacije (ovde preko nas). Kolačići ne mogu uvoditi programe niti prenositi viruse na Vaš kompjuter.  Oni služe tome da se internet ponuda učini prikladnijom i efektivnijom za korisnike.

Ova web stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji će obim i način funkcionisanja biti nadalje objašnjen:

Privremeni kolačići se automatski brišu, kada zatvorite pretraživač. U njih se posebno ubrajaju  kolačići sesije. Oni memorišu takozvani ID sesije, sa kojim se različiti upiti Vašeg pretraživača dodeljuju zajedničkoj poseti web stranice. Time Vaš računar biva prepoznat kada našu stranicu ponovo posetite. Kolačići sesije se brišu kada se izlogujete i zatvorite pretraživač.

Stalni kolačići se automatski brišu nakon zadatog trajanja, koje se već prema kolačićima može razlikovati. Ove kolačiće možete u svako doba izbrisati u sigurnosnim podešavanjima Vašeg pretraživača.

Podešavanja Vašeg pretraživača možete prema svojim željama konfigurisati i npr. onemogućiti prijem kolačića treće strane ili svih kolačića. Upućujemo Vas na to da u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice.

4. Angažovanje Google analitike

Ova web stranica koristi Google analitiku, uslugu analize interneta Google Inc. („Google“). Google analitika upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne podatke, koji se memorišu na Vašem računaru i koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja web stranice. Informacije dobijene preko kolačića o Vašem korišćenju ove web stranice po pravilu se prenose na server Googla u SAD i tamo se memorišu. U slučaju aktivacije IP anonimizacije na ovoj web stranici, Vaša IP adresa će ipak od strane Googla biti prethodno skraćena u okviru članica Evropske unije ili drugih država pod Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će potpuna IP adresa biti prenesena na server Googla u SAD i tamo  skraćena. Po nalogu operatera ove web stranice Google će koristiti ove informacije, kako bi procenio Vaše korišćenje ovog web sajta, da bi sačinio izveštaj o aktivnostima web stranice i da bi dalje sa njenim korišćenjem i korišćenjem interneta izvršio povezane usluge prema operateru ove web stranice.

U okviru Google analitike od Vašeg pretraživača prenesena IP adresa  neće biti dodata drugim podacima Googla.

Memorisanje kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjima softvera Vašeg pretraživača; ipak se upućujete na to, da u ovom slučaju ako je potrebno nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice. Osim toga beleženje podataka uzrokovano kolačićima i onih uzrokovanih Vašim korišćenjem web stranice (uključujući Vašu IP adresu) na Googlu kao i obradu ovih podataka od strane Googla možete sprečiti, ako snimite i instalirate plug-in pretraživača dostupan na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sr.

Prikupljanje podataka od strane Google Analytics možete sprečiti ako kliknete na sledeći link. Time se uključuje opt-out kolačić, koji onemogućava buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posete ovoj web stranici: Google Analytics opt out

Ova web stranica koristi Google analitiku sa proširenjem „_anonymizeIp()“. Time se skraćene IP adrese obrađuju, a povezivanje sa ličnošću je isključeno. Ukoliko dođe do ličnih informacija kod prikupljenih podataka, one će odmah biti isključene i time lični podaci odmah obrisani.

Mi koristimo Google analitiku, kako bi analizirali korišćenje naše web stranice i mogli redovno da je unapređujemo. Preko dobijenih statistika možemo poboljšati ponudu i učiniti je interesantnijom za Vas kao korisnika. U izuzetnim slučajevima, u kojima se lični podaci prenesu u SAD, Google se priklonio EU-SAD zaštiti privatnosti, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacije trećeg ponuđača: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uslovi korisnika: https://policies.google.com/privacy?hl=sr, pregled o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr, kao i Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

5. Društveno-medijske usluge

5.1 Povezivanje društveno-medijskih usluga

Na ovoj web stranici trenutno postavljamo društveno-medijske usluge Facebook-a, Twitter-a, Instagram-a, Xing-a, LinkedIn-a i video portala Youtube.

Ako posećujete našu online ponudu i kliknete na logo neke društvene mreže, bićete upućeni na pojedinačnu eksternu stranicu ovog internet pružaoca usluga. Ako kliknete na neko dugme, za vreme dok ste ulogovani kod nekog internet pružaoca usluga, informacija da ste  posetili našu online ponudu može biti dodata Vašem korisničkom računu. Ako ste član kod nekog internet pružaoca usluga a ne želite da društvene mreže preko online ponude sakupljaju podatke o Vama i povezuju ih sa Vašim podacima kao člana,  trebalo bi da se kod klika izlogujete sa Facebook-a, Twitter-a, Instagram-a, Xing-a, LinkedIn-a ili Youtube.

Upućujemo na to, da mi kao ponuđač ove web stranice ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenesenih podataka kao ni o njihovom korišćenju preko društvenih internet pružaoca usluga. Dalje informacije o tome, koji podaci se prikupljaju preko poziva društvenih internet pružaoca usluga kod Facebook-a, Twitter-a, Instagram-a, Xing-a, LinkedIn-a ili Youtube i kako se ovi podaci koriste, molimo pogledajte pod pojedinačnim odredbama zaštite podataka na:

 

pružalac usluga internet društvenih mreža

adresa

Izjava o zaštiti podataka

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, SAD 

https://sr-rs.facebook.com/about/privacy/

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, SAD

http://www.google.sr/intl/sr/policies/privacy/

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

 

 

 

5.2 Povezivanje Google mapa

Na ovoj web stranici koristimo ponudu Google mapa. Time možemo da Vam direktno na web stranici pokažemo interaktivne karte i omogućimo komforno korišćenje funkcija mapa.

Posetom web stranici Google dobija informaciju, da ste pozivali odgovarajuće podstranice našeg web sajta. Pri tome se prenose podaci navedeni pod tačkom 3 ove Izjave. Ovo se dešava nezavisno od toga da li Google dostavlja izvestan korisnički račun preko kojeg ste ulogovani, ili ne postoji nikakav korisnički račun. Ako ste kod Googla ulogovani, Vaši podaci će biti direktno dodeljeni Vašem računu. Ako ne želite ovo dodavanje svom profilu kod  Googla, morate se izlogovati pre aktiviranja dugmeta. Google memoriše Vaše podatke kao korisnički profil i koristi ih u svrhu reklame, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svoje web stranice prema potrebama. Ovakva socijalna analiza primenjuje se posebno (samo za nelogovane korisnike) za dostavljanje reklama u skladu sa potrebama i kako bi informisali druge korisnike društvenih mreža o Vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo na opoziv za građenje ovog korisničkog profila, pri čemu se u ovom smislu morate obratiti Googlu.

Dalje informacije o svrsi i obimu prikupljana podataka i njihovoj obradi preko plug-in ponuđača dobijate u Izjavi o zaštiti podataka ponuđača. Tamo dobijate takođe i dalje informacije o Vašim pravima po ovom pitanju i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.  Google obrađuje Vaše lične podatke takođe u SAD i obavezuje se na EU-SAD politiku privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6. Dalje informacije

6.1 Kontakt/ kontakt formular

Pri prijemu Vaših kontakt podataka putem email-a ili preko kontakt formulara, podaci koje ste nam dostavili (Vaša email adresa, oslovljavanje, ime, zemlja, broj telefona i razlog kao i poruka prijema kontakta) čuvaju se kod nas da bi se npr. odgovorilo na sva Vaša pitanja o zanimanjima koja  kod nas zahtevaju formalni trening i o direktnom zaposlenju u centrali ili prodaji. Svog ličnog sagovornika pronaći ćete u rubrici Kontakt. Podaci koji su neophodni  prilikom kontakt prijave su posebno obeleženi u kontakt formularu, ostali podaci, npr. broj telefona, mogu se ostaviti prema želji. Ovi podaci se koriste samo u ovu svrhu obrade po ovom pitanju.

6.2 Zaštita maloletnika

Deca i omladina ispod 18 godina ne bi trebalo da nam dostavljaju lične podatke bez saglasnosti roditelja ili lica ovlašćenih za staranje. Mi ciljano ne zahtevamo  lične podatke od dece i omladine,  ne sakupljamo ih svesno niti ih prosleđujemo trećim licima.

6.3 Link za druge web stranice

Naša online ponuda sadrži linkove prema drugim web stranicama. Na ovim linkovima se po pravilu vidi kuda vode. Nemamo nikakav uticaj na to u kojoj meri se poštuju odredbe o zaštiti podataka  na web stranicama do kojih linkovi vode. Prema tome preporučujemo da se na drugim web stranicama informišete o aktuelnim Izjavama o zaštiti podataka. 

 

6.4 Izmene ove Izjava o zaštiti podataka

Verzija Izjave o zaštiti podataka se obeležava navođenjem datuma (ispod). Zadržavamo pravo da ovu Izjavu o zaštiti podataka u svako doba menjamo sa važenjem i za ubuduće. Aktuelna verzija je uvek direktno dostupna preko naše web stranice. Molimo redovno posećujte našu web stranicu i informišite se o važećoj Izjavi o zaštiti podataka.

Verzija ove Izjave o zaštiti podataka: septembra 2018