Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Informace o získávání osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich soukromých údajů je pro nás velmi důležitá. V této souvislosti je pro nás velkou prioritou dodržování všech ustanovení v souvislosti s ochranou osobních údajů a transparentní postup při zpracovávání Vašich dat. Následně Vás informujeme o získávání osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, uživatelské chování.

V rámci čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (ONOOU) je zodpovědná následně uvedená společnost (dále označovaná pouze jako „my“ nebo „Takko“). Kontaktní osobou pro dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů je její inspektor ochrany osobních údajů.

Zodpovědná osoba

Zodpovědná osoba

Takko Fashion s.r.o.

Čechyňská 365/23

602 00 Brno

Tel.: +420 543 423 230

E-Mail: info@takko.cz

 

Inspektor ochrany osobních údajů

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Německo

nebo e-mailem: privacy(at)takko.de

 

Vaše osobní údaje používáme zásadně pouze v rámci naší vlastní společnosti včetně spřízněných společností (především společností Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH a Takko Logistik GmbH & Co.KG se sídlem v Německu) k provedení Vámi požadovaných služeb.

Vaše údaje nepředáváme bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám, především ne k reklamním účelům. K předání Vašich osobních údajů dojde pouze po Vašem předchozím souhlasu nebo máme-li k tomu na základě zákonných a/nebo úředních resp. soudních nařízení oprávnění nebo povinnost. Zde se může jednat především o podání informací za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.

2. Vaše práva

Ve vztahu k nám máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenos údajů,
 • právo na námitku proti zpracování,

 

Mimoto máte právo na stížnost vůči zpracování Vašich osobních údajů společností Takko u orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů. Kontaktní údaje orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů najdete na následujícím odkazu (http://www.uoou.cz/).

3. Námitka nebo odvolání souhlasu se zpracováním Vašich údajů

Po poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich údajů ho kdykoliv můžete s budoucím účinkem odvolat. Toto odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, kdy jste nám ho oznámil(a).

Jakmile se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme o vyváženost zájmů podle čl. 6 odst. 1 pís. f ONOOU, můžete proti zpracování podat námitku. K tomu dochází především v případě, není-li zpracování nutné především k plnění smlouvy s Vámi. Při realizaci takovéto námitky Vás žádáme o uvedení důvodů, proč nesmíme zpracovávat Vaše osobní údaje jak jsme to prováděli dosud. V případě odůvodněné námitky prověříme stav věci a zpracování osobních údajů buď ukončíme resp. přizpůsobíme nebo Vás informujeme o nutných důvodech ochrany, na základě kterých budeme ve zpracování pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O Vaší námitce nás můžete informovat na kontaktních údajích uvedeních v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Zjišťování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

4.1 Přihlašovací uživatelské údaje

Při pouhém informačním užívání našich webových stránek, tedy jestliže se neregistrujete nebo nám žádným jiným způsobem nepředáváte informace, zjišťujeme pouze údaje, které předává Váš vyhledávač našemu serveru. Chcete-li si prohlížet naše webové stránky, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám naše webové stránky mohli zobrazovat a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1  str. 1 pís. f ONOOU):

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stav kódu http
 • příslušné přenesené množství dat
 • webová stránka, ze které požadavek přišel (Referrer URL)
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze software prohlížeče
 • koncové zařízení
 • rozlišení obrazovky
 • hloubka barev obrazovky
 • podpora flash
 • podpora Javascript

4.2 Cookies

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají na Vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku a jsou přiřazené Vašemu prohlížeči a přes které strana, která cookies ukládá (zde to jsme my),  získává určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet žádné viry a podporují celkově uživatelsky příjemnější a efektivnější uživatelskou nabídku.

Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a fungování následně vysvětlíme:

Přechodné cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Sem patří především relační cookies, které ukládají takzvaná relační ID, pomocí kterých lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče společné aktivitě. Díky tomu můžeme opět rozeznat Váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Jakmile se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete, tyto cookies se smažou.

Perzistentní cookies se smažou automaticky po předdefinované době, která se liší podle druhu cookie. Cookies můžete v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv smazat.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat podle Vašich požadavků a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás, že potom případně nemůžete plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

5. Žádost o zaměstnání online

Prvním krokem na cestě k Vaší kariéře u společnosti Takko Fashion je samozřejmě Vaše žádost o přijetí do zaměstnání, pro kterou použijete nejlépe náš systém pro žádost o zaměstnání online.Veškeré údaje, které v rámci Vaší žádosti společnost Takko shromáždí a zpracuje, jsou technickými a organizačními opatřeními chráněné proti neoprávněnému přístupu a manipulaci. Vaše údaje budou použity pro obsazení pozic v rámci podnikatelské skupiny Takko včetně propojených podniků. Pro zpracování Vašich údajů používáme profesionální systém pro správu žádostí online námi pověřeného externího dodavatele. Tohoto dodavatele jsme pečlivě vybrali, pověřili a je vázán našimi pokyny. Vaše údaje jsou důvěrné a nepředáváme je třetím stranám. Více informací k zacházení s Vašimi osobními údaji, včetně plánované doby uložení, najdete ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci procesu výběru zaměstnanců.

 

6. Použití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují provedení analýzy Vašeho využívání webových stránek. Informace vytvořené cookie o využívání těchto webových stránek se přenáší zpravidla na servery v USA, kde se ukládají. Jestliže aktivujete anonymizaci IP na těchto webových stránkách, zkrátí ale nejprve Google tuto adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském společenství. Pouze ve výjimečných případechbude převedena celá IP adresa na server Google v USA a teprve tam bude zkrácena. Na zadání provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení užívání těchto webových stránek, pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k zajštění dalších služeb pro provozovatele těchto webových stránek spojených s užíváním těchto webových stránek a používání internetu.

V rámci Google Analytics nebude Vaším prohlížečem získaná IP adresa propojená s jinými údaji od Google.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nelze pravděpodobně využívat v celém rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zakázat shromažďování údajů zjištěných cookies, týkajících se užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google stažením a instalací pluginu na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uloží se takzvaný opt-out-cookie, který při návštěvě těchto stránek zabrání dalšímu shromažďování Vašich údajů: Google Analytics opt out

Tyto webové stránky používají Google Analytics s použitím „_anonymizeIp()“. Tím se zpracovávají IP adresy ve zkrácené podobě a tím se vyloučí identifikace osoby. Okamžitě po identifikaci na základě o Vás zjištěných údajů dojde k jejich vyloučení nebo budou osobní údaje okamžitě vymazané.

Google Analytics používáme k analýze našich webových stránek a jejich pravidelné optimalizaci. Pomocí takto získaných statistik můžeme zlepšovat naši nabídku a stále ji pro Vás jako uživatele zatraktivňovat. Ve výjimečných případech, kdy dochází k převodu osobních údajů do USA, podléhá společnost Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

 

7. Služby sociálních médií

7.1 Zapojení služeb sociálních médií

Na těchto webových stránkách umísťujeme aktuálně službu sociálních médii Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn a portál pro sdílení videosouborů Youtube.

Navštívíte-li naši nabídku online a kliknete na logo jedné ze sociálních služeb, budete přesměrováni na příslušnou externí stránku tohoto poskytovatele služeb. Kliknete-li na jedno z tlačítek a jste-li zároveň přihlášeni v jedné z uvedených služeb, lze přiřadit informaci o Vaší návštěvě naší nabídky online k Vašemu uživatelskému účtu. Jste-li členem jedné z těchto služeb a nechcete, aby sociální sítě shromažďovaly přes nabídku online údaje o Vás a propojovaly je s Vašimi uživatelskými údaji, musíte se před kliknutím na logo z Facebooku, Instagramu, Twitteru, Xingu, LinkedInu nebo Youtube. Právním základem pro zpracování Vašich dat je čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Upozoňujeme na to, že my jako poskytovatel těchto webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených údajů a jejich využívání. Další informace o tom, jaké údaje se při používání sociálních služeb u Facebooku, Instagramu, Twitteru, Xingu, LinkedInu nebo Youtube zjišťují a jak se tyto údaje využívají, zjistíte na příslušných opatření pro ochranu údajů zde:

Poskytovatel sociálních médií

Adresa

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

7.2 Propojení s mapami Google

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku map Google a můžeme Vám tak nabídnout interaktivní mapy přímo na webových stránkách, které vám umožní pohodlné využívání funkce map.

Návštěvou našich webových stránek obdrží Google informaci, že jste načetli odpovídající podstránku našich webových stránek. Kromě toho dojde k přenosu údajů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který se přihlašujete, nebo zda není k dispozici. žádné uživatelské konto Jste-li přihlášeni přes Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Nepřejete-li si přiřazení k Vašemu účtu u Google, musíte se před aktivací tlačítka z účtu odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a užívá je k marketingu, provádění marketingového průzkumu a/nebo k přizpůsobenému vytváření svých webových stránek. Toto vyhodnocení provádí především (i pro nepřihlášené uživatele) k provádění přizpůsobené reklamy a pro informaci jiných uživatelů sociální sitě o jejich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro realizaci námitky musíte obrátit na společnost Google. Právním základem pro zpracování Vašich dat je čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Další informace týkající se účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam také získáte další informace týkající se s tím spojených práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Další informace

8.1 Kontakt/ Kontaktní formulář

Jestliže nás kontakujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář, uložíme údaje, které nám sdělíte (Vaše e-mailová adresa, oslovení, Vaše jméno, Váš stát, Vaše telefonní číslo a důvod a zpráva navázání Vašeho kontaktu), abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy týkající se našich učebních oborů a přímého přijetí do centrály nebo prodeje. Vaši přímou kontaktní osobu naleznete také v rubrice kontakt. Povinné údaje nutné pro navázání kontaktu jsou v kontaktním formuláři zvlášť označené, další údaje, např. telefonní číslo, jsou dobrovolné. Právním základem je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 ř. 1 pís. a ONOOU. Tyto údaje se používají pouze za účelem zpracování konkrétní záležitosti.

 

 

8.2 Ochrana nezletilých osob

Děti a mladistvé osoby mladší 18 let nám nesmí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Nevyžadujeme cíleně žádné osobní údaje od dětí nebo mladistvých osob, cíleně je neshromažďujeme ani je nepředáváme třetím osobám.

8.3 Odkazy na jiné webové stránky

Naše nabídka online obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou zpravidla příslušně označené. Nemáme žádný vliv na to, jak příslušné stránky, na které odkazujeme, dodržují ustanovení o ochraně osobních údajů. Proto Vám doporučujeme informovat se o příslušných vyjádřeních o ochraně osobních údajů i na těchto dalších webových stránkách.